Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Как родителите могат да създадат силни характери – 35 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ПОСВЕЩАВАЙТЕ НА ТОВА НАЙ-ДОБРОТО СИ ВРЕМЕ И МИСЪЛ.
Родителите приемат детето в ръцете си като безпомощно вързопче. То
не знае нищо, а трябва да бъде научено да обича Бога, да бъде отгледано
в наставление и увещание Господне. То трябва да отрази божествения
образец. (184.1)
Когато родителите виждат колко е важна работата им за възпитание
на децата, когато разбират, че тя засяга вечните им интереси, ще почувстват,
че трябва да посветят най-доброто си време и мисъл на това дело. (184.2)
НАУЧЕТЕ СЕ ДА РАЗБИРАТЕ ПРИНЦИПИТЕ.
Научените уроци, формираните характери по време на бебешката и
детската възраст, имат по-голямо значение за изграждането на характера
и за посоката на живота от всички наставления и възпитание в следващите
години. (184.3)
Родителите не трябва да забравят това. Те трябва да разбират принципите,
които стоят в основата на грижата и възпитанието на децата. Трябва да могат
да ги отгледат физически, умствено и морално здрави. (184.4)
ИЗБЯГВАЙТЕ ПОВЪРХНОСТНОТО.
Ние живеем във век, когато почти всичко е повърхностно. Малко
стабилност, малко твърдост на характера, защото възпитанието и обучението
на децата още от люлката е повърхностно. Характерът им е изграден
върху несигурен пясък. Себеотрицание и самообладание не са част от характера
им. Те са били глезени и разпуснати, докато са станали негодни
за практическия живот. Любовта към удоволствията владее умовете, децата
биват ласкани и отпуснати за тяхна гибел. (184.5)
УКРЕПЕТЕ ДЕЦАТА СИ ЧРЕЗ МОЛИТВА И ВЯРА.
Вие сте въвели децата си в света без тяхното съгласие. Направили сте
себе си отговорни в голяма степен за бъдещото им щастие и за вечното
им добро. Това бреме е ваше, независимо дали го съзнавате или не. Вие
трябва да възпитате тези деца за Бога – да бдите с ревностна грижа за
първото приближаване на коварния враг и да бъдете подготвени да вдигнете
знаме против него. Изградете около децата си укрепление от молитва,
вяра и внимателно наблюдение върху тях. Вие никога не сте застраховани
от атаките на Сатана. Няма такова време, когато да си починете от вашия
буден и сериозен труд. Не трябва да заспивате нито миг на поста си. Тази
война е много важна. Последствията и са вечни. Тя е на живот и смърт
за вас и за семейството ви. (185.1)
ЗАЕМЕТЕ ТВЪРДА, РЕШИТЕЛНА ПОЗИЦИЯ.
Родителите обикновено гласуват прекалено много доверие на децата
си. Но често децата не оправдават това доверие и скришно вършат зло.
Родители, наблюдавайте децата си с ревностна грижа. Увещавайте, изобличавайте
и ги съветвайте, когато ставате и когато сядате, когато влизате
и когато излизате , „ред по ред, предписание по предписание, тук малко,
там малко“. Подчинете децата, когато са малки. Много родители за жалост
пренебрегват този съвет. Те не заемат твърдо и решително становище,
както би трябвало, относно децата си. (185.2)
ТЪРПЕЛИВО СЕЙТЕ СКЪПОЦЕННОТО СЕМЕ.
„Каквото посее човек, това и ще пожъне“. Родители, вашата работа е
да спечелите доверието на децата си и с любов и търпение да сеете
скъпоценното семе. Извършвайте работата си спокойно, никога не се оплаквайте
от трудностите, грижите и тежкия труд. Ако с търпеливи, благи
и любезни усилия вие можете да представите една душа съвършена в
Христос Исус, животът ви не е отишъл напразно. Нека душата ви е из-
пълнена с надежда и търпение. Нека никакво обезсърчение да не се из-
пише на лицето ви или в отношенията ви. Вие имате работа в ръцете си
– създаване на характер с Божията помощ, който може да работи в Божието
лозе и да спечели много души за Исус. Винаги насърчавайте децата
си да достигнат висок стандарт във всичките си склонности и навици.
