Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Истината – на заден план, СТИВ УОЛБЪРГ, 1 ГЛАВА: ГРАБВАНЕТО – ЛИПСВА ЛИ НЕЩО?

Една страница в Интернет, която рекламира романите На заден план твърди : “В един хаотичен момент милиони хора по света внезапно изчезват като оставят в измачкани купове своите дрехи, сватбени халки, очила и обувки. Започва масова бъркотия, докато превозни средства внезапно оставени без екипаж, променят курса без контрол, избухват пожари, възниква истерия когато живите не могат да повярват на очите си и изпадат в страх от празните места където обичаните от тях хора са били само преди секунди. Това е Грабването което Бог е планувал като първият знак да се започне разплитането в края на времето.”
Заглавия на вестници са предрекли да се чете : “Милиони изчезват мистериозно!” , “Всички деца изчезнаха!” “Масово движение се обърква заради липсващи шофьори!” “ Самолети се разбиват, влакове претърпяват катастрофи като изчезват пилоти и инженери!” Бе докладвано, че някои при Американ Еърлайнс са достатъчно разтревожени от това за да искат за всеки полет най-малко един пилот на борда, който да не е християнин, просто за всеки случай!
Библията със сигурност учи вълнуващата истина, че Исус Христос ще дойде за народа Си. Самият Исус каза : “Пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си” /Йоан 14:3/. Аз напълно вярвам на тези думи и копнея да бъда готов за този велик ден. Без съмнение най-цитирания пасаж в Библията сега, който се използва в подкрепа на идеята за Грабването е 1 Сол. 4:17. Безброй християни го знаят на изуст и се цитира в На заден план : филмът. Павел пише, че вярващите в Исус Христос един ден ще бъдем “грабнати…в облаците да посрещнем Господа във въздуха” /1 Сол. 4:17/. Колко прекрасно! Това няма да бъде въображаемо събитие “ Скоти, осияи ме” като в телевизионния сериал Стар Трек. Напротив, ще бъде много реално, и няма да са нужни скафандри или кислородни маски. Докато аз вярвам в завръщането на Исус и че един ден вярващите ще бъдат “грабнати” , има още някои главни въпроси за тълкуване, които искам да изследвам. Първият засяга подходящият момент на нашето “грабване” , а вторият е свързан с природата на самото събитие.
Нека да обясня. Според На заден план, завръщането на Исус Христос в действителност се състои в две отделни фази. Първата, Исус се завръща тихо и тайно, незабелязано от света. В този момент християните ще бъдат “хванати” или грабнати, което се тълкува като внезапното изчезване на милиони хора по целия свят. Останалата част от човечеството, която е оставена на заден план, е въведена в “период от седем години, наречен скръб ” /Силата на скръбта, вътрешна предна корица /. По време на скръбта антихриста ще се надигне да наложи смъртоносния си белег. В края на седемте години Исус ще се върне видимо пред очите на всички, събитие наречено “Второто пришествие на Христос” или “славно появяване” .Така според На заден план Исус най-напред идва тихо да грабне истинските вярващи и после, седем години по-късно, Той идва видимо в самия край на света. С малки изменения, тази последователност сега е приета от милиони вярващи в Библията християни по света като точна картина на събитията в края на времето.
Има три главни стълба които изпъкват в това учение и е безопасно да кажем, че целият проект На заден план почива твърдо на върха на всяко от тях. Те са:
Стълб 1 : Грабването, когато църквата е “грабната” /1Сол. 4:17/, не се случва при видимото Второ идване на Исус Христос, но седем години преди това.
Стълб 2 : Онези, които пропуснат Грабването ще имат втори шанс за спасение през седемте години на скръбта.
Стълб 3: Днешната истинска църква ще избегне Грабването и ще няма да застане лице в лице с Антихриста и Белега.
Преди да отидем по натъка, позволете ми да изброя три логични алтернативи , като така изясня въпросите:
Алтернатива 1: Грабването, когато църквата е “грабната” /1 Сол. 4:17/, се случва при видимото Второ идване на Исус Христос в края на света.
Алтернатива 2: Онези които не са готови за грабването на истинските вярващи при Второто идване на Исус Христс няма да имат втори шанс да бъдат спасени.
Алтернатива 3: Днешната църква ще мине през последния период на скръбта на Земята и затова трябва да победи Антихриста и Белега за да е готова за второто идване на Исус Христос.
Можете ли да разберете колко са сериозни тези въпроси? Кой възглед е правилен- трите стълба на Заден план или тези три логични алтернативи? Какво наистина казва Библията?
