Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Най-дългото и най-удивителното библейско пророчество – 9 (1-ва част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Книгите Даниил и Откровение разкриват Божия окончателен план за човечеството. Изучавайки тези книги, ние имаме възможността да научим историята на този свят и посоката, в която той върви. Но тези книги ни запознават най-вече с кулминационната точка на историята. Тя е наречена „съдът на века“.
През последните седмици вниманието на всички американци бе насочено към процесът на Симпсън. В действителност, повечето хора се интересуват от това, какво ще каже съдията в този процес, отколкото това, което би казал Съдията на Всемира. Симпсън беше обвинен в убийство на Ран Голдмън и на своята бивша съпруга. Той работел с първокласен екип. Казват, че това бил „Екипът на века“. Въпреки това следствието направи всичко възможно, за да „отвърне на удара“. И канадците и американците казват, че им е омръзнало да гледат новините за този процес. Но миналата седмица 15 кабелни телевизионни мрежи съобщиха, че най-гледаното събитие е процесът „Симпсън“. Когато някои телевизионни програми спрели излъчването на този процес, броят на зрителите им рязко намалял и те отново започнали да го предават. Да, хората казват, че им е омръзнал този съд, но въпреки това, вземат вестника сутрин и четат за него. Когато се прибират вечер в къщи, отново гледат процеса „Симпсън“.
Но почакай! Възможно ли е да има друг съд, друг съдебен процес, който да засяга милиони? Възможно ли е повече хора да са заинтересувани за присъдата на Симпсън, отколкото за собствената си присъда в Божия съд в края на времето? Възможно ли е много хора да са заинтересувани от процеса на Симпсън, а не от този, който се състои в космическия контролен център на Всемира? Да. Хиляди земни мъже и жени гледат процеса на Симпсън. Но има една друга драма, която се разиграва сега. Друг съдебен процес се води. Има друг съд, който заседава в действителност, въпреки, че много хора не присъстват.
Книгата „Откровение“ вика към нас за този съд. Съд за земните мъже и жени. Този съд бе описан от стария пророк Йоан. Този съд е обрисуван в книгата Откровение 14:7: „Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди.“ Когато Библията казва: „Бойте се от Бога“, това означава: „уважавайте, почитайте Бога“. Тук е описан един съд далеч по-важен от който и да е съд в Лос Анджелис. Съгласни ли сте? Тук е представен един съд, в който присъдата е много по-важна за теб лично, отколкото присъдата, която ще се издаде в процеса Симпсън. Независимо, дали мислиш, че е невинен или виновен, в този момент има една присъда, по-важна от неговата и това е твоята присъда пред Божия съд в небето. Библията ни учи, че този съд ще се състои преди Христос да дойде втори път. В Откровение 22:12 четем: „Ето, ида скоро и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му“. Когато Христос дойде, Той ще даде награди. Така, че ако Христос ще дава награди, когато дойде, то трябва преди идването Му да се определи, кой каква награда ще получи. Ето защо Библията не казва, че Божият съд ще бъде в бъдещето, а че часът на Божия съд е настанал. Така, че ангелът в „Откровение“, носещ последната Божия вест на човечеството, обявява един настоящ съдебен процес. Съдът ще се проведе точно преди идването на Исус, за да се определи съдбата на всяко човешко същество, когато Исус дойде. Но въпросът е: „Къде се състои този последен съд?“ Книгите Даниил и Откровение трябва да се изучават заедно. В Даниил седма глава се описва голям съдебен процес, описва също Божия трон и Бог, Който е седнал на него. Пророк Даниил подобно на Йоан поглежда от земята към небето, към една космическа драма, към една интергалактическа битка, към един съд в небето. Ако си мислите, че хиляди хора гледат процеса на Симпсън в Холивуд, то този съд е много по-вълнуващ от първия. Дан. 7:10: „Огнена река излизаше пред Него. Хиляди, хиляди му слугуваха“ (става въпрос за Бог, десетки хиляди по десетки хиляди стояха пред Него – милиони ангели, херувими, серафими). Съдилището се откри и книгите се отвориха.“ Тук, преди идването на Исус, съдилището започва, книгите са отворени, ще се определи съдбата на всяко човешко същество. Спомнете си, миналата вечер говорихме за това, че Сатана обвинил Бог в несправедливост. Той казал, че Бог е нечестен и ни ограничава. Има небесен съд, не защото Бог не знае, кой ще бъде спасен и кой не, понеже Той знае всичко. Така че самият Бог не се нуждае от съд. Пред херувимите и серафимите, в тази космична война, в тази битка между доброто и злото Сатана обвинява, че Бог е несправедлив. И когато имената минават пред този съд и се определя съдбата на всяко човешко същество, както твоята, така и моята съдба един ден ще се разглеждат, Бог казва: „Можех ли да направя нещо повече, за да спася Джон, Мери, Хари или Ана? Можех ли да направя нещо повече?