Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Какво се случва след смъртта – 14 (1-ва част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Темата ни тази вечер е озаглавена „Какво се случва след смъртта“.
Едно нещо е сигурно – интересът на хората в Северна Америка и в целия свят към окултизма, парапсихологията, паранормалното, астрологията и гадаенето нараства. Отбелязва се едно съживление в различните видове мистични изкуства. Интересът на вярващи и невярващи все повече и повече се задълбочава. В американските вестници има повече от 3000 астрологични рубрики. Хората са заинтересовани не само от астрологията и гадаенето, те желаят да узнаят, какво става миг след смъртта. Появиха се много книги, които говорят за това, какво някои хора са преживели миг след смъртта. Подобни книги се купуваха с голям успех.
Преди известно време лекар започна изследователска работа в областта на живота след смъртта. Той изучаваше случаите на хора преживели клинична смърт, които след това разказвали, какво са преживяли. Не отдавна книгата озаглавена „Обгърната от светлината“ беше една от най-продаваните в продължение на месеци. В нея се разказва за една жена, която твърди, че преживяла клинична смърт, преминала през тъмен тунел, след което била обгърната от светлина. Съществуват много разкази за подобни преживявания.
Откъде идва този интерес към смъртта? Защо хората толкова много искат да узнаят, какво става след смъртта? Отговорът се крие в това, че смъртта е едно всеобщо преживяване. Тя прескача всички култури. Всеки един от нас, разбира се, един ден ще се срещне със смъртта. Всеки от нас един ден ще отиде в гроба. Точно затова хората се интересуват. Какво се случва пет минути след смъртта? Какво става, след като пръстта запълни отворения гроб? Хората се опитват по много различни начини да намерят отговор на този въпрос. Някои хора изоставят Библията и Божието Слово и се обръщат към мистицизма. Има хора, които пренебрегват ясните думи в Божието Слово и се обръщат към паранормалното – те слушат гласа на спиритизма. Така те се опитват да намерят отговор на въпроса: „Какво става след смъртта?“ Много други в Щатите и Канада прибягват към медитацията. По този начин се опитват да научат нещо за живота след смъртта. Те вярват в прераждането, но в последно време има много хора, които казват: „Когато бях на операционната маса, сърцето ми спря да бие, умът ми спря да работи. Точно тогава преминах през този тъмен тунел и пред мен застана едно бляскаво същество и аз бях обгърнат от светлина.“ Има изобилие от такива разкази. Това ни води до въпроса: „Има ли съзнателно съществуване след смъртта?“ Къде да намерим сигурна информация за това? На какво да се доверим? Ако наистина душата продължава да съществува, възможно ли е Сатана да се представи за някой от нашите починали близки, които обичаме, за да ни измами? Наистина ли гласовете, които се чуват по време на сеанс, са на нашите починали близки или са гласове на ангели, които се представят за нашите починали? Какви са тези гласове, които нарушават тишината? Библията дава смислен отговор на това. Много вярващи обръщат гръб на Библията, като поемат по една много опасна пътека.
