Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Истинското обръщане към Бога – 48 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Обръщането към Бога е дело, което е почти невъзможно да се схване. Не е лесно един обичащ греха светски ум да се преобрази и да се доведе до осъзнаване на неизразимата Христова любов и на очарованието на Божията благодат и Неговото превъзходство, за да може и най-нищожната душа да бъде изпълнена с Божествена любов и да бъде запленена от небесните тайни. Когато човек разбере това, предишният му живот започва да му изглежда отвратителен и той се изпълва с омраза към негови към греха. Съкрушавайки сърцето си пред Бога, той приема Христос като живот и радост за душата и се отказва от предишните си удоволствия. Придобива вече нов ум, нови чувства, нови интереси и нова воля. Нещата, за които съжалява, желанията и любовта му са съвършено нови. Предпочитаните до този момент страст на плътта, пожелание на очите и гордост на живота сега са отстранени и Христос с очарованието на Своя живот става короната на неговата нова радост. Небето, което досега не е имало никакво очарование, сега вече е реалност с богатствата и славата си. Човек гледа на него като на свой бъдещ дом, където ще срещне, ще обича и ще хвали Онзи, Който го е изкупил със скъпата си кръв.
Делата на светостта, които досега са изглеждали отегчителни, вече се посрещат с възхищение. Божието слово, доскоро считано за глупаво и безинтересно, става предмет на задълбочени изследвания и постоянен съветник. То е като писмо от Бога до него, което носи подписа на Вечния. Мислите, думите и делата му са в съгласие със Словото и се проверяват от Бога. Човек възприема заповедите и заплахите, съдържащи се в Словото, хваща се здраво за Божиите обещания, приемайки ги лично за себе си, и душата му се укрепва. Сега той търси близост с посветените християни, а компаниите на неправедните, които е обичал по-рано, вече не му доставят удоволствие. Плаче над техните грехове, над които някога се е надсмивал. Себелюбието и суетата изчезват и той живее в Бога. Богатее с добри дела. Това е общението, което Бог изисква, и нищо по-малко от това няма да приеме.

Личен призив
Умолявам те, братко, да изследваш прилежно сърцето си и да си зададеш въпроса: „По какъв път вървя и какъв ще бъде краят му?“ Имаш причини да се радваш, че животът ти не е бил отнет, но нямаш сигурна надежда за вечен живот. Бог да не допусне да продължаваш да бъдеш небрежен в това дело, за да не загинеш в греховете си. Не залъгвай душата си с фалшива надежда. Не виждаш друг начин да се изправиш отново освен чрез съвършено смирение, което ти обаче не можеш да приемеш. Христос отново представя и на тебе, братко мой, вест на благодат: „Дойдете, защото всичко е готово“ (Лука 14:17). Бог е готов да те приеме и да ти прости всички прегрешения само ако пожелаеш да дойдеш, въпреки че си бил блуден син, отделил се от Бога и стоял доста дълго далече от Него. Той ще те приеме и сега! Да! Величието на небето те кани да отидеш при Него, за да имаш живот. Христос е готов да те очисти от греха, когато го възложиш на Него. Каква полза намираш в това да служиш на греха, на плътта и на злото? Не е ли твърде нищожна заплатата, която получаваш? О, обърни се към Бога, обърни се, защо да умреш?
Ти имаш много угризения на съвестта. Имал си толкова много цели, давал си толкова много обещания и въпреки това не копнееш и не желаеш да дойдеш при Христос, за да получиш вечния живот. О, да можеше сърцето ти да бъде докоснато от усещането за времето, за да се обърнеш сега и да живееш. Ще можеш ли да чуеш гласа на истинския Пастир в тази вест? А можеш ли да не Го послушаш? Не си играй с Бога, за да не те изостави на собствените ти криви пътища. Животът и смъртта са пред тебе. Какво ще избереш? Страшно е да се бориш с Бога и да се съпротивляваш на Неговите увещания. Можеш да имаш Божията любов, запалена на олтара на сърцето си, както чувстваше това някога. Можеш отново да общуваш с Него, както си го правил безброй пъти в миналото. Ако пожелаеш да начертаеш ясна разграничителна черта зад себе си, отново можеш да изпиташ богатствата на Неговата благодат и лицето ти отново ще изразява любовта Му.
От тебе не се изисква да се изповядваш пред онези, които не знаят нищо за твоя грях и заблуда. Не си длъжен да се изповядваш публично, което ще накара вярващите да тържествуват. Изповядай се според Божието слово и пред онези, пред които е подходящо и няма да се възползват от грешката ти. Нека те се молят и Бог ще приеме твоето дело и ще те излекува. Заради собствената ти душа те моля настойчиво да се потрудиш сериозно, за да получиш вечното спасение. Премахни гордостта и суетата си. Направи го. Върни се обратно в кошарата. Пастирът те очаква, за да те приеме. Покай се и върши първите си дела, за да се сприятелиш отново с Бога.