“ И всички небесни ангели казват: „Господи, Ти изпрати Духа Си, Ти работеше в сърцата им, Ти ги доведе на този библейски курс. Сега, Ти, Боже, направи всичко, което можеше, за да ги спасиш. Исусе, Ти отиде и умря на кръста. Ти проля кръвта Си. Ти направи всичко, което можа и нямаше, какво повече да се направи.“ И в съда честта на Божието име се възстановява, Божието име се оправдава пред всички ангели и те пеят: „Свято, свято е Неговото име. Достоен и Праведен Си, Господи.“
Холивуд желае да се възползва от това, което става на земята. Холивуд иска да се възползва от последната мода, от драмата, която се разиграва. Но тук има една драма на вековете – съдбата на човешката раса се поставя пред престола на Вселената. И там, пред заповедите, които сме нарушили, Исус – нашият Спасител се изправя. Библията казва, че Отец не съди никого, но е дал на Сина правото да съди. И така, Отец и Синът участват в съда. Исус стои там и казва: „Този мъж е мой. Тази жена е моя. Да, те грешаха, но те предадоха живота си на Мен.“ Исус казва пред ангелите: „Какво повече можех да направя, за да спася този човек?“
Да, ние нарушихме Божия закон. Но когато дойдем при Исус, Той ни представя в небесния съд. Този съд е действителен. Библията казва, че ти и аз сме отговорни за постъпките си, че ние не сме просто кости облечени в кожа или някакви животни, но ние носим морална отговорност. Нека прочетем Еклесиаст 12:13,14: „Нека чуем края на словото: ‘Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека’“. Библията казва: „Това е края на словото, заключението на словото“. Какво представлява заключението? Това е краят. Нека видим края: „Бой се от Бога и пази заповедите Му, защото това е цялото задължение на човека. Защото, относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло“ (Екл. 12:13,14).
Библията казва, че няма такова нещо като таен грях. Греховете, извършени под булото на тъмнината ще бъдат осветени и открити от Бог. Вратите на двойнствения живот ще бъдат отключени. „Човече, твоята съпруга не знае тази твоя тайна, но Бог я знае. Госпожо, съпругът ти може и да не знае тази тайна, но Бог я знае. И ти, младежо, може би си мислиш, че си скрил нещо от родителите си, но Бог го знае“. Ти и аз сме отговорни. Нашият живот е прозрачен пред Бога. Той знае всичко, което правим – всяка дума, всяко дело, всяка постъпка. И когато ти се изправиш пред Бог в небесния съд, ти няма да можеш да кажеш: „Направих го, защото един приятел ми повлия“. Ти няма да можеш да кажеш: „Направих го, защото там, където живеех, всички правеха това“ или „Направих го, защото бях възпитан така.“
Когато застанем пред Бог в небесния съд, няма да има никакво извинение. Бог е създал всеки един от нас със способността да избира. Той е създал всеки от нас свободно, морално същество. Ние стоим сами пред Бог в съда. Когато някой умре, неговата съдба вече е определена. Няма втори шанс след смъртта. Този живот е нашата възможност да застанем за или срещу Христос, да вземем решение за или против Него. И когато умрем, Библията казва, че всеки един от нас ще отговаря за себе си пред Бога. Библията е твърде ясна, когато описва последния небесен съд – всяка мисъл, дума, действие е записано пред живия Бог. Да, госпожо, да, господине, няма нито един таен грях пред Бога. Библията казва в Екл. 11:9: „Весели се, младежо, в младостта си и нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти, и ходи по пътищата на сърцето си и според каквото гледат очите ти, но знай, знай, бъди сигурен, че за всичко това Бог ще те доведе на съд.“ Всъщност ап. Павел продължава във 2 Кор. 5:10: „Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.“