Нека да започнем със стълб 1: Грабването не става при Второто идване на Исус Христос. Както вече споменах най-широко цитирания пасаж за Грабването се намира в 1 Солунци 4:17. Там Павел пише : “Ние които сме останали живи ще бъдем грабнати.” Въпреки, че думата “грабване” не се среща никъде в Библията, идеята идва от онази дума, “грабнати”. Едно просто сравнение на стих 17 със стих 15 /”ние които останем живи до Господнето пришествие”/ добре изяснява, че вярващите ще бъдат “грабнати” при “идването на Господа”. Ето ключовият въпрос: “При кое идване на Господа вярващите ще бъдат грабнати?”
Вярващите ще бъдат ли грабнати при едно тихо и невидимо идване на Господа преди Скръбта, както се учи в На заден план? Или вярващите ще бъдат грабнати при силно водомото “славно явяване” на Исус Христос в края на времето? Преди да прочетем целия контекст на 1 Сол. 4:17, важно е да осъзнаем, че Павел използва много специфична гръцка дума за идване в стих 15. Думата parousia и можете да я намерите във всеки конкорданс. В действителност една цяла съдба зависи от тази дума. Ако сте технически образован човек натиснете Save и запазете тази дума в мисловния си компютър, защото ще се върнем към нея.
Карали ли сте някога надолу по шосето без да осъзнавате колко бързо се движите?След това, когато накрая погледнете надолу към вашия скоростомер си казвате: “Движа се твърде бързо. Трябва да намаля.!” Това трябва да направим, когато се стигне до изследването на 1 Сол. глава 4. Трябва да намалим темпото и да погледнем добре. Когато го направим ще открием истина, която не само е ясна, но и шокираща. Всъщност заключенията са едва ли не катастрофални. Точно между стихове 15 и 17 Павел пише : “После ние които сме оставени живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. .” На заден план описва това като тихо и тайно събитие. Все пак този стих не го ли прави да изглежда доста шумно и видимо? Има вик, глас и тръба. Чували ли сте някога за тиха тръба? Някои дори са нарекли 1 Сол. 4: 16 най-шумния стих в Библията!
Сега нека да съединим стихове 16 и 17 : “Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба и мъртвите в Христа ще възкръснат по напред. После ние които сме останали живи ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.” Честно, виждате ли нещо в тези думи за изчезващи християни преди Скръбта? “Грабнати” непременно ли означава “изчезване без следа”? В края на земния Си живот Исус Христос също беше “възнесен” /Деян. 1 :9/. Точно както възнесението на Христос беше видимо-така и думите на Павел- за вик, глас, тръба, възкресение и вярващите “грабнати” в облаците, изглежда се отнасят до нещо доста видимо. Така е ако ги приемем буквално. Нека се върнем към 1 Сол. гл. 4 и да погледнем целия контекст: “Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба и мъртвите в Христа ще възкръснат по напред. После ние които сме останали живи ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй насърчавайте се един друг с тия думи. А за годините и времената братя няма нужда да ви се пише; защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощя. когато казват “мир и безопастност!” тогава ще ги постигне внезапно погубление, както болките на непраздна жена; и никак няма да избетнат. ” / 1Сол. 4 :16 – 5:3./
Павел казва, че този величествен “ден Господен” накрая ще дойде като “крадец в нощта”. Продуцентите на На заден план интерпретират това със значението, че Исус ще дойде като тих крадец да открадне вярващите от този свят преди седемте години на Скръбта. Тогава коли ще катастрофират, самолети ще се разбиват, деца ще липсват от креватчетата си. След това Антихриста ще се надигне, ще дойде Белегът на звяра и хората все още ще имат втори шанс да се спасят. Известният християнски филм Крадец в нощта, който е подобен на Заден план : филмът, също представя тази перспектива. Все пак това ли е наистина което Павел казва?
Нека отново да намалим и да погледнем по отблизо библейският си скоростомер. Павел пише: “Защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем.Когато казват: Мир и безопастност!Тогава ще ги постигне внезапна погибел като родилните болки на бременна жена, и никак няма да я избегнат.”/1 Сол.5:2,3/.
Разбирате ли какво наистина казва Павел? Фактът, че Исус идва като “крадец през нощта” не означава, че ще дойде тихо и невидимо да открадне вярващите от този свят, както се учи в На заден план. По скоро означава, че ще дойде неочаквано донасяйки “внезапна погибел” върху невярващите.Така идването Му не е тайно, но само внезапно.
Какво да кажем за неподготвените на които се дава втори шанс да бъдат спасени.Павел ясно отговаря на този въпрос когато пише:”Никак няма да я избегнат”. Следователно при най-внимателно изследване, най-цитираният текст в Библията – използван в подкрепа на идеята на На заден план за тихото завръщане на Исус, за изчезващи християни и за хора на които се дава втори шанс през един по-късен период на Скръб – въобще няма предвид това! Павел казва, че Исус ще слезе буквално от небето с шумен вик, висок глас и със звук на тръба. Този грандиозен и величествен “ден Господен” ще дойде неочаквано върху изгубените като крадец в нощта, давайки за резултат тяхното “внезапно погубление”.