Джеймс Пайк беше епископ в САЩ. През 1966 г. синът му Джеймс извършил трагично самоубийство в един апартамент в Ню Йорк. Това наистина разклатило вярата на този епископ и той започнал да се съмнява в боговдъхновеността на Библията. Когато синът му се самоубил, епископът бил толкова обезсърчен, че заминал за Лондон и там посетил Кеймбриджския университет, за да продължи проучванията си върху някои части на ръкописите от Мъртво море. Епископът е трябвало добре да знае, че ако отхвърли Божието Слово като единствен сигурен водач и съветник в живота, ще бъде изложен на влиянието на демоните. В стаята му започнали да се случват странни неща. Синът му починал в 8 ч. и 19 мин. и епископът забелязал, че снимките на сина му, които оставил на бюрото си, били наклонени под ъгъла на часовника показващ 8 ч. и 19 мин. Кутийката с топлийки, която оставил затворена на бюрото си, намерил отворена. Много странни неща започнали да стават в стаята му. Часовникът спирал в 8.19 ч. Картини се завъртали на същия ъгъл, огледала се местели. Забелязал също, че любимите дрехи на сина му са свалени от закачалките и разхвърлени в гардероба. Епископът имал чувството, че синът му иска да се свърже с него. Помислил, че синът му може би живее в друг свят и се опитва да осъществи контакт. Той отишъл при един от известните лондонски спиритисти и там по време на сеанс осъществил контакт с едно същество, което претендирало, че е синът му. То казвало: „Татко, аз се намирам в нов свят. Това е свят на светлина и любов, това е един прекрасен свят.“ Бащата попитал: „Ти срещна ли Исус там?“ Отговора бил: „Да! Той е един от пророците, но не е Божият Син и Той не е вечен. Той просто е един пророк и голям религиозен учител.“
Позволете ми да ви задам един въпрос: „Кой би се появил по време на този сеанс с претенциите, че е син на епископа Пайк и би казал, че Исус не е Божий Син? Кой мислите се е появил там? Колко е опасно да се слуша този глас! Предполагаемия син на епископа му казал: „Татко, иди в Ерусалим и излез в израелската пустиня. Искам да се срещна с теб там. Ще бъдеш взет на небето и там ще се срещнем с теб. Бащата отишъл и навлязъл в пустинята, но не намерил своя син, обикалял докато организмът му се обезводнил. Жена му била с него. Тя го изоставила, за да търси помощ, но не успяла и скоро епископът починал.
Приятелю, опасно е да си играеш със спиритизма. Опасно е да слушаш тези гласове от отвъдното, като отхвърляш ясните учения на Божието слово. Епископът трябва да е знаел – ученията на Библията са твърде ясни. Той бе загубил своята защита, последвал един мираж и заплатил това с живота си.
Приятелю, Библията говори твърде ясно за тези неща. Коя е първата лъжа на Сатана в Едемската градина? В Битие 3:4 е записана първата сатанинска измама: „Никак няма да умрете“. Спомнете си думите на Ева, която предава думите казани от Бог, че ако яде от дървото, което е в средата на градината, ще умре. Но Сатана казва: „Никак няма да умреш, ти можеш да ядеш и да продължиш да живееш, ти си безсмъртна.“ Това бе първата сатанинска измама свързана със смъртта. Оттогава и до днес Сатана повтаря тази лъжа – ти няма да умреш. Забележете, как един спиритист коментира думите на Сатана „Никак няма да умрете“. Ще се съгласите ли с думите на този спиритист? Те са следните: „Според спиритизма мъртвите знаят повече неща от живите. Сатана казва: ‘Никак няма да умрете’, но в този и много други текстове дяволът казва истината, а Бог греши.“ Вярвате ли в това? Това не е вярно. Забележете декларацията: „Мъртвите знаят повече от живите.“ Това е основополагащ принцип в спиритизма. В Евангелието от Йоан 8:44 се казва: „Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си; той беше от край човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина, когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.“ Сатана е баща на лъжата. Първата лъжа, която той изрече, е, че след смъртта твоето съзнателно съществуване продължава. Той казва, че можеш да съгрешиш, без да понесеш последиците, които са смърт.
Забележете, какво казва Артър Хил в книгата „История, феномени и доктрина на спиритизма“ на стр. 25: „Основополагащ принцип на спиритизма е този, че хората оцеляват след смъртта на тялото и при определени обстоятелства, които още не са изяснени, ние можем да осъществим контакт с тези, които са починали.“ Тук откриваме два принципа в спиритизма – безсмъртието на душата и възможност за контакти. Един английски спиритист казва следното: „В гробищата няма мъртви. Често разговарям с починалите. Не се съмнявам, че хората живеят след смъртта, защото често говоря с тях.“
Библията ни дава ясен отговор. Тя ни казва, къде можем да бъдем на сигурно място. Какво ни казва тя за мъртвите? Могат ли да се завърнат обратно в дома си? Могат ли да общуват с живите? Чуйте какво се казва в книгата Йов 7:9,10: „Както облака се разпръсва и изчезва, така и слизащия в гроба няма да възлезе пак, няма да се върне вече у дома си.“ Библията декларира, че няма живот след смъртта.
