Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Как успешно да погребем миналото – 16 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Предназначението на кръщението не е да ни очисти от Адамовия грях. Исус умря поради греха и ние приемаме Неговата смърт чрез кръщението. Има разлика, нали? Приятелю, кръщението е символ, че съм дошъл при Христос, че съм приел Неговата смърт, че желая да бъда опростен с Неговата кръв. В Библията няма описан ни един случай на попръскване на бебета, те не трябва да се осъждат за нещо, което Адам или родителите са направили.
Преди много години на границата на Америка група индианци седнали в кръг. Има много мъдрост там всред природата, в прерията, затова и аз с уважение се отнасям към американските индианци днес. Там, в прерията тези индианци били събрани в кръг, за да изучават Библията. Един мисионер, епископ, ги учел и когато приели Христос, те поискали да се кръстят. Те вече имали Библията преведена на техния език. Епископът дошъл, носейки съд пълен с вода и четиринадесетте индианци като видели съда казали: „Сър, съдът е твърде малък.“ Епископът се опитал да ги убеди, че не е важно количеството вода. Тогава един от индианците излязъл напред и заявил: „Индианците са чели Библията. Аз ще почакам.“
Индианецът искал да бъде кръстен не с попръскване, а чрез потапяне, защото той прочел в Библията, че Исус е бил кръстен чрез потапяне. Да приятелю, Библията е ясна. Какво означава думата „кръщение“. Тази дума произлиза от гръцката дума „baptizo“, която означава „потапям се във вода“. Думата „baptism“ в гръцкия език означава „потапяне“ и нищо друго. Някои хора ме питат: „Марк, как да разбера, че съм готов за кръщение? Какво трябва да знам, за да съм готов?“
Има и други въпроси, например: „Ако човек кръстен чрез потапяне се отдели от Христос, трябва ли да се кръсти отново? Това кръщение в името на църквата ли е или в Христовото име? А какво да кажем за християни, които желаят да следват Христос и сега са получили повече светлина. Трябва ли да се кръстят повторно? Какво учи Библията?“
Библията учи, че преди да пристъпиш към акта на кръщение, трябва да направиш няколко стъпки. Първо, нека си спомним, какво отговори Петър в деня на Петдесятница на въпроса „Що да сторим, братя?“ Отговорът бе: „Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово!“ Следователно за кръщение има условие, което Библията нарича „покаяние“. Какво е покаяние? Това е да кажеш: „Господи, съжалявам, отвращавам се от греха си. Чувствам, че не живея според Твоята воля. Желая да започна отново. Исусе, Ти умря заради мен. Пироните забити в Твоите ръце бяха предназначени за мен. Трънения венец на Твоята глава беше за мен. Желая грехът да няма повече власт над мене.“ Покайваш се и Исус, по-привлекателен от всяко друго нещо, влиза в живота ти. Съжаляваш ли за лошите неща, които си извършил? Желаеш ли да се кръстиш? Библията продължава в Деян. 8:37: „Ако вярваш от все сърце, можеш….“ Покаянието е обръщане от греха. Вярата е доверие в Исус. Вяра е да кажеш: „Господи, вярвам, че Ти умря за мен. Вярвам, че Ти си ми простил и спасил.“ Библията ни казва, че втората стъпка е вяра. Първата е покаяние за греховете, съжаление за всичко, което сме извършили и с което сме разочаровали Исус. Виждаш ли твоя грях прикован на кръста? Дошъл ли е момента в живота ти, когато можеш да кажеш: „Господи, вярвам, че Ти умря за моите грехове и възкръсна, за да ме спасиш. Ти си моят Господ!“ За третата стъпка Библията казва: „И тъй, тия, които приеха поучението Му, се кръстиха; и в същия ден се прибавиха около 3000 души“ (Деян. 2:41). Какво означава да приемеш поучението Му? Това означава да приемеш от Божието слово основите на християнската вяра. Кръщението не е акт, преди който вие трябва да знаете всичко, но то е нещо повече от това да кажеш: „Приемам Христос, Когото не познавам.“ Ти трябва да разбираш учението на Исус, същността на християнската вяра и библейската религия. Това са трите стъпки. Първо, покаяние – това е истинско съжаление за греха. Второ, вяра в смъртта и възкресението на Христос и приемането Му за личен Спасител. Трето, да имаш основни указания за същността на Христовата вяра. Това не е ли същото, което се случи, когато дойдохте на тези срещи? Можете ли сега да кажете: „Исусе, аз съм Твой, покайвам се за моя грях. Исусе, вярвам, че Ти си мой Спасител. Исусе, научих толкова много неща. Научих, че Ти пак ще дойдеш, научих, че само Ти можеш да преобразиш живота ми. Научих, че тялото ми е Твой храм. Искам да Те прославям по начина, който Ти си определил. Господи, разбрах и истината за смъртта.“ В тези наши срещи ние изучавахме същността на християнската вяра.