Апостол Петър също пише за това също завръщане на Исус Христос като крадец:”А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се разпаднат и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат”/2 Петр.3:10/. Според Петър завръщането на Исус Христос като крадец определено не е тихо и тайно събитие преди някакъв седемгодишен период на Скръб. По-скоро този ден идва внезапно с”голям шум” и ясно се свързва с края на света!В Стълб 1 започва да се оформя значителен пропуск.
Нека се върнем към тази мистериозна гръцка дума parousia. Няма никакво съмнение, че Павел е използвал тази дума да опише идването на Исус при което вярващите ще бъдат “грабнати”/1 Сол. 4:17/. Същата тази гръцка дума се използва в една шумна апокалиптична вест дадена от самият Исус Христос в Матей глава 24, така че е необходимо да я разгледаме.
През един наистина много важен ден” когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и казаха: Кажи ни кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века”/Мат.24:3/. Гръцката дума в стих 3 за “идване”, е parousia. Учениците свързват това “идване” или parousia с края на света и те силно желаеха да узнаят повече за него.
Незабавният отговор на Исус бе:” Пазете се да не ви заблуди някой”/Мат.24:4/. Силата на тази мисъл би трябвало да ни удари като ураган! Защо? Защото ясно загатва, че когато се стигне до тази точно тема – parousia на Исус Христос и краят на света, ще има много измама, която да се навърта наоколо. И дори по драматичен е факта, че Исус всъщност вдигна четири пъти предупредителния факт. Да не ви заблуди някой” само в тази единствена проповед /Мат. 24:4,5,11,24/. Човек придобива представата, че измамите от последното време един ден ще пометат планетата земя като силна приливна вълна. Единственият начин да се избегне унищожаването в това бушуващо море на фалш е да се обърне сериозно внимание на думите на Исус Христос.
Нашият Господ продължава:” Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно и избраните” /Мат.24:24/. Исус каза, че измамите на сатана накрая ще станат толкова фини и мощни, че само “избраните” ще преминат невредими. Въз основа на контекста те трябва да са група от хора, която познава Исус Христос и Библията толкова добре, че дяволът да не може да ги заблуди. Стих 31 също ни казва, че “ избраните” са хора, които са готови за завръщането на Исус Христос.
Незабавно след предупреждението за измамни фалшиви пророци и измами в последните дни Исус Христос каза: “ И така ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята – не излизайте; или Ето, Той е във вътрешните стаи – не вярвайте. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син” /Мат.24:26,27/. Тук Исус обрисува много остър контраст между фалшивите възгледи за завръщането Му и истината. Когато се стигне до фалшиви възгледи, не изпускайте онази малка дума “тайна”. И ясно предупреждава, че хората погрешно ще казват, че завръщането Му ще бъде “ тайно”. Всъщност според контекста откриваме, че това ще бъде една от онези мощни измами, които ще могат да избегнат единствено верните Божии избрани.
Така че как би трябвало да отговорим когато хората казват, че завръщането на Исус ще бъде тайно? Отговорът на Христос е зашеметяващ. Исус каза:” Не вярвайте!” Защо? Защото “ както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.”
Далеч от мисълта за тайно събитие, завръщането на Исус Христос ще бъде като брилянтно проблясване на милиони светкавични мълнии, които ще осияят през небето. Можете ли да отгатнете коя величествена гръцка дума използва Мойсей за “идване” в стих 27? Това е parousia, а тази изключително важна дума е точно същата, която Павел използва в 1 Солунци 4:15-17 да опише онова идване на Исус, при което вярващите ще бъдат грабнати или “хванати”. В много холивудски екшъни на определени файлове е поставен етикет “ Строго секретно”, но когато се стигне до Библейска истина за “идване” или parousia на Исус Христос, завръщането Му ще бъде всичко друго, но не и тайно. Пропускът в Стълб 1 става по-голям.
Павел ясно казва, че Грабването ще се състои при “идването” или parousia на Исус Христос/1 Сол. 4:15-17/. Самият Исус каза, че това “идване” или parousia ще бъде като бляскава искра на електрически заредена мълния от светкавица, която профучава от единия до другия край на небето. Учениците свързаха това същото величествено “идване” или parousia с края на света и попитаха Исус кой ще бъде главният “белег” на това идване. /Мат.24:3/. След предупреждението за измама и идеята за “тайно” идване Исус накрая отговори на точния въпрос на учениците като вдигна завесата на историята и напълно разбули какво в действителност ще бъде мощното Му и величествено идване parousia”: “Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели с гръмогласна тръба; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия” / Мат. 24:30,21/.
