Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Как не трябва да ухажваш – 146 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Как не трябва да ухажваш – 146 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Липсата на твърдост и себеотрицание в твоя характер е сериозна пречка при постигането на истинска религиозна опитност, която не ще бъде (основана на) ронлив пясък. Твърдостта и чистотата на намеренията (Честността на намеренията) трябва да бъдат култивирани. Тези качества са много необходими за воденето на успешен християнски живот. Ако притежаваш душевна чистота няма да бъдеш отклонен от правото. Никаква подбуда не ще бъде достатъчна, за да те помръдне от правата линия на дълга; ти ще бъдеш верен и честен спрямо Бога. Умоляванията на чувствата и любовта, копнежите на приятелството, няма да успеят да те накарат да се отвърнеш от истината и дълга; няма да пожертваш дълга заради наклонностите (влечението).
Ако ти, братко мой, си поблазнен да се свържеш за цял живот с едно младо, неопитно момиче, което е наистина невежо по отношение на обикновените, практични, ежедневни задължения на живота, правиш грешка; но този недостатък е малък в сравнение с невежеството й по отношение задължението й към Бога. Тя не е била лишена от светлина; имала е (радвала се е на) религиозни привилегии, но въпреки това не е почувствала окаяната си греховност без Христос.

Влиянието върху религиозната опитност
Ако, в своето опиянение, можеш често да се отклоняваш от молитвеното събрание, където Бог се среща със Своя народ, за да се радваш на обществото на една, която няма любов към Бога и която религиозният живот не привлича, как можеш да очакваш Бог да благослови този съюз?
Не бързай. Ранните бракове не трябва да се насърчават. Ако било младите жени, било младите мъже нямат никакво уважение (незачитат) Божиите изисквания, ако не зачитат правата, които религията има над тях, има (съществува) опасност да не зачитат правилно и правата на съпруга или съпругата. Навикът да бъдеш често в обществото на твоята избраница и то като жертваш религиозните привилегии и часовете си за молитва, е опасен; ти претърпяваш загуба, която не можеш да си позволиш (допуснеш).
Навикът да се седи до късно вечер е станал обичай, но той не е угоден на Бога, даже и двамата да сте християни. Тези интимни часове увреждат здравето, правят ума негоден за изпълнение на ежедневните си задължения на другия ден и дават лош външен вид (впечатление) (от страни не изглеждат добре). Братко мой, надявам се, че ще имаш достатъчно уважение към себе си, за да отбягваш тази форма на ухажване. Ако очите ти са отправени единствено към Божията слава, ще постъпваш с много по-голямо внимание. Няма да допуснеш любовна сантименталност да те заслепи така, че да не можеш да различаваш висшите права, които Бог има над теб като християнин (“Свидетелства”, т. III, стр. 44,45).

Ранни бракове
Ранните бракове не трябва да бъдат насърчавани. В така важна и с такива далечни последици връзка като брачната не трябва да се навлиза прибързано, без достатъчно подготовка и преди умствените и физически сили да са се развили напълно (“По стъпките на великия Лекар”, стр. 358).