И така, какво казва Библията, приятелю? Когато стигнеш до тук, ти можеш да се кръстиш.
Някои хора могат да кажат: „Пасторе, готов съм да се кръстя в името на Исус, но не понасям църквите, не искам да ставам член на някоя църква.“ Какво отговаря Библията, приятелю? Деян. 2:47: „И Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.“ 1 Кор. 12:13 ни казва: „…защото се кръстихме в един Дух, да съставляваме едно тяло…“ Следователно чрез Духа ние се кръстихме в тялото. Какво е тялото? В посланието на Колосяни 1:18 се казва: „Христос е главата на тялото, църквата.“ Следователно, в един Дух се кръстихме за да съставляваме едно тяло – църквата. Църквата на Христос е единствената организация толкова голяма, че тялото й е на земята, но главата й е горе в небето. Тогава, когато се кръщаваме в Исус, ние се кръщаваме също в Неговата видима църква. Тя е тази, която следва Библията, която учи хората да Го обичат и да се приготвят за скорошното Му завръщане. Църквата е тази, която пази заповедите Му. Чуй, какво поръча Исус Христос, приятелю. „Идете и научете всичките народи“. Научихте ли се, покаяхте ли се за греховете си, повярвахте ли в Христос? „Идете и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал.“ Научихте всичко, посланието за вашето тяло, което е храм на Бога, посланието за здравословен начин на живот, посланието за библейската събота. Библията те съветва: „Открий църква, която обича Христос. Намери движение, което вярва в скорошното завръщане на Христос. Намери човешка организация, която поучава изпълнение на Божия закон и живее посветен на Христос живот. Открий тези хора живеещи на земята.“ Приятелю, Библията казва това толкова ясно. Някои хора казват: „Пасторе, наистина ли живеем в последните дни?“
Можем ли да поставим под съмнение това, което Библията казва: Матей 24:14: „И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.“ Всичко това се изпълнява пред очите ни. Бях в Унгария и там стотици хиляди демонстрираха на улиците желанието си за свобода. Там проведох библейски семинар. Хиляди присъстваха и когато ги призовах да вземат решение да следват Исус, стотици излизаха напред. Чудесно е да виждаш, как Бог работи във всяка личност. Когато започнах в Унгария евангелизация, тя беше комунистическа държава. Когато си заминах от там, вече беше свободна страна. Започнах моите срещи в Унгария. На същото място се провеждаше голям рок концерт. Той трябваше да започне в 9 вечерта и да продължи до след полунощ. От 5 часа млади хора усилено подготвяха концерта. Моята среща бе обявена за 7 часа. Отворихме вратите. Млади хора заеха местата. Те мислеха, че ще започне рок концерт, а Господ е желаел те да чуят проповедта ми. Няма да забравя четири 18 годишни момичета от университета „Карл Маркс“. Тъй като не намерили свободно място, стояха в дъното на балкона. Някои хора се бяха качили на сцената. Изправих се пред хиляди жадни души, трудно си поемах дъх. Беше задушно. Тези младежи стояха прави в дъното на балкона. Отправих покана за Христос и те веднага откликнаха. Днес те са християнки и се радват на общение с Христос. Навсякъде по света Христос достига до сърцата по чуден начин. Бихте ли дошли с мен тази вечер в Москва. Елате в кремълския дворец – седалището на комунизма. В този дворец някога са се събирали 6500 комунистически лидери, но в момента, вие виждате 6500 души, които присъстваха на поредицата библейски лекции „Откритията на пророчествата“. Това е единствената поредица библейски лекции позволена да се проведе в Кремъл. Вървях и не вярвах на очите си. Там присъстваха политици, педагози, учени. Мъже и жени приемаха Божието слово. Носихме 25 хиляди Библии, виждате ги там. Те се тълпяха, за да вземат Библия и да я изучават, защото искаха да следват Исус Христос. Библиите се превозваха до там с военни камиони. Руската армия донесе Библиите в Кремъл. Когато хората ги получаваха, те изучаваха Божието слово. След това отидохме на Олимпийския стадион в Москва. Спомняте си може би, че през 1980 г. американците бойкотираха олимпийските игри в Москва. На този стадион се кръстиха стотици в името на Отца, Сина и Светия Дух.