Когато провеждах поредица от срещи като тази във Филипините, една вечер дойде лейтенант от филипинската армия. Той изслуша лекцията, чу думите на Библията. Съпругата му беше починала преди 6 месеца. След няколко дни ужасен тайфун връхлетя върху града. Палмите се накланяха от силния вятър, дъжд се изливаше и капаците на прозорците в неговия дом се отваряли и затваряли и тази вечер той видял образа на своята съпруга във възрастта на нейната младост, а не във възрастта на нейната смърт – това ми разказа той по-късно. „Тя беше изключително красива, протегна ръце и поиска да ме прегърне. Аз си спомних думите, че никога няма да се върнат в дома си отново. Спомних си, пасторе, това което се казва в 2 Кор. 11:14, че Сатана може да се преправя на светъл ангел. Спомних си Откровение 16:14, където се казва, че те са бесовски духове, които вършат знамения. Аз погледнах и извиках: ‘Ти не си моята съпруга, ти си зъл ангел, който се преправя на моята съпруга, заповядвам ти в името на Исус Христос да се махнеш от тук!’ Пред погледа ми жена ми се превърна в демон и се махна.“
Приятелю, изключително опасно е да се занимаваш със спиритизма. В Йов 16:22 се казва: „Защото като се изминат малко години, аз ще отида на път, откъдето няма да се върна.“ Всеки глас, който нарушава тишината, не е глас на някой обичан починал, но Сатана се преправя на светъл ангел, за да мами. Но какво да кажем за случаите на клиническа смърт? Обърнете внимание на няколко неща.
Първо: Човекът, преживял клинична смърт фактически не е умрял, но е бил близо до смъртта, защото ако е бил умрял, то каквото и да е преживял, той никога не би могъл да се върне обратно. В посланието до Евреите 9:27 четем: „И тъй, като е определено на човеците веднъж да умрат…“ Когато човек умира, душата му не се отделя от тялото. Библията ни казва: „…определено е за човеците веднъж да умрат, след това настава съд.“ Не е възможно, когато някой умре, Бог да каже: „Направих грешка!“ Това въобще не е възможно. Случаите на клинична смърт представляват следното: Човекът още не е умрял. Може да има много причини за това, което е преживял. В някои хора работи подсъзнанието – вярват, че това ще им се случи. Установено е, че някои наркотични вещества могат да предизвикват усещания и човек да се чувства точно по този начин. Причините могат да бъдат много. Сатана се опитва да измами хората, които се намират в подобно състояние и да ги улови в своя капан, но истината е, че когато човек умре, той наистина е мъртъв, а според Библията мъртвите не се връщат към живот. „И тъй, като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд.“ Библията е единствения надежден източник, от който можеш да научиш, какво става след смъртта. В Исая 8:19 ни се казва: „Когато ви рекат: ‘Допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят!’, отговорете: ‘Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог, да прибегне ли при мъртвите заради живите?'“ Отдалечете се от всичко свързано с окултизма. Отдалечете се от всичко свързано със спиритизма. Обърнете се към Библията. Чуйте, какво се казва в Исая 8:20: „Нека прибягнат при закона и при свидетелството, ако не говорят според това слово, наистина, няма зазоряване за тях.“
Ако си преживял смърт на близък човек, ако си чул гласът му да ти говори неща, които не са в съответствие с Библията, знай, че това не е грешка на Библията, това е опит на дявола да те измами. Той желае да измами всички хора. Ти можеш да бъдеш в безопасност, когато знаеш, какво става след смъртта. Ти ще бъдеш в безопасност, ако знаеш, какво казва Библията по този важен въпрос – въпросът за смъртта. Смъртта е антипод на сътворението. Нека се върнем обратно в Едемската градина и да се опитаме да разберем, как Бог е създал човешката раса. Ще видим, как се е появила смъртта. В последните дни дяволът ще се опита да измами милиони хора по отношение на въпроса за смъртта. Той ще се появява пред хората в образа на техните починали. Спиритизмът силно ще се разрасне. Ние все още нищо не сме видели. Свръхестествени явления ще се наблюдават в много по-голяма степен. Според книгата „Откровение“ ще има голямо раздвижване в спиритизма. Демони ще се появяват в образа на починали хора, за да мамят.
