Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Краят на 2300 денонощия – 36 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Краят на 2300 денонощия

В пророчеството на първата ангелска вест в Откровение 14 глава, заедно с прогласяването на скорошното Христово идване, е предсказано и едно голямо религиозно пробуждане. “Посред небето” лети един ангел, “който има вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде” “Със силен глас” той проповядваше вестта: “Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори”. Откр. 14:6,7.

Забележително е, че за вестител на това предупреждение е определен един ангел. Угодно е било на Божествената мъдрост да представи възвишения характер на делото, и силата и славата, които го придружават чрез чистотата, славата и мощта на небесен пратеник. А летенето на ангела “посред небето” , “силният глас”, с който се проповядва вестта, и нейното разгласяване между всички “обитаващи по земята” – “всеки народ и племе, език и люде” – доказват скоростта и всеобхватното разпространяване на движението……

Както Великата реформация в ХVI век, така и адвентното движение се появи едновременно в различни страни на християнския свят. Както в Европа, така и в Америка мъже на вярата и молитвата бяха подбудени да изучават пророчествата и, проследявайки боговдъхновения доклад, намериха убедителни доказателства, че краят на всичко е наближил. В различни страни се появиха изолирани групи християни, повярвали само чрез изучаването на Свещеното Писание, че идването на Спасителя е близо….

На Уилям Милър и на съмишлениците му бе възложена задачата да проповядват вестта в Америка. Страната стана център на великото адвентно движение. Тук именно пророчеството за първата ангелска вест получи непосредствено изпълнение. Книгите на Милър и неговите сътрудници бяха разнесени в най-отдалечените страни. Навсякъде по света, където бяха проникнали мисионерите, се разпространяваше и радостната вест за скорошното завръщане на Христос. Надлъж и шир се носеше вечното евангелие: “Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настъпи часът, когато Той ще съди”.