Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Лична отговорност – 100 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Лична отговорност – 100 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Нашият небесен Баща не изисква нито повече, нито по-малко, отколкото ни е дал способност да извършим. Той не възлага на служителите Си товари, които те не могат да носят. “Той познава нашия състав, помни, че ние сме пръст.” Всичко, което изисква от нас, ние можем да Му отдадем чрез Божествената благодат.
“И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква.” Ние поотделно ще бъдем държани отговорни дори за извършването на йота по-малко от способността ни да извършим. Бог измерва с голяма точност всяка наша възможност за служба. За неизползваните възможности, както и за използваните. Той ще ни държи отговорни за всичко, което бихме могли да станем чрез правилната употреба на нашите таланти, Ще бъдем съдени според това, което е трябвало да направим, но не сме го направили, защото не сме използвали силите си за прослава на Бога. Даже и да не загубим душите си, ще осъзнаем през вечността резултата от неизползваните наши таланти. Вечна ще бъде загубата за всичкото познание и способност, които сме могли да придобием, но не сме придобили.
Но когато се предадем изцяло на Бога и в работата си следваме Неговите наставления, Той поема отговорността за нейното изпълнение. Не иска да се опасяваме за успеха на нашите искрени усилия. Нито веднъж не трябва дори да си помисляме за неуспех. Нека да сътрудничим с Бога, Който не познава неуспех.
Не трябва да говорим за нашите слабости и неспособност. Това е проява на недоверие към Бога, отричане на Неговото Слово. Когато роптаем от товарите си или отказваме да носим отговорностите, които ни е призовал да носим, ние буквално казваме, че Той е жесток господар, че изисква нещо, за което не ни е дал сила да извършим (“Притчи Христови”, стр. 362,363).

Стойността на парите
Парите не са ни дадени, за да почитаме и да прославяме себе си. Като верни стопани ние трябва да ги употребяваме за почитта и славата на Бога. Някои мислят, че само една част от средствата им принадлежат на Господа. Отделят част за религиозни и благотворителни цели и смятат, че останалото е тяхно и могат да го използват както намерят за добре. Но грешат. Всичко, което притежаваме, е от Господа и сме отговорни пред Него за това как го употребяваме. При употребата на всяка стотинка ще се види дали обичаме Бога над всичко и нашия ближен, както себе си.
Парите имат важна стойност, защото чрез тях може да се направи много голямо добро. В ръцете на Божиите чада парите са храна за гладните, питие за жадните и облекло за голите. Те са защита за подтисканите и средство за облекчение на болните. Но парите нямат по-голяма стойност от пясъка, ако не се употребяват за посрещане на житейските нужди, за благословение на другите и за напредъка на Христовото дело (“Притчи Христови”, стр. 351).