Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

И ПОМНЕТЕ – ИСУС ИДВА СКОРО – Част IV: Аз познавам моето призвание – Глава 19 – Съвети за това как да се съветва – Дж. Р. Спанглер

Ние служителите често се сблъскваме с нуждата да съветваме. В опитите си да помагаме на хората да разрешават проблемите си, се сблъскваме с някои клопки като съветници. Нашето призвание като пастири не гарантира имунитета ни към падането в тези вълчи трапове. Списъкът с жертвите нараства все повече и повече, както и неизбежните грозни белези от рани, останали както в служителите, така и в членовете. Тъй като всеки губи в този погрешен вид съветнически сесии, службата на тази църква би трябвало постоянно да ободрява умовете им по отношение на Божия план за помагане на хората. Ако това указание бъде потърсено и взето под внимание, на църквата ще й се спести огромната сума сърдесъкрушения и разочарования.
Исус ясно каза на учениците Си, че ги изпращаше като „овце посред вълци“ (Мат. 10:16). В този наш бунтовен свят има много повече вълци, отколкото овце. Всъщност, всеки се ражда вълк и си остава вълк, освен ако новорождението не го преобрази в овца. Така че ние имаме убийствени, измамливи, лъжещи, крадящи, похотливи вълци, които бродят из нашата планета. Много от тези вълци имат дълбокото желание да вършат това, което е добро, но те са морално податливи на изкушенията. Този вид вълк може да е по-опасен, отколкото очевидно порочните такива.
Има някои вълци, които нямат ни най-малко понятие, че са такива. Те са сигурни, че са овце. Понякога когато се усмихват пред огледало, някой от вълчите им зъби може да се подаде отчасти, но споменът за това е кратковременен, а очите виждат това, което искат да видят, така че те радостно си продължават по пътя, като си мислят, че са овце.

Специални изкушения
Представете си един проповедник, който сам би трябвало да е овца, да се опитва да се справи с тези вълци, когато те идват при него за помощ. Дори и най-силните помежду ни са постоянно в опасност, особено при определени случаи в ситуации на съветване. Без значение колко добра може да е овцата, имаме предупреждението, „Специалните изкушения на Сатана са насочени срещу служителите. Той знае, че служителите не са нищо друго освен хора, които не притежават никаква благодат или святост от само себе си; че съкровищата на евангелието са поставени в пръстени съдове, които единствено божествената сила може да направи почетни съдове. Той знае, че Бог е назначил служители за мощно средство за спасение на души и че те могат да са успешни в своята работа, единствено когато позволяват на вечния Отец да управлява техния живот. Затова той се опитва с цялата си находчивост да ги отведе към грях, като знае, че службата им прави греха в тях далеч по- надвишаващо греховен; понеже извършвайки грях, те правят себе си служители на греха.“ 1
Нека да променим малко картината. Какво ще стане, ако проповедникът е вълк в овчи дрехи и един друг вълк дойде да го види? Прекалено често плътските естества на двата вълка причиняват проблеми, особено ако вълкът, който търси помощ е привлекателна жена с проблем, свързан със секс. Или още по-лошо, какво ще стане, ако една нуждаеща се овца дойде при един служител тип вълк? Казано направо, това не е нищо друго, освен агонизиращите проблеми, които толкова често следват от нехристиянски похвати за даване на препоръка-съвет, ако трябва да заявим случая ясно и просто. Желанието ни е да спестим на по-младите ни служители травмата на моралното крушение. Трябва да се прегърнат някои основни правила заради сигурността от нашите работници, независимо от възрастта им.
Очевидно служителят има нужда от това да е преживял обръщането. Това е първото необходимо условие за един християнски съветник. Тази истина е свойствена на Исусвото предупреждение, че ние сме овце посред вълци.
Христос добави една втора клалификация. „Бъдете мъдри като змиите и незлобливи като гълъбите“ (Мат. 10:16). Змията, общоприетата емблема на мъдростта, е бдително творение с остро зрение. Сякаш има вродена способност да усеща опасността , както и умението да се изплъзне тихо от нея. Съчетайте тези качества със съществените за гълъба елементи на простота и безвредност и ще получите една разумна формула за помощ, която ще ни направи с възприятията на змията и без измама като гълъбите!
Христовата аналогия със змиите и гълъбите е така приложима за ситуацията, при която служителят трябва да се справи с хората от другия пол. Моето убеждение е,че всички служители – съветници, обучени или необучени, образовани или необразовани, трябва да последват внимателно съвета, даден на президента на една конференция от Елена Вайт:
„Ако някоя жена, без значение коя, се отпусне на твоето съчувствие, трябва ли да я вдигнеш и да я насърчаваш, и да приемаш писма от нея, и да чувстваш особена отговорност да й помогнеш? Братко мой, трябва да промениш начина на държанието си по отношение на подобни проблеми и да дадеш правилен пример на твоите братя служители. Пази съчувствието си за членовете на собственото си семейство, които се нуждаят от всичко, което можеш да им дадеш. Когато една жена е в беда, нека тя да я сподели с други жени. Ако тази жена, която е дошла при тебе, има причина за оплакване срещу нейния съпруг, тя би трябвало да отнесе тревогата си при някоя друга жена, която може ако е необходимо, да разговаря с теб по отношение на това, без нещо да изглежда лошо. Изглежда не осъзнаваш, че поведението ти в този проблем оказва лошо влияние. Пази се в думите и действията си“. 2

