Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

КРИТИКУВАНЕ – 70 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

70
КРИТИКУВАНЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КРИТИКУВАНЕТО. Телата ни са изградени от това, което ядем и пием, а характерът на нашата духовна опитност зависи от онова, с което умовете ни се хранят и което асимилират. Чрез постоянно занимаване с грешките и дефектите на другите мнозина стават религиозни „диспептици“.
Господ ни е заръчал: „Каквото е вярно, каквото е честно, каквото е справедливо, каквото е чисто, каквото е прекрасно, каквото е добро; ако има нещо добродетелно и ако има някаква хвала – за тези неща, мислете“ (Филипяни 4:8). Хората, твърде заети с критическо изследване на думите и делата на другите, за да открият всичко неприятно, няма да забелязват добрите и приятните неща. Те не приемат подходяща духовна храна, която да поддържа духовната им жизненост и здрав растеж.

ПОЧИТАЙТЕ СЕ И СЕ ОБИЧАЙТЕ ЕДИН-ДРУГ. Ако на първо място в умовете си съхраняваме недобрите и несправедливите действия на другите, ще открием, че е невъзможно да ги обичаме, както Христос обича нас. Но ако нашите мисли се занимават с удивителната любов и състрадание на Христос към нас, същият дух ще изтича и към другите. Ще се почитаме и обичаме един-друг въпреки недостатъците и несъвършенствата, които не могат да не се забележат. Трябва да бъдат култивирани смирение и неупование в себе си, както и търпелива нежност към другите въпреки грешките им. Това ще убие всяко тесногръдо себелюбие и ще ни направи благородни хора с широко сърце.

СЪТВОРЯВАНЕ НА ЕДИН НЕРЕАЛЕН СВЯТ. Можете да сътворите един нереален свят в собствения си ум и да си рисувате една идеална църква, където изкушенията на Сатана повече не подтикват към зло. Но подобно съвършенство може да съществува само във вашето въображение. Светът е паднал в грях, а църквата е място, представено като нива, на която растат и плевели, и пшеница. Те трябва да растат заедно до жетвата. Не е наша работа да изкореняваме плевелите според човешката си мъдрост, да не би по внушение на Сатана да бъде изкоренена и пшеница, предполагайки, че това са плевели. Мъдростта, която е отгоре, ще дойде над този, който е смирен и кротък по сърце; и тази мъдрост няма да го кара да унищожава, но да изгражда Божия народ.

ДА ВЪЗСТАНОВЯВА И ЛЕКУВА. Трябва да гледаме на грешките на другите не за да осъждаме, но за да възстановяваме и лекуваме. Бдете в молитва, вървете напред и нагоре, улавяйте все повече и повече духа на Христос и го засявайте край всички води.

САТАНА СТИМУЛИРА КРИТИКУВАНЕТО. Собственото „аз“ винаги ще поддържа висока оценка за себе си. Когато загубят първата си любов, хората обръщат гръб на Божиите заповеди, а след това започват да се критикуват един-друг. Този дух постоянно ще се стреми към господство до края на човешката история. Сатана се стреми да го стимулира, за да могат братя в своето невежество да се унищожават един-друг. Това не прославя, но постоянно безчести Бога и Неговият Дух се наскърбява!
Сатана ликува, защото знае, че ако може да накара брат да нагрубява брата в църквата и в проповедничеството, не един ще бъде обезсърчен и ще напусне поста на своя дълг. Това не е дело на Светия Дух. Силите отдолу работят в ума и в храма на душата, за да поставят сатанинските качества там, където би трябвало да бъдат Христовите.

РАЗПИЛЯВАНЕ БЕЗ ХРИСТОС. Мнозина, които изповядват, че събират с Христос, всъщност разпиляват, тъй като живеят без Него. Ето защо църквата е така слаба. Мнозина се отдават безотговорно на критикуване и обвиняване, давайки ход на подозрителност, ревност и недоволство. Така сами стават инструменти на Сатана. Лекомислие, себелюбиво угаждане и равнодушие от страна на изповядващите се за християни отблъскват много души от пътя на живота.

КОГАТО ОПОРА Е ПЛЪТТА. Господ знае, че ако гледаме на човек и се доверяваме на човек, ние се опираме на плътска ръка. Исус ни кани да му се доверим. Няма граници на Неговата сила. Мислете за Господ Исус Христос, за Неговите заслуги и за любовта Му, но не се стремете да намирате дефекти и да се занимавате с грешките на другите. Извиквайте в ума си неща, достойни за вашето признание и хвала. И ако имате достатъчно остра проницателност, за да забелязвате грешките у другите, бъдете още по-остри в признаване на доброто у тях! И похвалвайте добрите! Ако се вгледате в себе си, можете да намерите точно същите неприятни неща, каквито виждате и у другите. Тогава нека постоянно да работим, за да се укрепваме един-друг в най-святата вяра!

ОПИТ ДА СЕ ПРИКРИЕ СОБСТВЕНОТО „АЗ“ ЧРЕЗ АГРЕСИЯ. Нека никой не се опитва да покрива собствените си грехове, като разкрива нечии чужди грешки. Господ не ни е поверявал подобна работа. Трябва да оставим другите да смирят собствените си сърца, за да могат да стигнат до светлината на познанието за Бога.