Всеки един от нас има призовка за съда. На всеки от нас, животът ще се разкрие пред този Велик съд. И решенията, които сме направили, ще определят съдбата ни за вечността. Но почакай! „Библията казва в Откровение, че часът на Божия съд е настанал. Небесният часовник показал ли е този час? Знае ли Сатана, че небесния съд сега заседава, че сега е часът на съда, който е непосредствено преди идването на Исус? Знае ли, че скоро ще се определи съдбата на всяко човешко същество? Затова ли Сатана ни изкушава сега така силно, за да може в часа на съда хиляди мъже и жени да бъдат загубени? Възможно ли е часовникът да е ударил вече този час? Възможно ли е съдбата на мъртви мъже и жени да се решава сега, за да се определи, кой ще бъде възкресен, когато Христос дойде? Възможно ли е затова да е битката за съзнанието на човека, битката за душата, битката за предаността? Пророк Даниил ни описва най-дългото по време библейско пророчество. Това пророчество е толкова удивително и вълнуващо! Бог е невероятно гениален, когато става въпрос за пророчества. Защото това, което Бог прави е, че Той свързва известни неща с неизвестни. И така, ти можеш да вярваш на онези неща, които не виждаш поради изпълнените вече пророчества. В най-дългото библейско пророчество е предсказан точният ден, когато Исус ще се кръсти и ще дойде за първи път на земята. В това пророчество е предсказан точния ден и година, когато Исус ще бъде разпънат на кръст. В него е предсказана точната година, в която евреите ще отхвърлят Евангелието. Но след това, пророчеството поглежда отвъд времето, когато евреите отхвърлят Евангелието и то действително определя времето на края. Някой сигурно си казва: „Но аз мисля, че Библията не е предсказала деня на Христовото второ идване.“ Не ме разбирайте погрешно. В Библията не е предсказано, кога Исус ще дойде, защото сам Той каза: „Никой човек не знае нито деня, нито часа на Христовото идване.“ Затова, внимавайте, пазете се от всеки, който казва: „Христос ще дойде на този и този ден!“ Библията не е предсказала деня и часа. Но Библията е предсказала времето означено като „последното време“, така както е предсказала времето, през което Исус щеше да дойде за първи път. Всъщност, книгата на пророк Даниил казва в 12:4: „А, ти затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието – това е знанието за пророчеството на Даниил – знанието ще се умножава.“ И така, пророк Даниил беше инструктиран да затвори и запечата книгата си до времето на края. Тогава, във времето на края, знанието за пророчеството на Даниил щеше да се увеличава. Ние живеем в това последно време и светлина от вековете осветява пророчествата на Даниил. Пророчествата на Даниил описват нашите дни. В него са открити събития сочещи първото идване на Христос и събития сочещи второто Му идване. Дан. 8:14. В седма глава Данаил поглежда към небето и вижда откриването на небесен съд. Кога ще започне той в небето? Даниил се чудеше за това. Същият ангел Гавраил, който му каза за откриването на небесния съд в Дан. 7 гл., се появява отново в Дан. 8 гл., за да даде сведения за времето на съда и Дан. 8:14 ни съобщава: „И каза ми: ‘До 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти.’“ Какво означава това: „До 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти?“ Какво е това светилище? Библията говори за две светилища – едно на земята. И вие си спомняте, че Мойсей построи това светилище, там се принасяха агнета, когато някой извършеше грях, там се проливаше кръв. Но Библията ни говори също за светилище в небето и Библията казва, че земното светилище е по модел на оригиналното светилище в небето. Какво представлява очистването на светилището? В последния ден на еврейската година имаше един особен Ден на съд. Евреите се събираха и изповядваха греховете си. За тях това беше ден на съд. Всеки евреин разбираше, че очистване на светилището означава съд. Очистването на светилището ставаше на края на еврейската година. Това беше Ден на съд, символизиращ крайния съд. И така, когато Даниил каза, че за 2300 денонощия светилището ще се очисти, всеки евреин разбираше, какво той има предвид – съд в края на времето и цялостно очистването на Всемира от грях. От кога този краен съдебен процес започва, за да знаем ние на земята „кога е“ края на времето? Кога в действителност е станало това? В библейското пророчество 2300 пророчески дни са равни на 2300 години. Езекиил 4:6 казва това: „Аз ти определих по един ден за всяка година“. Виждали ли сте някога карта, на която пише 1 сантиметър съответства на 10 километра? Не всеки път, когато прочетете „ден“ в Библията това означава година. Но в пророчествата 1 пророчески ден съответства на 1 буквална година. Сега забележете, какво пише в Данаил 8:17: „Разбери, сине човешки, защото видението се отнася до последните времена.“ Така, че видението за 2300 денонощия ни отвежда точно в края на времето. Но дали 2300 буквални дни от времето на Данаил водят до края на времето? Да или не? Какво са 2300 буквални дни? При 365 дена в годната, това са около 6 буквални години. Но шест години от времето на Данаил не ни водят до края, нали? Не! Така, че тези 2300 пророчески дни са в действителност 2300 буквални години, защото Библията казва: „Определих ти за всеки ден по една година.