Приятелю, нещо става в света. Мъже и жени се покайват за греховете си, мъже и жени приемат Христос, излизат напред, за да засвидетелстват желанието си за кръщение. Това раздвижване на Духа ние виждаме изпълнено в Москва, в Гданск, в университета „Ленин“, където се провеждаха нашите срещи. Нещо става по света – това са необикновени времена. Ние знаем, че преди 2000 г. в деня на Петдесятница бяха кръстени 3000 души в един ден. Аз видях това да става сега, видях 3600 души да вземат решение за Христос и за кръщение. Тук в този басейн в един и същи ден кръстихме 700 души, а на другия – 900. Те идваха, приятели. Това става и тук. Стотици души са попълнили вече картите и се готвят за кръщение. Това става и в Канада, Северна Америка, Нова Англия, по западното крайбрежие, в прериите и островите от Нюфаундлен до Ванкувър в Канада. Господ работи. Това е едно необикновено време в историята.
Преди известно време далеч във Филипинските острови, там където нямало нито радио, ни телевизия, отишъл един от нашите мисионери. Открил едно племе и те казали: „Кръсти ни!“ Учуден той заявил: „Да ви кръстя! Какво имате предвид!“ Те отговорили: „Едно същество в ослепително бяло облекло слезе и ни каза, че сега е времето да вземем решение, че трябва да го направим сега, когато учителят дойде.“ Нашият пастор се подчинил на Божието слово. Сега там имаме църква, която пази съботата, една последица от движението на Божия Дух.
Казвам ви приятели, случват се странни неща. Бях в Гданск в Полша, за да провеждам подобни срещи. Петър беше неонацист, поклонник на Сатана. Това тук е олтарът на Сатана в дома му. Майка му плаче, затова че той се бе посветил на Сатана. Той заболява, злокачествен тумор в мозъка. Замисля за живота си, какво ще му донесе смъртта. Майка му носеше записи от нашите срещи там и той слушал касетите всяка вечер. Слушал за Исус и когато чул за Второто пришествие на Христос, решил да отдаде сърцето си на Него. Той пожела да бъде готов за срещата, когато Христос ще дойде отново. Когато говорех да се откаже от слушане на рок-записи, той ги счупи, разруши олтара на Сатана. Той продължаваше да слуша касетите, започнах да го посещавам. Отварях Библията пред него. Трябваше да бъде прегледан от мозъчен специалист и беше опериран. Минаха месеци, наложи се извършване на втора, трета операция, ракът се беше разпрострял по цялото тяло. Той умираше. Един ден, когато бях в една църква в Полша, майка му ме повика. Тя каза: „Докторът е тук. Петър има един час да живее. Кожата му е потъмняла, диша диханието на смъртта. Пасторе, бихте ли дошли, да го видите. Това е последният му час. Не е ял цели три седмици, повръща цял ден. Чудя се, какво е останало, за да повръща. Пасторе, той лежи в леглото си. Докторът каза, че ще умре до един час. Ще дойдете ли?“
Шофирах до дома на Петър, влязох в този обикновен малък апартамент. Когато влязох, заварих го седнал на стол да повръща. Прегърнах го и започнах да му чета обещанията в Библията и му говорих за Исус. Той ми каза: „Марк, моето последно желание е да ме кръстиш. Моля те, би ли ме кръстил!“ Казах: „Петре, Христос те приема, трябва да си сигурен във вечния живот. Той знае, че ти би се кръстил, ако можеше.“ Той каза: „Марк, това не е достатъчно. Би ли ми дал друг отговор. Моля те кръсти ме! Искам да ме кръстиш!“ Казах: „Петър, не мога да те заведа в църквата, ти умираш! Не мога да те заведа и на реката, ти умираш!“ Той само промълви: „Марк, това е последното ми желание, моля те, кръсти ме!“ Казах на майка му: „Пусни и напълни ваната с вода!“ И тя я напълни. Това беше последното, предсмъртното желание на това момче. Казах: „Съблечи се до кръста!