Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Истината – на заден план, СТИВ УОЛБЪРГ, ГЛАВА 2: ИСУС ХРИСТОС И АНТИХРИСТА

Когато повечето християни мислят за антихриста, те обикновено мислят за някой свръх зловещ индивид, който ще въстане в сила в Европа след Грабването.Измисленият Николай Карпатия, антихриста в романите На заден план, е съвършен пример на такова едно мислене. Карпатия е представен като румънец, много надарен, проницателен политик, роден лидер, “една от най-мощните и харизматични личности съществували някога” /The Tribulation Force, ix/.Той бързо завзема властта след Грабването, взема контрол над Обединените нации и основава едно световно правителство по време на скръбта. Като говори нежни, състрадателни думи на масите, той е тайно “обзет от самия дявол”/The Mark – The Beast Rules the World,inside cover/. Под топлата му и привлекателна външност се крие “чудовището отвътре”/пак там, стр.2/. Светът открито му се покланя като че е Бог след като става Върховният Владетел, Негово Превъзходителство Николай Карпатия/ пак там, ix/.
Защото повечето християни твърдо вярват, че антихриста ще бъде самотна личност като Карпатия и защото милиони чувстват, че Грабването е близо, дори сега някои спекулират кой би могъл да е тази вътрешно зла личност. Пред последните няколко години някои са предположили че това е принц Чарлз, други Михаил Горбачов, а трети Бил Гейтс, основателят на Майкрософт! Дори някой стигнал толкова далеч в предположенията си да предположи, че антихриста би могъл да е Дейвид Хаселхоф, звезда от изключително популярния телевизионен сериал Спасители на плажа. Местоположението на филма е Тихоокеанското крайбрежие където Дейвид играе спасител на име Мич. Тъй като Откровение 13:1 описва звяра като възлизащ от морето, изглежда, че Дейвид напълно съвпада с тази личност! Разбира се едва ли някой е приел насериозно това предположение. Но остава факта, християните навсякъде определено очакват някоя злокобна, мистериозна, зла личност да се надигне като антихриста.
Какво Библията всъщност казва за антихриста? Думата “антихрист” или “антихристи” се използва пет пъти в Новия Завет и всичките се намират в Първото и Второто Послание на Йоан. На път сме да започнем величествено пътуване в най-погрешно разбираемата от всички библейски теми. Изключително горещо е, но да продължим. Преди около 2000 години Йоан писа : “Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха ” /1Йоан. 2:18,19/.
Осъзнавате ли какво казва този текст? Позициите на Йоан са по-експлозивни от изригващ вулкан. Ето един прост обзор:
1. Първите християни са чули, че антихриста идва.
2. Дори в дните на Йоан са дошли много антихристи.
3. Това е доказателство, че “последното време” вече е настъпило.
4. Тези антихристи “от нас излязоха.”

Това е истина по-странна и от измислица. Когато повечето християни мислят за антихриста, те мислят само за една злокобна личност, като Карпатия, все пак Йоан каза че има “много антихристи.” Когато повечето християни мислят за идващия антихрист, те поставят това развитие само в бъдещето след Грабването. Но Йоан писа, че има много антихристи “дори сега.” Когато повечето християни мислят за антихриста, те мислят, че той ще се появи само през този “седемгодишен период наречен Скръбта”/The Tribulation Force,inside cover/. Все пак Йоан каза , че“последното време” е тук сега!
Когато повечето християни мислят за антихриста, те мислят за някой, който е безочлив анти християнин, който открито ще направи война срещу група от хора след Грабването/подобно на “Силата на скръбта”/. Но Йоан каза “от нас излязоха.” Какво означава това? Йоан използва думата “нас” като я отнася за себе си и за други християни от ранната църква. С други думи антихристите, които Йоан описваше възлизаха от християнството! Според Йоан, има много антихристи, дошло е последното време и тези антихристи са дошли вътре от християнската църква. Николай Карпатия ли прокарва тези библейски тестове? Като едно “П” на последен изпит той се проваля на всяка точка.
