Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Най-голямата религиозна измама в историята – 12 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Забележете, какво се казва в един исторически документ: „От руините на Римската империя постепенно израсна една сила, чиято главна цел бе папския престол. Тя беше не само нова, но и съвсем различна от предишната.“ Този историк говори буквално с думите на пророчеството. От папския Рим произлиза една философия, която се е разпространила по цяла Европа. И това бил опит да се запази империята. Така че Малкия рог представя една различна сила, но това не е политическа, а религиозна сила. Тя трябваше да произлезе от Езическия Рим. Някой ще каже: „Какво общо има това с промяната на Божия закон? С промяната на библейската събота? Как тази сила – Малкия рог, която произлиза от езическия Рим, се е опитала да промени Библейската събота? Наистина ли Библията предсказва това?“ Дан. 7:21,25: „Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли времена и закони.“ Има само един закон, който е свързан с време и това е библейската събота. Тук ни се казва, че тази сила ще се опита да промени Божия закон. Но защо Библията казва, че ще се опита да промени. Защото не е възможно за нито една земна сила да промени този закон, който е записан лично от Божия пръст върху каменни плочи. Моля, четете с мен Дан. 7:25: „И ще замисли да промени времена и закони“. В Евреи 13:8 се казва: „Исус Христос е същият вчера, днес и до века.“ Бог е написал Своя закон от Десет заповеди със Собствения си пръст на каменни плочи, но Библията бе предсказала, че в тези ранни векове ще се направи опит за промяна на Божия закон. Всъщност апостол Павел ни предупреждава за тези опити да се променят закони в християнството. В книгата Деяния 20:28-30 апостол Павел казва: „Внимавайте на себе си и на цялото стадо, аз зная че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си.“ Апостол Павел казва: „Аз съм загрижен за вас, загрижен съм за това, че ще дойдат свирепи вълци.“ Той има предвид, че ще започнат преследвания от страна на езичниците. Имало ли е наистина такова нещо? Наистина е имало, но чуйте, какво казва по-нататък ап. Павел: „И от самите вас.“ Ап. Павел говори за християнските водачи. Апостол Павел говори на водачите на християнската църква и той казва: „Също и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено.“ Може ли някой от вас да ми каже, какво означава думата „извратено“? Означава ли думата „извратен“ „прав“ или „изкривен“? Ще говорят извратени неща, та ще отвличат учениците след себе си. Библията бе предсказала, че ще има опит за промяна на Божия закон. Тя бе предсказала, че църковните водачи ще се намесят в небесната конституция. Някой ще попита: „Марк, как е станало това?“ Обръщаме се към историята. В един документ четем следното: „Във времето между дните на апостолите и обръщането на Константин (т.е. между първи и трети век сл.Хр.) обичаи и церемонии, за които ап. Павел и Петър никога не били чували, се вмъкнали тихомълком в църквата, а по-късно започнали да претендират, че имат божествен произход.“ Можете ли да повярвате на това? Историците разбирали, какво ще се случи, Даниил го предсказал, историята го е записала. Ритуали и церемонии, за които ап. Павел и ап. Петър никога не били чували, почнали да се практикуват тихомълком и след това предявили претенции за божествен произход. Да, приятелю, Даниил е предсказал тази промяна и църквата приема това. Когато бях малко момче, бях заведен в едно чудесно семейство католици. Обучаваха ме свещеници и монахини. Имам също много роднини католици. Когато бях на 17 години аз започнах да изучавам Библията. Искрено исках да науча истината, какво Бог казва. И когато аз изучавах въпроса за библейската събота, всичко беше твърде ясно за мен в Библията. Започнах да разбирам предсказанията на Даниил, че съботата ще бъде променена, започнах да разбирам предсказанието за Малкия рог, който щеше да произлезе от Рим. Бих искал да ви прочета няколко твърдения на католически автори за това, как е станала промяната на съботния ден. Бих искал да ви покажа, какво казва църквата за своята роля в тази промяна. Това е църквата, в която бях заведен като дете, в която бях отгледан. Чуйте, какво се казва в Католическата енциклопедия, том 4, стр. 153: „След като църквата промени денят за почивка от еврейската събота или седмия ден на седмицата в първия направи третата заповед да се отнася за неделята като свят ден на Господа.