Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Кротост, уважение и почитание – 14 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ПОДТИСКАЙТЕ НЕПОДХОДЯЩИЯ ШУМ И НЕОБУЗДАНОСТ.
Нека нито една майка да не допуска умът й да е зает с прекалено много
неща … С най-голямо внимание и най-зорко наблюдение тя трябва да се
грижи за малките си – те биха следвали всеки импулс, възникнал в не-
обученото им и невежо сърчице, ако това им се позволи. От вълнение те
ще причиняват шум и безредие в дома, Това трябва да се избегне. Децата
ще бъдат точно толкова щастливи и ако бяха научени да не правят тези
неща. Трябва да знаят, че когато дойдат гости, трябва да бъдат тихи и да
се отнасят с почит. (97.1)
НЕКА В ДОМА ВЛАДЕЕ СПОКОЙСТВИЕ.
Бащи и майки, … научете децата си да се подчиняват на закона. Не
допускайте да мислят, че като деца имат привилегията да причиняват в
дома толкова шум, колкото искат. Мъдри правила и наредби трябва да се
съставят и налагат, за да може да не пострада красотата на домашния
живот. (97.2)
Родителите правят голямо зло на децата си, като им позволяват да
пищят и да буйстват. Ако тези спорни черти на характера не се ограничават
в ранните години, децата ще израснат с тях, те ще укрепнат и ще
се развият в религиозния им живот и в бизнеса им. Децата ще бъдат много
по-щастливи, ако са научени да бъдат тихи у дома. (97.3)
НАУЧЕТЕ ГИ ДА УВАЖАВАТ МНЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ.
Те трябва да бъдат така възпитани, че да се съюзяват с умовете на
родителите и учителите си, и то така научени, че да осъзнават стойността
на техните съвети и да ги ползват.
И когато бъдат вече далеч от обсега на ръководещата ги ръка, характерите
им няма да бъдат като тръстика, разлюлявана от вятъра. (98.1)
РОДИТЕЛСКАТА ХЛАБАВОСТ ОКУРАЖАВА НЕУВАЖЕНИЕТО.
Ако в собствените им домове на децата се позволява да бъдат
неуважителни, непослушни, неблагодарни и раздразнителни, греховете
им лежат на вратата на техните родители.
Майката … трябва да ръководи мъдро домочадието си с майчиното си
достойнство. Нейното влияние в дома трябва да бъде над всички, думите
и да бъдат закон. Ако тя е християнка, ръководена от Бога, ще научи
децата си на уважение. Казвайте на децата си винаги какво точно се
изисква от тях. (98.3)
Когато родителите не държат на своя авторитет, тогава децата им нямат
съответния респект и към учителите, и към директора на училището. Почитта
и уважението, които трябва да имат, са неща, на които никога не са
научени у дома. Бащата и майката са били на едно ниво с децата. (98.4)
РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕОБУЗДАНАТА ЛИПСА НА ПОЧИТ.
Показвайте уважение към децата си и не им позволявайте да изговарят
нито една неуважителна дума към вас. (98.5)
МЪДРО ОТНОШЕНИЕ НА ЮНОШАТА.
Мъдър и високо благословен е този юноша, който смята за свой дълг
да гледа като на съветници и утешители на родителите си, но ако няма
родители, на възпитателя си или на хората, с които живее. Той ще зачита
ограниченията, на които е научен в дома си. (98.6)
ПОЧИТТА ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ НАСАЖДА.
(ЗАБЕЛЕЖКА: За по-пълно разглеждане на този въпрос ВЖ.ГЛ.80
„Почит към всичко свято“). Почитта е.благодатна черта, която трябва внимателно
да се възпитава. Всяко дете трябва да се научи да показва искрено
преклонение пред Бога. (99.1)
Господ желае ние да разбираме, че трябва да поставим децата си в
правилна връзка със света, с църквата и със семейството. Първо трябва
де се осигури правилната им връзка със семейството. Нека ги научим да
бъдат любезни помежду си, а и към Бога.
„Какво искате да кажете?“ – може да попитате вие, – „Как да ги научим
да бъдат любезни към Бога?“ Искам да кажа, че трябва да бъдат научени
на преклонение пред нашия Небесен Баща и на благодарност за великата
и безкрайно скъпа жертва на Христос за нас… Родители и деца трябва да
поддържат толкова близка връзка с Бога, че небесните ангели да могат да
общуват с тях. Тези вестители са неприети в много домове, където нечестие
и липса на почит към Бога са в изобилие. Нека схванем от Словото Му духа
на небето и да го въведем в нашия живот тук на земята. (99.2)
КАК ДА ПРЕПОДАВАМЕ ПРЕКЛОНЕНИЕ.
Родителите могат и трябва да заинтересуват децата си в различните
знания, които се намират в светите страници. Но ако искат да събудят този
интерес у децата си, трябва и те самите да го имат. Трябва да познават
ученията на Божието Слово и както Бог заповяда на Израил, да говорят
за Него, „когато седиш у дома си, когато ходиш в пътя си, когато лягаш
и когато ставаш“. (Второзаконие 11:19) Ако желаят децата им да обичат
Бога и да Го почитат, трябва да говорят за Неговата доброта, за величието
и силата Му, както са разкрити в Словото Му и в творенията. (99.3)
ПОЧИТТА СЕ РАЗКРИВА ЧРЕЗ ПОСЛУШАНИЕТО.
Нека на децата бъде показано, че истинското почитание се разкрива
чрез послушанието. Бог не е наредил неважни неща, затова няма друг
начин да Му отдадем почит, която да Му е така угодна, както послушанието
към това, което е заповядал. (100.1)