Йоан отново пише “Кой е лъжец, освен оня който отрича, че Исус е Христос?Той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина…Пиша ви това това поради тоя които желаят да ви заблудят.”/! Йоан. 2 :22,26,/.Тези думи са от изключителна важност. Антихриста ще отхвърли Отец и Сина, но това отхвърляне ще бъде съблазнително, не открити очевидно. Нека да изследваме това. Исус каза “Аз Съм Пътят и истината и живота, никой не дохожда при Отца освен чрез Мене”/Йоан 14:6/. Отец е Бог. Исус, Синът е единственият път до Отец. Павел също пише “Защото има само един Бог, и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус” /1 Тим. 2:5/. Нашият небесен Баща ни обича, затова изпрати Исус, единствения Си Син. Като доверяващи се деца можем да дойдем при небесния си Баща директно чрез Исус Христос. Не се нуждаем от друг посредник тъй като изпълнените Му с любов ръце са широко отворени. И този Посредник е “човекът Исус Христос.”
Йоан отново предупреждава “А никой дух който не изповядва Спасителя не е от Бога; и това е духът на антихриста, за когото сте чули че иде и сега е вече на света. Вие сте от Бога дечица, и победили сте ги, защото по велик е оня който е във вас, от оня който е в света.” /1 Йоан. 4:3,4/. Така, антихриста ще отрече, че Исус е дошъл в плът. Какво означава идването Му в плът?Първо, означава, че Исус е напълно човек. Той ни обича и ни разбира напълно. Второ, тъй като е дошъл в плът, Той сега е “пътят, истината и живота”/Йоан 14:6, е.s./. “Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус” /1 Тим. 2:5/. Затова не се нуждаем от други посредници! Все пак антихриста ще отрече това, макар и не очевидно, но съблазнително.
И Йоан търсил ли е антихриста само в бъдещето по време на Скръбта?Не, тъй като пише “сте чули че иде и сега е вече на света.” Според Йоан “той” е тук сега и “той” е повече от една единствена личност като Николай Карпатия. Има мистериозен “дух на антихриста.” И кой трябва да се бори с духа на този антихрист? Йоан пише на християните “Вие сте от Бога дечица и победили сте ги”. Кой трябва да победи тези множества антихристи? Истинските християни! Библията казва “Вие!” Това е напълно противно на идеята в книгите и филмът На заден план , че християните днес няма да трябва да се изправят срещу антихриста, защото той идва единствено след Грабването! Тук става ли нещо “съблазнително” ?
Това което съм на път да кажа може да ви шокира, но е напълно вярно. Сегашната необмислено популярната идея за един човек антихрист като Николай Карпатия, който идва единствено след Грабването е нова доктрина, най-малко когато се стига до протестантите. От шестнадесетото столетие до ранните години на двадесети век мнозинството от баптисти, методисти, членове на самоуправляващи се отделни църкви, лутерани, англиканци, презвитарниани и членове на евангелско християнско общество основано във Холандия вярвали, въз основа на внимателното изучаване на Писанието, че предсказанията на Библията за антихриста/1 Йоан. 2 и 4/, “малкият рог” /Данаил 7/, “човека на греха” /2 Сол.2/, “майка на блудниците” /Откровение 17/ и “звярът” /Откровение 13/ всички най-недвусмислено се отнасят за Римо католическата църква. Списание Нюзуик докладва : “Мартин Лутер беше първият който определя папството като такова с антихриста. Първоначално омаловажил преценката на Откровението на Йоан. Но след това видял в него откровение на римската църква като измамващия антихрист….възглед, който щеше да стане догма за всички протестантски църкви” /Nersweek, November 1, 1999, р.72/.
“Уиклиф, Тиндейл, Лутер, Калвин и Кренмър; през седемнадесетото столетие Бъниан, преводачите на Библията на крал Джеймс и мъжете които издали Уестминстърски и баптистки символи на вярата Сър Исак Нютон, Уесли, Уитфилд, Джонатан Едуардс; и неотдавна Спърджън, епископ Дж. К. Райл и доктор Мартин Лойд-Джоунс; тези мъже сред безброй други, всички видяха длъжноста на папството като антихриста…. Реформаторите и техните наследници бяха велики учени и познаваха Божието Слово и Святия Дух като жив учител/All Roads Lead To Rome, Michael de Semlyen. Dorchester House Publications, 1991, р.205,206/. Ако някой от тези мъже би могъл да се пренесе до някой театър от 21 век и да се покаже На заден план : филмът, те шяха да се чудят “За какво е всичко това?”