Изпратете жените при жени
Забележете Божието предупреждение да изпращаме омъжени жени с проблеми при други жени. Дори тук въпреки всичко човек трябва да се убеди, че жената, при която изпращаме жените за помощ, е стабилна и духовно зряла. Какво чудесно благословение е това, когато един служител има посветена, интелигентна съпруга, която може да помага на жените членки в интимните им проблеми.
Предупрежденията – съвети, дадени отгоре, може да изглеждат викториански, но това е по-валидно за днес, отколкото за тогава. Ние живеем в едино грубо, отворено общество. Бърборенето за секс и проблемите с него е почти толкова разпространено и често срещано, колкото радиотелевизионните програми. Независимо дали сред префинените, или сред ниско културните, негативните отношения към сексуалната разнородност и извращения са в малцинството. Нашето общество вече не изживява социална революция. Революцията е вече напълно приключила и сексуално разнородните и извратените са си спечелили много добре битката. Аз съм потресен от часто от така наречената християнска литература, която се занимава с брака и сексуалните отношения, излизаща напоследък в пресата. Това е една странна, низка смесица от чистота и измет. Сред клоаката на секса за нас като служители е особено задължително да сме колкото се може по-внимателни при процедурите си на съветване.

Ръководни съвети
Предвид шеметно разлагащите се морални стандарти, които характеризират обществото ни, следващите ръководни указания за служители, които трябва да съветват жени членки на нашето стадо, трябва да се вземат внимателно предвид и да се практикуват.
1. Вземете някой със себе си, като например съпругата си или местния старейшина, когато извиквате жените членки на вашата църква, които по всяка вероятност са самотни.
2. Когато съветвате една жена във вашия църковен офис, оставете вратата открехната.
3. Винаги отказвайте да се срещате с жена, която желае да се посъветва при потайни обстоятелства. Изолираните места или колата са особено лоши места за такова съветване.
4. Ако една жена прояви „неподходяща привързаност и се оплаква, че съпругът й не я обича и не й съчувства, не се опитвайте да задоволите тази липса. Единствеият безопасен и мъдър начин да постъпите в подобен случай е да запазите състраданието си за себе си. Подобни случаи са многобройни. Насочете тези души към Този, Който носи всеки товар, истинския и сигурен Съветник“ . 3
5. Дръжте ръцете си надалеч от другия пол. Едно потупване по гърба или стискане на ръката, макар и намеренията ви да са невинни, правят нещо повече, отколкото само да поставят началото на една застрашителна верига от събития.
6. Бдете над думите си внимателно. Лековат разговор, привидно невинен отначало, може да доведе до проблеми по-късно. Шегуването обикновено прави да паднат подходящите бариери.
7. Никога не насърчавайте хората да се впускат в подробности по отношение на някой греховен епизод, който са преживели. По-скоро използвайте тактичност, за да обезкуражите хората, които се притесняват да разкрият всичко.
8. „Укорявайте жената, която ще похвали вашата елегантност, държейки ръката ви дотогава, докато успее да я задържи в своята. Говорете малко на хората от тази класа; понеже те са посредници на Сатана и провеждат плановете му, като поставят лукави капани, за да ви подведат от пътя на святостта „. 4
9. Никога не разкривайте някой от вашите неуспехи, тайни или лични интимни подробности от взаимоотношенията на собствения ви брак.
10. Насочвайте жените със сексуални проблеми към съпругата ви или някоя компетентна жена – съветник, за която знаете, че е духовно здрава.
Макар горепосочените ръковдни напътствия да изглеждат архаична глупост на някои, примерът, поставен за нас преди 2000 години, не може да се подобри. „Той проявяше последователност без упорство, великодушие без слабост, нежност и съчувствие без сантименталност. Той беше високо социален; при все това Той притежаваше едно сдържано достойнство, което не насърчаваше неподходящо фамилиарничене“. 5

1 Служители на евангелието
2 Евангелизъм
3 Свидетелства ,том 5
4 Евангелизъм
5