Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Истинска мъдрост – 55 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Истинска мъдрост – 55 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Млади мъже и жени може да са получили най-висшето земно образование и въпреки това да са невежи по отношение на най-първите принципи, които биха ги направили поданици на Божието царство. Човешката ученост не може да подготви никой за небесното царство. Поданиците на Христовото царство не се създават чрез форми и церемонии или чрез продължително изучаване на книги. “А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия, истинен Бог, и Исуса Христа, Когото Си изпратил”.

Библия и наука
Писанията на Стария и Новия завет трябва да бъдат изучавани всеки ден. Познанието за Бога и за Неговата мъдрост са открити за онзи ученик, който се е заел непрекъснато да изучава пътищата и делата Му. Библията трябва да бъде нашата светлина, нашият възпитател. Когато младежите се научат да вярват, че Бог изпраща росата, дъжда и слънчевата светлина от небето, правейки растителността да процъфтява; когато осъзнаят, че всички благословения идват от Него и че Му се дължи благодарност и хвала, тогава те ще познаят Бога във всичките си пътища и ден след ден с вярност ще изпълняват своите задължения; Бог ще бъде във всичките им мисли…
Много млади хора, като говорят за наука, се показват по-мъдри и от писаното; стремят се да обясняват пътищата и делото на Бога с неща, които отговарят на тяхното ограничено разбиране; но това е жалка несполука. Истинската наука и боговдъхновението са в съвършена хармония. Фалшивата наука не е свързана с Бога: тя е претенциозно невежество.
Една от най-големите злини, придружаваща търсенето на знание и изследването на науката е, че заелите се с тези изследвания твърде често губят от погледа си Божествения характер на чистата и неподправена религия. Хора, притежаващи светска мъдрост, са се опитвали да обяснят влиянието на Божия Дух върху сърцето. И най-малкият опит в тази насока ще отведе ума в лабиринта на скептицизма. Религията на Библията е просто тайната на благочестието, която никой човешки ум не може напълно да я разбере, а за необновеното сърце тя е абсолютно непонятна.

Научени от Бога
Умът на младежите не отслабва нито пък те губят способностите си, когато се посвещават на служба на Бога. За мнозина образованието означава теоретично познание; но “страхът от Господа е началото на мъдростта”. И най-малкото дете, което обича и се бои от Бога, е по-велико в Неговите очи от най-талантливия и учен човек, не обръщащ внимание на въпросите за личното си спасение. Младежите, посветили сърцето и живота си на Бога, се свързват с Източника на всяка мъдрост и добродетел.
Ако те само пожелаят да се учат от небесния Учител, както това правеше Давид, ще узнаят, че страхът от Господа е наистина началото на мъдростта. С тази сигурна основа могат като Даниил да използват по най-добрия начин всяка привилегия и възможност и да се издигнат до всяка интелектуална висота. Посветени на Бога и закриляни от Неговата благодат, под влиянието на Неговия животворен Свят Дух такива младежи ще проявяват много по-дълбока интелектуална сила, отколкото светските хора. Да се изучава науката чрез човешки тълкувания, означава да се придобие фалшиво образование. Да се учи за Бога и за Исус Христос, Когото Той е изпратил, означава да се учи науката на Библията. Чистите по сърце виждат Бога във всяка проява на провидението, във всяка фаза на истинското образование. Те веднага разпознават излъчващата се от Божия престол светлина. Небето общува с тези, които улавят най-първите проблясъци на духовното знание.
Учениците в нашите училища трябва да поставят познанието за Бога над всичко друго. Това познание може да се придобие само чрез изследване на Писанията. “Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Понеже е писано: ‘Ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля’”. Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците… А от него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление, тъй щото, както е писано: “Който се хвали, с Господа да се хвали” (“Младежки наставник”, 24 януари 1903 г.).