Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Какво се случва след смъртта – 14 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Представете се следното нещо. Една майка умира. Да предположим, че синът й участва във войната с Виетнам. Както някои хора смятат, тя е в небето и вижда своя син обграден от виетнамски войници, ранен в рамото и стомаха, вижда го целия в кръв. Мислите ли, че тя ще бъде щастлива в небето? Или да предположим, че една майка, която е починала, гледа от небето своето седем годишно момиченце, което си играе на улицата с топка. Момиченцето се втурва да вземе топката, но в това време минава автомобил и удря малкото момиченце. Или да предположим, че един баща и майка гледат от небето своето момиче, което има семейни проблеми, съпругът и я бие.
Исус много добре знае това, приятелю. Когато умрем нашето тяло отива в пръстта, духът на живот се връща при Бог. Смъртта прилича на една почивка и ние си почиваме от страданията, мъката, агонията на живота. Бог ни скрива от мъката, от агонията. Смъртта е една почивка, един сън – това е само за един миг. В следващия момент Исус идва и ни събужда. Няма повече страдания и мъка. Не ви ли харесва Божият план приятели? Той е много по-добър. Какво става при смъртта?
Приятелю, това е както светлината на една електрическа крушка. За да подадем напрежение ние, трябва да я включим в контакта. Може да има тяло, но докато Бог не подаде живот, то не може да стане жива душа. Нито едно човешко същество не може да дарява живот. И така, тази електрическа крушка трябва да бъде включена в контакта, т.е. към източник на електрическа енергия, за да излъчва светлина. Когато се изключи, светлината изчезва. Бог ни е създал от пръстта – това е електрическата крушка, но ние не можем да светим, докато Той не постави жизнено дихание в нас – това е електрическата енергия. Когато умрем, щепсела се изключва, електрическата централа все още произвежда електроенергия, но лампата не свети. Един ден Исус ще дойде и мъртвите ще възкръснат. Той ще вдъхне Своя Дух и отново ще ни свърже с електроцентралата, за да живеем с Него през цялата вечност.
Някои хора питат: „Може ли душата да умре?“ Какво казва Библията по този въпрос? Езекиил 18:4: „Душата, която е съгрешила тя ще умре.“ В Библията „душа“ означава живо същество. Бог създал човека от пръст из земята, вдъхнал в ноздрите му жизнено дихание и човекът станал жива душа. Живата душа е жив човек. Апостол Павел споменава, че е имало 276 души на кораба. Какво е имал предвид, като е казал това? Той е имал предвид, че е имало 276 човека на кораба.
Представи си, че отиваш в магазина, но там няма хора, опашки и ти се прибираш у дома и съпругът ти казва: „Прибираш се много рано тази вечер – това е толкова хубаво.“ И ти отговаряш: „Нямаше жива душа там.“ Той знае, какво сте имали предвид, нали? Библията използва думата „душа“ по същия начин. Тя казва: „Душата (т.е личността), която е съгрешила, ще умре“. Душата е резултатът от обединяване на дух и тяло. Когато човек умре, духът се връща при Бога, тялото отива в гроба, смъртта е сън, който продължава до идването на Исус.
Някой ще каже: “Но каква е тази идея за безсмъртна душа тогава?” Човешките същества винаги са били смъртни. Йов 4:17 казва: „Ще бъде ли смъртен човек праведен пред Бога?“ В Римляни 6:12 също ни се казва, че сме смъртни, 8:11 повтаря същото. 2 Кор. 4:11 казва, че сме смъртни. Какво означава думата „смъртен“? „Смъртен“ означава зависим от болести, смърт или разруха. За хората никъде не се казва, че притежават безсмъртие. За нас винаги се казва, че сме смъртни. Хората винаги са желаели да са безсмъртни и ще получат безсмъртие при Второто идване на Исус. В Римл. 2:7,8 се казва, че ние търсим безсмъртие, в 1 Кор. 15:53,54 се казва: „Това смъртното ще се облече в безсмъртие.“ „Безсмъртие“ означава да не си зависим от смъртта. В Библията за нас се казва, че сме смъртни. На много места в нея се казва, че ще получим безсмъртие при Второто идване на Исус Христос. Според Библията единствен Бог притежава безсмъртие. В Писанието думата „душа“ е спомената 1600 пъти, но нито един път изразът „безсмъртна душа“. Само Бог е безсмъртен. 1 Тим. 6:16. Сега внимавайте, ако само Бог е безсмъртен, ако само Той притежава безсмъртие, какво означава това? Ако аз съм единствения, който притежава Библия, това означава, че ти не я притежаваш. Според Библията ти и аз сме смъртни, зависими от смъртта, въпреки че желаем и търсим безсмъртие. Ще го получим при Второто идване на Исус. Според Библията единствено Отец, Исус и Светия Дух притежават в Себе Си безсмъртие. Това е казано твърде ясно.