В тази книга ще говоря главно за протестанти и католици. Първо искам да изясня някои неща. Нямам желание да атакувам личности от която и да е страна. Напълно вярвам, че християни от всяка деноминация ще бъдат в царството и се надявам да се присъединя към тях. Католици сега помагат на десетки хиляди хора чрез сиропиталища и по много други начини. Хората са хора и Исус Христос дълбоко обича всеки един от нас без значение към коя църква принадлежим.
Като заинтересован наблюдател на религиозната сцена аз признавам разновидността на съвременния католицизъм и че милиони американски католици не се съгласяват с всичките доктрини на Ватикана. Все пак аз съм студент изучаващ пророчествата, който споделя възгледа на главните протестантски реформатори. Подобно на тях не прилагам думите на Данаил, Павел и Откровение към отделни католици но по скоро към папската система като цяло с все още текущите доктрини за небесни посредници/ Мария и светиите/, прощение единствено чрез свещеници, чистилището и липсата на спасение извън Църквата Майка.
Исус Христос е единствения път към Отец /Йоан 14:6/. Има само един посредник горе в небето и това е “човекът Христос Исус” /1 Тим. 2:5/. “Повярвайте в Господа Исуса Христа и ще се спасиш” /Деян.16:31/. Това са убедителни библейски факти. Но исторически и понастоящем тези истини все още официално се отричат от Ватикана. Католиците са все още искрени и все пак погрешно са учени да гледат на Мария и на много други светии като посредници. Да отбележим ,че католическата църква все още не приема идеята, че християни могат да бъдат спасени чрез вяра в Исус Христос без да се мине през църквата. Кой в действителност е звяра от пророчеството? Ще бъде ли някой като Николай Карпатия или Мартин Лутер е бил прав? Защо вярването, че папския Рим е антихриста, “звяра” и “малкия рог” е станало “догма за всички протестантски църкви”/Newsweek, November 1, 1999, р.72/? Време е да открием това чрез внимателно изследване на Библията.
Данаил глава 2 описва четири поредни царства-Вавилон, персия, Гърция и Рим. Няма възражение за това никъде. Данаил 7 също описва четири царства като използва символите на лъв, мечка, леопард и звяр подобен на дракон с десет рога. Данаил 7:23 е много важен текст, така че не го пропускайте. Там се казва “Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света.” Какво представлява звяр в пророчество? Представлява ли сам, самотен обзет от дявола мъж като Николай Карпатия? Или може би някой огромен супер компютър с 5000 гигабайта?Не. Според данаил 7:23 звяр представлява царство. Никога не забравяйте това! Тази истина е като огромна вилица на пътя. Ако направим грешка тук, можем да свършим мислейки, че Бил Гейтс е звярът! Данаил 7:23 е наистина основателен текст, който ще ни спаси от глобални измами. Въз основа на историята и на ясния паралел между Данаил 2 и 7, четвъртият звяр представлява Римската империя.
Време е да се съсредоточим върху “малкият рог” от Данаил 7. Католици, протестанти и евангелисти, включително и авторите на На заден план, всички се съгласяват, че този рог представлява антихриста. Тълкуванията на този текст се различават. Ето девет стабилни факти за малкият рог в Данаил 7:
1. Малкият рог идва от четвъртия звяр, от Римската империя/Данаил 7:7,8/
2. Излиза от десет рога, които разделиха тази империя./стих 8/
3. Идва “след като” десетте рога са на място.
4. Ще бъде “друг” или различен от другите десет рога/стих 24/.
5. Ще изкорени три от първите десет рога/стих 8/.
6. Има “очи като човешки очи” /стих 8/.
7. Има “уста, които говореха надменно” /стих 8/.
