Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Координация между дома и църквата – 81 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ЗAПОЧНЕТЕ РАБОТАТА НА БЛАГОДАТТА УДОМА.
Родители, започнете делото на благодатта във вашия собствен дом –
дръжте се така, че вашите деца да видят как сътрудничите на небесните
ангели. Бъдете сигурни,•че трябва да сте се обърнали всеки ден. Научете
децата си за живот в Божието царство. Ангелите ще бъдат ваши силни
помощници. Сатана ще ви изкушава, но не му се поддавайте. Не говорете
нито една дума, с която врагът да вземе предимство. (548.1)
Истината е чиста и непокварена. Нека тя обитава в сърцето. Нека всеки
член на семейството да реши: „Аз ще бъда християнин, защото в училището
тук долу трябва да изградя характер, който ще ми осигури вход във
висшето училище в небето. Аз трябва да правя на другите това, което
искам и те да правят на мен, защото само тези, които разкриват Христос
в този свят, могат да влязат в небесните дворове. (548.2)
Направете домашния си живот колкото е възможно по-близък до
небесния. Нека членовете на семейството да не забравят, че като се
съберат около семейния олтар, трябва да се молят за хората на отговорни
постове в Божието дело. (548.3)
Които управляват семействата си по правия път, ще внесат в църквата
влияние на ред и почтителност. Те ще представят атрибутите на любовта
и милостта като стоящи ръка за ръка. Ще разкрият на децата си характера
на Христос. Законът на добротата и любовта, който те изговарят с устата
си, няма да направи заповедите им слаби и без авторитет и съветите им
няма да бъдат посрещнати с непослушание. (548.4)
ПРИМЕРНИ ДОМОВЕ ПРАВЯТ ПРИМЕРНА ЦЪРКВА.
Всяко семейство е една църква, ръководена от родителите. Първата
мисъл на родителите трябва да бъде да работят за спасението на децата
си. Когато бащата като свещеник на семейството и майката като учител
заемат своя пост напълно на страната на Христос, в дома ще бъде упражнявано
добро влияние. И това осветено влияние ще бъде почувствано в
църквата и ще бъде признато от всеки вярващ. Поради голямата липса на
набожност и освещение в дома, Божието дело е силно спъвано. Никой не
може да въведе в църквата влиянието, което не упражнява в домашния си
живот и в своите бизнес отношения. (549.1)
ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ В ЦЪРКВАТА СЕ НАУЧАВА УДОМА.
Домът е училището, където всички могат да се научат как да се държат
в църквата. Когато всички са членове на царското семейство, ще има
истинска любезност в домашния живот. Всеки член на семейството ще се
старае да постъпи така, че да е приятно на всеки друг член. Ангелите
Божии, които служат на ония, които ще наследят спасение ще ви помогнат
да направите семейството си модел на небесното семейство. Нека има мир
в дома, за да има мир и в църквата. Тази скъпоценна опитност, доведена
в църквата, ще бъде средство за създаване на мила привързаност един към
друг. Караниците трябва да се прекратят. Истинската християнска любезност
ще се вижда сред църковните членове. Светът ще разбере, че те са
били с Исус и са научени от Него. Какво впечатление би направило на
света, ако всички живеехме християнски живот! (549.2)
ЗАЩО ИМА СЛАБОСТ В ЦЪРКВАТА?
Мнозина изглежда мислят, че различията в църквата, растящата любов
към удоволствията се дължат на липсата на пасторска работа. Наистина
църквата трябва да бъде снабдена с верни водачи и пастори. Проповедниците
трябва да работят сериозно за младите, които не са се предали на
Христос, а също и за другите, чиито имена макар да са в църковния списък,
са нерелигиозни и нехристови. Но проповедниците може да вършат
работата си вярно и добре и въпреки това не могат да извършат много, ако
родителите пренебрегват своята работа. Липсата на християнство в
домашния живот води до липса на сила в църквата. Ако родителите не
поемат както трябва своята работа, ще бъде трудно да се събуди в юношите
чувство за техния дълг. Ако религията царува у дома, тя ще бъде
доведена в църквата. Родителите, които извършват своята работа за Бога,
са една сила за добро. Когато ограничават или насърчават децата си, като
им дават увещание и наставление Господне, те благославят ближните си,
сред които живеят. Църквата се укрепва с вярната им работа. (550.1)
НЕБРЕЖНИ РОДИТЕЛИ НЕ МОГАТ ДА ИЗДИГАТ ЦЪРКВАТА.