Как тогава се е появила идеята за безсмъртна душа? Доктор Гладстон казва следното: „Езическите доктрини за безсмъртие на душата се промъкнали през задната врата на църквата.“ В ранните векове хиляди езичници идвали в християнската църква. Те донесли със себе си денят на слънцето, те въвели в църквата и някои от гръцките философии за дуализма. Според тези философии, човешките същества се състоят от две части – тяло и душа, която може да го напуща. Според д-р Гладстон езическата идея за безсмъртието на душата се вмъкнала през задната врата на църквата.
Да, приятелю, затова в Библията не можеш да откриеш идеята за безсмъртие на душата. Погледнете на историческата справка под заглавие „Контактуване с други светове“. В нея се говори за поклонение пред светии и пред идоли, за които се предполага, че притежават безсмъртна душа. В много от случаите източния спиритизъм е този, който поощрява идеята за безсмъртие. Източните философии навлизат в църквата и достоверните библейски доктрини биват изместени. Дяволът се опитва да обърка християните по въпроса за безсмъртието на душата. Ела с мен в древния Вавилон. Древните вавилонци имали един голям стълб, на който поставяли така наречените „завръщащи се водачи“. Те се покланяли на своите предшественици и това било основано на фалшивите доктрини за безсмъртие на душата. Това понятие означава, че хората имат душа, която напуща тялото и продължава да живее. Това е една езическа доктрина на Вавилон. Древните египтяни също са вярвали в безсмъртието на душата. Това може да се забележи в изображенията в гробниците. Тази идея се отразява от много изображения на животни, богове и богини. В днешно време последователите на Сатана също вярват във фалшивите езически доктрини за безсмъртие на душата. Те вярват, че личността има душа и дух, затова за сатанистите „Хелоин“ е изключително важно време – те вярват, че злите духове или духовете на тези, които са починали се връщат на този ден. Защо спиритизма и сатанизма се разрастват сред днешната младеж? Много от тези млади хора са учени, че съществува безсмъртна душа и това предразполага техните умове за влиянието на спиритизма и сатанизма. Божият път е най-превъзходният. Какво казва Библията? „Живите поне знаят, че ще умрат. Мъртвите не знаят нищо. Мъртвите не хвалят Бога (Пс.115:17). „В същий този ден погиват намеренията му“ (Пс. 146:3). Библията ни учи, че смъртта е сън, смъртта не е нищо друго освен почивка. Петдесет и три пъти в Библията се споменава, че смъртта е сън. Множество млади хора, които не разбират, какво е смъртта, отварят умовете си за изкушенията на лукавия.
Веднъж едно момче се разхождало в гробища. То се спряло до един от гробовете и прочело следното стихотворение, гравирано на надгробния камък: „Поспри приятелю, като минаваш,
някога и аз бях като теб,
но скоро ти ще бъдеш като мене.
Да ме последваш ти се приготви.“
Малкото момче се усмихнало и написало с тебешир върху надгробния камък следните думи:
„Да те последвам не желая.
Къде си ти, добре аз зная.“
Това малко момче е знаело доста добре теология. Много хора се чудят, какво става след смъртта. Нека да погледнем към Библията, нека да погледнем към Исус. Исус е най-сигурния водач по отношение на смъртта. Той ни дава ясни наставления.
Спомнете си, как веднъж, когато Исус отивал във Витания, Неговите ученици му известили, че Лазар е умрял. Мария, Марта и Лазар били близки приятели на Исус. Исус казва в Йоан 11:11: „Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя“, а учениците отговорили: „Учителю, ако е заспал, ще оздравее.“ Знаете, че за човек, който е болен от треска, когато заспи, е знак, че състоянието му се подобрява. В Йоан 11:12-14 учениците казват на Исус: „Господи, ако е заспал ще оздравее, но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха за почиване в сън. Тогава Исус им рече ясно. ‘Лазар умря'“.