8. Ще “воюва със светиите” /стих 21/.
9. Ще управлява “време, времена и половин време”/стих 25/.

Както е сигурно, че Джордж Уошингтън е бил първият президент на Америка, така тези девет точки са сигурни факти от Данаил глава 7.
Повечето от онези, които днес говорят за пророчества прилагат малкият рог за някой като Николай Карпатия. Повечето осъзнават, че четирите звяра от Данаил глава 7 представляват Вавилон, Персия, Гърция и Рим. Но тогава правят нещо наистина удивително. Те всъщност отрязват десетте рога и малкият рог от главата на четвъртия звяр и променят курса им до края на времето! Но това създава неестествена 1500 годишна дупка/повече за това по-късно/ между четвъртия звяр, който е Римската империя и малкият рог. Истината е, че цялото пророчество е подредено, последователно и хронологично. Има четири звяра, след това десет рога, след това малкият рог – без пропуски. Просто не е логично нито библейско да се отреже 1500 годишен пропуск в главата на четвъртия звяр!
В пророчествата на Данаил “рога” също представляват царства/вижте Данаил 8:8,22/. Какво се е случило в историята? През 476 след Христа Римската империя се срина след като бе завладяна от десет германски царства от север. Тези царства положиха основите на съвременните нации на Европа – алеманите/Германия/, бургундите/Швейцария/, саксонците/Англия/, вестготите/Испания/, франките/Франция/, ломбардите/Италия/, и суевите/Португалия/, както вандалите, херулите и остготите. Когато се срина управлението на римската империя през 476 след Христа, Европа търсеше лидерство. Можете ли да отгатнете кой се въздигна до върховна политическа власт в Римската империя “сред ” десетте рога скоро “след” 476 година след Христа? Римо католическата църква.
Папският Рим бе “различен” от силите, които го предшестваха защото не беше само политическа сила, но и религиозна сила. Три от първите десет рога/вандалите, херулите и остготите/ се съпротивиха на това, че папският Рим се въздига в сила. Като резултат от политическото влияние на Ватикана онези трите са били разрушени и напълно изкоренени от историята!
Папският Рим има “очи като човешки очи” като в центъра на папството е човешкото водителство. Има “уста, които говореха надменно”, когато твърди, че е единствената истинска църква с ключовете от небето и ада, извън която няма спасение. През септември, 2000г. в документа си Dominus Jesus /Господ Исус/ съдържащ 36 страници, папа Йоан Павел Втори потвърди, че има спасение само в римо католическата църква. Лос Анджелиз Таймс бързо прокарва заглавието “Ватикана повтаря многократно стриктна догма – римо католицизма, единственият път за спасение, твърди декларацията” . Така позицията на Рим не се е променила, дори в нашето съвремие. Все още има “уста, които говореха надменно”. Тази църква наистина води “война със светиите” като осъжда на смърт приблизително 50 до 100 милиона така наречени “еретици” през тъмните векове. Днес хората са забравили за кръстоносните походи, тъмните стаи на мъчение на инквизицията и много ужасяващи кланета на протестанти и юдеи. Но тези неща наистина са се случили. Като с ключ, който съвпада с ключалка, така пророчеството съвпада с историята. Също е вярно и, че историята отключва пророчеството.
Като изключим Исус Христос повече книги са написани за Мартин Лутер отколкото за която и да е друга религиозна личност в историята. Как Мартин Лутер е тълкувал Данаил глава 7? Мартин пише, че Данаил “видял ужасния звяр, който има десет рога, който според както се съгласяват всички, е Римската империя, той също видял друг малък рог, който се издига сред тях. ” Това е папската сила, която се откроява сред Римската империя”/quoted in Romanism and the Reformation : From the Standpoint of Prophecy,H. Grattan Guiness,Harley House,Bow,London. 1891, р. 127, Italics in original. See also Works of Martin Luther, vol. ii, р. 386/. Колкото смел и ревностен да беше, Мартин Лутер не отряза 1500 годишна дупка в главата на четвъртия звяр! Той не видя дупка.