Битие 2:7 ни помага: „И Господ Бог създаде човекът от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа.“ Забележете – Бог направил човека от пръст из земята. След това Бог вдъхнал в ноздрите му жизнено дихание и човека станал жива душа. Текста не ни казва, че Бог е поставил душа в човека. Пръст плюс жизнено дихание е равно на жива душа. Ние можем да съставим уравнението по следния начин. Земните елементи плюс Божия Дух вдъхнат в това тяло е равно на живо същество. Бихме могли да кажем това и така: Бог направи човека от пръста на земята, т.е. неговото тяло и вдъхна в него жизнено дихание или дух и се получи жива душа. Библията въобще не споменава, че Бог е вложил душа в човека. Хората използват израза „безсмъртна душа“, но Библията говори само за душа. В Библията тази дума се споменава 1600 пъти и нито веднъж от тези 1600 случаи не се използва понятието „безсмъртна душа“. Всеки от вас би могъл да си помисли, че идеята за „безсмъртна душа“ може да е вярна, ако поне веднъж в Библията бяхте срещнали това понятие. Но там не съществува такова понятие.
Споменахме, че смъртта е антипод на сътворението. Какво означава това? Когато Бог създал човека, Той направил тялото от пръст и вдъхнал в ноздрите му жизнено дихание и човекът станал жива душа или живо същество. Какво става, когато човек умре? Точно обратното – Еклесиаст 12:7: „И се върне пръстта в земята, както е била и духът се върне при Бога, Който го е дал.“ Тялото се връща обратно в пръстта, а духът се връща обратно при Бога. Библията не ни казва, че душата отива при Бог. Какво всъщност отива при Бог? Духът. Ето тук милиони хора правят фатална грешка. Те мислят, че душата и духът са едно и също нещо. Бих се доверил на библейското определение за духа, отколкото на определението на някой философ, свещеник или пастор. Какво според Библията представлява духът, който се връща при Бог? Йов 27:3: „През всичкото време, докато е дишането ми в мене и духът Божий в ноздрите ми.” В еврейската поезия често вторият израз пояснява първия. Значи според Библията Божият Дух е дихание, а диханието е дух. Бог вдъхнал в човека Своя Дух и човека станал жива душа. Когато човека умре, тялото му се връща в пръстта, а диханието или духа се връща обратно при Бога, Който го е дал. Псалм 146:3,4: „Не уповавайте на князе или на човешки син, в когото няма помощ. Излиза ли духът му той се връща впръстта и в същия ден загиват намеренията му.“ Според Библията, когато човек умре, тялото му се връща в пръстта, а жизнената енергия, която Бог е поставил в човека, която поддържа неговия живот се връща обратно при Бог и в същия ден погиват намеренията му. В този ден те заспиват и си почиват. Това е все едно да си починеш в ръцете на Исус. Този сън ще продължи до деня на Исусовото второ идване, когато мъртвите ще бъдат възкресени. Пръст минус дух е равно на труп. Земни елементи минус дух е равно на мъртво тяло. Не съществува безсмъртна душа, която напуска тялото, започва съзнателно съществуване и започва да общува с живите. Точно това стои в основата на спиритизма. Когато човек умре, тялото му отива в пръстта, жизненото дихание се връща при Бог и когато Христос дойде отново, ще вдъхне отново живот и мъртвите ще възкръснат, за да посрещнат идващия Христос. Така, че мъртвите ще продължат своя сън до Неговото идване. Ние можем да си почиваме на сигурно място в любовта и благодатта на нашия Господ Исус Христос. Библията ни казва в Еклесиаст 9:5: „Защото живите знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо.“ Знаят ли мъртвите нещо? Учудвам се, че някои хора искат да напишат Библията отново, като запишат, че мъртвите знаят повече от живите. В моята Библия в Псалм 146:4 се казва, че в същия този ден погиват намеренията му. В моята Библия се казва, че живите знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо. Псалм 115:17: „Мъртвите не хвалят Господа, нито ония които слизат в мълчанието.“ Хвалят ли мъртвите Бога? Какво казва Библията? Някой ще каже: „Но ако отидат на небето, когато умрат, те имат мисли и ще знаят нещо, ще хвалят Бога и аз с удовлетворение мисля за моята майка, която е на небето и хвали Бога, мисля че и мъртвия ми син и съпругът ми хвалят Бога – аз с удовлетворение мисля за това.“ Ако нашия свят беше съвършен, това щяха да бъдат хубави мисли.