Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Награда от прилежното изучаване на Библията – 82 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Награда от прилежното изучаване на Библията – 82 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Търсенето на истината ще възнагради изследователя и всяко откритие ще му отваря още по-широки полета за изследване. Хората се преобразяват според мислите си. Ако обикновени мисли и работи заемат вниманието на човека, той ще бъде обикновен, прост. Ако е небрежен и стига само до повърхностно разбиране на Божията истина, няма да получи богатите благословения, които Бог би се радвал да Му дарите. Закон на ума е, че той се ограничава или обогатява според предмета и мислите.
Умствените сили наистина се ограничават и ще загубят способността си да разбират дълбокото значение на Божието слово. Ако не се натоварват енергично и упорито с работа по изследване на истината. Умът ще се развие, ако е зает с проследяване на връзката, между различните библейски теми, сравнявайки текст с текст и духовност с духовност. Най-богатите съкровища на мисълта чакат да бъдат потърсени от изкусния и прилежен ученик, който навлиза отвъд повърхностното (“Ривю енд Хералд”, 17 юни 1888 г.).

Библията – водач
Нека изучаващият Библията я вземе за свой водач, твърдо да отстоява принципа и ще има най-високи постижения (“По стъпките на великия Лекар”, стр. 465).