Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

КАК ДА КОМПЕНСИРАМ ИЗВЪРШЕНИТЕ В МИНАЛОТО ЗЛИНИ – ЧАСТ ВТОРА – ОПИТАЙТЕ БОГА – ЩЕ ВИ ХАРЕСА – КАТИ ТОН

Преди да стана християнин, крадях и вършех всякакви лоши неща. Трябва ли да компенсирам всичко? То е толкова много! Дори не знам къде живеят някои от хората, които съм ощетил.

Текстът от Римляни 8:15 може да ни помогне: “Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: ‘Авва Отче!’”
Бог не желае да изпадаш в паника. Преди всичко желае да имаш увереността, че каквото и да си направил, ако го признаеш пред Него, получаваш прощение (1 Йоан 1:9).
Колкото повече опознаваш Божията любов към теб, толкова по-лесно ще откриваш ръководството на Светия Дух. Той ще ти показва какво да правиш и ще ти помага да поправиш извършените в миналото злини. Ще ти даде и силата да го извършиш.
Ако чувстваш вина, знай, че Бог ще ти прости миналото. “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоан 1:9). Любовта Му в сърцето ти ще те доведе до покаяние (Римляни 2:4). Не е необходимо да купуваш Божията любов. Той вече те обича. Дал е Своя Син Исус Христос да умре за теб – докато все още си вършил лоши неща!
Бог ще ти даде и мир, и мотивация да направиш каквото можеш, за да поправиш извършените злини. Ще ти даде мъдрост да знаеш, как да го направиш. Помни, ти си спасен сега! Не след като си се извинил на някого или си платил откраднатото! Спасен си чрез дара на Божията благодат, която си приел в Исус Христос. Не можеш да направиш нищо, за да извоюваш спасението си (Ефесяни 2:8,9).
Не се безпокой, Бог ще ти даде възможност да платиш това, което си откраднал. Той ще те ръководи лично. Помоли Го за мъдростта, която е обещал в Библията (Яков 1:5). След това Му се довери. Той ще ти даде отговора, и то във време, когато имаш най-голяма нужда от него! Тъй като сега откликваш на Божията любов, Той желае да предаде тази любов и на другите чрез теб.

Изпитвах силно вълнение от моето християнство. Чувствах се духовно издигнат. Какво щастие! Но сега всичко е изчезнало. Опиянението отмина. Какво да правя? Страхувам се, че ставам безразличен.

Някога мислех, че връзката ми с Бога зависи от емоциите. През първите три месеца от християнския ми живот се чувствах на седмото небе. Е, от време на време имах дребни неприятности. Но като че ли живеех на някаква духовна височина. Един ден обаче настъпи голямата изненада.
Преди винаги успявах да прогоня мрачните мисли с молитва. Но през онзи ден не ме напускаше ужасното чувство на потиснатост. В края на деня, когато повече не можех да издържа, извиках към Бога. Казах Му, че не мога повече! И Той свали бремето от плещите ми. Отново се чувствах духовно издигната!
След време започнах да разбирам, че общуването ми с Него никога не бива да се основава на емоциите.
Вярвам, че си християнин. Истински християнин, а не черковник, който не познава Исус. Сега обаче ти е трудно. Трудно ти е да повярваш, че Бог все още направлява живота ти, че евангелието има някаква стойност за теб – като че ли всички други са на духовна висота, а ти единствен си ужасно зле.
Не основавай общуването си с Бога на чувства. Не те са същността. Бог иска да бъде обичан заради самия Него. Това е истинско общуване – основано на Словото. Знаеш, че спасението е дар на Божията благодат (Ефесяни 2:8-10). Получаваш го само и единствено с вяра. Не можеш да направиш нищо, за да извоюваш спасението си. Да се чувстваш добре не означава нищо. Единственото сигурно нещо е Божието слово, защото Бог никога не лъже! Тъй като е казано, че имаш вечен живот чрез вяра единствено в Христос (Йоан 5:24), повярвай в Него.
Повярвай в Него!
В Библията е записано (Римляни 12:3), че всеки човек е получил известна степен на вяра. Проблемът идва от това, че се опитваме да използваме вярата си за неща, които се виждат, а не за тези, които не виждаме. Това е фатална грешка, тъй като видимите неща са преходни (1 Кор. 7:29-31). Невидимите неща са вечни! (2 Кор. 4:16-18).
Ако се довериш на Бога, че Той може да изпълни обещанията Си – макар че не можеш да видиш това с физическите си очи – ти ставаш годен за най-вълнуващия начин на живот, който човек може да получи.
Никога не знаеш, какво те очаква, но ако повярваш, че Бог се грижи за теб, можеш да получиш душевен мир и да се радваш на факта, че Той контролира всичко. Не се безпокой. Ето какво значи истинско упование. И тогава всеки ден ще бъде една приятна изненада!
Разбира се, човекът е слаб и греши и ти ще бъдеш изкушаван да се съмняваш, че Бог се грижи за теб, че наистина изпълнява обещанията Си. Но когато това се случи, спомни си, как се е грижил за теб в миналото. Тогава ще можеш да бъдеш сигурен, че със същата решителност ще се грижи за теб и в бъдеще. Имам предвид всеки аспект от живота ти. Физически нужди. Духовни нужди. Емоционални нужди.
Ако мислиш, че в миналото си бил забравен, разшири малко обсега на изследването си. Помисли си за факта, че си жив!
Повярвай, че Бог наистина има чуден план за живота ти – план, който ще ти помогне да бъдеш уникална личност, а не формирана по нечий калъп. Бог има възможно най-добрия план, който може да бъде съставен само от един безкраен Разум. Това е планът, който самият ти би избрал, ако можеше да видиш всички факти и обстоятелства. Само Бог знае всичко. Затова Му се довери!
Забрави предразсъдъците си. Например тези, които са те завързали за формулата, че трябва да си извоюваш правото да се възползваш от Божията благодат! Забрави ги! Срещни се с Бога там, където си. Той желае да те срещне точно там. Това е единственото възможно за Него място. Бог желае да те познава там, където живееш. Желае да ти покаже – по един прекрасен начин – че те обича и в твоите страхове, гняв и депресии толкова много, колкото и когато си на духовна висота.
Спомняш ли си, как е било в началото, когато си станал християнин? Вероятно си мислил, че Бог може да направи всичко! Но след известно време си започнал да изпитваш съмнения. Точно оттам започват бедите ти.
Възвишените чувства са дар от Бога. Светът е жесток и изпълнен с грях. Има много болки и страдания. Много несправедливост и равнодушие. Бог не ти предлага някакво безметежно съществуване, благодарение на което да се носиш над сивото ежедневие. Той ти предлага сила, мир и любов, с които да преодоляваш трудностите.
Ако искаш да прочетеш за човек, научил се да се уповава на Господа въпреки ужасните си трудности, прочети псалмите на Давид. След това прослави Господа. Ти също Му принадлежиш. Бог те привлича с любовта Си все по-близо до Себе Си.