Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Как успешно да погребем миналото – 16 (1-ва част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Обикновено последните казани думи са важни. По време на моята работа трябваше много да пътувам. Когато пътувам, откривам, че последните думи, които казвам на жена си, са извънредно важни. Понякога й казвам: „Мила, трябва да тръгвам и тъй като ще пътувам, се нуждая от този костюм. Моля те, донеси ми го следващата седмица. Да, също се нуждая от тази книга или нуждая се от магнетофона. Би ли ми ги донесла.“ Моите последни думи към жена ми са наистина твърде важни. Последните думи на Исус към учениците му бяха също много важни: „Идете, прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал и, ето аз съм с вас през всичките дни до края на света.“
Това са последните думи на Исус. Понякога, когато мъже и жени умират, когато поемат последния си дъх, техните семейства се напрягат да чуят последните им думи. Последните думи са изключително важни – моите последни думи към жена ми, когато заминавам, последните думи на умиращите. Но последните думи на Исус са още по-важни. Той каза на учениците си: „Аз заминавам, възнасям се на небето, но идете и научете всичките народи, като ги кръщавате в името на Отца, Сина и Светия Дух.“ Исус каза: „Идете и научете! Идете и проповядвайте! Идете и кръщавайте!“
Кръщението е наистина важно. Споменато е 80 пъти в Новия Завет – повече от всяка друга тема. Кръщението е една от най-значителните теми в Библията. Всъщност Никодим дошъл при Исус през нощта, но по-важно е, че е дошъл. Дали идваш през деня или през нощта, дали идваш тайно или явно, най-важното нещо е да дойдеш. Когато Никодим дошъл при Исус, Исус му казал с ясни думи – Йоан 3:5: „Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.“ Кои могат да влязат в Божието царство? Библията казва: „…ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието в царство.“ Какво означава да бъдеш роден от вода и Дух? Да бъдеш роден от Духа означава да дойдеш при Исус. С вяра приемаш Неговата жертва на кръста. Отваряш сърцето си за небесното влияние на Светия Дух и Христос те променя. Да бъдеш роден от вода означава да засвидетелстваш публично чрез кръщението твоето вътрешно обръщане. Библията казва: „…ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе във Божието царство“, докато не приеме Исус с вяра, не преобрази сърцето си и не засвидетелства това чрез кръщение. Но някой би казал: „Почакай малко, Марк! Какво ще кажеш за разбойника на кръста? Разбойника на кръста никога не е бил кръстен. Но Исус каза, че той ще влезе във Божието царство.“
Какъв трябва да е Исус, ако осъжда някого на вечно погубление, защото този човек физически не е можел да бъде кръстен? Разбойника беше прикован на кръста. Истината е, че ти и аз не сме приковани на кръст. Ако разбойника имаше възможност, първото нещо, което би направил, е да се кръсти. Приятелю, кръщението според Новия завет е необходимо изискване за Божието царство към тези, които имат физическа способност. Библията казва: „Кръщението е изявяване на нашата вяра.“ Всъщност Марко 16:16 казва: „…който повярва и се кръсти, ще бъде спасен“. Библията казва: „Който повярва и се кръсти…“ Когато вярваш, ти искаш да бъдеш кръстен. Кръщението не е някакво законническо изискване, за което Бог казва: „Ти трябва да го направиш!“
Вижте, за мен не беше законническо изискване да се оженя за своята съпруга. Аз я обичах толкова много, че никой не би могъл да ми попречи да се оженя. И аз стоях и гледах, как моята прекрасна невеста върви по пътеката в църквата. Сърцето ми биеше лудо и стомахът ми се свиваше. Очаквах с нетърпение сватбения ден, защото бях влюбен. И когато обичаш Исус Христос, когато си отдал сърцето си на Исус, когато виждаш, колко много Христос те обича, че ти е простил греховете и те е освободил от вината, когато си свободен, когато си Христов мъж, Христова жена, никой не би могъл да те доведе насила до басейна за кръщение. Ти сам искаш да отидеш, защото Светия Дух е в теб. Ти отговаряш на този Божи Дух и си привлечен като с магнит. Любовта те е водила да вземеш това решение.