Това силно въздействащо описание на завръщането на Исус Христос съдържа дори по-голям удар/трясък/ отколкото наистина несигурната Bing Bang теория на произхода. Идването или parousia на Исус Христос, при което вярващите ще бъдат “грабнати” ще бъде несъмнено видимо от “всички земни племена”. Удивените маси от човечеството буквално ще “видят Човешкият Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава”.Със сигурност никой няма да го изпусне и никой на следващия ден няма да се събуди чудейки се къде са отишли всички християни. На този велик ден всички, които не са спасени ще “жалеят”. Защо? Не защото обичаните от тях са изчезнали в разредения въздух, но Исус Христос изведнъж дойде, и те не са готови да Го посрещнат. Ето пак, това идване ще бъде много шумно и високо събитие, защото включва ехото от”силен звук на тръба” из небето. Когато се чуе този гърмящ звук на духовен инструмент, милиарди блестящи ангели ще слязат и ще заобиколят земното кълбо да “съберат избраните Му от четирите ветрища”. Така истинските вярващи ще бъдат “грабнати” във въздуха. Сега не пропускайте.Това са същите елементи, за които Павел е писал в 1 Солунци 4:17.
Както в Матей 24:30,31, така и в Солунци 4:17 четем за облаци, шум, тръба, събиране, вярващи, които са пренесени във въздуха. Всеки конкорданс ще ви покаже, че и двата пасажа се отнасят до “идването” или parousia несъмнено се прилага за “славното появяване” на Христос. След като ще бъдем “грабнати заедно” нека да съберем тези шокиращи парчета. Заключението е неизбежно, непроменимо и неоспоримо. Истинските вярващи ще бъдат “хванати” или “грабнати” при шумно, климатично, много видимо и изключително славното Второ идване на Исус Христос!
Тази книга е като състезателна кола чийто двигател тъкмо започва да се ускорява. Имаме да покрием много повече, така че нека да продължим. В Матей глава 24 след като описа Своето “славно появяване” Исус продължи: “А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.Защото както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син. Тогава двама ще бъдат на нивата;единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен. Две жени ще мелят на мелницата;едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена.Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови;защото в час, в който не мислите, Човешкият Син иде”/Мат. 24:36-44/.
Тук Исус обрисува паралел между завръщането Си и внезапното изливане на милиарди тонове вода върху изгубените от времето на Ной. Онези древни хора мислели, че Ной е луд стар мъж”, докато дойде потопът и завлече всички”/Мат. 24:39/. Можете ли да отгатнете коя гръцка дума е използвана тук отново за “идване”?Не вземайте предвид моята дума за това;но сами потърсете във вашия собствен конкорданс. Parousia е, която както вече доказахме, ясно се прилага за видимото “славно явяване” на Исус Христос.
Сега забележете непосредствено след думата рarousia в стих 39 Исус продължи:
” двама ще бъдат на нивата;единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен”. Това вероятно е вторият най-цитиран текст в Библията, който сега се използва в подкрепа на идеята на На заден план за тихото Грабване преди Скръбта. По общо мнение, когато се изпълни този стих, онези, които са “взети” ще изчезнат без следа като оставят единствено дрехите си, обувките си, ченетата и сватбените пръстени, докато онези, които са “оставени” ще трябва да претърпят Скръбта, като имат насреща си антихриста и белега на звяра. Но това ли е наистина което Исус Христос казва?
Правилният отговор на този въпрос няма да дойде като се зависи от тълкуванията на други.Всъщност никога не е безопасно да се разчита изцяло на някой човек. Християните не би трябвало никога да се учат да разчитат изцяло на Тим Ла Хей, Джери Дженкинс или някой друг известен учител – включително Стив Уолбърг. Всички би трябвало да отворим собствените си Библии, да вземем собствените си конкорданси и да открием за себе си какво е истина. Ако желаете да направите това, най-определено ще откриете следното: Вярващите ще бъдат “взети”/стих 40/ при “идването” или parousia/стих 39/, което Библията ясно прилага за шумното, изключително видимо и невероятно славно Второ идване на Исус Христос в края на света/Мат. 24:3,27,30,31,39/!
Исус каза по същество:”И както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син”/вижте стихове 37-39/. Сега помислете за това. Ной и семейството му изчезнаха ли преди потопа? Не, те явно ходеха в ковчега. А какво да кажем за онези, които бяха оставени след като вратата на ковчега се затвори, те имаха ли втори шанс?Отново, не! Как бяха оставени?Бяха оставени мъртви, не избягаха. След като каза “докато дойде потопът и завлече всички” Исус направи обгърнатото в сила изказване: “така ще бъде и пришествието/parousia/ на Човешкия Син”. И след това без прекъсване Христос каза: “Тогава двама ще бъдат на нивата, единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен”. При внимателен анализ тези думи не оставят място за непрестанните животи от На заден план на Рейфол Стийл и Бък Уилямс по време на Скръбта след Грабването.