Сега да се върнем към звяра. Внимателно изучаване на Библията открива, че звяра от Откровение 13 е същата сила като малкият рог в Данаил глава 7. Повечето католици, протестанти и евангелисти, включително и авторите на На заден план, се съгласяват с това. Отново тяхното тълкуване е това което се различава. Библията казва, че звяра ще бъде сложно създание с характеристиките на лъв, мечка и леопард/Откровение 13:2/. Също има уста/стих 5/, прави война със светиите/стих 7/, и му се даде власт четиридесет и два месеца/стих 5/, всички които са пълен паралел с Данаил глава 7. Но има нещо което много хора пропускат, което от пророческа гледна точка е истина по-важна отколкото да се избегне четворен бай пас при хирургия.Това е. Въз основа на съвършените паралели на Откровение глава 13 с Данаил глава 7 един звяр представлява царство, а не един мъж като Николай Карпатия! И Римо католическата църква е царство, с над 100 мисии/посолства/ върху хълмовете на Ватикана.
Откровени 13:2 споменава лъв, мечка, леопард и змей. Докато сатана е първият змей в Библията този стих ясно поставя паралел с Данаил 7:3-7. Четвъртият звяр в Данаил глава 7, който е подобен на змей, беше Римската империя. Откровение 13:2 казва, че змеят ще даде “престола си” на звяра. Този “престол” не се отнася за физическо кресло някъде си, но по скоро до престол на правителство. Къде беше престолът на управлението на четвъртия звяр? Това беше самият град Рим и това е мястото където Рим днес “се разполага”! Преди около 1500 години Римската империя даде престола си на Римо католическата църква. Вижте този цитат от един добре известен историк : “ Като пренебрегва максимите и духа на евангелието, папската църква, въоръжавайки се със силата на меча, наскърби Божията църква и я загуби за няколко столетия, период много подходящо наречен в историята Тъмните векове. Земните царе дадоха властта си на звяра.” /Fox’s Book of Martyrs, 1926, р.43/.
Когато тази книга препуска надолу по шосето на пророчеството, съществено е, че преминаваме през една главна пресечка – 2 Солунци глава 2. Въпросите в тази глава са просто твърде важни, че да ги подминем. Там, апостол Павел предсказва явяването на “човека на греха.” /стих 3/. Това не доказва ли че антихриста е един човек? Тази глава също се използва да подкрепи идеята за едно тайно Грабване преди идването на антихриста. Така това е един много важен, спорен и с голямо въздействие раздел на Писанието. Когато го изследваме отблизо, ще открием някои абсолютно шокиращи истини.Така че поставете предпазните си колани! Тръгваме!
Почти не е за вярване, но първите редове на 2 Солунци глава.2 всъщност опровергават известните идеи. Павел пише за “идването на нашия Господ Исус Христос” и “нашето събиране при Него.” /стих 1/. “Нашето събиране” ясно се отнася до грабването на църквата, но кога настъпва това събиране? При “идването на нашия Господ Исус Христос.” Коя гръцка дума използва Павел тук за “идване”? Parousia! Същата тази дума рarousiа се използва и в стих 8, който говори за “явлението на пришествието Си / рarousiа/.” Едно просто сравнение на стих 1 със стих 8 доказва безспорно две неща : 1/ Parousia се отнася за видимо “светло” и изключително славно Второ идване на Исус Христос /както в Мат. 24: 27,30,3 и /2/ Това е светлото и изключително видимото Второ идване , когато Исус ще събере църквата Си.
След като се позовава на “идването” или рarousiа на нашия Господ Исус Христос, и нашето “събиране при Него”, Павел тържествено предупреди : “ Никой да ви не измами по никакъв начин; защото това няма да бъде докато първо не дойде отстъплението и не се яви човека на греха, осъдения на погибел.” /стих 3/. Тези думи са облечени със сила. Ето неоспоримите факти :
1. Този пасаж говори за антихриста.
2. Антихриста ще се надигне като резултат от “отстъплението.” Гръцката дума за отстъпление е apostasia и означава отстъпване от благодат и истина вътре в църквата!