Има твърде много въпроси за библейското кръщение, които хората си задават. Преди известно време четох за един пастор, който практикувал кръщение в сняг. Той извел 14 кандидата навън. Снегът бил около един метър дълбок. Той ги накарал да легнат и затрупал всеки от тях със сняг. Надявам се, че не са стояли твърде дълго в снега. Но в края на краищата след като се изтърсили от снега казал: „Вие сте кръстени.“ „Е, в Библията не се казва, че водата трябва да е в течно състояние, тя може да бъде и в твърдо.“
Четох наскоро за една църква, в която берат рози и ги слагат в кофи с вместимост 20 литра. Изсипват ги на главите на хората и казват, че са кръстени с листенца от рози. Знаете, че има практика да се кръщават бебета. Други извършват потапяне, а някои – тройно кръщение – изправяш се, пак се потапяш и така три пъти. Но вие знаете, какво Библията казва за кръщението. Днес има около 14 различни вида кръщения в Християнската църква. Но колко вида кръщения описва Библията? Послание към Ефесяните 4:5: „Един Господ, една вяра, едно кръщение. „Има един Господ – това е Исус Христос. Има една вяра – това е истинската библейската вяра и има един вид кръщение – само, един вид. Ако има един вид кръщение. Това означава, че поръсването и поливането, кръщението с листенца от рози и снежното кръщение не са еднакво валидни. Има един вид библейско кръщение. Ако искате да знаете вида кръщение, който Бог е очертал в Писанието, не би ли било мъдро да видим, как Христос е бил кръстен. Аз искам да следвам стъпките на моя Господ. А какво ще кажеш ти, приятелю. Библията описва кръщението на Исус и ни казва, как Йоан е кръщавал на река Йордан. Тя казва, че отивали при него от Ерусалим, от покрайнините на река Йордан и били кръщавани от Йоан за прощение на греховете си. Сега забележете, че това били хора с грехове, а не деца. Това не било кръщение на бебета. Те идвали, Йоан ги въвеждал в реката и те били кръщавани. Всъщност Библията посочва причината, поради която Йоан кръщавал в Йордан – защото там имало много вода. Следователно истинското библейско кръщение изисква много вода.
Когато Исус дошъл там, за да бъде кръстен, бил на 30 години. Той работил в дърводелската работилница в Назарет и Светият Дух му нашепнал: „Сега е времето!“
Така Исус отишъл на Йордан, за да бъде кръстен от Йоан. Библията описва кръщението на Исус. Тя казва, че влязъл в река Йордан и там бил кръстен, не защото беше съгрешил, а защото ние щяхме да съгрешим, не защото е имал недостатъци, а защото ние имаме.
Когато Исус влязъл във водата да се кръсти, направил това за пример на теб и за мен. И ако моя Господ ми е оставил пример, аз искам да следвам Неговите стъпки, приятелю. Библията казва в Матей 3:15: „…остави Ме сега…“ Знаете, че Йоан не искал да кръсти Исус, защото е считал Исус за свят и праведен. Ако праведния Исус искаше да се кръсти, аз като неправеден бих искал да се кръстя. Ако Исус като безгрешен отиде да се кръсти, аз като грешен искам да се кръстя. Библията казва: „…остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право. Тогава Йоан го остави…“ Исус беше кръстен, не защото беше съгрешил, а защото ние съгрешихме, не защото беше виновен, а защото ние сме виновни. Той беше кръстен, за да бъде пример за теб и за мен. Приятелю, когато отидеш да се кръстиш и носиш вината си, осъждението си и когато се потопиш във водата и тя те очисти, имаш чувството, че си чист в Исус, че си едно с Христос. Как беше кръстен Исус? Библията е твърде ясна. Тя казва, че Исус отишъл на Йордан и ето какво се казва: „…Исус веднага излезе от водата…“ Така при истинското библейско кръщение влизаш във водата и след това излизаш. Исус бил потопен. Йоан вдигнал ръка към небето и потопил Исус изцяло във водата. Кръщението означава потапяне. И забележете, какво станало. Библията казва, че когато Исус бил потопен, небето се отворило и Божият Дух дошъл върху Него. Не е ли бил Божият Дух върху Исус при рождението му? А когато е изучавал Библията? Не е ли водил Божият Дух Исус? Какъв смисъл влагаме, като казваме, че Божият Дух слязъл върху Исус при кръщението Му? Исус е трябвало да започне Своята служба и да срещне най-големите изпитания в живота си. Затова Бог Му дава по-голяма мярка от Духа Си. Когато се кръщаваш, не получаваш Духа за първи път, а по-голяма мярка от Него. Да предположим, че заминаваш на пътуване и имаш 100 $. Идваш при мен и казваш: „Марк, заминавам. Имам 100$.