Защо не? Защото онези, които са “взети” са взети при “идването” или parousia, което се прилага за видимото “славно явяване” на Исус Христос!
Непосредствено след като каза “Единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен” Царят на вселената сравни Второто Си идване с внезапното идване на среднощен крадец , точно както Павел направи в 1 Солунци 5:2,3. Исус каза: “ Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови; защото в час, в който не мислите, Човешкият Син иде”. Да “бдим” не означава да прекарваме безкрайни часове пред телевизионния приемник, нито означава да гледаме популярни филми за края на времето, което може да ни накара да се отклоним от правата истина. Означава да бдим за измами!
Матей глава 24 и 1 Солунци глави 4 и 5 си пасват така съвършено, както Адам и Ева преди да бяха съгрешили. И двата пасажа описват шумно, силно, изключително видимо, със звук на тръба, изключително славно завръщане на Исус Христос в облаците. И двата пасажа описват вярващите, които биват грабнати и пренесени във въздуха. И двата обявяват, че този ден ще дойде внезапно като крадец върху всички спящи грешници. В дните на Ной, когато милиарди тонове вода се изсипаха нямаше втори шанс за онези извън ковчега. Павел каза, че изгубените “не ще избегнат”. Както Павел, така и Матей използват точно същата гръцка дума да опишат този велик, страшен и изключително мощен “ден Господен”. Просто погледнете в конкорданса си. Онази дума е parousia, която ясно се отнася до Второто идване на Исус Христос. Истинските вярващи са подбудени да бдят, да бъдат готови и да избягват всички сатанински измами.
Какво да кажем за Грабването което се случва “в една минута, в миг на око”/1 Кор. 15:52/. Това е вероятно третият най-цитиран текст в Библията, който сега се използва да подкрепи идеята за изчезващи християни преди Скръбта. По рано намалихме темпото за да погледнем библейският си скоростомер, но този път трябва да стигнем до очевидното прекъсване. Павел пише: “Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в един миг, докато трепне око, при последната тръба; защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим” / 1 Кор. 15:51,52/. Павел казва ли, че вярващите ще изчезват мистериозно от земята преди Скръбта, докато на обичаните от тях “трепне око”? Ни най-малко! Той казва, че мъртвите ще бъдат възкресени, а телата ни изменени “в един миг, докато трепне око”. Но кога ще настъпи този “миг”? Отговорът на Павел е ясен; ще настъпи “при последната тръба” когато “тя ще затръби” в края на света. Това е същият “силен тръбен глас” за който Исус каза, че ще бъде чут при Второто Му идване/Мат.24:31/. Стълб 1 се разпуква и се разпада.
Както преди отбелязахме, Стълб 2, който подкрепя проекта На заден план е теорията, че онези, които пропуснат Грабването ще имат втори шанс да бъдат спасени по времето на скръбта. Тази идея може да бъде опасна. Някои хора биха могли да намерят рационално обяснение, “ ако Грабването наистина се случи, тогава със сигурност ще знам, че Бог съществува. Може да е трудно, но аз все още мога да се присъединя към “Силата на скръбта” по времето на седемте години. Дори ако антихриста се опита да ме убие, аз все още ще се противопоставям на белега на звяра.”
Докато подхранването на това глупаво отношение не е намерението на авторите на На заден план, хората могат лесно да възприемат тази позиция “чакайте и вижте”, като отлагат решението си да следват Исус Христос. Но Павел пише, че онези, които не са изцяло на страната на Господ когато вярващите са “грабнати…никак няма да избегнат”/1 Сол. 4:17; 5:3/, а в дните на Ной нямаше втори шанс. След като се затвори вратата на ковчега, всички отчаяни опити да се влезе бяха безполезни. Затова Стълб 2 става като човек на когото е поставена диагноза рак; има много сериозни проблеми.
Ако Стълб 1 и 2, които подкрепят проекта На заден план са погрешни и ако е правилна логичната алтернатива за църквата, че е “грабната” при Второто идване на Исус Христос, следователно това означава, че днешната църква е предопределена по скоро да премине през Скръбта отколкото да изчезне преди да дойде. Все пак християни често се противопоставят на това заключение с аргумента “Бог не би позволил да преминем през Скръбта, защото ни обича твърде много.” Но помислете за това. Той би ли обичал по-малко“силата на скръбта” след Грабването? Очевидно не. Тогава защо би позволил да преминат през такъв период? Би ли могло да бъде, че доктрината за избягването на Скръбта наистина само угажда на средновековните ни американски традиции? Ние обичаме спокойствието и мразим да минаваме през изпитания; едва можем да го понесем когато е заплашен нашият стил на живот с вечеря пред телевизора. Но исторически Божият народ е преминал през силно страдание. Всички ученици на Исус с изключение на Йоан са били жестоко убити. Хиляди от ранните християни са били буквално разкъсани на парчета от диви кучета и лъвове в Колизеума. Милиони други са били жестоко мъчени от Инквизицията и изгорени на пепел през Тъмните векове. Вярващите в Русия и Китай са страдали ужасно от комунизма и все пак американските християни казват: “Бог не би позволил да преминем през Скръбта!”