“ Взех го на ръце и го занесох в банята. Коленичихме там и преводачът Роман Халупка коленичи до мен. Майка му също коленичи, тогава затворих очи и започнах да се моля, боях се да отворя очите си. Тази баня сега бе свято място. Взех Петър, това умиращо момче, сложих го във ваната и го потопих. Когато го извадих, той трепереше и плачеше. Обвих го с кърпа и го изсуших, и той каза: „Мамо, мамо, искам чай!“ Тя донесе чай и той не го повърна. И Петър не умря този час, не умря този ден, не умря и на следващия, не умря през тази седмица, не умря и през следващата. Живя в продължение на един месец. Преди да се разделим го попитах: „Какво трябва да казвам на хората, когато посещават лекции посветени на кръщението.“ Преди да умре, той ми каза това: „Кажи им: ‘Не чакайте, не чакайте!’ Марк, кажи им да вземат това решение. Ако са се отдалечили, нека се върнат обратно!“ Говорех с майка му много пъти от тогава. Тя споделяше: „Марк, това беше най-щастливия месец в нашия живот. Господ му подари един месец след кръщението, за да отвори сърцето му. Всяка сутрин той ставаше да изучава Библията. Всяка сутрин се молеше.“
Аз ти говоря тази вечер за Петър, приятелю. Едно момче беше осъдено да умре от рак, но живя един месец след кръщението си. Той ми заръча: „Марк, кажи им да не чакат, кажи им за мира, който могат да намерят при Христос, за освобождението от вината, за новия живот, който могат да намерят в Христос.“
Петдесятницата се повтаря. Хиляди се кръщават, идват при Христос. Думите на Павел ни говорят тази вечер. Моля, четете с мен! В Деяния 22:16 четем: „И сега защо се бавиш? Стани кръсти се и се умий от греховете си.“ Ако си се отдалечил от Христос, върни се сега, приятелю.
Сега някой ще каже: „Значи ли, че всеки път, когато грешим трябва да се кръщаваме отново.“ Съвсем не. Ако имаш някакъв спор с жена си, не е нужно повторно да се жениш за нея всеки път, нали? Но ако ти си обърнал гръб на Христос и си се върнал към стария начин на живот, ти можеш да се наричаш християнин, но знаеш, че живееш погрешно. Господ казва: „Ако си запазил отношението си към Христос, върни се, очисти се и се кръсти отново, и започни отново. Обърни се по пътя на живота.“ Всеки път когато се препъваш и падаш, не е нужно отново да се кръщаваш. Но ако си се отделил от Христос, върни се и се кръсти отново. Ако никога не си бил кръщаван чрез потапяне, реши сега. Тази вечер е твоята вечер да вземеш решение да се кръстиш, да бъдеш очистен и да получиш Неговата сила, Неговия Свят Дух и увереността, че си приет в Неговото семейство. Ако посещаваш църква, която не пази заповедите Му, не проповядва цялата истина, може да си християнин и Господ да те води да кажеш: „Искам да се кръстя, не защото не съм бил християнин, а в знак на това, че сега вървя в пълната Божия истина.“ Кръщението е символ. Спомняте си, когато Мойсей водеше израилтяните от робството им в Египет към обещаната земя. Господ им даде един символ. Ние изоставяме робството на греха и тръгваме към обещаната земя. Господ им каза: „Вземете кръвта на агнето и помажете стълповете на външната врата!“ Това беше символ. Кръвта на това агне ги спаси, но тя беше символ. И Господ каза: „Ангелът на погублението ще мине покрай дома ви.“ И ето едно момче: „Татко, татко, постави ли кръвта на стълповете на външната врата? Татко постави ли я?“ „О, това е просто символ, че тази къща е белязана от Господ. Това е само символ, че този дом е Божий.“ И когато ангелът на смъртта преминал през тези домове, които били белязани с кръв на вратата, тази кръв била видим символ на Исусовата кръв.