За Исус смъртта не е нищо повече от сън. Не трябва да се страхувате от смъртта и гроба, защото Исус казва, че смъртта не е нищо друго освен сън. Когато човек умре, той все едно си почива в ръцете на Исус, защото Христос, Който умря на кръста, Който бе положен в гроба, държи ключовете на смъртта и ние спим и си почиваме, докато страданията, трудностите и мъката свършат. До тогава, до когато няма да има повече болка, сълзи, агония или страдание. Ние спим до идването на нашия Господ Исус Христос, когато Той с мощния Си глас ще отвори този гроб. Той възкреси Лазар от мъртвите и това е знак, че може да възкреси нас и всички, които ще умрат с надеждата за Неговото скорошно идване. Йоан 11:21: „Тогава Мария рече на Исуса: ‘Господи, да беше Ти тука, не щеше да умре брат ми.'“ „Господи, Ти си Животът, в Твоето присъствие смъртта отминава като сянка.“ Исус й отговори – Йоан 11:23: „Брат ти ще възкръсне.“ Обърнете внимание на отговора на Марта: „Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден.“ Марта получаваше дълбоките истини направо от Исус. Тя очакваше да види своя възкръснал брат при Второто пришествие на Исус. Ако мъртвите са в небето, защо тогава да очакваме Второто пришествие на Христа? Какъв смисъл има в това? Исус й каза: „Аз съм възкресението и живота. Който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее.“ И в знак на това, че Лазар щеше да получи дарът на вечния живот, Исус отива при гроба и изрича думите: „Лазаре, излез!“ Исус не казва: „Лазаре, слез!“ Лазар бил мъртъв от четири дни. Някои хора мислят, че Исус е казал: „Лазаре, слез!“ Размислете: ако вие бяхте на мястото на Лазар и от четири дни сте на небето и Бог ви каже: „Слезте!“, сигурно бихте отговорили: „За нищо, Господи, не бих се върнал долу. Та аз съм в небето!“ И аз бих направил същото, приятелю. Исус каза: „Лазаре, излез“. Ако някой можеше да засвидетелства за небесната слава, това щеше да е Лазар. Ако някой би могъл да ни разкаже за златните улици и за небесните домове, това щеше да е Лазар. Но Лазар не изрече нито дума. Защо? Защото смъртта не е нищо друго освен сън, който продължава до славното възкресение. Самият Исус свидетелства, че смъртта е сън. Думите на Марта свидетелстват, че Лазар трябваше да бъде възкресен в последния ден, ако Исус не бе го възкресил. Свидетелството на самия Лазар е мълчание.
Давид заявява в Псалм 17:15: „Когато се събудя, ще се наситя от изгледа ти“. Давид също знае, че смъртта не е нищо повече от сън. В 2 Царе 7:12 ни се казва: „Когато се навършат дните ти, ще заспиш с бащите си.“ Смъртта е просто сън. Библията е съвсем ясна, но хората сами объркват нещата.
В Англия има един надгробен камък, който много харесвам. На него е изобразен ангел с поглед насочен нагоре, с едната ръка закрива очите си, а с другата държи ключ. До ангела е изобразена врата с ключалка. Вестта е ясна – ангела гледа нагоре и прикрива очите си от славата на идващия Христос, ключът е поставен в ключалката. На камъка са гравирани следните думи: „Докато дойде Той“. Вестта е твърде ясна. Когато Исус дойде, ангела ще отключи и вратата ще се отвори. Мъртвите ще възкръснат.
Много харесвам думите на апостол Павел в 1 Сол. 4:15,16: „Защото това ви известяваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба и мъртвите в Христа ще възкръснат по напред.“ Библията ни казва, че когато Христос дойде, мъртвите в Христос ще възкръснат. Ще погледнем към небето и ще Го видим идващ на небесните облаци. Има ли някой, който е загубил син или дъщеря, съпруг или съпруга, баща или майка? Те спят в Христовите ръце, те вече не чувстват болка, нито преживяват трудности, не чувстват мъка. За тях времето не тече. Христос идва. Мъртвите биват възкресени и ние ще видим отново тези които сме обичали, защото Библията продължава: „После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха.“ Бащи ще прегръщат своите синове отново. Майки и дъщери ще се целуват, родители ще държат ръцете на своите деца. Обраслите гробове ще се отворят. Апостол Павел казва в 1 Кор. 15:20,22,23: „Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите, защото както в Адам всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. Но всеки на своя ред – Христос първият плод, после при Пришествието на Христа тия, които са Негови.“ Кога ще получим безсмъртие, кога ще отидем у дома за да посрещнем своя Господ? После, при Пришествието на Христос.
