Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Истинско възпитание – 47 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Истинско възпитание – 47 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Истинското образование е всаждане в ума на онези идеи, които ще отпечатат в ума и сърцето познанието за Бога като Създател и за Исус Христос като Изкупител. Такова образование обновява ума и преобразява характера. То ще засили и утвърди ума срещу измамните нашепвания на противника на душите и ще ни даде възможност да разбираме Божия глас. То ще направи учещия годен за съработник на Христос.
Ако нашите младежи получат това знание, те ще могат да придобият и всичко останало важно и необходимо. В противен случай светското знание, няма да ги постави в редовете на Господа. Те могат да извлекат цялото познание от книгите и въпреки това да останат невежи и за най-основните принципи на правдата, която би им дала одобрен от Бога характер.
Стремящите се да получат знание в земните училища трябва да помнят, че има и друго училище, което ги изсква за ученици – училището на Христос. Това училище никога не се завършва. Между учещите в него има както възрастни, така и млади. Онези, които внимават на поученията на Божествения учител, постоянно придобиват все по-голяма мъдрост и благородство на душата и така се приготвят да влязат в по-висшето училище, където напредъкът ще продължава през вечността.
Безпределната мъдрост поставя пред нас великите уроци на живота – уроците на дълга и щастието. Те често пъти са трудни за научаване, но без тях не можем да имаме никакъв истински успех. Те може да костват усилия, сълзи и даже агония; но не трябва да се разколебаваме нито да се уморяваме. Именно в този свят, всред неговите изпитания и изкушения, трябва да станем годни за живота в обществото на чистите и святи ангели. Онези, които се оставят да бъдат погълнати от по-маловажни науки и спрат да учат в Христовото училище, претърпяват безкрайна загуба.
Всяка способност, всяко качество, с което Творецът е надарил човешките чада, трябва да бъде използвано за Негова прослава. В това приложение се намира най-чистото, най-благородното и най-щастливото преживяване. Небесните принципи нека бъдат поставени на първо място в живота и всяка стъпка, предприета за придобиване на познание или интелектуална култура, да бъде стъпка към асимилирането на човешкото от Божественото (“Основи на християнското възпитание”, стр. 543,544).

Най-същественото в образованието
Днес най-важното образование за нашите младежи, което ще ги приготви за по-висшите класове на небесното училище, е да бъдат научени как да разкриват пред света волята на Бога (“Ривю енд Хералд”, 24 октомври 1907 г.).

Най-висшето образование
Посветилите се да изучат пътя и волята на Бога получават най-висшето образование вьзможно за смъртен човек. Те градят своята опитност не върху софистиките на света, но върху принципи, които са вечни (“Съвети към родители, учители и учещи”, стр. 36).