ИЗТОЩАВАНЕ НА НЕРВИТЕ С ИЗЛИШНИ НЕЩА. Онези, които критикуват и се осъждат един-друг, нарушават Божиите заповеди и са оскърбление за Бога. Те нито обичат Него, нито своите ближни. Братя и сестри, нека да очистим сметта на критикуването, подозренията и оплакването! Нека не тровим нервите си с излишни неща. Някои са толкова чувствителни, че с тях не може да се разговаря. Бъдете много внимателни по отношение на това, какво означава да се пази Божият закон, а също и дали го спазвате или го нарушавате! Ето, Бог иска от нас да бъдем чувствителни в това отношение.

СЪВЕТ КЪМ ЧОВЕК, КОЙТО ПОГРЕШНО СМЯТА ГОРДОСТТА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ. Готов си да оправдаваш себе си под предлог, че си много чувствителен, след като преживяваш нещата твърде дълбоко и че страдаш твърде много. Видях, че всичко това не е извинение в очите на Бога. Вземаш погрешно гордостта си за чувствителност. Доминира собственото „аз“. Когато егото ти бъде разпънато, тогава тази „чувствителност“, т.е. гордост, ще умре. А дотогава ти не си християнин.
Да бъдеш християнин, това значи да си подобен на Христос, да притежаваш смирение, кротост и спокоен дух, който понася противоречия, без да се разгневява или вбесява. Ако измамното покривало, което те прикрива, би могло да падне, така че да можеш да видиш себе си такъв, какъвто Бог те вижда, няма повече да се стараеш да оправдаваш собственото си „аз“, но ще паднеш съкрушен пред Христос, Единствения, Който може да премахне дефектите на характера ти и след това да те превърже.

ЧЕСТНО И ИСКРЕНО СЕБЕИЗПИТВАНЕ. О, да искаха всички изповядващи се за християни да употребят своите издирващи усилия, за да открият какво трябва да бъде поправено в самите тях, вместо да говорят за грешките на другите! Тогава църквата щеше да е в много по-здраво състояние.
Някои са приемали честното отношение към себе си, когато това не им е коствало нищо. Но когато им е било изгодно да приложат хитрост или политика, честността е била забравяна. Искреността и хитростта не действат заедно в един и същи ум. Или политиканството бива изхвърлено и царуват истината и честността, или се дава ход на лукавството и честността бива забравена. Между тях никога няма съгласие. Те нямат нищо общо помежду си. Едното е пророк на Ваал, другото е истинският Божи пророк.
Днес Господ подготвя диамантите Си и гледа с удоволствие към истинните, откровените и честните. Ангелите приготвят корони за такива. И в тези украсени със звезди корони ще се отразява с целия си блясък светлината, излъчвана от Божия престол.

КОРЕНИТЕ НА ГОРЧИВИНАТА. Докато си толкова готов да мислиш и да говориш зло за другите, докато позволяваш корените на горчивината да избуяват в сърцето ти и да бъдат стимулирани, твоето влияние ще пропъжда от Христос и ще закоравява сърцата срещу сладкия дух на единството и мира. Отстрани това от себе си, без да отлагаш нито за миг. „Обичайте се един-друг – казва Христос, – както Аз ви възлюбих“ (Йоан 15:12).

ВЯРАТА СЕ ДОВЕРЯВА НА БОГА СПОРЕД СЛОВОТО МУ. Помни, че вярата приема Бога според Словото Му. Божият Син подготвя място за теб в жилищата на небето. Нека бъде изразена благодарност за това. Не мисли, че понеже не винаги се чувстваш възвисен, ти не си Негово чедо. Заеми се със смирение и ревност да вършиш работата, която Той изисква от теб. Оценявай всяка възможност да вършиш всичко необходимо, което ще те направи благословение за хората около теб. Вземи решение да направиш всичко възможно, за да стане мястото, където си, обиталище, одобрявано и благословено от Бога.

УВЕРЕНИЕ ЗА ГРЕШНИЦИТЕ, ЧЕ СА ПРИЕТИ. Чрез Христовата доброта и милост грешникът ще бъде възстановен до онова състояние, при което ще получава Божието благоволение. Бог в Христос ежедневно умолява хората да се примирят с Него. С протегнати ръце Той е готов да приеме и приветства и грешника, и блудния син. Божествената Му любов, изявена на кръста, е уверението на грешника за приемането му, за Божия мир и любов. Проповядвайте тези неща в най-простата им форма, та и най-помрачената от греха душа да може да види светлината, грееща от Голготския кръст.

АЗ ЩЕ ВИ УСПОКОЯ. Господ ми е дал вест за теб и не само за теб, но и за други верни души, които са смутени от съмнения и страхове по отношение на приемането им от Господ Исус Христос. Неговите думи към теб са: „Не бой се, защото Аз те изкупих! Призовах те по име, ти си Мой“ (Исая 43:1). Ти желаеш да угодиш на Бога и можеш да сториш това, като вярваш в Неговите обещания. Той очаква да те заведе в убежище на благодат и на жива опитност и те кани: „Млъкнете и познайте, че Аз съм Бог“ (Исая 46:10). Преживял си време на безпокойство, но Исус ти казва: „Елате при Мене и Аз ще ви успокоя“ (Матей 11:28). Христовата радост в душата си заслужава всичко. „Тогава те ще се зарадват“, защото ще имат привилегията да си починат в ръцете на Вечната любов.