Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Когато ви е нужен съвет,обърнете се към Библията – 10 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

Когато ви е нужен съвет,обърнете се към Библията – 10 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

ВЗЕМАЙТЕ СЪВЕТ ОТ БИБЛИЯТА. Учреден от Бога, бракът е свята наредба и в него никога не бива да се встъпва със себелюбив дух. Тези, които възнамеряват да направят тази стъпка, трябва сериозно и с молитва да обсъдят нейната важност и да потърсят Божествен съвет, за да разберат дали поведението им е в хармония с Божията воля. Наставлението дадено в Божието слово по този въпрос трябва да бъде внимателно обмислено. Небето с одобрение гледа на браковете, образувани със сериозното желание да се съобразяват с дадените в Писанието напътствия.
Ако има предмет, който трябва да се обмисля със спокойствие и разум и който се нуждае от безпристрастна преценка, това е в най-голяма степен въпросът за брака. Ако Библията изобщо е необходим съветник, то тя трябва да се използва преди да се направи стъпката, която свързва две лица за цял живот. Но преобладаващото мнение е, че по този въпрос чувствата трябва да са водач и в много случаи любовните чувства вземат кормилото и довеждат до сигурна гибел. По този въпрос младите проявяват по-малко благоразумие, отколкото по който и да е друг; те не искат този въпрос да се разисква с тях. Въпросът за женитбата така силно ги завладява, че те не се предават дори на Бога. Сетивата им са като парализирани и те действат, прикривайки се, като че ли се страхуват някой да не попречи на плановете им.
Мнозина плават към опасно пристанище; те се нуждаят от пилот, но не желаят да приемат така нужната помощ, мислейки, чеса способни да управляват сами лодката си. Но те не съзнават, че тя скоро ще се удари в някоя скрита скала и вярата и щастието им ще претърпят корабокрушение… Ако не изследват прилежно Божието слово [Библията], те ще направят сериозни грешки, които ще помрачат не само тяхното щастие, но и щастието на другите както в настоящия, така и в бъдещия живот.

НЕОБХОДИМА Е МОЛИТВА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРАВИЛНО РЕШЕНИЕ. Ако мъже и жени имат навик да се молят два пъти на ден преди да са помислили да встъпят в брак, те трябва да се молят четири пъти дневно, когато мислят да направят такава стъпка. Бракът е нещо, което сериозно влияе и засяга живота на човека – както този, така и бъдещия…
Болшинството бракове, които се сключват в наше време и начинът, по който те се сключват, ги прави едно от знаменията на последните дни. Много мъже и жени са така упорити и непреклонни, че изключват и Бога от въпроса. Религията се пренебрегва, като че ли няма дял в тази тържествена и важна работа.

КОГАТО ЗАСЛЕПЕНИЕТО Е ГЛУХО ЗА СЪВЕТ. Две лица се запознават; те са увлечени силно един от друг, цялото им внимание е погълнато от тази връзка, разумът е заглушен, способността за трезва преценка е загубена. Те не желаят да се подчинят на никакъв съвет или контрол, а настояват да наложат своята воля, без да се замислят за последствията. Сляпото увлечение, което ги е завладяло, е като епидемия или зараза, която трябва да измине своя път до края; сякаш не съществува нещо, което може да я накара да се спре.
Може би около тях има такива, които съзнават, че ако заинтересованите страни се съединят в брак, резултатът ще бъде само нещастие за цял живот. Но настоятелните молби и увещание са напразни. Чрез един такъв съюз може би ползотворността на единия, когото Бог би благословил за своя служба, ще бъде осакатена и унищожена; но на подобни разсъждения и убеждения никой не обръща внимание. Всичко, което може да бъде казано или направено от страна на по-опитните мъже и жени, се оказва безрезултатно; те са безпомощни да променят решението, до което желанията на младите са ги довели. Такива християни загубват интерес към молитвеното събрание и към всичко, което се отнася до вярата. Те са толкова погълнати един от друг, че задълженията на живота са пренебрегнати напълно като нещо маловажно.

МЛАДЕЖТА СЕ НУЖДАЕ ОТ МЪДРОСТТА И ОПИТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ. Щом толкова печален е резултатът от брака, защо тогава младежта не иска да бъде мъдра? Защо младежите продължават да мислят, че не се нуждаят от съвета на по-стари и по-опитни лица? В своята работа много мъже и жени показват голяма предпазливост. Преди да се ангажират с някое важно предприятие, те се подготвят старателно за работата си. Време, пари и много задълбочено учене се посвещават на предмета, за да имат успех в своето начинание.
Колко по-голяма предпазливост трябва да се проявява при встъпване в брачна връзка – връзка, която оказва влияние върху много бъдещи поколения и върху бъдещия им живот. Вместо това, в нея често се встъпва като на шега, лекомислено, импулсивно, сляпо и с липса на разумно и трезво обмисляне. Единственото обяснение е, че Сатана обича да вижда в света страдания и гибел и затова оплита тази мрежа, за да впримчи душите. Той се радва, ако тези лекомислени личности загубят радостта си в този свят и дома си в бъдещия.