Когато се стигне до този термин “скръб” , ето че конкордансите отново идват в употреба. Ако потърсите думата “скръб” в конкорданса на Стрънг или Йънг, може би ще бъдете шокирани да откриете, че почти всяка справка описва страданието на вярващите. Исус каза на последователите Си: “Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света”/Йоан 16:33/. Павел каза на ранно обърналите се християни: “и утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата, и ги учеха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство” /Деян. 14:22/. Исус писа до църквата в Солун: “така че и самите ние се хвалим с вас между Божиите църкви за вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и в скърбите, които понасяте”/2 Сол. 1:4/. На самотния остров Патмос, Йоан беше нашият “брат и съучастник в скърбите” /Откр. 1:9/. Исус каза на църквата в Смирна: “Зная/твоите дела/, твоята скръб и сиромашия /но пак си богат/, и как те клеветят онези, които наричат себе си юдеи, а не са, но са синагогата на сатана”. В светлината на тези писанията идеята християните да избегнат Скръбта изглежда като фантазия или илюзия.
Някои християни биха могли да отговорят като кажат: “Да, но онези стихове говорят за “скръб”, не за Скръбта”. Но помислете за това. Ако голяма част от “текстовете за скръбта” в Библията се отнасят за това през което минават вярващите, защо Божието Слово би сменило механизмите като учи, че “Скръбта” е нещо през което вярващите няма да преминат? Дори в На заден план има християни, които преминават през Скръбта/ “силата на скръбта”/, затова мисълта за християни, които преминават през този период в действителност не е толкова странна.
Много християни също казват: “Ако църквата преминава през Скръбта, тогава защо църквата не е спомената след Откровение глава 4?” Нека погледнем по отблизо. В Откровение 4:1 на Йоан му бе казано да “възлезе тук”. Хората правят заключение, че това представлява Грабването и мислят, че църквата не е спомената повече. Първо, Йоан не е отишъл в небето, както някои разбират от Откровение 4:1, той просто бе “взет” във видение , докато пръстите на краката му все още бяха на Патмос. Второ, църквата е на земята след Откровение глава 4. Как знаем това? Защото Библията казва, че антихриста ще “воюва против светиите”/ Откр. 13:7/. След това четем за “вярата на светиите” /стих 10/ и по време на кризата на белега на звяра, Откровение се позовава на “светиите”, които пазят “вярата в Исуса/Откр.14:12/
Мнозина биха могли да отговорят като кажат : “Да, но онези са светиите от скръбта след Грабването, не църквата.” Но обмислете това. Павел писа новозаветните си писма до “църквите на светиите” /1 Кор.14:33/. Какво ни казва това? Казва ни, че където има светии, има я църквата! Дори ако светиите споменати в Откровение 13 и 14 са само светиите от скръбта след Грабването, те, като искрени вярващи в Исус Христос, нямаше ли да са все още църквата?
На заден план учи, че църквата няма да бъде на земята за Армагедон. Вярно ли е това? Думата “Армагедон” се среща само веднъж в Библията-в Откровение 16:16- която е великата глава за изливането на седемте последни язви. Точно преди стих 16, по време на седемте последни язви, Исус Христос говори гръмогласно : “Ето ида като крадец. блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да гледат срамотата му. И събраха ги на мястото, което по еврейски се нарича Армагедон.” /Откровение 16:15,16/. Схванахте ли това? На кого говори Исус?На църквата! По времето на стих 15, докато се изливат седемте последни язви и точно преди битката на Армагедон, Исус Христос все още не е дошъл като крадец! Затова Той трябва да дойде като крадец при Армагедон, след Скръбта и това трябва да е времето когато Той идва да събере църквата Си.
Като добър командващ офицер, Павел подтикна войниците на кръста “Затова, вземете си Божието все оръжие за да можете да противостоите в злия ден, и като надвиете на всичко да устоите.” /Ефесяни 6:13/. Как можем да устоим в “деня на злото” ако преди това сме изчезнали? Исус Христос също каза : “Но който устои докрай той ще бъде спасен.” /Мат. 24:13/. Така че колко дълго трябва да издържим? До края.И Христос ще бъде с нас. Затова обещава : “Аз съм с вас през всичките дни до свършването на века.” /Мат. 28:20/. Можем да Му се доверим в това.
