Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Много насоки на работа – 66 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Много насоки на работа – 66 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Църквата е организирана за служба. В един живот, отдаден на служба за Христос, връзката с църквата е една от първите стъпки. Верността към Христос изисква точно изпълнение на църковните задължения, което е важна страна от обучението на човека. В църква, пропита с живота на Господа, това обучение ще подбужда пряко да се полагат усилия за спасяване на света вън от църквата. Има области, в които младежите могат да намерят поле за полезна работа (“Възпитание”, стр. 268,269).

Всеки има своето място
Всеки има своето място във вечния план на небето. Той трябва да работи в сътрудничество с Христос за спасяването на души. Както е сигурно това, че в небесните жилища е приготвено място за нас, така е сигурно, че имаме точно определено място тук на земята, където трябва да работим за Бога (“Притчи Христови”, стр. 326,327).

Работата в съботното училище
Господ призовава млади мъже и жени да се препашат за доживотна сериозна работа в съботно-училищното дело… Господ иска да има учители в съботно-училищното дело, способни да Му отдават служба с цяло сърце, способни да развиват талантите си чрез упражняване, способни да подобряват вече е постигнатото (“Свидетелства за съботно-училищното дело”, стр. 53).

Библейска работа
Идеята да се провеждат библейски часове има небесен произход. Тя отваря пътя стотици млади мъже и жени да отидат в полето за мисиониране, за да извършат важна работа, която иначе не би могла да се извърши.
Библията не е вече окована. Човек може да я занесе до вратата на всеки и истините й да бъдат представени пред съвестта на човека. Тогава много хора като благородните беряни ще пожелаят сами ежедневно да изследват Писанията, за да се убедят в истинността на представените истини. Христос е казал: “Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мене.” Исус, световният Изкупител, кани хората не само да четат, но и да “изпитват Писанията”. Това е велико и важно дело, поверено на нас. Като вършим това, ние ще бъдем богато благословени, защото послушанието на Христовата заповед няма да остане невъзнаградено. Христос ще увенчае със специалния знак на благоволението Си акта на вярно следване на светлината, разкрита в Неговото Слово (“Свидетелства за съботно-училищната работа”, стр. 29,20).

Разпространяване на религиозна литература
Господ призовава нашите младежи да работят като разпространители на религиозна литература като благовестители от къща в къща на места, където хората не са още чули за истината. Той говори на младежите: “И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени, затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.” Които отидат да работят под Божие наставление, ще бъдат чудно благословени (“Свидетелства”, т. VIII, стр. 229).
Един от най-добрите начини, нашите млади хора да станат годни за проповедническа служба, е да работят в областта на разнасянето на литература. Нека отиват в села и градове да продават книгите, съдържащи истината за времето, в което живеем. В тази работа те ще имат случаи да говорят думите на живот и семената на истината, които посеят, ще поникнат, за да дадат плод. Като се срещат с хората и им предлагат нашите книги, те ще придобият опит, който не биха могли да придобият чрез проповядване…
Всички, които желаят да им се даде възможност за истинска проповедническа служба, които желаят да се отдадат безрезервно на Бога, ще открият в работата по разпространяването на литература възможности и случаи да говорят върху много неща, отнасящи се за бъдещия безсмъртен живот (“Евангелски работници”, стр. 96).

Поучаване
Най-добрите таланти, които можем да придобием, трябва да бъдат използвани за възпитаване и оформяне умовете на младежите и за успешно осъществяване на многостранната работа на учителя в нашите църковни училища… Нужни са учители, Особено за децата са нужни учители, спокойни и благи по характер, дълготърпеливи и любвеобилни точно към онези, които най-много се нуждаят от това… Нашите църковни училища се нуждаят от учители с високи морални качества, учители, на които може да се разчита, които имат здрава вяра, такт и търпение, които ходят с Бога и се въздържат дори от самия вид на злото (“Свидетелства”, т. VI, стр. 200,201).

Бизнес
Господ желае интелигентни, квалифицирани хора да Му служат в различни области. Той се нуждае от делови служители, които ще втъкат великите принципи на истината във всичките си сделки. И техните таланти трябва да бъдат усъвършенствани чрез най-основно учене и обучение. Ако има хора в някаква област на труда или знанието, които да усъвършенстват своите възможности, за да станат мъдри и ефективни, това са хората, използващи способностите си за изграждането на Божието царство в нашия свят. За Даниил научаваме, че когато цялата му дейност и сделки били подложени на най-внимателно изследване, не могло да се открие нито една грешка или недостатък. Той е образец на това, което трябва да бъде всеки бизнесмен. Неговата история ни показва какво може да бъде постигнато от човек, посветил на Божия служба мозък и кости, мускули и сърце, и живот (“Притчи Христови”, стр. 350,351).