ДА СЕ УВАЖАВА ЗРЯЛАТА ПРЕЦЕНКА НА РОДИТЕЛИТЕ. Трябва ли децата да се вслушват само в своите желания и влечения, без оглед на съвета и мнението на своите родители? Някои млади хора не обръщат внимание на мненията или предпочитанията на родителите си, нито уважават техните по-зрели преценки. Себелюбието е затворило вратата на сърцата има за родителската любов и загриженост. Петата заповед е единствената заповед с обещание, но въпреки това на нея се гледа леко, та даже и съвсем се игнорира поради желанията на любимия. Пренебрегването на майчината любов и незачитането на бащината грижа са грехове, които стоят записани срещу имената на много младежи.
Една от най-големите грешки, свързани с този въпрос, е, че младите и неопитните не искат никой да се бърка в любовта им, никой да не се меси в сърдечното им преживяване. Ако е имало някога въпрос, който трябва да бъде разглеждан обстойно от всички страни, то това е въпросът за брака. Помощта и опитът на другите, както и спокойното и грижливо обмисляне на въпроса и от двете страни, са много необходими. Това е проблем, на който се гледа твърде лекомислено от болшинството хора. Млади приятели, съветвайте се с Бога и с богобоязливите и с родители. Молете се за светлина по този въпрос.

ДОВЕРЯВАЙТЕ СЕ НА ВЯРВАЩИТЕ СИ РОДИТЕЛИ. Ако сте благословени с богобоязливи родители, съветвайте се с тях. Открийте им вашите надежди и планове; вземете поука от тяхната опитност и ще се избавите от много главоболия.
Ако децата биха се чувствали по-близки с родителите си, ако биха им доверявали всичките си радости и скърби, те биха се избавили от много сърдечни болки в бъдеще. Когато не знаят как да постъпят, нека изложат своя проблем така, както те го виждат и нека потърсят съвета им. Кой може по-добре от техните родители да им посочи опасността? Кой разбира по-добре особения им темперамент, ако не богобоязливите им родители? Деца, които са християни, ще ценят над всяко друго благо любовта и одобрението на своите вярващи родители. Родителите могат да съчувстват на своите деца и да се молят за тях и с тях Бог да ги закриля и ръководи. Над всичко друго, те ще ги упътват към верния им Приятел и Съветник.

РОДИТЕЛИТЕ ДА РЪКОВОДЯТ ЧУВСТВАТА НА МЛАДИТЕ. Бащи и майки трябва да почувстват, че техният дълг е да направляват любовта на младите, за да може тя да се отдаде на такива хора, които ще им бъдат подходящи другари. Трябва да се чувстват задължени чрез своето собствено поучение на децата си от най-ранните им години, че да бъдат чисти и благородни, да се привързват към доброто и истинното. Подобният привлича подобния; подобният оценява подобния. Нека още от рано се възпита в душата на децата любов към истината и моралната чистота и в такъв случай младежта ще търси съвета на хората, които притежават тези характерни черти.

ПРИМЕРЪТ НА ИСАК. Родителите никога не трябва да забравят, че носят отговорност за бъдещото щастие на децата си. Това, че Исак се подчиняваше на разума на баща си беше резултат от възпитанието, което бе получил през своя живот на послушание от любов.
Исак беше високо почетен от Бога, като беше избран за наследник на обещанието, чрез което светът щеше да бъде благословен и въпреки това, когато беше на четиридесет години той се покори на разума на баща си и натовари своя опитен, богобоязлив роб да му избере жена. И резултатът този брак, както е представен в Библията, е една нежна и красива картина на домашно щастие: “Исак я въведе в шатъра на майка си и взе Ребека и тя му стана жена”. “И Исак се утеши след смъртта на майка си.”

СЪВЕТЪТ НА МЪДРИ РОДИТЕЛИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ. “Трябва ли – питаш ти, – родителите да избират другар без да се съобразят с мнението или чувствата на сина си или дъщеря си?” Аз поставям въпроса така, както би трябвало да бъде: Трябва ли един син или дъщеря да си изберат другар, без първо да се посъветват с родителите си, щом подобна стъпка съществено ще засегне щастието на тези родители, ако те имат истинска обич към децата си? И трябва ли това дете, въпреки съвета и настоятелните молби на родителите, да настоява да следва собствения си път? Отговарям решително: Не! Не! Даже и никога да не се ожени. Петата заповед забранява подобно нещо. “Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, които ти дава Господ твоят Бог”. Ето заповед с обещание, което Господ непременно ще изпълни към тези, които Го послушат. Мъдрите родители никога няма да изберат другар за своите деца без да вземат предвид техните желания.