Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Младите хора призовани да печелят души – 60 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Младите хора призовани да печелят души – 60 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Сатана е буден враг, който непрекъснато работи, за да постигне целта си – да води младите към възприемането на начин на действие, напълно противоположен на този, който Бог одобрява. Лукавият добре знае, че няма друга категория хора, която да може да извърши толкова много добро, както посветените на Бога млади мъже и жени. Ако са в правия път, младежите биха могли да упражняват мощно влияние. Проповедници или миряни в по-напреднала възраст не могат да имат и половината от влиянието над младежите, което млади, посветени на Бога хора, могат да упражняват над свои другари. Те би трябвало да чувстват, че имат отговорността да правят всичко възможно за спасяването на своите смъртни ближни, даже и с цената на удоволствията и естествените си желания. Времето, а ако е нужно и средствата, трябва да бъдат посветени на Бога.
Всички, изповядващи благочестие, трябва да чувстват опасността която представляват за тях невярващите в Христос. Скоро тяхното благодатно време ще приключи. Ако хората които биха могли да упражнят благотворно влияние за спасяване на души, бяха се вслушали в съвета на Бога, но са пропуснали да изпълнят дълга си поради себелюбие, мързел или срам от Христовия кръст, не само ще загубят собствените си души, но ще понесат върху себе си кръвта на бедните грешници. От тези хора ще се иска да дадат сметка за доброто, което биха могли да извършат, ако бяха посветени на Бога, но което не са извършили поради невярност.
Онези, които действително са вкусили от сладостите на изкупителната любов, не могат да почиват, докато ближните им не бъдат запознати с плана на изкуплението. Младежите трябва да питат: “Господи, какво искаш да направя? Как мога да почета и прославя Твоето име на земята?” Души загиват навсякъде около нас, а какъв товар за печелене на души за Христос, носят младежите?

Загриженост за другите
Учениците биха могли да имат голямо влияние в полза на Спасителя. Но кой споменава името на Христос? И кого можем да видим да умолява с нежно усърдие другарите си да изоставят пътищата на греха и да изберат пътя на светостта?
Това е поведението, което трябва да възприемат младите вярващи, но те не го правят. По-удобно е чувствата им да бъдат насочени към общуване с грешниците в спорт и удоволствия. Младежите имат широка сфера на полезност, но не я виждат. О, да искаха да приложат умствените си сили за търсене на пътища, чрез които да се за доближат до загиващите грешници, за да им показват пътя на светостта и чрез молитва и умоляване да спечелят дори една-единствена душа за Христос!
Какво благородно начинание! Една душа да хвали Бога през цялата вечност! Една душа да се наслаждава на щастие и вечен живот! Един бисер в короната им да свети като звезда навеки и навеки! Но дори и повече от една душа може да бъде обърната от заблудата към истината, от греха към светостта. Господ казва чрез пророка: “Разумните ще сияят със светостта на простора и ония, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове.” И онези, които са се ангажирали да работят с Христос и ангелите в делото за спасяване на загиващите души, са богато възнаградени в небесното царство.
Видях, че много души биха могли да бъдат спасени, ако младежите бяха на мястото си – посветени на Бога и на истината. Но те общо взето са в такова състояние, че сами постоянно създават работа и трябва да се занимават с тях, иначе биха отишли в света. Те са източник на постоянно безпокойство и сърдечна болка. Заради тях се проливат сълзи, заради тях се издигат агонизиращи молитви от сърцата на родителите им. И въпреки това те продължават да вървят по своя път, безразсъдни и не искащи да знаят за болката, която техният начин на действие причинява. Посаждат тръни в гърдите на онези, които биха предпочели да умрат, за да ги спасят и да ги направят такива, каквито Бог е определил да бъдат чрез заслугата на Христовата кръв…

Работа за вършене
Млади мъже и жени, видях, че Бог е определил да извършите определена работа; вземете кръста си и последвайте Христос, иначе сте недостойни за Него. Докато сте равнодушни, как можете да разберете каква е Божията воля за вас? И как очаквате да бъдете спасени, щом не изпълнявате волята на Господа като верни служители? Притежаващите вечен живот ще са си свършили добре работата. Царят на славата ще ги издигне от дясната Си страна, като им казва: “Хубаво, добри и верни слуго.” Знаете ли колко много души бихте спасили от гибел, ако вместо да се грижите за собствените си удоволствия се стремите да научите каква работа бихте могли да извършите в лозето на Господа? За колко души са били спасителни тези събирания за разговори и музика? Ако не можете да посочите и една душа, спасена по този начин, обърнете си, о, обърнете се към нов начин на действие. Започнете да се молите за души, елате по-близо до Христос, по-близо до кървящата Му страна. Нека скромен и тих дух да украси живота ви. Нека вашите сериозни, съкрушени, скромни молби за мъдрост се въздигнат до Бога, за да имате успех в спасяването не само на собствената си душа, но и на душите на други хора.
Молете се повече, отколкото пеете. Не е ли по-голяма нуждата ви от молитва, отколкото от пеене? Млади мъже и жени, Бог ви призовава да работите, да работите за Него. Променете напълно поведението, начина си на действие. Вие можете да извършите работа, която проповедниците, прогласяващи Слово и учение, не могат да извършат. Можете да стигнете до класа, на която проповедникът не може да повлияе (“Свидетелства”, т. I, стр. 511-513).

Откъде да се започне
Нека желаещите да работят за Бога започнат от дома, в собственото си домакинство, в съседството си, между приятелите си. Тук те ще намерят благоприятно мисионско поле. Домашното мисионско поле е една проба, която ще разкрие тяхната способност или неспособност за служба в по-широко поле (“Свидетелства”, т. VI, стр. 428).

Най-успешният начин
Индивидуалните усилия в нашата работа ще постигнат много по-големи резултати, отколкото мислим. Точно поради това много души загиват. Една душа има безпределна стойност; Голгота може да каже колко струва тя. Една спечелена за Христос душа ще бъде инструмент за спечелването на други и така ще има все по-нарастващ резултат на благословение и спасение (“Евангелски работници”, стр. 184).