Ако е вярно това което казва Истината на заден план , тогава какво да кажем за седемте години? Идеята зя един седемгодишен период на скръб всъщност лежи в основата на целия сценарии на На заден план. Запомнете, теорията е, че първо се случва Грабването и след това идват седемте години на скръбта. Един от известните романи на На заден план казва : “Изчезванията въвеждат в един седемгодишен период на Скръб ” /The Tribulation Force, inside front cover/На друго място четем : “Това е средната точка на седемгодишната скръб. ” /The Indwelling, inside front cover /. Така, тази най-добре продаваща се поредица на Ню Йорк Таймс за фантастична литература, която сега се одобрява от многоуважаваните християнски лидери из страната, е изградена изцяло около тази седемгодишна рамка.
Важният библейски текст за ц.ялата седемгодишна теория на скръбта е Даниил 9:27, който е първият текст цитиран в На заден план: филмът. Ето какво казва текстът: “ И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица; а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата….” Един ден в пророчество представлява една буквална година/виж Числа 14:34, Езекиил 4:6/. Така, този известен период от “една седмица” в пророчество всъщност представлява седем буквални години. Милиони сега прилагат това за един бъдещ седемгодишен период на Скръбта. “Той” се тълкува като “антихриста” , който ще направи завет с юдеите по време на скръбта. Книга 6 на романите На заден план е озаглавена Убийци. Подзаглавието е : “Предназначение : Ерусалим, мишена : антихриста.” Фокусът е : “мястото на средата на пътя на седемгодишното съгласие за протекция с Израел на Глобалното общество” /стр. 302/.
Според На заден план непосредствено след Грабването антихриста ще направи това “седемгодишно съгласие за протекция с Израел.” Все пак се чудя как би могъл да извърши това толкова бързо точно след Грабването. Няма ли да се нуждае от известно време да издигне силата си? Съществена част от тази история е теорията, че по време на Скръбта, юдейският храм ще бъде възстановен и жертвите с животни ще бъдат подновени/повече за това по-късно/. По общо мнение, на половината път на Скръбта антихриста ще прекъсне своето “съгласие за протекция” с юдеите и ще спре жертвите като ги накара да “спрат”. Ето как буквално милиони християни днес тълкуват Данаил 9: 27.
Това което мнозина не осъзнават е ,че има друго разумно тълкуване, което е доста различно. Този периодичен възглед не само има голяма библейска подкрепа, но в миналото също е преподавано от много правдоподобни библейски учени, които са написали ценени коментари, които сега се намират в библиотеките на пастори из цяла Америка. Един пример е световноизвестният Библейски коментар на Матю Хенри. Шокиращо, този коментар ни най малко не отнася Данаил 9:27 за антихриста, нито прилага “една седмица” за седемгодишния период на скръб след Грабването. По скоро го прилага за Исус Христос,Който след три и половина години на вярна служба, умря “по средата на седмицата”, което накрая стана причина да престанат всички жертви с животни!
Ето цитатът от известният коментар на Матю Хенри: “Като предложи Себе Си за жертва веднъж завинаги той /Исус Христос/слага край на всички левитски жертви.” /Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Vol. IV, Isaiah to Malachi, Complete Edition.Mew York:Flemming H.Revell Co 1712, notes on Daniel 9:27, p.1095/.
Друг отличен библейски коментар написан от добре известният британски методист Адам Кларк, казва : “Това утвърждаване на завета трябва да включи службата на Йоан Кръстител с онази на нашия Господ, обхващайки периода на седемте години през който той би мигъл да потвърди или ратифицира новиятзавет с човечеството” /The Holy Bible with a Commentary and Critical Notes by Adam Clarke, Vol. IV,Isaiah to Malach. New York, Abingdon-Cokesbury Press, notes on Daniel 9:27, p.602 /. Ето още един цитат от многоуважавания Коментар на Джеймисън, Фосе и Браун: “Той ще утвърди завета-Христос. Утвърждаването на завета е предназначен за Него.” /Rev. Robert Jamieson, Rev. A. R. Fausset and Rev. David Brown, A Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible, Complete Edition, Hartford, Conn.: S.S. Scranton Co., notes on Daniel 9:27, р. 641/. Всички тези коментари сега са в наличност по електронен път в световната глобална мрежа, така че може лесно да проверите за себе си тези бележки.