“ В католическия катехизис се казва, че третата заповед се отнася за съботата, защото там няма заповед за забрана поклонението пред идоли, но в католическата енциклопедия ясно се казва, че църквата е променила съботата в неделя. Нека да прочетем, какво се казва в книгата на Гибонс „Вярата на нашите отци“, стр. 89. Кардинал Гибонс бил най-големият католически учен на 19 век. Той казва така: „Вие можете да прочетете цялата Библия от Битие до Откровение, но няма да намерите там нито един ред, който да утвърждава освещаването на неделята. Според Писанието се изисква спазване на съботния ден.“ Кардиналът казва: „Ако желаете да следвате Библията, върнете се към спазване на съботния ден.“ Но църквата си присвоява власт по-голяма от тази на Библията и така неделята се приема поради авторитета на църквата. Това е посочено съвсем ясно в катехизиса за новоповярвали. Там е включен следния въпрос: „Кой ден е библейският шабат?“ Отговорът е: „Събота е шабат.“ Втори въпрос: „Защо ние спазваме неделята вместо съботата?“ Отговор: „Ние вярваме в святостта на църквата, защото Католическата църква е прехвърлила святостта на съботата върху неделята.“
Приятелю, Библията е твърде ясна. Събота е седмия ден на седмицата. Това е истинския библейски „шабат“. Този ден е бил даден на Адам и Ева в райската градина, написан е от Божия пръст на каменни плочи. Мойсей, Исая, Еремия са спазвали този ден. Петър, Яков и Йоан са спазвали този ден. Исус го е спазвал. Даниил предсказва, че в Средните векове, когато Римската империя се разпадала, като опит да се достигнат езичниците, които се покланяли на бога на слънцето, била направена една постепенна промяна на съботата в неделя и църквата започнала да почита неделята в знак на възкресението, за да може да почита древните езически поклонници на слънцето. Всичко това е установено от хора. Приятелю, всичко това е написано в Библията. Каквото и да казват хората, заповедта все още стои и тя казва: „Помни съботния ден, за да го освещаваш.“ След като Бог казва помни, аз ще спазвам, а ти, братко и сестро? Когато Бог казва помни, това означава помни. Има свещеници, които разбират това. Англиканският пастор Филип Керинтин в Квебек през 1949 година разтресе Квебек със своите думи. Това бе докладвано във вестник „Дейли стар“ в Торонто. Там пише: „Архиепископът на Квебек Филип Керентин изпрати областни свещеници, които заявяват, че няма нищо, което да подкрепя неделята като ден, който трябва да се спазва свято.“ Керинтин открито заявил на църквата в този град, че традицията, а не Писанията са направили неделята ден на поклонение. Баптисткия автор Хискокс заявява: „Неделята е белязана със знака на езичеството.“ Доктор Деди има две докторски степени. Той казва следното: „Шабат е еврейска дума, която е знак за почивка. Името на неделята е дадено от езичниците на първия ден от седмицата, защото това бил денят, в който се покланяли на слънцето. На английски думата „неделя“ буквално приведено означава ден на слънцето. То е най-голямото и най-светлото небесно тяло. Така те се покланяли в деня на слънцето.“ Тези факти са твърде ясни в историята. Когато се върнем назад във времето ще открием, че наистина е имало поклонение на слънцето. Всъщност, когато започнете да разбирате нещата свързани с тези древни поклонници на слънцето, ще започнете да разбирате и какво е ставало в християнската църква. Неотдавна бях гост на йорданското правителство. Екипът на предаването „Писано е“ посетихме древната едомска столица гр. Петра. И там ние изкачихме стълбите до едно високо място в гр. Петра. На това високо място имаше олтар за поклонение на слънцето. Древните едомци са се покланяли на слънцето. Сега отиваме в Египет при големите пирамиди. Те сочат към слънцето. Амон Ра бил богът на слънцето на Египет. Отиваме във Вавилон. Тук се намира великият зикурат и храмът на слънцето. Хората се изкачвали до върха и там се покланяли на слънцето. След това отиваме в Рим и там на площада свети Петър откриваме обелискът. Това отново е древен символ на поклонението на слънцето. Защото когато Римската империя се разпадала, църквата искала да привлече езичниците, за да се покланят в християнските църкви, затова бил използван обелискът, за да бъдат езичниците въведени в църквата.