3. Отстъплението, проявяващо се като резултат в издигането на антихриста трябва да дойде “по напред” , тоест преди “събирането ни” при Исус Христос. Така антихриста определено идва преди Грабването!
4. Самите християни са тези, които са в опасност да бъдат измамени за това, и Павел предупреждава : “ Никой да ви не измами по никой начин” /стих 3/.
5. Антихриста е “синът на погибелта”, това е фраза, която Исус използва за Юда в Йоан 17:12. Юда беше изявен християнин във вътрешния кръг на последователите на Христос. Така, антихриста няма да бъде някой като Николай Карпатия, но ще бъде изявен последовател на Исус Христос! Юда дори целуна Исус с думите : “Здравей Учителю” /Мат. 26:49/, но това беше целувка на предателство.
6. Антихриста е наречен “човекът на греха” , който е същият като малкият рог, който имал “очи като човешки очи” /Данаил 7:8/. Данаил не каза, че рогът щеше да е единствения човек, но щеше да има “очи като човешки очи.” Това е едва доловима, но все пак много значителна разлика.

Като продължи описанието си за антихриста, Павел писа : “ който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или на когото се отдава поклонение , щото той седи както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог.” /2 Сол. 2:4/. Мнозина прилагат този стих за типа антихрист Николай Карпатия, за когото вярват, че един ден ще влезе във възстановения юдейски храм в Израел, ще седне и смело ще твърди “Аз съм Бог.” Все пак това ли е което Павел наистина казва? Ако погледнете в който и да е конкорданс и ще видите, че гръцката дума използвана тук за храм е naos. Павел използва точно същата дума в 1 Коринтяни 3:16. Като поше до “Божията църква” /1 Кор. 1:2/ Павел пита “Не знаете ли че сте храм на Бога?”. Божият храм е църквата и точно това е мястото където антихриста ще седне! Това не означава, че антихриста буквално ще седи на някой стол вътре в някоя физическа сграда. Да “седне” означава да седи в положение на върховен авторитет. Исус сега “седи” отдясно на Бога. Антихриста ще “седи” в Божия храм, което означава че ще седи в положение на върховен и очевидно непогрешим авторитет вътре в християнската църква. Така антихриста ще насочва очите на хората към себе си вместо към Исус Христос. Битката е между “този човек на греха” и “човекът Христос Исус.” Антихриста няма да каже очевидно “Аз съм Бог” , защото това би било твърде очевидно и несъблазнително. По скоро антихриста ще седи “като Бог…..представя себе си за Бог” /стих 4/чрез своите изказвания и твърдения.
Антихриста ще седи в “Божия храм.” Милиони сега прилагат това за един въстановен храм в Ерусалим и това е една причина защо американските християни са толкова заинтересовани в последните новини за израилтяните и за Организацията за освобождение на Палестина. Все пак помислете за това. Ако юдеите въстановят храма си и започнат да принасят жертви, този храм ще е ли наистина “Божии храм” ? Когато Исус Христос умря Той “направи жертвите да престанат” /Данаил 9:27/. Той беше последната жертва.Ако юдеите някога подновят жертвите с животни, какво изказване щеше да е това за Отец? Би било официално отричане на Сина Му. Следователно /готови ли сте за това?/ този храм би бил храм на антихриста! Честно, такъв храм, който би бил по самосебе си отричане на Христос, би ли могло някога с право да се нарече “Божии храм” ? Никога! /За повече информация по този въпрос вижте книгата ми Избухването на измамата за Израел, глава 8, Колосални истини за храма./
Павел каза на Солунците “И сега знаете какво го възпира, за да не се яви несвоевременно” /2 Сол. 2 :6/. Друг изключително спорен въпрос е : Какво /или кой/ спира антихриста? Много известни библейски учители вярват, че този който го спира е Святия Дух вътре в Християнската църква. Според тази теория антихриста не може да дойде докато църквата остава в този свят. Само след като църквата е “отмахната” /стих 7/ в Грабването, може да се появи антихриста. Все пак помислете за това. Ако Святия Дух се изтегли от земята при Грабването, заедно с църквата, то как за новите вярващи би могло някога да има сила на скръбта? Не би имало Свети Дух на земята да обръща когото и да било! И ако по някакъв начин Святия Дух е все още в този свят след Грабването, не би ли се задържал в силата на скръбта? Би трябвало, защото Библията казва, че никой не може да се съпротиви на антихриста без Святия Дух да обитава в него/1 Йоан. 4:4,5/. Така, защо Святия Дух, задържайки се в силата на скръбта след Грабването, не би се съпротивил на антихриста? Защо Святия Дух би му се съпротивил в една църква в период преди Скръбта, а да не може да направи това в църква в период след Скръбта? Нещо не е наред с тази картина.