Кой възглед е правилен-онзи който се предлага в На заден план или описаният в тези прашни стари коментари?Данаил 9 :27 отнася ли се за един седемгодишен период на скръб или беше изпълнен от Исус Христос преди 2000 години? Единственият начин да открием това е като погледнем внимателно Данаил 9: 27. Божието Слово казва: “И Той ще потвърди завет с мнозина”. Сега погледнете това. Самият Исус каза: “Защото това е моята кръв на /новия/ завет, която се пролива за мнозина” /Мат.26:28/. Вижте как чудесно съвпада! И в двата текста се използват думите “завет” и “мнозина”. Известни учения казват, че антихриста ще направи завет или “съгласието за протекция” с юдеите и след това да го прекрати след три години и половина. Но Билията всъщност казва: “И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица”. Така “Той” трябва дя потвърди завета за цели седем години, не да го прекъсне! И това не е просто “завет”, както обикновено се разбира. Не! Това е “заветът”, който се отнася за Новия Завет. Нашият Господ Исус Христос е единственият чрез Когото “завета…беше потвърден”/Гал. 3:17, вижте и Римл. 15:8/. По средата на седмицата, след три и половина години, Исус даде живота Си за нас, “ накара жертвата…да престане.” Той беше последната жертва. Няма да се предлагат повече жертви/Вижте Евр.10:12/. Край.
В моята по ранна книга Избухване на измамата на Израел, глава пета е озаглавена “Седемдесетата седмица на измамата на Данаил” /вижте гърба на тази книга за повече информация/. Там давам много по убедителни причини защо Данаил 9:27 ни най-малко не се отнася за антихриста, но за самия Исус Христос. Факта е, че цялата идея На заден план за седемдесетгодишния период на скръбта след Грабването е една огромна илюзия, един голям мит. Дори може да остане в историята като най-голямото евангелско погрешно тълкувание на всички времена. Цялата идея е като огромен мехур. Когато Данаил 9:27 веднъж се разбере правилно и се мушне силно подострената игла – седемте години се спукват!
Искам да завърша тази глава като говоря за Стълб 3, който сега подкрепя На заден план- идеята, че днешната църква ще избегне скръбта и няма да се налага да се изправи лице в лице с антихриста и белега на звяра. Това е големият въпрос и точно тук прелитат емоции и разумът изчезва точно толкова бързо колкото онези изчезващи християни в На заден план: филмът. Защо?Отговорът е прост. Ако стълб 3 е неправилен и ако църквата няма да бъде “грабната” до второто идване на Исус Христос, то това очевидно означава, че църквата трябва най-напред да премине през последния период на скръбта тук на Земята и ще трябва да се изправи лице в лице с антихриста и белега на звяра. Много християни се страхуват от едно такова заключение.И затова много пъти под опита да се поддържа доктрината на тайното Грабване преди скръбта, често се прокрадва един таен страх от това да се застане лице в лице с белега на звяра.
Това ми напомня за трагичната смърт на 118 моряци в огромната руска ядрена подводница Курск. Събота, 12 август, 2000 година, долу в Баренцово море се случи нещо наистина ужасно. Стана експлозия последвана от друга. “Нещастието се разви със скоростта на светкавица” /Newsweeк,November 6, 2000, р.42/ и осъдената подводница бързо потъна до дъното на океана. Списанието Нюзуик пусна статия със заглавието “Плач от бездната”, където се цитира писмо, което гмуркачите в дълбоките води намериха в джоб на един от труповете. Очевидно двадесет и трите руснаци преживели първоначалния взрив и наводнението. В бележката се казва : “Има 23 души тук………Никой от нас не може да излезе на повърхността” /пак там/. Тъй като помощта не дошла на време, всички починали. Когато мислех за това, се опитах да си представя ужасното чувство на страх в сърцата на онези руски моряци дълбоко долу под спокойната повърхност на водата.
Страх се прокрадва и в доктрината за Грабване преди скръбта. Дълбоко долу под повърхността на много аргументи лежи един скрит страх от това да се застане лице в лице с белега на звяра.Този страх може да бъде несъзнателен, но често е там. Но не е необходимо да е така. Истинските християни могат да научат урок от популярни необичайно големи афиши, които казват “Не се страхувайте от злото.” “Не е нужно да се страхуваме.Можем да се доверим в Исус Христос, защото не е ли обещал.” “И ето Аз Съм с вас през всичките дни до свършването на века” /Мат. 28:20/. Ако измислената “сила на скръбта” в романите На заден план може да победи антихриста и белега на звяра, следователно и ние можем! Все пак християните се страхуват от белега и този страх често им пречи дори за едно разумно изследване на ясното библейско доказателство в подкрепа на едно събиране на църквата в Христос след Скръбта. И така тъжно е, идеята за Грабването преди скръбта се превърна в голямата евангелска спасителна клауза за избягване на белега на звяра! И за онези които трябва да го приемат така, никакво количество от библейски доказателства не би ги убедило в друго. Подобно на тройно заключена врата в центъра на Ню Йорк, те са затворени за фактите.
Резултатът? Истината е на заден план.