“ Аз казвам: „Ти не се нуждаеш от 100 $, а от 1000 $. Ето ти 1000 $.“ Това не означава, че нямаш 100 $, а че нямаш достатъчно. Ти и аз нямаме достатъчно сила да водим християнски живот, приятелю. Ние сме твърде слаби, твърде крехки. Пристъпваме към това водно кръщение, Христос ни очиства от грехове и ни изпълва със Светия Дух. Веднага след кръщението си Исус трябваше да бъде изкушаван от дявола. Бог знае, че ще бъдеш изкушаван и казва, че не трябва да вървиш сам в това християнско пътуване. Кръщението не е края, а началото. И Бог казва: „Аз съм вложил Светия Дух в сърцето ти, за да ти дам сила да посрещнеш тези изпитания.“ Библията казва, че когато Исус се кръстил и излязъл от водата, дошъл глас от небето: „Този е възлюбения Ми Син, в Когото е Моето благоволение.“
И когато ти в Сакраменто, във Вашингтон, в Калифорния, в Канада, вземеш решение за Христос и пристъпваш водното кръщение, и пасторът вдига ръката си и казва: „Кръщавам те в името на Отца, Сина и Светия Дух, това те очиства от греха. Бог изпълва сърцето ти със Светия Дух и казва: „Този е възлюбеният ми син Джон, Харис, тази е възлюбената ми дъщеря Алис, Джейн, в които е Моето благоволение“ и сърцето ти се изпълва с трепет, защото Отец на небесата е казал: „Ти постъпи според желанието Ми.“ Приятелю, няма по-голямо посвещение в живота, няма по-голяма радост от тази, да вървиш към басейна за кръщение и да знаеш, че Божието благоволение е върху теб и този небесен гълъб, Светият Дух, изпълва живота ти. Приятелю, Исус показа, че библейското кръщение е чрез потапяне. Когато Господ Исус бил кръстен, той бил помазан със Светия Дух.
Ние ще имаме библейско кръщение следващата седмица, също и по-следващата. Хиляди съобщения идват от цяла Америка, хиляди и хиляди са готови да се кръстят. Тук също ще имаме кръщение следващата събота сутрин, което ще се предава по сателит.
Цялата следваща седмица ще има кръщения. Получавам съобщения от църкви, че Светият Дух работи, много сърца са докоснати, живота на много хора се променя. Хората казват: „Искам да запечатам решението си за Христос, искам да зарадвам Отец, искам да получа Светия Дух, искам да вървя напред.“
Знаете, че етиопянинът изучавал Библията и Бог завел Филип при него. Вие сигурно не сте дошли на тази среща случайно. Тази брошура, която получихте по пощата не бе случайна, така както Бог е водел търсещия истината етиопянин, за да се срещне с Филип. Така Бог ви доведе на тази среща. Вие търсите истината. Не сте тук случайно. Бог ви доведе. Филип срещнал етиопянина, който изследвал Библията, но не я разбирал. Затова Филип му помогнал и той бил толкова насърчен и развълнуван, че казал: „Филип, искам да бъда кръстен. Аз приех Исус. Вярвам в истинността на Библията.“
Чуйте думите в Деяния на апостолите: „…и като вървяха по пътя дойдоха до една вода, и скопецът каза: ‘Ето вода, какво ми пречи да се кръстя…'“ Той наредил да се спре колесницата и двамата – Филип и скопеца влезли във водата. Филип го потопил във водния гроб и скопеца бил изчистен от греховете си и изявил вярата си в Христос. При библейското кръщение кръщаващият и кръщаваният влизат във водата. Няма никакво попръскване, няма никакво поливане във Библията. Истинското библейско кръщение е чрез потапяне на целия човек от глава до пети. Водата трябва да ни покрива изцяло. Краката ми са съгрешавали, те са се отклонили. Ръцете ми са съгрешавали, те са издигали в пристъп на гняв. Сърцето ми е съгрешавало, то се е отклонявало от Бога. Очите ми са съгрешавали, устата ми е съгрешавала, говорела е необмислени думи. Умът ми също е съгрешавал. Ние биваме потопени от главата до петите, за да бъдем символично напълно изчистени от греха и да се издигнем и заживеем нов живот с Исус Христос, нашия Господ. Да, приятелю, библейското кръщение е чрез потапяне. Според Библията кръщението символизира три неща. В Посланието към Римляните 6:3,4 апостол Павел описва кръщението. Той казва така: „…или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта Му. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот…“
