Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Книгата на закона – 33 – Пророци и царе – Елена Вайт (Елън Уайт)

Книгата на закона – 33 – Пророци и царе – Елена Вайт (Елън Уайт)

Невидимото, но мощно влияние на пророческите вести за вавилонския плен подготви в значителна степен пътя за реформацията, станала в осемнадесетата година от царуването на Йосия. Благодарение на реформаторското движение за известно време бяха избегнати застрашаващите завоевания. То се наложи най-неочаквано, след като бе открита и изучена една част от Свещеното писание, загубена незнайно защо в продължение на много години.

Преди около век по време на първата Пасха, празнувана от Езекия, бе постановено свещеници да четат на народа всеки ден от книгата на закона. Именно спазването на написаните от Моисей наредби, особено дадените в книгата на завета – част от ,,Второзаконие“ – бе направило толкова успешно царуването на Езекия. Но Манасия се бе осмелил да отмени тези наредби и по време на управлението му храмовата книга с препис от закона бе изгубена поради небрежност. Така в продължение на много години народът бе лишен от нейните духовни поучения.

Отдавна забравените ръкописи бяха намерени от свещеника Хелкия в храма, когато бе изцяло поправян според плана на цар Йосия да се запази свещеното място. Първосвещенникът предаде безценната книга на учения книжник Сафан. Той я прочете и след това я занесе на царя, разказвайки му как е била открита.

Йосия се развълнува силно, когато чу за първи път апелите и предупрежденията, записани в този древен ръкопис. Никога преди не бе осъзнавал колко ясно Бог е поставил пред Израил ,,живота и смъртта, благословението и проклетията“ и колко много пъти израилтяните са били призовавани да изберат пътя на живота, за да могат да Го прославят на земята и да бъдат благословение за всичките народи. ,,Бъдете силни и дързостни, не бойте се, нито да се страхувате от тях; защото Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред тебе; не ще отстъпи от тебе нито ще те остави.“