Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ЛЕНОСТ – 65 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

65
ЛЕНОСТ

ЗАДЪЛЖЕНИЕ Е ДА РАЗВИВАМЕ ИНТЕЛЕКТА ДО НЕГОВИЯ МАКСИМУМ. Бог изисква да обучаваме умствените си способности. Неговото намерение е служителите Му да притежават повече интелигентност и по-ясна проницателност от светските хора. Той не благоволи в онези, които са лекомислени или твърде лениви, за да станат ползотворни, знаещи и можещи работници. Господ ни заръчва да Го обичаме с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с целия си ум. Това ни налага задължението да развиваме интелекта до най-пълния му капацитет, та с целия си ум да познаваме и обичаме нашия Създател.

ЧОВЕК НАМИРА ЩАСТИЕ В ТРУДА. Адам е имал теми за размишление върху Божиите дела в рая, който е представлявал небето в миниатюр. Бог не е създал човека само за да размишлява върху Неговите славни дела. За това Той му е дал ръце да се труди, както и ум, и сърце за размишление. Ако щастието на човека се състоеше само в невършене на нищо, Творецът не би дал определена за Адам работа. Човекът е трябвало да намира щастие и в труда, и в размишлението.

ЛЕНОСТТА – НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРОКЛЯТИЕ. Библията не одобрява леността и вижда в нея едно от най-големите проклятия, сполетяващи нашия свят.

ИЗВЪРШВАЙТЕ С РАДОСТ ЕЖЕДНЕВНАТА СИ РАБОТА. Някои хора мислят, че богатствата и леността са наистина благословения; но онези, които са винаги заети и които радостно извършват ежедневните си задачи, са най-щастливи и се радват на най-добро здраве. Здравословната умора – резултат от добре регулиран труд, осигурява за тях предимствата на освежителния сън. Сентенцията, че човек трябва да се труди, за да си изкарва хляба, и обещанието за бъдещо щастие и слава произлизат от един и същи Престол – и двете са благословения.

ЩАСТИЕТО Е В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. Истинско щастие може да се открие единствено в това, да бъдеш добър и да вършиш добро. Най-чистата и най-висшата наслада идва при онези, които вярно изпълняват определените си задължения.

БЕЗДЕЛИЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО УНИНИЕ. Чувствата на униние често пъти са резултат от неподобаващо безделие. Леността предлага време за размишляване над въображаеми скърби. Мнозина, които всъщност нямат никакви истински изпитания или трудности за момента, със сигурност си ги вземат „назаем“ от бъдещето. Ако тези личности се стремяха да облекчат бремето на други, щяха да забравят собственото си. Липсата на енергичен труд е като отворена врата към потъване във всеки порок. Ленивият човек изкушава дявола да го изкушава.

ОПУСТОШЕНИЯ ОТ НАВИКА ДА СЕ ЛЕНТЯЙСТВА (СЪВЕТ КЪМ РОДИТЕЛИ). Вие сте били слепи за силата, която неприятелят е упражнявал над вашите деца. Домакинската работа, дори и изморителна, не би им навредила и една петдесета от онова, което е направил навикът на леността. Те щяха да избегнат много опасности, ако бяха научени още от най-ранна възраст да употребяват времето си за полезен труд. Нямаше да бъдат осакатени и от неспокойното неразположение, подбуждащо у тях желание за промяна и живот в света. Щяха да избегнат изкушенията на суетата и безполезните забавления, на лекото четиво, на празните разговори и глупостите. Времето им щеше да преминава така, че да бъдат много по-удовлетворени и опазени от голямото изкушение да търсят компанията на другия пол и да се извиняват по един зъл начин. Суета и болест, безполезност и сигурен грях – това е резултатът от леността.

ДА СЕ НАПРЯГА ВСЕКИ МУСКУЛ. На човека е определен дял във великата борба за вечния живот. Той трябва да откликва на действието на Светия Дух. Изисква се борба, за да се сломят силите на мрака и Духът да подейства в човека, за да осъществи това. Но човекът носи в себе си немалки сили, за да бъде спасяван в леност и безделие. Той е призован да напрегне всеки свой мускул и да упражнява всяка своя способност в борбата за безсмъртие. И все пак Бог е, Който осигурява резултата и силата.
Никое човешко същество не може да бъде спасено в леност. Господ ни заръчва: „Старайте се да влезете през тясната порта, защото, казвам ви, мнозина ще искат да влязат и не ще могат“ (Лука13:24). „Широка е портата и пространен е пътят, който води към гибел, и мнозина са, които вървят по него, защото тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот; и малцина са тия, които го намират“ (Матей 7:13, 14).