Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Месо – 94 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Месо – 94 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Месната храна – последица от грехопадението

639. Бог даде на нашите първи родители храната, която бе определил за човечеството. Не бе в плана Му да се отнема живота на каквито и да е същества. В Едем нямаше смърт. Плодовете от дърветата в градината бяха необходимата за човека храна. Бог му разреши да яде животинска храна едва след потопа. Всичко, от което би могъл да живее, бе унищожено и затова Господ по необходимост разреши на Ной да яде месо от чистите животни, взети в ковчега. Животинската храна обаче не бе най-здравословната диета за човека.
Живелите преди потопа хора ядяха животинска храна и задоволяваха страстите си, докато накрая чашата на беззаконието преля и Бог очисти земята от моралната поквара чрез потоп. Тогава над земята легна трето ужасно проклятие. Първото проклятие бе произнесено над адамовото потомство и над земята поради непослушанието. Второто проклятие бе произнесено, когато Каин уби брат си Авел. Третото и най-ужасно проклятие от Бога дойде чрез потопа.
След потопа хората започнаха да ядат голямо количество животинска храна. Бог видя, че пътищата на човека са покварени, че човекът се е надигнал гордо против своя Творец и следва наклонностите на собственото си сърце. Той позволи на толкова дълго живеещите хора да ядат животинска храна, за да съкратят греховния си живот. Скоро след потопа те започнаха да стават все по-дребни на ръст и да живеят все по-малко.
ДД, т. 4, с. 120, 121, 1864г.

Покварата преди потопа

640. Жителите на древния свят бяха невъздържани в ядене и пиене. Ядяха месо, въпреки че Бог не им бе разрешил да ядат животинска храна. Преяждаха и пиеха, а поквареният им апетит нямаше граници. Бяха се отдали на отвратително идолопоклонство. Станаха свирепи, зли и толкова пропаднали, че Бог не можеше повече да ги търпи. Чашата на беззаконието им се препълни и чрез потоп Бог очисти земята от моралната поквара. След потопа хората по лицето на земята се умножиха, забравиха Бога и се развратиха пред Него. Невъздържанието във всичките му форми се увеличаваше.
КЖ, гл. 1, с. 52, 1865г.

Неуспехът на Израил и духовният упадък

641. Отначало дадената на човека диета не включваше животинска храна. Едва след потопа, когато всяка зеленина по земята бе унищожена, той получи разрешение да яде месо.
Избирайки за човека едемската диета, Господ показа коя е най-добрата храна. Даде урок и на израилтяните като им избра храната. Изведе ги от Египет и започна да ги обучава, за да бъдат народ – Негово притежание. Даде им най-добре пригодената за тази цел храна – не месо, а манна, “небесен хляб”. Животинска храна, и то за кратко време им бе дадена само защото възнегодуваха и започнаха да хленчат за котлите с месо в Египет. Яденето й предизвика болести и причини смъртта на хиляди хора. Въпреки това ограничението за безмесна храна никога не бе прието и продължи да бъде причина за роптаене и за открито или неприкрито недоволство. То не остана постоянно.
След заселването в Ханаан на израилтяните бе позволено да ядат животинска храна, но при много строги, намаляващи вредните последици ограничения. Бе забранено яденето на свинско месо, както и на месо от други животни, птици и риби, обявени за нечисти. Въпреки че някои видове месо бяха разрешени, строго забранено бе яденето на тлъстина и кръв.
За храна трябваше да се използват само здрави животни. Не можеше да се яде месо от разкъсано животно, от животно, умряло от собствената си смърт или от животно, чиято кръв не е изтекла напълно.
Като отхвърлиха определения от Бога план за храната им израилтяните си навредиха изключително много. Искаха месна храна и пожънаха последиците. Не успяха да достигнат Божия идеал за изграждане на характера, нито да изпълнят Неговото намерение. Господ “им даде това, което искаха; прати обаче мършавост на душите им”. Те ценяха земното повече от духовното и не успяха да постигнат светостта, която Бог искаше да придобият.
СВЛ, с. 311, 312, 1905г.

Безмесната диета променя нрава

642. Господ ясно каза на Своите люде, че над тях ще бъдат излети благословения, ако спазват Неговите заповеди и бъдат особен Нему народ. В пустинята ги предупреди чрез Мойсей, като уточни, че здравето ще бъде награда за послушанието. Душевното състояние е тясно свързано с физическото здраве и особено с доброто функциониране на храносмилателните органи. Господ не даде месо на народа Си в пустинята, защото знаеше, че то ще предизвика болести и ще доведе до неподчинение. За да поправи нрава им и да включи техните висши духовни сили, Бог премахна месото от храната им. Даде им ангелска храна, небесна манна.
Ръкопис 38, 1898 г.