Когато се кръщаваш, това е символ, че принадлежиш на Исус Христос. Ти си запечатан за вечността в Христос, защото си взел решение да вървиш по Божия път. Ти поставяш ръката си в Божията ръка чрез съзнателен избор и вземаш своето решение. Точно както кръвта на външната врата беше символ, че този дом е Божий, така и ние идваме в подножието на кръста. Така се спасяваме чрез Христос.
Връщаме се към басейна за кръщение. Когато влезем във водата, очистваме се от греха и започваме нов живот в Исус Христос, нашия Господ. Погребваме стария начин на живот. Няма повече вина, няма повече тъга, сърдечна болка. Очистваме се от греховете си и когато излезем от водата, Бог заявява: „Това е възлюбения ми син, това е възлюбената ми дъщеря, в които е благоволението ми“. Господ декларира: „Ти си мой.“ Той изпълва сърцето ти, изпълва живота ти със Светия Дух. Хиляди преживяват това сега, хиляди се отправят към водата, за да бъдат кръстени. Ти също можеш да направиш това, приятелю. Имаме кръщение следващата и по-следващата седмица. Навсякъде в Съединените щати, Канада хората вземат решение. Приятелю, Христос ти говори тази вечер за себе Си. Отложил ли си решението, тъй като си казваш: „Почакай за момент Марк, аз не съм достатъчно добър.“ Ако беше достатъчно добър, нямаше да имаш нужда да се кръщаваш. Някои казват: „Греховете ми са толкова големи.“ Наистина, греховете ти са твърде големи. Може би си голям грешник, но Той е велик Спасител, приятелю. Казваш: „Кръстих се преди и отпаднах и се страхувам, че ако отново направя посвещение, няма да мога да устоя.“ Това е проблем на нашия Господ, а не твой. Ти вземаш решението и Господ ще те изпълни със Светия Дух. Аз откривам много пъти, че когато хора се връщат обратно, са дори по-силни.
Приятелю, върни се при Христос! Сега бих желал да наведете глави. Ръцете на Исус са отворени за вас, Той иска да ви достигне.
