Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

КАК МОГА ДА СТАНА ХРИСТИЯНИН – ЧАСТ ШЕСТА – ОПИТАЙТЕ БОГА – ЩЕ ВИ ХАРЕСА – КАТИ ТОН

Как мога да стана християнин? Постоянно се провалям. Продължавам да върша грехове. Отново и отново. Какво да направя? Май ще трябва да се откажа.

Когато станах християнка, трябваше да науча, че не мога да направя нищо със свои сили, за да се променя (Йоан 15:5). В естеството ми нямаше нищо, което да пожелае да върши Неговата воля (Псалм 14:2,3). Просто знаех нещата с ума си.
Но да живееш според това познание е нещо съвсем различно.
Това, което накрая ме освободи, бе разбирането на текстовете от Римляни 7:14-25 и 8:1,2. Започвайки от тях, Бог ми разкри много други прекрасни неща. Искам да споделя някои от тях с теб.
Преди да прочета тези текстове, бях започнала да потъвам. Постъпките ми никога не съответстваха на разбирането ми за един живот в Христос. Имах интелектуалното познание, че “в Христос” съм съвършена. Знаех, че съм се хванала за вечния живот. Знаех, че няма защо да се боя от съда, докато се държа здраво за Христос (Йоан 5:24).
Но! Като че ли постъпките ми никога не съответстваха на твърдението ми, че принадлежа на Бога. Ако не проявях една слабост, случваше се друга. Чувствах се победена и нехристиянка.
Също като апостол Павел в Посланието към римляните 7 гл. признавах, че законът е духовен. Но същевременно знаех, че съм плътска, роб, продаден под греха. Продължих да правя неща, които не желаех! Дълбоко в себе си търсех помощ. Не можех да върша добрите неща, които желаех!
Открих, че ако наистина искам да върша добро, Бог трябва да действа в мен. В мен няма нищо добро, което да ме направи достойна за Божията любов (Псалм 14:2,3). Но след като открих, че искам да стигна до Него, осъзнах, че всъщност сам Бог иска да стигне до мен! Ако наистина вярвах, че законът е добър, тогава не новият “аз” грешеше. Старото греховно в мен съгрешаваше. Макар че желаех да бъда добра, да стана всеотдайна християнка и да престана да се самоунищожавам, аз просто нямах силата за това!
Павел е имал същия проблем: “Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми” (Римляни 7:22,23). Ще мога ли някога да се избавя?
Тогава дойде отговорът! Прочетох: “Благодарение Богу! Има избавление чрез Исуса Христа, нашият Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта – на греховния закон” (Римляни 7:25).
Прави ли ти впечатление това, което порази и мен? Павел служел на Бога с ума си – признавал Божията праведност и доброта. Но знаел, че дори за момент да не успее да се довери напълно на Христовата благодат и да прояви упование в собствените си усилия, т.е. в “плътта”, неизбежно би се провалил. Осъзнал окаяното си греховно състояние – той се чувствал грешен дори след като вече бил приел християнството? Можеш ли да го осъзнаеш?
“Сега прочее няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по Дух! Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта” (Римляни 8:1,2).
Мога да знам, че Христос ме спасява въпреки греховното ми естество. Обстоятелството, че живея в Исус Христос ме освобождава от осъждане. Защото откривам (Римляни 8:31-39), че вместо да ме осъди, Бог е дал Сина Си, за да премахне вината ми. И абсолютно нищо не може да ме отдели от Божията любов, докато Христос живее в мен. Ако съм обвинен, това се прави от Сатана (“клеветника” – Откровение 12:10). Съгласен съм, че сам по себе си аз съм само един грешник. Но не съм сам! Христос, Който умря, за да спаси грешниците, живее в мен! И този факт нанася удар на Сатана, клеветника.
В Римляни 8:24,25 е записано: “Защото с тая надежда ние се спасихме; а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал за това, което вижда? Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.” В Евреи 11:1 се казва: “А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме – убеждение за неща, които не се виждат.” Интересен е и текстът от 1 Йоан 5:4: “Защото всяко от Бога родено побеждава света; и тая е ПОБЕДАТА, която е света победила, ВЯРАТА наша.”
Изследвайки поведението си, никога няма да разбереш, че си спасен. Спасяваш се с надежда. Чрез вярата си, че Бог може да действа за теб. Това е обещал в Исус Христос. Бог извършва всичко! Ти и аз просто откликваме. Ние Му се предаваме. Ние Му се посвещаваме.
Той извършва делото!