Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Как да пазим Съботата – 53 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Бог е милостив. Изискванията Му са разумни и в съгласие с Неговия благ и съвършен характер. Съботата бе дадена за полза на цялото човечество. Не човекът бе направен за съботата, а след сътворението съботата бе направена за човека, за да удовлетвори неговите потребности. След като създаде света за шест дни, Бог си почина от всичките Свои дела. Той отдели този особен ден за човека и той да си почива от своята работа, та като наблюдава земята под него и небесата горе, да може да си спомня, че Бог е направил всичко това за шест дни и си е починал на седмия. По този начин сърцето на всеки, който вижда осезаемите доказателства за Божията безкрайна мъдрост, се изпълва с любов и преклонение пред Твореца.
За да пазим съботата свято, не е необходимо да се ограждаме със стени, да се затваряме и да избягваме красивата природа и кристалния, свеж въздух. По какъвто и да било начин не трябва да позволяваме светски товари и занимания да ни отклоняват от осветената от Господа Негова събота. Не трябва да позволяваме дори мислите ни да се занимават с неща от светски характер. Умът ни обаче не може да бъде освежен, осветен и възвишен, ако през цялата събота се затворим между четири стени, слушайки дълги проповеди и отегчителни, формални молитви. Празнувана така, съботата на Господа се разбира неправилно и се отдалечава твърде далече от целта, за която бе установена. Тя бе направена за човека с цел да бъде благословение за него, като отклонява ума му от светската работа и го насочва към съзерцание на Божията доброта и слава. Необходимо е Божият народ да се събира, за да разговаря за Бога, да обменя мисли и идеи по отношение на истините, които се съдържат в Неговото слово и да посвещава част от времето за подходяща молитва. Но всичко това дори и в събота не бива да продължава толкова дълго, че да предизвика спадане на интереса или отегчение.

Книгата на природата
За част от деня е добре всички да намерят възможност да излязат навън. Как могат децата да добият по-правилно разбиране за Бога и умът им да бъде по-осезаемо докоснат, ако не прекарат част от деня на открито, но не в игра, а в компанията на своите родители? Нека младите им умове общуват с Бога сред чудните красоти на природата, нека вниманието им бъде насочено към изявите на Неговата любов към човека и онова, което Той е сътворил. Така интересът им ще бъде събуден и те ще бъдат запленени. Ще отпадне опасността да свързват характера на Бога единствено със строгостта и наказанието, а когато съзерцават създадените прекрасни творения за щастието на човека, ще започнат да Го възприемат като нежен, обичащ Баща. Ще видят, че съветите и забраните Му не са дадени просто да изявят Неговите сила и авторитет, а заради щастието на чадата Му. Когато Божият характер се възприема от гледна точка на любовта, милостта, красотата и привлекателността, децата съвсем естествено започват да изпитват обич към Бога. Вие можете да насочите мислите им към прекрасните птици, изпълващи въздуха с радостните си песни, към стръкчетата трева и към изящните пъстробагрени цветя, пръскащи вълшебния си аромат наоколо. Всички тези творения говорят за любовта и майсторството на небесния Художник и изявяват Божията слава.
Родители, защо не използвате тези скъпи уроци, които Бог е поставил в книгата на природата, за да изградите у децата си превъзходна представа за Неговия характер? Онези, които жертват простотата заради модата и се затварят за красотата на природата, не могат да бъдат духовни хора. Те не умеят да ценят изкуството и силата на Бога, разкриващи се чрез творението. Ето защо сърцата им не трепват и не се вълнуват от обич или нежност и не изпитват благоговение и почит от съзерцаването на Бога в природата.
Онези, които обичат Бога, трябва да направят всичко във възможностите им, за да превърнат съботата в ден на наслада,“свята и почитаeма. Това не може да стане, ако търсят собственото си удоволствие в забранени, греховни развлечения. Така не биха могли да възвеличат съботата в семейството си и да я направят най-интересният ден от седмицата. Трябва да отделяме време, за да събудим интерес у децата. Една промяна ще окаже положително влияние. Добре е да излезем с тях на чист въздух, да поседим в гората под топлещите лъчи на слънцето и да предоставим на неспокойните им умове подходяща храна, разговаряйки с тях за Божиите дела. Като насочваме вниманието им към прекрасните явления в природата, ние им помагаме да се изпълнят с обич и почит към Бога.
Съботата трябва да бъде организирана така, че всяка седмица да бъде очаквана с особена радост и интерес от цялото семейство. Това е единственият начин, по който родителите могат да прославят този ден – да събуждат интереса на своите близки към духовните неща, изграждайки у тях правилна представа за Божия характер и за онова, което Той изисква от нас, за да се усъвършенства християнският ни характер и да ни приготви за вечния живот. Родители, превърнете съботата в наслада, за да могат децата да я очакват с копнеж и радостно да я посрещат в сърцето си.