Бъдете търпеливи с техните несъвършенства, както Господ е търпелив с
вашите, като ви търпи, наблюдава и очаква да дадете плод за Негова слава.
Насърчавайте децата си да се борят да прибавят към тези цели
благодетелите, които им липсват. (185.3)
НАУЧЕТЕ ГИ ДА СЕ ПОКОРЯВАТ НА ЗАКОНА.
Бащи и майки, бъдете разумни. Научете децата си, че трябва да се
подчиняват на закона. (186.1)
Не е проява на милост, нито на доброта да позволите на детето си да
върви по свой собствен път, да се покорявате на неговото ръководство и
да избягвате да го поправяте, оправдавайки се, че го обичате прекалено
много, за да го наказвате. Каква е тази любов, която допуска детето ви
да развие черти на характера, които ще направят него и хората около него
нещастни? Това не е любов! Истинската любов се стреми към настоящето
и вечното добро на душата. (186.2)
Какво право имат родителите да въвеждат в света деца, които са пренебрегнати
и оставени без култура и християнско възпитание? Родителите
трябва да бъдат отговорни. Научете децата си да се владеят, научете ги
да бъдат ръководени, а не да ви ръководят, (186.3)
КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКОТО, ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО И ДУХОВНОТО.
Физическото, интелектуалното и духовното трябва да бъдат развити,
за да се изгради уравновесен характер. Децата трябва да бъдат наблюдавани,
пазени, и дисциплинирани, за да се изпълни тази цел. (186.4)
Физическото и духовно развитие на Исус ни е предадено с думите:
„Детето растеше“ и „напредваше в ръст“. В детството и юношеството
вниманието трябва да се отдаде предимно на физическото развитие. Родителите
трябва да възпитат децата си в добри навици за ядене, пиене
обличане и движение, за да се положи добра основа за здравето в следващите
години.
Физическото тяло трябва да получи специални грижи, за да може силите
му да не закърняват, а да се развият в пълнота. Така децата и юношите
се поставят в благоприятна позиция, за да може с добро религиозно възпитание
да укрепнат като Христос – силни духом.(187.1)
ЗДРАВЕТО Е СВЪРЗАНО С ИНТЕЛЕКТА И МОРАЛА.
За да развиете моралната чувствителност на децата си в съответствие
с Божиите изисквания към тях, трябва да ги накарате да разберат с ум и
сърце как да се подчиняват на Божия закон във физическото си тяло,
защото здравето има голям дял в развитието на интелекта и морала. Ако
имат здраве и сърдечна чистота, те ще са по-добре подготвени да живеят
и да бъдат благословение за света. Да се развият умовете им в правилна
насока и в подходящото време – това е най-важната работа, от която много
зависи какво решение ще вземат в критичен момент. (187.2)
Затова колко важно е умовете на родителите да бъдат колкото може
по-свободни от обърканост, от изтощителна грижа за непотребни неща,
за да може да мислят и да действат със спокойно разсъждение, с мъдрост и
любов, като направят физическото и морално здраве на децата си своя
първа и най-висша грижа. (187.3)
Родителите се учудват, че децата се овладяват много по-трудно, отколкото
тях някога, но в повечето случаи собственото им престъпно възпитание
е направило такива. Качеството на храната, която поставят на трапезата
и карат децата да ядат от нея, постоянно възбужда техните животински
страсти и отслабва моралните и интелектуалните им сили. (188.1)
НУЖНА Е ЧИСТА ХРАНА ЗА УМА.
Обучете склонностите и вкусовете на скъпите си деца, старайте се да
давате работа на ума им, за да не остава място за долни, унизителни мисли и
наслади. Благодатта на Христос е единственият антидот против злото.