Разбирате ли, приятели, когато Римската империя се разпадала, политическите и религиозни водачи отчаяно търсили начини, за да я обединят отново. Константин имал превъзходна идея. Какво би станало ако езичниците и християните почитат един и същи ден. Така указът на Константин гласял: „Нека длъжностните лица и хората в градовете да почиват и всички магазини да бъдат затворени в този ден.“ Декретът не изисквал поклонение, но в опита си да обедини империята Константин нарекъл този ден почитаем ден на слънцето. Когато Константин станал християнин, той поставил своя образ от едната страна на монетите, а от другата било нарисувано слънце. За него било много трудно да се раздели изцяло с този древен езически обичай – поклонението пред слънцето. Той нарекъл неделята „почитаем ден на слънцето.“ Какво направили църковните водачи? Те осъзнавали, че много християни били свързвани с юдеите, поради това, че спазвали библейската събота. В римската империя евреите били преследвани от езическите римски водачи. В допълнение към това евреите възставали против римляните. И ето какво станало в опит от една страна евангелието да достигне до езичниците, а от друга да се прекратят преследванията на християните – бил направен компромис. Това можете да прочетете в 29-ия канон на лаодикийския събор. Там се казва така: „Християните не трябва да юдействат”, т.е. да спазват съботата. Така в 331 г.сл.Хр. бил издаден декрет, който забранявал на християните да спазват съботата. В този ден те не трябвало да почиват, но да работят, а Господния ден да почитат особено. Те нарекли неделята „Господен ден“, но моята Библия казва в Матей 12:8: „Човешкия Син е Господар на съботата“. Как била променена съботата? Тя била променена от църковни и светски водачи през ранните векове, за да бъдат по този начин привлечени езичниците да дойдат в църквата. Следвайте ме внимателно, приятели, аз не осъждам мотивите на тези църковни водачи. Може би са били искрени, може би са мислили, че постъпват правилно, но да мислиш, че постъпваш правилно не означава, че постъпваш правилно. Какво казва заповедта: „Помни съботния ден, за да го освещаваш“? Никоя земна власт няма право да променя Божия закон. Проблемът е нещо повече отколкото въпрос на дни. Католическия доклад от 17 септември 1893 ясно ни казва: „Неделята не е основана на Писанията, но на традицията. И се разграничава като католическа институция.“ Според Библията неделята е основана на традиция. Ето тук е проблемът. Проблемът е свързан с противоречията между човешките традиции и Божия закон. Проблемът е нещо повече отколкото въпрос на дни, това е въпрос на власт, това е въпрос на господари, това е въпрос на кого вярваш, кого следваш. Исус казва в Марко 7:6,7: „Тези люде Ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от Мене, но напразно Ме почитат, като проповядват за поучение човешки заповеди.“ Исус им каза: „Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание.“ Аз бих предпочел да следвам Бог, отколкото каквито и да били човешки предания или учения. А ти братко и сестро? Бих предпочел да следвам Библията вместо традициите. Аз бих приел авторитета на Десетте Божии заповеди, отколкото авторитета на някаква промяна направена от църквата. Исус казва в Матей 15:3: „Защо поради вашето предаване престъпвате Божията заповед.“ Кой има по-голям авторитет – Библията или Човешките учения? Кое има по-голяма сила, това което Бог казва или това което хората казват?