Павел продължи описанието си за антихриста когато писа : “Защото оная тайна, сиреч беззаконието, вече действа” /2 Сол. 2:7/. Според тези думи антихриста беше “вече” на работа в дните на Павел. Стих 8 казва “И тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дишането на устата си, и ще изтреби с явлението на пришествието си /рarousiа/.” Така, антихриста ще продължи до видимото завръщане на Исус Христос. Това означава че антихриста е започнал във времето на Павел и ще продължи до края, което прави невъзможно антихриста да е само един човек! Не само това, при блестящото и видимо завръщане на Исус, при рarousiа /виж ст. 8/ е когато Христос ще унищожи антихриста и ще “събере” църквата си /ст.1/ затова е също невъзможно за църквата да бъде тази, която се съпротивлява.
Тогава кой е този който се съпротивлява? Трябва да поставим думите на Павел под микроскоп за да уловим правилните дири. Павел пише до Солунците “Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това? И сега знаете какво го възпира” /стих. 5,6, е. s./. Разбирате ли? Ранната църква не е знаела кой е този който се съпротивлява, защото Павел ясно казва, че той им е казал. Затова за да разберем кой е този, който се съпротивлява, трябва по-скоро да се върнем към древната история и да открием какво ранната църква в действителност е казала по този въпрос отколкото да се вглеждаме в съвременните тълкуватели. Когато правим това отговорът изглежда много ясен.
Х. Третън Гинес, който е наречен най-големият учител на Англия по отношение на пророчества, пише : “Ранната църква ни казва какво знае по въпроса и никой в тези дни не може да е в позиция да опровергае свидетелството и, за това, което Павел каза на Солунците, само устно. Това е позиция върху която може да има някакъв авторитет само древната традиция. Съвременната хипотеза е определено неуместна по отношение на един такъв въпрос…От Иренаус , който е живял около времето на апостолите, до Крисостом и Йероним, Бащите учели, че силата, която възпира изявяването на “човека на греха” бе Римската империя управлявана от Цезарите….Докато Цезарите държали властта на империята, било невъзможно да се надигне антихриста за когото било предсказано, и че той щял да се надигне при падането на Цезарите/Romanism and the Reformation а, р.105-107, italics in the original/. Затова ранната църква вярвала, че този, който възпира е Римската империя управлявана от Цезарите.”

Защо Павел просто не обяви и не ни каза това в писмото си?Това нямаше ли да е решило много проблеми?Всъщност има една добра причина поради която не го е направил. Солунците вече преживяваха преследвания от Римската империя/вижте 2 Сол. 1:4/. Ако това писмо бе уточнило, че Римската империя един ден ще бъде “отмахната”, това би могло да създаде дори повече проблеми за онези ранни вярващи. Какво щеше да стане ако това писмо попаднеше в погрешни ръце? Ако Римските власти откриеха, че тези християни са вярвали, че Римската империя накрая ще падне, те щяха да счетат това като голямо предателство срещу Цезаря! Отново щеше за изкънти викът “християните в Колизеума!” Така ,за да ги защити, Павел им каза лично без да го записва.
“Павел не идентифицира въздържащата се сила, за която знаеха че е Рим, заради страх от репресивни мерки. Спомнете си, че Християнската църква бе преследвана от Рим. Ако солунските християни разбираха Данаил глава 7, където се показва издигането на “малкия рог” след четвъртото царство на Рим /вижте Данаил 7:8,24/, то се разбира съпротивителната сила на Рим срещу откриването на Голямото отстъпничество на християнската църква /Champions of Christianity in Search of Truth, by Ralph Thompson ,Teach Service,Inс. Brushton, New York, 1996, р.47, italics in original/.”
