Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Ключът към щастието и успеха – 10 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ЩАСТИЕТО ЗАВИСИ ОТ ПОСЛУШАНИЕТО.
Нека бащите, майките и възпитателите в нашите училища да помнят,
че един по-свят клон от възпитанието е да обучаваш децата на послушание.
Въпреки това толкова малко внимание се отдава на този аспект на
възпитанието. (79.1)
Децата ще бъдат по-щастливи, много по-щастливи под подходяща
дисциплина, отколкото ако бъдат оставени на своите необучени импулси. (79.2)
Навременно и подходящо възпитание към мъдрото родителско правило
ще допринесе за щастието на самите деца, за почит към Бога и за доброто
на обществото. Децата трябва да се научат, че в подчинение на законите
в семейството е тяхната съвършена свобода. Християните ще научат същия
урок – че в тяхното послушание към Божия закон е съвършената им
свобода. (79.3)
ВОЛЯТА НА БОГА Е ЗАКОН ЗА НЕБЕТО.
Докато този закон бе правило на живота, цялото Божие семейство бе
свято и щастливо. Но когато божественият закон бе нарушен, омраза,
завист и борба бяха въведени и една част от обитателите на небето паднаха.
Докато Божият закон е почитан в нашите земни домове, семейството ще
бъде щастливо (79.4). Непослушанието, причинено от загубата на Едем.-
Историята на непослушанието на Адам и Ева в самото начало на земната
история е добре известна. С едно действие на непослушание нашите родители
изгубиха едемския си дом. Толкова малко нещо! Ние имаме при-
чина да благодарим, че не беше нещо по-голямо, защото ако беше, малките
пропуски в послушанието щяха да се умножават. Това беше най-малкият
тест, който Бог можеше да даде на святата двойка в Едем. (79.5)
Непослушанието и престъплението винаги са голямо оскърбление за
Бога. Неверността в най-малкото, ако не бъде коригирана, скоро ще доведе
До престъпление в голямото. Не големината на непослушанието, а самото
непослушание е престъпление (80.1).
ОСНОВА ЗА ВРЕМЕНЕН И ДУХОВЕН УСПЕХ.
Временният и духовният успех зависят от послушанието към Божия
закон. Но ние четем Божието Слово, за да се запознаем с условията за
благословение, което ще бъде дадено на всички, които внимателно следват
Божия закон и го преподават по подходящ начин в своите семейства. Послушанието
към Божия закон е нашият живот, нашето щастие. Ние гледаме
на света и виждаме, че той въздиша поради нечестието на човеци, презрели
Божия закон. Бог е отдръпнал благословението си от градината и от лозето
Си. Ако не беше Неговият пазещ заповедите Му народ на земята, Той не
би задържал съдбите Си. Бог простира милостта Си поради праведните,
които Го обичат и Му се боят (80.2).
ВОДЕТЕ ДЕЦАТА В ПЪТЯ НА ПОСЛУШАНИЕТО.
Една свята длъжност почива върху родителите – да водят децата си в
пътя на стриктното послушание. Истинското послушание в този живот и
в бъдещия зависи от послушанието на „Така казва Господ“. Родители, нека
Христовият живот бъде образец за вас. Сатана ще измисля всякакви възможни
средства, за да съкруши този висок стандарт на набожност като
прекалено стриктен. Вашата работа е да впечатлите умовете на децата си
в тези ранни години с мисълта, че те са създадени по Божи образ. Христос
дойде на този свят да им даде жив пример какви трябва да бъдат. И
родителите, които твърдят, че вярват в истината за това време, трябва да
поучават децата си да обичат Бога и да се подчиняват на закона Му. Това
е най-голямата и най-важната работа, която бащите и майките могат да
извършат. Божият план е даже децата и юношите да разбират интелигент-
но какво изисква Той, за да различават праведно от грешно, послушание
от непослушание (80.3)
ПОСЛУШАНИЕТО ДА СТАНЕ НАСЛАДА.
Родителите трябва да обучават децата си ред по ред, предписание по
предписание, малко по малко, като не допускат никакво нарушаване на
Божия свят закон. Те трябва да разчитат на божествена сила, молейки
Господа да им помага да пазят децата си искрени към Този, който даде
Своя единороден Син, за да върне неверните и непослушните обратно към
верността. Бог копнее да излее върху човеците богатия поток на Своята
любов. Той копнее да ги види да извършват с радост Неговата воля,
използвайки всичките сили, които им е поверил, за Негова служба. Той
копнее те да поучават всички, които идват в сферата на тяхното влияние,
че начинът да бъдат третирани като праведни заради Христос е да се
покоряват на закона. (81.1)