Вярваш ли на Библията, приятелю. Аз вярвам! Харесвам думите на Мартин Лутер. Той е разбирал всичко това. В книгата „Християнска надежда“, стр. 37 се казва: „Ние ще спим до неговото идване и когато се почука на моя малък гроб и когато чуя думите: ‘Д-р Мартин, ставай!’, тогава ще възкръсна в миг и ще бъда щастлив с Него завинаги.“ Мартин Лутер е знаел, че ще спи до Неговото идване и тогава ще бъде събуден за да го посрещне в небето. От този момент всички ще Го гледаме завинаги.
Приятелю, аз очаквам този ден, когато Исус ще дойде и ще ни вземе у дома. Гледам към този ден, когато страданията, трудностите и мъката ще престанат. Има огромна разлика между един езичник, който няма надежда и един християнин, който има надежда.
Веднъж отидох в катакомбите в Рим. Ако отидеш там и се разхождаш между гробовете, не може да не направиш разлика между езическите и християнските гробове. Езическите казват следното: „Довиждане за цяла вечност!“, „Довиждане завинаги!“ Ако не познаваш Исус и умреш, ти си загубен завинаги – това означава възкресен за огненото езеро в последното време. Ти си загубен завинаги. Никога няма да видиш своите близки – майка, баща, сестра, брат. На християнските гробове в тези римски катакомби е написано: „Довиждане до утрото!“ За християнина няма последно довиждане. Смъртта е сън, който продължава до Второто идване на Исус Христос и когато Го видим идещ на небесните облаци, ние ще видим и тези, които са починали и които ние сме обичали.
Някой ще каже: „Марк, ти каза, че в Библията има 53 текста, които ни казват, че смъртта е сън и 1600 текста, които ни казват, че душата не е безсмъртна. На кръста Исус каза, че разбойникът ще бъде с него в рая.“ Нека оставим останалите текстове и да вземем точно този.
Нека да видим, какво точно се случи там. Спомняте си, че когато Исус умираше на кръста, разбойникът се обърна към Исус и каза: „Господи, спомни си за мен, когато дойдеш в царството Си!“ Обърнете внимание на думите на разбойника: „Господи, спомни си за мен, когато дойдеш в царството Си“. Исус го погледна и отговори: „Истина ти казвам днес, ще бъдеш с Мен в рая“ (Лука 23:43). Да, Исус каза точно това. Но внимавай, всичко зависи от това, къде ще поставиш запетаята. Ако поставиш запетаята преди думата „днес“, текста звучи така: „Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мен в рая.“ Ако приемеш текста така, то ти трябва да отхвърлиш 53-те текста, които казват, че смъртта е сън и 1600-те, които казват, че душата не е безсмъртна. Нещата, които не разбираш в Библията трябва да свързваш с нещата, които разбираш. Пунктуацията се е появила много по-късно, но приятелю, ако премахнеш запетаята, текста ще звучи така: „Истина ти казвам днес, днес когато умирам на кръста, днес когато кръвта се стича по лицето Ми, истина ти казвам днес: ‘Ще бъдеш с Мен в рая в бъдеще.'“
Известно ли ви е, че когато е била писана Библията, не е била използвана пунктуация. Тя е била добавена през средните векове от средновековната църква. Приятелю, какво в действителност е казал Исус? „Истина ти казвам днес, запетая, днес когато умирам на кръста, днес когато изглежда, че не мога да спася никого, днес ти казвам – ще бъдеш с Мен в рая в бъдеще.“ Исус не е имал предвид, че разбойникът ще иде в рая този ден. Ние разбираме това, тъй като самия Исус не отиде в рая този ден. Може ли разбойникът да бъде в рая в същия ден, когато Исус не отиде в рая същия ден? Има библейско доказателство за това. Спомнете си, че три дни по-късно в неделя сутринта, когато Мария идва при гроба и вижда там Исус – Йоан 20:17: „Казва й Исус: ‘Не се допирай до Мен, защото още не съм се възнесъл при Отца, но иди при братята и кажи им: ‘Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.'“ Ако Исус не се е възнесъл при Отца в неделя, как би могъл да бъде в рая заедно с разбойника в петък? Разбирате ли смисъла? Библията е ясна. Исус даде уверение на този разбойник, че когато дойде в царството Си, тогава ще бъдат в небето заедно. Разбойникът може да отиде там, защото Исус умря и възкръсна. Ти също можеш да бъдеш там приятелю и аз мога да бъда там. Смъртта губи своето жило. Смъртта губи силата си.
