Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Мярката – Божият закон – 55 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Мярката – Божият закон

Божият закон е образецът, с който се сравняват характерът и животът на хората в съда. Мъдрецът казва: “Бой се от Бога и пази заповедите Му. Понеже това е всичко за човека. Защото относно всяко скрито нещо Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло” Екл. 12:13,14. Апостол Яков увещава братята си: “Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Яков 2:12

Тези, които в съда се “намерят достойни”, ще участват във възкресението на праведните. Исус казва: “А ония, които се удостояват да достигнат онзи свят и възкресението на мъртвите…са равни на ангелите; и като участници на възкресението, са чада на Бога”. Лука 20:35,36. И отново заявява, че “онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот”. Йоан 5:29. Праведните мъртви ще бъдат възкресени чак след съда, в който са били намерени достойни за “възкресението за живот”. Така че те няма да присъстват лично, когато се разследват техните житейски доклади и се решава участта им.

Исус Ходатаят

Исус ще застане пред Бога като адвокат, за да пледира в тяхна полза. “Но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния”. 1 Йоан 2:1. “Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божието лице за нас”. “Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях”. Евр.9:24;7:25.

Когато в съда се отворят небесните книги, животът на всички, вярвали в Исус, ще бъде разгледан пред Бога. Като започва с живелите по-напред на земята, нашият Ходатай представя случаите на всяко следващо поколение и завършва с живите. Всяко име е споменато, всеки живот – най-точно разгледан. Някои имена се приемат, някои се отхвърлят. Когато срещу името на някой човек има грехове, останали в книгите, защото не се е покаял и те не са му простени, името му се изтрива от книгите на живота, а докладът за добрите му дела се изличава от възпоменателната книга. Господ заяви на Мойсей: “Който е съгрешил против Мене, него ще залича от книгата Си”. Изх. 32:33. А пророк Езекиил казва: “Когато праведният се отвърне от правдата си и стори неправда…Ни едно от праведните дела, които е сторил, няма да се помни”. Ез. 18:24.

В небесните книги срещу имената на всички, разкаяли се истински за греха и приели чрез вяра кръвта на Христос като изкупителна жертва, е отбелязано, че им е простено. Тъй като са станали участници в Христовата правда и е установено, че характерът им е в съгласие с Божия закон, греховете им ще бъдат заличени и ще бъдат счетени достойни за вечен живот. Чрез пророк Исая Господ заявява: “Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си и няма да си спомня за греховете ти”. Ис. 43:25. Исус каза: “Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели”. “И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и аз пред Отца си, Който е на небесата”. Откр. 3:5; Мат. 10:32,33.