Можете да избирате дали умовете на вашите деца да бъдат заети с чисти
И непокварени мисли, или със злините, съществуващи навсякъде – гордост и
забрава на Изкупителя. Умът, както и тялото, трябва да получава чиста
храна, за да има здраве и сили. Дайте на децата си предмет за мислене
– нещо, което е над тях и извън самите тях. Умът, който живее в чиста
и свята атмосфера, няма да бъде дребнав, нехаен, суетен и егоистичен.
(188.2)
Ние живеем във време, когато всичко фалшиво и повърхностно е издигнато
над истинското, естественото и трайното. Умът трябва да се пази
свободен от всичко, което би го подвело в неправилна посока. Той не трябва
да се задълбочава в долнопробни истории, които не допринасят за силата
му. Мислите ще бъдат такива, каквато храна получава умът. (188.3)
БЛЕСТЯЩ ИНТЕЛЕКТ НЕ Е ДОСТАТЪЧЕН.
Вие може би се радвате на блестящия ум на децата си. Но ако той не е
под контрола на осветено сърце, ще работи против Божиите намерения. Нищо
освен възвишено чувство за Божиите изисквания към нас не може да ни даде
нужната стабилност на характера, проникновеност на ума и задълбочено
разбиране, които са важни за успеха и в този свят, и в идещия. (188.4)
ЦЕЛЕТЕ ВИСОКО РАЗВИТИЕ НА ХАРАКТЕРА.
Ако учим децата си да бъдат трудолюбиви, половината от опасността
е избегната, защото безделието води до всякакви греховни изкушения.
Нека да учим децата си да бъдат семпли в маниери, без да са дръзки;
благотворителни и саможертвени, без да бъдат неразумни; икономични,
без да са алчни. И над всичко нека да ги научим какво изисква от тях Бог
– че техен дълг е да въведат религията във всекидневния си живот, да
обичат Бога повече от всичко и да обичат ближния си без да пренебрегват
малките прояви на внимание, които са съществени за щастието. (189.1)
МОЛЕТЕ СЕ ЗА НЕБЕСНА МЪДРОСТ.
Родителите трябва да размишляват и да се молят ревностно на Бога за
мъдрост и божествена помощ, за да могат добре да възпитат децата си да
развият характери, които Бог ще одобри. Те не трябва да се безпокоят как
могат да образоват децата си, за да бъдат хвалени и почетени от света,
а как да ги обучат да изградят прекрасни характери, които Бог може да
одобри. Много молитва и изследване са нужни, за да придобият небесна
мъдрост да знаят как да се отнасят към младите умове, защото много
зависи от насоката, която родителите дават на умовете и волята на децата
си. (189.2)
МОРАЛНО И ДУХОВНО РЪКОВОДСТВО Е НЕОБХОДИМО.
Родителите трябва добре да разберат задължението си да дадат на света
деца с добре развити характери – деца, които ще имат морална сила да
устоят на изкушение и чийто живот ще бъде почит за Бога и благословение
за ближните им. Влизащите в деловия живот с твърди принципи ще бъдат
подготвени да стоят неопетнени сред моралната нечистота на този покварен
век. (189.3)
УЧЕТЕ ДЕЦАТА САМИ ДА ПРАВЯТ ИЗБОР.
Нека юношите и малките деца бъдат научени да избират сами царската
дреха, изтъкана в небето – „чист и бял висон“ (Откр.19:8), която ще носят
всички светии от земята. Тази дреха, самият безупречен характер на
Христос, се дава безплатно на всяко човешко същество, но всички, които
я получават, ще я носят и тук. (190.1)
Нека децата бъдат научени, че като отворят ума си за чисти мисли на
любов и извършват дела на обич и помощ, те се обличат с красивата дреха
на Неговия характер. Това облекло ще ги направи красиви и обичани тука,
а след това ще бъде тяхната входна виза за палата на Царя. (190.2)