Преди 20 години аз бях пастор в един град недалеч от този. Един ден когато стоях на своето бюро у дома, телефонът позвъня. Обаждаше се медицинската сестра от лекарския кабинет в града. Тя бе неспокойна. Попита: „Вие ли сте пастор Финли?“ „Да, аз съм!“ „Пасторе, една гувернантка на име Джейн, току-що дойде в офиса. Познавате ли я?“ Отговорих: „Да!“ „Тя държеше мъртво бебе в ръцете си, тя го пусна на земята в кабинета и започна да пищи: ‘Бебето почина, когато се грижех за него, задуши се в своето креватче. Толкова съм разстроена! Бих искала пастор Финли да се помоли за мен.’ Сестрата ми каза: ‘Пасторе, трябва да дойдете бързо!’ Намерете родителите и им съобщете, че бебето е мъртво!“ Качих се в колата и потеглих – 80, 100, 120 км/ч. Младото момиче ли трябваше да потърся или родителите на мъртвото бебе? Не можах да намеря момичето и затова отидох при родителите. Когато пристигнах там, отпред имаше две момчета, които ми казаха: „Бебето е мъртво“. Влязох в къщата, родителите стояха вътре. Бащата притискаше майката до себе си. Тя плачеше. Аз се приближих и казах: „Госпожо, аз не знам, какво означава да изгубиш син, не съм го преживял. Но има Един, Който загуби Своя Син на безмилостен кръст и понеже Той е загубил Своя Син, може да ти даде утеха, когато ти си загубила своя. Той може да отнеме страданието и мъката. Той може да разсее мрака и сивотата. Аз не мога да разбера твоята мъка, твоята тъга, не мога да разбера твоето страдание, но Исус разбира. В Божието слово можеш да намериш утеха, можеш да почувстваш Неговата любов, Божието слово може да изтрие сълзите от твоите очи. Библията ни уверява, че има ден, когато Исус ще дойде отново.“ Протегнах ръката си и докоснах тази жена по рамото, а тя каза: „Пасторе, искам да видя своето бебе отново, искам да видя сина си отново!“ „Аз й казах: „Госпожо, един ден Исус ще дойде, гробовете ще се отворят, Исус ще постави отново това бебе в твоите ръце, защото Библията казва в Откровение 21:3,4: ‘Бог ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.’ Един ден ти ще прегърнеш това бебе отново.“
Приятелю, тази вечер Исус Христос е твоята надежда в смъртта. Исус Христос може да отключи тайните на гроба. Исус Христос ти казва сега: „Загубил ли си син, дъщеря, баща, майка, сестра или брат, ела при Исус!“ Предай му твоята мъка, своето страдание, своето разочарование, дай му тревогите си. Един ден ще отидем у дома, един ден ще живеем с него. Смъртта изгуби жилото си. Ние служим на Исус, Който възкръсна като победи гроба. Когато се молим тази вечер, би ли желал да кажеш: „Исусе, желая да живея с Теб през цялата вечност“? Искаш ли да кажеш: „Исусе, поставям живота си в Твоите ръце. Господи, желая да видя тези, които обичам“?
„Татко мой, сега ние вдигаме ръцете си и с това ти казваме, че отдаваме своя живот на Теб. Благодарим Ти, че можем да се хванем за Твоята ръка. Благодарим Ти, че в Христос няма защо да се страхуваме от смъртта. Благодарим Ти, че ще можем да видим тези, които сме обичали, да се срещнем с тях и да отидем у дома. В името на Христа. Амин.“