Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Към коя църква би се присъединил Исус, ако дойдеше днес на земята – Семинар върху пророчествата – Лекция 21 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

Според Годишника на църквите днес в света има 244 протестантски деноминации. Ако прибавите и всички останали, които твърдят, че вярват в Христос и следват Библията, ще получите около 500 групи – всичките, наричащи себе си християни.
Това би трябвало да ни подскаже, че нещо не е наред. Имаше само един Христос. Тогава защо имаме повече от 500 групи, претендиращи, че следват Христос и всички те – различни помежду си?
Нека зададем няколко логични въпроса. Всички тези групи ли са прави? Очевидният отговор е НЕ. Проблемът е в това, че повечето от тях са отчасти прави и отчасти бъркат.
Нека илюстрираме това по следния начин: Да предположим, че имам едно шише с отрова, което е ясно написано и обозначено какво съдържа и ви предложа да си пийнете от него. Абсурдно е дори да си помисля, че ще го направите. Но, да предположим, че взема малко от тази отрова, сипя я в една чаша размеся я с – да кажем – портокалов сок и тогава ви я предложа? Най-вероятно ще пиете и, може би, ще умрете.
Дяволът е наречен “измамник” (Откр. 12:9) и неговата изамам е в това, че смесва истината със заблудата. Дяволът има това “предимство” пред Бога – може да използва както истината, така и лъжата. А Бог може да използва само истината. И всеки път, когато дяволът смеси истина с лъжа, той мами. Голите лъжи не мамят хората, но когато Лъжата облече дрехите на Истината, тя става смъртоносна!
Интересно е да попитате хората защо принадлежат към църквата, към която принадлежат. Веднъж един човек се разхождал и срещнал своя съсед, който излизаб от църква. Попитал го:
– Тук ли членуваш!
– Да – отговорил другият.
– Кажи ми какво проповядва твоята църква.
– Проповядва това, което и аз.
– А ти какво проповядваш?
– Същото, което и моята църква.
– Върху какво говори пасторът днес?
– Върху амвона.
Ето ви едни жалки отговори! Само че, повечето хора днес са така. Скъпи приятели, имаме нужда от основание, за да ходим там, където ходим и да вярваме това, което варваме! 1Петр. 3:15 ни казва, че винаги трябва да можем да отговаряме за нашата вяра – “Но почитайте в сърцата си Христа като Господ като бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата вяра.”
Нека в началото направим едно предположение – Исус има Своя църква! Той самият го заявява в Мат. 16:18 – Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър ина тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.” Христос има Свой църква. Той лично е основата й. 1Кор. 3:11 – “Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.” Вижте, църквата не е само сграда; тя е събрание от хора, призовани от тъмнината в Неговата светлина.Тя е група, призована от греха към истината, от непокорството към покорството и от греховността към спасението! Павел ясно обясни защо трябва да бъдем членове на църквата. 1Тим. 3:15 – “Това ти пиша в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог – стълп и подпорка на истината.” Истинската църква трябва да бъде стълп и опора на истината. Затова, ако църквата, към която принадлежим, не следва цялата истина, Бог ще ни държи съвсем сериозна сметка защо я посещаваме.
Бог има една църква, основана върху Библията, а не на традициите; на Божиите, а не на човешките заповеди. Постороена върху Христос, а не върху Антихриста! Еф. 4:5 ни казва, че има само една вяра – “…един Господ, една вяра, едно кръщение…” Исус каза същото в Йоан 10:16 – “И други овце имам, които не са от тая кошара – и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми, и ще станат едно стадо с един пастир.” Има едно стадо и един пастир. Бог има истински християни във всяка църква, но има само една истинска църква. Божият копнеж е да събере всички Свои хора от всички тези различни църкви заедно, обединени като стълби и подпора на истината.
Днес се шири една теория, че няма значение в коя църква ходите, всички вървим в една посока, така че… усмихвайте се и си пейте. Това е смъртоносна измама, тъй като подобна позиция не изисква вземането на никакво решение и никаква промяна. Сатана изобщо не го е грижа дали сте в църква, която проповядва 95% истина и 5% лъжа – тази лъжа може да отведе вас, както и милиони други хора в погибел. Християни, които следват една Библия, един закон и един Христос, би трябвало да вярват едно и също! Причината, поради която днес има толкова много различни църкви е, че всички приемат и отхвърлят истината в различни пропорции. Ако християните захвърлят всички традиции и фалшиви учения и се отправят единствено към Библията, всички бихме живяли в пълна хармония. Библията би могла да ни обедини!
През всички векове Божията църква се е характеризирала с това, че е вярна на Бога и на Неговата истина. Интересно е да се отбележи, че Божията църква далеч не винаги е била най-голямата църква. Втор. 7:6,7 – “Понеже вие сте люде святи на Господа вашия Бог, вас избра Господ вашият Бог да бъдете Нему собствен народ измежду всичките племена, които са по лицето на земята. Господ не ви предпочете, нито ви избра, загдето сте по-многочислени от всичките други племена, защото вие сте най-малочислени от всичките племена…” Неговата църква често е била твърде малочислена. В дните на Ной имаше само осем души, които последваха истината. В дните на Исус след три години и половина проповядване, в деня на Петдесятница се събраха само 120 души. Днес не е по-различно. Бог винаги е имал изобилие от религиознихора, само че религиозните са Му омръзнали. Винаги, обаче, е имал малцина, които са следвали истината. Ако църквата, към която принадлежите е много популярна и харесвана от общесвото, почти можете да бъдете сигурни, че това не е Божията църква. Фактически, сигурното правило е: “Ако болшинството хора следта това, можете да бъдете съвсем сигурни, че е погрешно!”
Винаги, когато Божият народ се е отклонявал от истината, Той е призовавал малцината верни да се отделят. В Агей 1:12 тази група е наречена с едно особено име – “Тогава Зоровавел, Салатииловият син и великият свещеник Исус Йоседековият син и всичките оцелели люде послушаха гласа на Господа своя Бог и думите на пророк Агея, както го бе изпратил Господ техният Бог. И людете се убояха пред Господа.” “Оцелелите”. В Библията тази дума е използвана 57 пъти, за да опише Божията църква.