Когато Бащите на ранната църква писаха за този който възпира, те използваха думите на тайния код на Писанието : “Този,който възпира е четвъртият звяр от Данаил глава 7,” за който знаеха че е Римската империя. Това е което Павел е прошепнал когато им “казал” и това съвършено съвпада с пророчеството. Данаил глава 7 предсказва, че когато падне четвъртият звяр, тогава ще се появи малкият рог и исторически това е което е станало. Когато Цезарите биват победени, папите се въздигнали в пълна сила и антихриста е бил разкрит.
Мартин Лутер, Джон Калвин и Джон Уесли заедно с безброй други, всички вярвали, че “човекът на греха” описан във 2 Солунци. 2:3, се отнася за папското управление на “папата, който седи като Бог в Божия храм”/History of the Reformation of the Sixteenth Century, J.H. Merle d’Aubingne, book 1, ch. 3, р.17/. Мартин Лутер “доказа от ооткровенията на Данаил и Св. Йоан, от посланията на Павел, и Св. Юда, че господството на антихриста предсказано и описано в Библията, бе папството” /пак там, книга 13, глава 6, стр. 520, /. Както с пророчеството от Данаил глава 7, всички главни протестантски реформатори тълкуват пророчеството на Павел в 2 Сол. 2 като историческо, хронологично и последователно без пропуск.
Изповядването на вяра от Уестминстър /1647/, ратифициран и основан с постановление на Британския парламент, обявява : “Няма друг глава на църквата освен Исус Христос; нито Римският Папа може да е глава на църквата в който и да е смисъл; но е онзи антихрист, онзи човек на греха и син на погублението, който възхвалява себе си в църквата срещу Христос и всичко което се нарича Бог. ” /The Creeds of Christendom, With a History and Critical Notes.Philip Schaff,New York: Harper and Brothers, 1919, III,chap. 25.sec.6 p.658,659/. Честно е да кажем, че Рим не е единствен в проблема си на само възхвала над Исус Христос. Това беше първият грях на Луцифер и всеки истински християнин също се бори с това изкушение. Католици, протестанти, евангелисти, мюсюлмани, юдеи и Стийв Уолбърг, на всички ни е необходимо да спечелим победа над гордостта чрез Божията благодат. Когато се стигне до основните човешки грехове, всички имаме еднакъв проблем.
Ето един семпъл обзор на 2 Солунци глава. 2: В дните на Павел “тайната на беззаконието” бе вече в действие /стих 7/. “Отстъпването” бе започнало и “човекът на греха” бе започнал да се надига. Но римската империя с нейните Цезари възпираше издигането на антихриста до пълна сила. През 476 след Христа когато имперският Рим падна като бе “отстранен от пътя”, тогава се надигнаха папите като главни агенти на мощта на Европа, и антихриста бе разкрит. Антихриста ще продължи до края на този свят; след това Исус Христос ще се върне със “славата на идването Му” да унищожи антихриста и да събере църквата Си. Кой би могъл да принадлежи към тази църква? В светлината на контекста на 2 Солунци това трябва да са онези, които не са отпаднали от истината! Като пукот на гръмотевица гласът на Павел отеква до нас в двадесет и първото столетие : “Нека никой не ви измами”! По-горното тълкувание е единственото което изцяло е в хармония с това което Павел е написал и с това което ранната църква е казала в действителност.
Извън крайбрежието на Флорида, между Куба и Бермудските острови, съществува промеждутък на океана наречен Бермудският триъгълник. Много кораби мистериозно са изчезнали в онези води. Никой не знае защо. Когато се стигне до библейско пророчество, древното протестантско разбиране на това кой е звярът също е напълно изчезнало във вълните на историята. Някой знае ли защо? Да, мнозина знаят, и в следващата глава ще се присъедините в техните редици.
След това ще разберете защо истината е оставена на заден план.