Много хора казват: „Пасторе, ние освещаваме неделята заради възкресението. Моята Библия казва, че Христос е умрял, бил погребан и бил възкресен за нов живот. Начинът, по който чествам Христовата смърт, погребение и възкресение е като вляза във водния гроб спирайки дъха си, символично умирам. Грехът на предишния мъж, на предишната жена умира. Напълно очистен аз излизам от водата, за да имам нов живот, който е в Христос. По този начин почитаме възкресението. Помисли за това. Влизаш във водата с осъждението, вината на миналото, излизаш от водата и то е изчистено. След два месеца Сатана казва: „Виж какво си направил преди шест месеца. Виж какво си направил преди една година.“ Ти казваш: „Почакай малко! Не можеш да изискаш дългове от мъртвец. Онзи човек влезе в басейна за кръщение и умря. Той не е жив вече.“ Възкръснала е нова личност. Изглеждаш същия, но си различен, защото си нова духовно възкресена личност в Исус Христос. Библията казва, че кръщението символизира три неща. Първо, смърт на стария греховен начин на живот. Някои хора смятат, че след кръщението ще бъдеш идеален. Те се самозалъгват и заблуждават теб и мен. Кръщението не показва, че си идеален, приятелю. Кръщението показва, че си посветен. Не означава, че ти няма да съгрешаваш повече, но че няма да водиш греховен начин на живот. В миналото си живял според собствените си желания и си правил, каквото си искал. Но Бог те потупва по рамото и ти се обръщаш към Него. Не че не ще се препъваш, не че не ще падаш. Неговото прощение е толкова достъпно сега, колкото и преди кръщението, милостта Му е на разположение така както и преди. Истина е, че всички имаме нечисти подбуди, всички сме с грешни сърца и деградирало естество.
Ние все още сме слаби, все още продължаваме да грешим, но сме Христови. Съзнателно избираме Неговия начин на живот и изоставяме греховния живот. Кръщението означава, че съзнателно правим разумен избор и казваме: „Господи, влизам в този воден гроб, потапям се във водата и признавам, че искам да сложа край на старите грешни навици на миналото.“ Това, което казваш е: „Искам да имам нов живот в Христос. Искам да живея със силата на Христос, а не с моята. Аз съм Христов.“
Когато една жена се омъжва, тя обикновено променя името си, взема името на мъжа, за когото се омъжва. Когато се кръщаваш, обикновено казваш: „Аз се свързах с Христос. Публично заявявам, че ще Го следвам. Искам да имам живот в Христос.“
И тъй като правиш това посвещение, твоето минало е забравено, имаш нов живот и ново сърце в Исус Христос. Сега ако погледнете назад към древността, няма съмнение, че кръщението на ранните християни винаги е ставало чрез потапяне. Нека отидем във Филипи. Спомняте си, че във Филипи се намираше църквата, до която апостол Павел написа своето писмо. Ако посетите руините на Филипи, ще видите басейна за кръщение в църквата, дълбок около един метър. Когато са строяли църкви, ранните християни кръщавали хората както в река или езеро, така и в християнските църкви, където извършвали този вид кръщение. Ако отидете в Рим например, нашите приятели римо-католиците са практикували кръщение чрез потапяне в продължение на не по-малко от 1300 години. Свети Йоан Лютерански в Рим има басейн за кръщение, където практикували кръщение чрез потапяне. Какво мислите, че е това? Някой може ли да се досети? Какво е това? Погледнете по-внимателно! Това е наклонената кула. Това е наклонената кула в Пиза, в Италия. Много хора знаят за нея, но това, което не знаят е, че отдясно зад кулата има една голяма сграда, където нашите приятели римо-католици практикували кръщение чрез потапяне в продължение на 13 века след Христос. Ако погледнете към ранната църква, всички практикували кръщение чрез потапяне.