“ Но кога започват 2300 години? Кога свършват те? Живеем ли сега в часа на съда точно преди Христовото идване? Библията свързва тези две пророчества заедно. Едното – в началото на 2300 години, което се отнася за евреите и идването на Исус и другото за края на времето, което ще ни отведе при откриването на съда. Тази вечер вие ще направите едно откритие. Това е едно изключително пророчество. Кога започват тези 2300 години? В края на 8 глава Даниил казва, че не разбира видението. Може би има някой тук тази вечер, който би казал: „Пасторе, аз не разбирам много добре това видение.“ Не се безпокой. Когато архангел Гаврил го представи на Данаил, той припадна. В Данаил 9 глава архангел Гавриил се връща, нежно го вдига и казва: „Сега ще ти обясня това пророчество, Данаиле. Първата част се отнася за твоя народ и за идващия Месия. Последната част е свързана със съда в края на времето. Нека ти обясня!“ Данаил 9:24. Четете с мен, моля: „Седемдесет седмици са определени за людете ти.“ Колко дни има в седмицата? Седем. Един пророчески ден е равен на една година. Така, че 70 седмици са равни на 490 дни или 490 години. Първите 490 години от пророчеството са определени за еврейския народ: „490 години са определени за твоите хора…“ Думата „определени“ означава „отрязани“ или „отделени от“, така че първите 490 години са отделени от 2300 години за народа на Данаил – евреите. Какво щеше да се случи през тези 490 години. Данаил 9:25: „Знай, прочее и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до Княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици – ще се съгради изново, с улици и окоп, макар в размирни времена“. И така, на Данаил се казва: „Знай и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим…“ Следвайте ме внимателно. Данаил беше в плен първо във Вавилон, а после в Мидо-Персия. Ерусалим беше разрушен. Архангел Гавриил слиза долу и казва: „Данаиле, искам да знаеш и разбереш нещо. Когато видиш, че стената на Ерусалим е възстановена започни броенето на годините. 2300 години започват от тогава. По-малката част от 2300 години започва тогава. Когато видиш това, ти, Данаиле и хората ти, освободени от плен, когато се върнете в Ерусалим и построите стената, от това време до Княза Месия – Исус, ще минат 7 седмици и 62 седмици или общо 69 пророчески седмици. 69 седмици. Колко дни има една седмица? Седем. Тогава колко дни имат 69 седмици? Или 483 дни. Но в библейските пророчества един пророчески ден съответства на една буквална година. Какво пише в Езекиил 4:6? „…По един ден ти определих за всяка година.“ Така че от заповедта да се възстанови и построи Ерусалим до Месия щяха да бъдат 69 седмици, които се равняват на 483 дни или 483 години. Кога народът на Данаил бил освободен от плен? Казва ли ни Библията в действителност датата, когато евреите щяха да могат да се върнат обратно в родината си, за да възстановят Ерусалим и стената му. Според Ездра 7:13 декретът за възстановяване и построяване отново на Ерусалим бил издаден в 457 г.пр.Хр. Библията ни говори за това. Вие сами можете да се убедите от историята. Тази дата е точно определена като една звезда в мрака на историята. И така, ние имаме началото на пророчеството, защото Библията казва: „Знай и разбери, че от издаването на заповедта за възстановяване на Ерусалим, което става в 457 г.пр.Хр. до Месия – Исус – ще минат 69 седмици. А колко са 69 седмици – 483 години. Точно ли е пророчеството? Добре, връщаме се обратно. 457 г.пр.Хр. се издава декрет за възстановяване и построяване на Ерусалим. Придвижваме се напред по оста на времето с 483 години. Да предположим, че аз съм тук – назад в 457 г.пр.Хр. и започвам да се движа напред – 456, 455 и т.н. – постепенно стигам до нулевата година. Биха ми трябвали 457 години, за да стигна до нулевата, но тъй като няма нулева година идвам до първа година. Ако трябва да измина 483 г., трябва да продължа още 26 години и така стигам до 27 г.сл.Хр. Според пророчеството на Данаил това е нещо изключително впечатляващо и удивително! Библията не гадае, тя предсказва с математическа точност. Поради тази причина много атеисти стават християни. Това предсказание на пророк Данаил, че 483 години след заповедта за построяване на Ерусалим, Месия ще дойде, е изключително! А знаете ли какво значи думата „Месия“? Думата „Месия“ означава „Помазаният“. Кога беше помазан Исус, за да започне службата си? Тридесет години Той живя в къщата на дърводелеца от Назарет. Но точно в 27 година (сл.Хр.), Той отиде на река Йордан, за да бъде кръстен. И когато беше вече кръстен, Исус бе помазан от Светия Дух и думата Месия означава точно това – Помазаният.