Приятелю, ти може би си мислиш, че има искрени християни, които почитат първия ден на седмицата. Наистина има. Ще бъдат ли всички те загубени за вечността? Не, няма да бъдат. Но това е последното време, това се последните дни. Има въпрос, който стои открит в света по време на реформацията, когато Мартин Лутер и другите протестантски реформатори казвали, че ученията трябва да се основават на Библията и само на Библията. Църквата призовала в спор срещу тях архиепископът Реджийл. Това можете да прочетете в католическия документ наречен „Канон и традиции“ в стр. 263. Ето какво заявил той: „Авторитетът на църквата не можел да бъде подчинен на авторитетът на Писанията, защото църквата е променила съботата в неделя не въз основа на някоя Божия заповед, но поради своята собствена власт.“ И така, по време на реформацията имало спор. Ако ти приемеш Библията, ти ще приемеш съботата, но ако приемеш неделята, това означава, че приемаш авторитетът на Католическата църква. Разбирате ли, какъв е проблемът? Въпросът е: „От кой авторитет се ръководи твоят живот?“ За искрения християнин има само един водач и това не е някаква човешка заповед. Горко на онази човешка ръка, която се опитва с човешка мъдрост да изличи Божиите заповеди. Горко на всяка човешка ръка, която се опитва да премахне само една йота или една точка от Божия закон, защото Библията казва, че не трябва да се отнема или прибавя нещо от Божия закон. Ти можеш да бъдеш в безопасност само когато следваш Божието слово, единствено когато следваш ученията на Исус Христос. Аз бях обучаван от монахини и свещеници. Моите най-хубави спомени ме връщат обратно в началното училище. Когато бях на 17 години аз присъствах на поредица от срещи като тази. Прибирах се в къщи вечерта, сърцето ми се раздираше от противоречиви мисли. Мислих си, как е възможно всичко това, което съм учил по отношение на библейската събота, да не е вярно? Как е възможно да съм следвал просто една традиция, без да осъзнавам? Коленичих до леглото си и казах: „Господи, каквото и да поискаш от мен, ще го направя! Господи ще променя живота си така, както ти искаш!“ Най-важното нещо в моя живот е предаността ми към Исус. Най-важното нещо в живота ми не са човешките поучения, не ученията на църквата, но думите на Исус. Исус казва в Йоан 14:15: „Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.“
Приятелю, обичаш ли Го? А до какво води любовта? Води до подчинение. Ти ще кажеш: „Това е предизвикателство“. Да, приятелю, но каквато и жертва да направиш, каквото и посвещение да направиш, в края ще разбереш, че си е струвало. Исус скоро ще дойде, скоро ще слезе от небето. И Той казва: „Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди“.
Приятелю, още малко време и отиваме у дома. Каквито и трудности да имаш, каквито и страдания да понасяш, колкото и да си разочарован, ако застанеш на страната на Исус още сега, дори да жертваш работата, семейството, приятелите и застанеш на Божията страна, когато отидем у дома, ще разбереш, че си е заслужавало. Нека да застанем на негова страна тази вечер!
