Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

КОЛКО ДОБЪР ТРЯБВА ДА СЪМ, ЗА ДА СЪМ ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР – ЧАСТ ЧЕТВЪРТА – ОПИТАЙТЕ БОГА – ЩЕ ВИ ХАРЕСА – КАТИ ТОН

Толкова много хора ми казват какво да правя, за да угодя на Бога. Колко добър трябва да съм, за да съм достатъчно добър? Не мисля, че мога да се справя. Чувствам се ужасно. Наистина ли Бог ме обича?

Сигурно си чувал старата поговорка: “Бог помага на тези, които си помагат сами.” Някои мислят, че това е текст от Библията. Не е. Цитатът е от “Дневникът на бедния Ричард” от Бенджамин Франклин.
Библията казва точно обратното. Не можеш да направиш нищо, с което да си помогнеш. Прочети първите три глави от Посланието към римляните и се опитай да стигнеш до някакво друго заключение. Според Божието слово единственото нещо, което човек може да направи, за да си помогне, е да приеме Божията благодат! Спасението е безплатно! Що се отнася до необходимата промяна, Бог ще се погрижи и за това! От теб се иска да повярваш. Разбира се, трябва да Му сътрудничиш. Но и преди да си започнал, вече си редовен член на Неговото царство. Звучи добре, нали?
Бог те обича какъвто си. Той, а не ти, е отговорен за превръщането ти в прекрасна личност чрез силата на любовта Му. Може да ти е трудно да разбереш. Особено ако си свикнал с мисълта, че първо трябва да направиш себе си годен. И с мен беше така. Наистина много хора, изповядващи християнството, все още мислят: “Бог помага на тези, които сами си помагат.” Опитват се да убедят всички около себе си, че такава е реалността. Но това не се отнася за спасението за спасението. То е безплатно!
Тези хора не разбират същността. Все още им предстои да преживеят свободата, която Бог желае да им даде в живота. Не падай в капана на идеята, че трябва да си натрупаш страшно голяма “банкова сметка”, за да си купиш спасението. Може да работиш цяла вечност и пак да не спечелиш достатъчно, за да купиш, това, което е платено и с най-малката капчица от Исусовата кръв.
Да забравим всичко и да започнем от а-бе-ве. Първо, необходимо е да осъзнаеш колко много те обича Бог. Той даде Сина Си, за да плати наказанието за греховете ти. За всичките ти грехове!
Бог не може да приеме греха. Само Синът Му Исус можеше да постави мост между Него и теб. Исус живя и умря за теб. Той би направил това дори ти да беше единственият в цялата вселена, който се нуждае от Него. Сега разбираш ли. колко много те обича?
Има повече от една смърт. Съществува физическата смърт, която всички хора ще преживеят. Има и окончателна смърт на вечна раздяла от Бога – духовна смърт. Исус преживя и двата вида смърт за теб. Заради теб доброволно допусна да се отдели от Личността, от Която имаше най-голяма нужда – Своя Отец. Понесе върху Себе Си тежестта на всичките ти грехове и лоши чувства. Това Го съкруши. Уби Го. Дори болките от пироните не бяха толкова болезнени.
Казваш, че се чувстваш ужасно! Исус също се чувстваше ужасно. Той понесе наказанието за греховете вместо теб. Престани да носиш собствените си грехове. Престани да се вглеждаш в собствените си чувства!
Приеми Христос. Той е единственият, Който може да носи бремето ти. Това е, което ти дава вечен живот. Христос те покрива със съвършения Си характер – ако Му позволиш. Просто повярвай. Приеми дара на живота, предлаган ти от Него.
Има много неща, които Бог желае да станат част от живота ти. Например тези десет заповеди, за които казваш, че не можеш да спазваш. Освен това Бог ти е казал, че трябва да обичаш ближния си като себе си. Трудна работа, нали? Особено ако ти е трудно да обичаш и самия себе си. Но всички тези неща – а те са добри – които Бог иска от теб, могат да станат част от живота ти по Негова воля и желание.
“Ето завета, който ще направя с тях след ония дни, казва Господ. Ще положа законите Си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им.” След това добавя: “И греха им и беззаконията им няма да помня вече” (Евреи 10:16,17).
Това е Бог за теб!
Опитва се ни каже, че не можем сами да спазваме закона Му. Желае да направи закона Си радост за нас. Иска да направи така, че заповедите Му да бъдат нещо, което разбираме… и спазваме!
Да обобщим: за да удовлетвориш Бога, за да се спасиш от самия себе си, единственото нещо, което трябва да направиш, е да приемеш жертвата на Божия Син; да повярваш, че Бог може да извърши това, което е обещал, и след това да Му позволиш да изпълни всичките Си обещания за теб.
Ето едно от тях: “А сам Бог на мира да ви освети напълно. И дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Оня, Който ви призовава, и ще извърши това” (1 Сол. 5:23,24). Ето още едно: “Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа” (Филипяни 1:6).
Искаш да удовлетвориш Бога. Това означава, че Той вече е започнал да действа в теб. Не се безпокой за каквото и да било. Той ще завърши делото Си, преди Христос да дойде. Знам, че може! Защото прави същото и за мен.