Ако непослушанието се допусне в домашния живот, сърцата на децата
ще бъдат изпълнени с опозиция към Божието управление. Силата на Светия
Дух ще се окаже неуспешна в смекчаване и покоряване на сърцата
им. Ако в по-късните години при специални обстоятелства те се предадат
на Христовото евангелие, ще трябва да водят ужасно трудни битки, за да
покорят нелоялната си воля в подчинение на Божията. Често църквата
трябва да страда от свои членове поради грешното възпитание, което са
получили в детството си. Когато децата са допуснати да практикуват
измама, за да вървят по своя собствен път, духът, който им позволява да
бъдат бунтовни у дома, ще бъде последният, който ще отдаде послушание
към изискванията на Божието Слово. (550.2)
ДУХОВНОСТТА МОЖЕ ДА БЪДЕ УБИТА ЧРЕЗ КРИТИКУВАНЕ.
Когато сте изкушавани да говорите остри думи, молете се за благодат да
се съпротивите на изкушението…Помнете, че вашите деца ще говорят така,
както чуват вие да говорите.Със своя пример вие ги обучавате.Помнете, че
ако говорите остри думи към други църковни членове, ще говорите същите
думи и в небето, ако бъдете допуснати да влезете там… (551.1)
СЛЕД СЕМЕЙСТВОТО ИДВА ЦЪРКВАТА.
Влиянието на семейството трябва да бъде в помощ на църквата и за
благословението и. Никога не говорете думи на оплакване или на
критикуване. Има църкви, в които духовността е била почти задушена
поради духа на горчиво критикуване. Защо говорим думи да укор и
обвинение? Да замълчим е най-силният укор, който можем да отправим
към човек, който говори груби и нелюбезни думи към нас. Запазете
съвършено мълчание. Често мълчанието е красноречие. (551.2)
ГРИЖА ЗА НЕЩАСТНИЯ ЮНОША.
Младите мъже и жени, които не са под домашни влияния, имат нужда
някой да се грижи за тях и да прояви интерес към тях. Които правят това,
запълват голяма липса и наистина извършват работа за Бога и за спасение
на души, както и проповедникът на амвона. Това дело на несебелюбива
благотворителност за доброто на юношите в не по-малка степен Бог изисква
от всеки от нас. Колко сериозно трябва да упражняваме християнството
си, за да се предотврати формирането на тези навици, които непоправимо
замъгляват характера! Нека последователите на Христос направят
Божието Слово привлекателно за юношите. (551.3)
СЛУЖИТЕЛЯТ ИМА ОСОБЕНА ВЪЗМОЖНОСТ.
При всяка удобна възможност нека бъде повтаряна на децата историята
на Исусовия живот. При всяка проповед нека бъде оставен един малък
ъгъл за тях. Христовият служител може да свърже трайно приятелство с
тези малчугани. Тогава нека не пропуска възможността да им помага по-
добре да познават Писанията. Това ще направи повече, отколкото
осъзнаваме, за противопоставяне на измамите на Сатана. Ако децата рано се
запознаят с истините на Божието Слово, ще бъде издигната бариера срещу
безбожието и те ще могат да срещнат врага с думите „Писано е“. (552.1)
БЪДЕТЕ ВЕРНИ У ДОМА, КАКТО И В ПОКЛОНЕНИЕТО.
Родители, като обучавате в истината вашите любими малчугани, трябва
да имате контролираща сила над вашата съвест и разбиранията си, да
говорите обмислени думи и да извършвате разумни дела. Бъдете верни във
вашия домашен живот, както и в поклонението на Бога. Създайте правилен
характер у всички, които са във вашия дом. Ангели Божии присъстват,
като отбелязват как по-младите членове на Божието семейство биват
третирани. Религията на дома със сигурност ще бъде донесена в църквата.
(552.2)