Слушайте, когато Уотър пее: „Нека да запеем песен, която ще ни разведри по пътя, още малко и ще бъдем у дома. Нощта ще свърши и ще настане вечен ден, още малко и ще бъдем у дома.“ Приятелю, още малко и ще бъдем у дома. Тази вечер по цяла Америка мъже и жени казват: „Аз обичам Исус и желая да го следвам“. Чувстваш ли и ти сега, че Го обичаш и желаеш да го следваш? Разпоредителите ще раздадат картончета. Стойте тихо и с благоговение. Темата ни бе наречена „Най-голямата религиозна измама в историята“. Исус те кани сега да Му кажеш, че Го обичаш и че желаеш да Му служиш. Това, което пишем тук на земята, се записва горе в небето. По цяла Северна Америка, в Щатите и в Канада разпоредителите раздават подобни картончета. Бих искал да прочетем заедно, какво пише. Ако някой няма химикал, нека да си вдигне ръката. Моля, разпоредителите да осигурят химикали на тези, които нямат. На картончето е написано: „Аз обичам Исус и желая да Му се подчинявам.“ Обичате ли го? Желаете ли да му се подчинявате? Ако е така кажете: „Амин“. Попълнете Първо квадратче. Второ квадратче: „За мен е ясно, че истинския библейски ‘шабат’ е събота и аз желая доброволно да се подчиня на Исус като спазвам Неговия свят ден.“ Ако сте се убедили, че истинския библейски „шабат“ е събота, кажете: „Амин.“ Отбележете това във второто квадратче. С това вие казвате: „Разбирам, че истинския библейски ‘шабат’ е събота и аз избирам да се покорявам на Исус в този ден.“ Трето квадратче: „Бих искал допълнителни материали върху съботата.“ Ако това е нещо ново за вас, ако се нуждаете от допълнително проучване, ще ви осигурим материали, за да ги проучите у дома си. Библията казва, че всеки от нас лично трябва да отговаря пред Бога. 2 Тим. 2:15 казва: „Изучавай, за да се представиш пред Бога одобрен работник“.
Приятелю, имам към теб една молба, ако за теб този въпрос все още не се е изяснил, ако сега не си готов да вземеш това решение, продължи да проучваш. Бог ще ти изясни това. Но нека да ви задам сега един въпрос. Стана ли ясно на всеки от вас, че тези истини, които изучавахме през последните две вечери, са важни за Бог. Ако в сърцето си мислите: „Господи, аз искам да те следвам“, кажете „Амин“. Попълнете картончетата. Напишете имената и адреса си. Отбележете, от коя деноминация сте – баптист, евангелист или католик. Ако имате някакви въпроси, напишете ги отзад. Уотър, би ли изпял още веднъж тази песен докато попълват картончетата. Моля разпоредителите да съберат картончетата. Моля всички разпоредители да дойдат отпред, когато ги съберат, защото искам да се помоля. Всяко едно картонче представлява едно решение. Понякога е трудно да направим промяна в живота си. Но Бог ти казва: „Ела при мен. Ти можеш да направиш това, да вземеш това решение.“ Бог казва: „Аз съм с теб. Никога няма да съжаляваш, че си взел решение да Ме следваш и да пазиш Моите заповеди!” Когато ние застанем на страната на Исус, ние слагаме своята ръка в Неговата и казваме: „Боже, Твоето слово е по-важно за мен от традицията и човешките заповеди.“ Ако съботата е подходяща, за да бъде спазвана от Исус, то тя е подходящо да я спазвам и аз. Приятелю, ако ти казваш: “Господи, желая да Те следвам”, ако си попълнил това картонче, Бог ще ти даде сила да направиш това. Не е възможно някога да вземем решение да следваме Исус и Бог да не ни даде силата, за да го направим. Бог никога не желае от нас нещо без да ни е дал сила за да го направи.
Бихте ли се изправили сега, за да се помолим.
„Скъпи небесни Татко, благодаря ти за тези хиляди души по цяла Северна Америка, които взеха сега решение да направят Библията свой водач, които тази вечер взеха решение да следват Исус. Господи, ние знаем, че има много добри хора, които спазват първия ден. Сега ние Те молим за тях. Ние идваме сега при теб. Ние знаем, че Ти в миналото Си прощавал невежеството, но днес Ти призоваваш хората да се покаят. Знаем, че днес светлината на истината е огряла този свят и ти ни призоваваш да пазим Твоите заповеди, да изоставим традициите, да оставим езическите ритуали, които са навлезли в църквата. Ние виждаме истината, Господи, и избираме да я следваме. Ние ще си отидем от тук тази вечер с решение да Те следваме, защото Те обичаме. Ние ще си отидем с решение да следваме Исус през вечните векове. Ние ти благодарим, че ни даваш сила, за да направим това. В името на Христа. Амин.“