Медицинска работа
Няма по-важно мисионерско поле от това на верния, богобоязлив лекар. Няма поле, в което човек да може да извърши по-голямо добро или да спечели повече скъпоценни камъни, които да блестят в короната му на радост. Той може да внесе Христовата благодат като сладък аромат в болничните стаи. Може да даде истинския целебен балсам на болната от греха душа. Може да посочи на болните и умиращите Божия Агнец, Който отнема греха на света. Богобоязливият лекар не трябва да се вслушва във внушенията, които шепнат, че е рисковано да се говори за вечните интереси на хора, чийто живот е в опасност, да не би това да влоши състоянието им; защото в девет случаи от десет от познанието за един прощаващ греха Спасител хората започват да се почувстват по-добре както умствено, така и физически. Исус може да ограничава силата на Сатана. Той е Лекарят, на Когото болната от грях душа може да се довери за излекуване от болестите на тялото и душата (“Свидетелства”, т. V, стр. 448,449).
Във всяко общество има членове, които не слушат проповядването на Божието слово, нито посещават религиозните служби. За да стигне и до тях, евангелието трябва да им бъде занесено в домовете. Често пъти облекчаването на техните физически болки е единственият повод за близост. Медицински сестри или болногледачи, мисионери, които се грижат за болните и облекчават нещастието на бедните, ще открият много подходящи случаи да се молят с тях, да четат с тях от Божието слово и да говорят за Спасителя. Те могат да се молят с или за безпомощните, които нямат сила да контролират извратения си от страстите апетит. Могат да внесат лъч светлина в живота на отчаяни и обезсърчени хора. Тяхната несебелюбива любов, проявена в дела на безкористна доброта, ще улесни страдащите да повярват в любовта на Христос (“По стъпките на великия Лекар”, стр. 144,145).

Проповедничество
Ни най-малко не трябва да се омаловажава евангелската служба. В никакъв случай да не се предприема нищо, което да стане повод на проповедническата служба да се гледа като на нещо не важно. Това не е така. Който пренебрегва проповедничеството, пренебрегва Христос. Най-висшата от всички работи е тази на проповедника в различните нейни насоки, пред младите постоянно трябва да се изтъква, че предимствата на благословеното от Бога от евангелско проповядване.
Не възпирайте нашите младежи от проповедническа служба. Има опасност някои да се отклонят от пътя, по който Бог им заръчва да вървят, привлечени от бляскави външни предложения. Други са били насърчавани да следват медицина, докато всъщност би трябвало да се подготвят проповедническа служба. Господ призовава повече проповедници да работят в Неговото лозе. Изговорени бяха думите: “Подсилете предната стража, поставете верни стражи във всяка част на света.” Бог ви зове, млади хора. Призовава за цяла армия от млади хора, които са великодушни и с широки възгледи, изпитващи голяма любов към Христос и истината (“Свидетелства”, т. VI, стр. 411).

Чуждестранна мисионерска работа
Търсят се млади хора. Бог ги призовава за работа в мисионерските полета. Тъй като са напълно свободни от грижи и отговорности, те са в по-подходящи да постъпят на такава работа, отколкото други, натоварени с възпитанието и издръжката на голямо семейство. Освен това младите хора могат по-лесно да се приспособят към нов климат и ново общество, а и по-добре понасят неудобствата и трудностите. С такт и постоянство те могат да стигнат до хората (“Свидетелства”, т. V, стр. 393).
Младежите трябва да се квалифицират, като изучават чужди езици, за да може Бог да ги използва за съобщаване на Неговите спасителни истини на хора от други народи. Младият човек може да научи чужд език даже докато е ангажиран в работа за грешниците. Ако икономисват времето си, младежите могат да развият ума си и да се подготвят за по обширна работа, където ще бъдат по-полезни. Млади жени, с по-малки отговорности биха се посветили на Бога, ако също научат да говорят много добре чужди езици, за да бъдат полезни. Те биха могли да се посветят на преводаческа работа (“Свидетелства”, т. VIII, стр. 204).

Младежка служба
Децата могат да бъдат добри мисионерски работници в дома и в църквата. Бог желае те да научат, че живеят на този свят за полезна служба, а не само за игра. В дома могат да бъдат обучени за мисионерска работа, която ще ги подготви за по-широки сфери на полезност. Родители, помогнете на децата си да изпълнят Божията цел за тях (“Ривю енд Хералд”, 8 декември 1910 г.).