Ще раздадем картончета озаглавени „Моето посвещение“. Ще се помолим, но преди това желая още веднъж да изпълня дълга си към онова умиращо момче от Полша, което ми заръча: „Пасторе, кажи им да не чакат! Кажи им да не се бавят! Кажи им за освобождението от вината и осъждението, което ще получат. Кажи им за радостта и мира, които могат да имат.“
Приятелю, защо чакаш? Приятелю, защо се бавиш? О, Исусе, само след миг ще раздадем картончетата. Там е написано: „Искам да се кръстя както Христос.“ На другия ред пише: „Искам да се кръстя отново.“ По-надолу ще прочетете: „Искам да съм част от тези, които спазват заповедите.“
„О, Татко, моля се за всички в Канада – от Нюфаундленд до Торонто, Ванкувър и Квебек, да докоснеш сърцата им. Моля Те и за тези тук в Съединените щати, от Нова Англия до Ню Йорк, Вашингтон, Флорида, Кънектикът и Тенеси, Каролина и Джорджия, на юг, на запад и надолу към Тексас. Татко, това са последните дни. Ние разбираме, че нямаме много време. Сега е времето да вземем решение, да се отправим към басейна за кръщение. Сега е време да вземем решение за вечността. Татко, докосни сърцата ни и ни помогни сега да вземем най-важното решение в живота си. Хиляди хора вземат решение да носят Христовото име. Моля те помогни им.“
Моля, разпоредителите да раздадат картончетата. Те са озаглавени „Моето посвещение.“ Моля вземете го. Вземете го, ако сте кръстен, вземете го и ако не сте. В него има за всеки по нещо. Бих искал да прочета картончето с вас. Каква радост е да знам, че греховете ми са простени, да знам, че Господ ми казва: „Това е възлюбеният ми Син, това е възлюбената Ми дъщеря, в които е моето благоволение.“ Каква радост е да знам, че ръката ми е в ръката на Христос и Той ще ми подари Духа Си. Нека да прочетем съдържанието на „Моето посвещение.“ Тази вечер предавам живота си на Исус като Го приемам за свой Спасител и Господ. С нетърпение желая да Го следвам през целия път и Му благодаря, че ме води в пътя на истината. Аз желая да съм приготвен за Неговото идването, което очаквам с нетърпение.“
Ако познавате Христос и сте се кръстили в Неговата църква, сега е момента да се молите. Молете се Божият Дух да докосне сърцата. Приятелю, би ли влязъл в водата, за да получиш мир, радост и щастие в живота си? Ако има хора, които смятат, че не са готови, то имате на разположение пастори, които ще ви подготвят. Тези, които могат да вземат решение тази вечер, нека го сторят. Даже и да умреш преди да си взел това решение, то ще се изпълни, защото си оставил Христос да реши за теб. Кажи сега: „Искам да се кръстя скоро.“ Бог ще отбележи това горе в небето. Бог знае изборът ти. Той знае решението ти. Приятелю, не отлагай! Ти може да си слаб, но Той е силен. Можеш да се смущаваш, че не знаеш всичко. След като се кръстиш, ще растеш и ще се развиваш.
Може би има някои от вас, които ще искат да се кръстят отново. Ако сте решили да се върнете отново при Христос, върнете се и оправете отношенията си с Бога. Не чакайте. Кръстете се отново.
Може би си член на християнска църква, която не пази Божиите заповеди и никога не си спазвал съботата, не си разбирал здравните принципи или какво става след смъртта и казваш: „Искам да се кръстя отново, не защото не познавам Христос, но наистина искам да съм част от това движение на последните дни“. Попълни второто квадратче. Може би си кръстен и се развиваш като християнин. Научил си много и казваш: „Искам да стана част от народа, който пази Божиите заповеди“. Попълни третото квадратче. Какъв момент е този! Хиляди хора вземат решение за Христос. Те желаят да Го следват. Те заявяват: „Искам да се кръстя“. Хиляди казват: „Искам да вляза в басейна за кръщение, искам да се очистя от греха и да вървя по Божиите пътища, да вървя по пътя на Христос, да мина през този воден гроб, за да имам нов живот в Христос.“
Бихте ли желали да запеем всички – в цяла Канада и в цяла Америка в израз на нашата солидарност. Моля ви да се изправите. Ще пеем заедно „Исус очисти всички“. Преди да запеем, умолявам всички пастори да излязат отпред, за да се помолим за тези, които са решили да се кръстят.Умолявам и всички, които сте решили да се кръстите да излезете отпред. Съберете се, за да участвате в тази молитва. Всички, които желаете да се кръстите, елате. Братя и сестри от цяла Америка и Канада очакват този ден. Нека пеем заедно в знак на солидарност.
„Татко мой, хиляди са дошли тази вечер от всички краища на Съединените Щати, от цяла Канада. Това е тържествен момент за цяла Америка. Мъже и жени отдават сърцата си на Исус, мъже и жени се приготвят за Пришествието Му. Издигаме своите гласове и Те славим. Благослови всеки един, който е дошъл. Моля Те в името на Исус, благослови ги! Те се отправят към водния гроб за кръщение, за да бъдат очистени, да живеят за Твоя прослава. Приеми ги завинаги. В името на Христос. Амин.“