Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Инструкции за домашна религия 56 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Онези, които разнасят последната благодатна вест между хората, трябва да се чувстват задължени да инструктират родителите по отношение на религията в дома. Великото реформаторско движение трябва да започне, като на бащи, майки и деца се изнесат принципите на Божия закон. Когато неговите изисквания биват разяснявани, мъжете и жените се убеждават в своя дълг да бъдат послушни. Посочете им каква е отговорността на тяхното решение не само за тях, но и за децата им. Посочете им, че послушанието към Божието слово е единственото защитно средство срещу злините, помитащи нашия свят. Родителите дават пример на децата си или за послушание, или за непослушание. В повечето случаи чрез техния пример и поучение се решава вечната съдба на семействата им. В бъдещия живот децата ще са това, което родителите направят от тях.
Ако родителите можеха да проследят последствията от своите постъпки и да видят как чрез примера и поучението си увековечават и увеличават силата на греха или силата на правдата, сигурно биха се променили. Мнозина биха развалили магията на традицията и обичая.
Нека проповедниците говорят настоятелно по този въпрос от амвона. Внушете в съвестта на родителите сериозността на техните така отдавна занемарени задължения. Това ще сломи повече от всичко друго духа на фарисейство и съпротива спрямо истината. Религията в дома е нашата голяма надежда и дава добри изгледи за обръщането на цялото семейство към Божията истина.