Това е едно от най-удивителните места в света. Това е Кападокия в Турция. Знаете, че в Средновековието, когато християните били преследвани, много от тях избягали в Южна Франция и Северна Италия. Те се наричали валдензи, твърдо устоявали Божията истина. Но за източните християни не знаехме много преди последните 25-30 години. Преди 30 години беше открит този град в Турция. В този град скрит в планините, имало християни, които живели от 6 до 12 век. Днес можете да отидете там и да видите техните места за богослужение. Едно от тези места в града, което виждате, е това място за кръщение на християни. Там са се кръщавали чрез потапяне в продължение на почти 600 години. Потапянето било практика на ранната църква. Всички ранни християни правели това. Това е катедралата на Светите апостоли в Москва. Ако отидете в Ленинград ще видите фреска на Владимир Велики, който се кръщава чрез потапяне през 988 година. Така преди повече от хиляда години, царя на Русия бил кръстен чрез потапяне. Ако отидете в Националния съвет на църквите в Женева, Швейцария, ще видите една прекрасна фреска, която изобразява Христос, Който се кръщава чрез потапяне датираща от 4 век. Библията не казва нищо за кръщение на бебета, не казва нищо за попръскване, не казва нищо за поливане, нито за кръщение с листенца от рози или за кръщение със сняг. Навсякъде в Библията, където е представено кръщение, то винаги е чрез потапяне. Когато човек се кръщава, той влиза във водата, тя го покрива и излиза като ново създание в Христос. Едва през 1311 година на Католическия събор в Равина попръскването и поливането били едновременно приети за валидни в църквата. Дами и господа, в християнската църква са влезли много неща, които не откриваме във Библията. Освещаването на неделята навлиза, когато езичество и християнство се обединяват – не го откриваме във Библията. Така навлиза и идеята за безсмъртието на душата. В Библията 1600 пъти се споменава думата „душа“, но никъде „безсмъртна душа“. В Библията не откриваме идеята, че можете да ядете и пиете каквото поискате, не откриваме попръскването на бебета. Виждате ли, защо Бог издига едно движение, което призовава мъже и жени обратно към всичко библейско? Разбирате ли, защо? Бог събира християни на срещи като тази, за да ги върне обратно към истините на Писанието, защото тези истини са потъпкани.
Как кръщението на бебета е навлязло и защо? Знаете, че е имало много християни, които отлагали до момента на смъртта. Те знаели, какво Библията учи за кръщението, но просто го отлагали. В нея се казва: „Който повярва и се кръсти ще бъде спасен…“ (Марко 16:16). Те знаели, какво се казва в Йоан 3:5: „Ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.“ Те знаели тези истини, така че когато умирали, викали свещеник да ги кръсти. Но поради това, че умирали, било невъзможно потапянето и затова свещеникът ги напръсквал и казвал: „Сега няма значение водата, ти умираш.“ Всъщност съществуват исторически документи за свещеник, който ги изтривал с мокра кърпа, като се опитвал така да ги намокри целите. И тогава се появила идеята да не чакат до смъртта, а да се кръщават деца. Така се установява детското кръщение.
И тази идея била единодушно приета и развита. Според нея всяко бебе е грешно поради греха на Адам и ако то умре преди да бъде кръстено, ще бъде изгубено. Нека помислим логично! На какъв Бог служим, ако Той осъжда едно бебе на смърт за нещо, което Адам е направил или за нещо, което родителите на бебето не са направили, т.е. да го кръстят. Може ли да си представите един любящ Бог, Който осъжда невинното бебе по този начин за нещо, което Адам направил, да бъде осъдено на смърт или за нещо, което неговите родители не са направили? Приятелю, аз по-скоро бих приел факта, че Исус Христос е умрял, за да ни даде вечен живот, а не да ни осъди на вечна смърт. А ти какво мислиш? И така, тази погрешна идея е навлязла. Тя е следната: Защо да не напръскаме всяко бебе и то ще бъде очистено от Адамовия грях?