Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Наказание за невежеството – 2 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Наказание за невежеството – 2 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Бог е създал закони, които, вложени в нас, управляват телата ни. Тези закони са Божествени. За всяко нарушение има наказание, което се осъществява рано или късно. Повечето болести, от които човечеството е страдало и все още страда, са причинени от невежество по отношение на телесните закони. Хората са сякаш безразлични към проблемите на здравето и действат упорито за своето унищожение. Когато бъдат съкрушени и омаломощени физически и умствено, викат доктора и се тровят с лекарства.
ЗР, октомври 1866 г.

Не винаги има невежество

12. Когато се заговори на някои хора по здравни въпроси, те често казват: “Знаем много повече, отколкото изпълняваме”. Не осъзнават, че са отговорни за всеки лъч светлина, отнасящ се за тяхното добро физическо състояние, и че всеки навик бива подложен на проверка от Бога. Не трябва да се отнасяме небрежно към физическия живот. Всеки орган, всяка фибра от тялото трябва да бъдат свято пазени от вредни навици.
6 С, с. 372, 1900 г.

Отговорност за светлината

13. Всеки ден, още от времето, когато ни огря светлина по въпросите на здравната реформа, се задават уместни въпроси: “Практикувам ли въздържание във всичко?” Подходяща ли е храната ми, за да съм в състояние да постигна възможно най-много?” Ако не можем да отговорим положително на тези въпроси, стоим осъдени пред Бога, защото ще ни държи отговорни за светлината, озарила пътя ни. Бог не взема предвид времето на невежеството, но изисква веднага щом ни огрее светлина, да променим разрушителните за здравето навици и да възприемем правилно отношение към физическите закони.
ЗР, ноември 1880 г.

14. Здравето е съкровище. То е по-ценно от всичките ни земни притежания. Богатство, образование и почести се придобиват с цената на загуба на енергия и здраве. Нито едно от тях не може да даде щастие, ако няма здраве. Ужасен грях е да злоупотребяваме със здравето, което Бог ни е дарил. Такива злоупотреби ни омаломощават за цял живот и ни правят неудачници дори да сме постигнали най-високото образование. [Примери за страдание, дължащо се на пренебрегване на светлината – с. 119, 204]
ХВБХ, с. 150, 1890 г.

15. Бог е дал на Своите творения големи възможности за живот и щастие. Ако законите Му не се нарушават никога, ако всички хора действат в хармония с Божествената воля, резултатът ще бъде здраве, мир и щастие, а не мъка и непрестанни злини.
ХВБХ, с. 151, 1890 г.

16. Внимателното придържане към законите, които Бог е вложил в нас, ще доведе до здраве и ще предотврати срив на жизнената система. [Здравната реформа като Божие средство за намаляване на страданията – т. 788]
Сп. ЗС, август 1886 г.

Жертва без недостатък

17. В древното еврейско богослужение се е изисквало всяка жертва да бъде без недостатък. В Библията се казва, че трябва “да представим телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога като наше духовно служение”. Ние сме Божие творение. Псалмистът, размишлявайки върху чудното дело на Бога в човешкото тяло, възкликва: “Страшно и чудно съм направен”. Мнозина, които познават науките и знаят теорията на истината, не разбират законите, управляващи собствените им тела. Бог ни е дал способности и таланти. Наше задължение е като Негови синове и дъщери да ги използваме по най-добрия начин. Ако отслабваме силите на ума и тялото чрез лоши навици или прищевки на извратен апетит, ще ни бъде невъзможно да отдадем заслужена почит на Бога.
ХВБХ, с. 15, 1890 г.

18. Бог иска тялото да Му бъде представено като жива, а не като мъртва или умираща жертва. Жертвите на древните евреи трябвало да бъдат без недостатък. Ще бъде ли приятно на Бога да приема “жертви” с болести и развала? Той ни казва, че тялото е храм на Светия Дух и изисква да се грижим за този храм, за да бъде той подходящо обиталище за Светия Дух. Апостол Павел дава следния съвет: “И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии”. Всички трябва много внимателно да запазят тялото във възможно най-добро физическо състояние, за да могат да отдават на Бога съвършена служба и да вършат задълженията си в дома и в обществото.
[ХВБХ, с. 52, 53]; ЗР, с. 121,1890 г.

Жалък дар

19. Необходимо е да узнаем как да ядем, как да пием и как да се обличаме, така че да запазваме здравето си. Болестта се причинява от нарушаване на здравните закони и е резултат от неспазване на природния закон. Първото ни задължение към Бога, към самите нас и към ближните е да спазваме Божиите закони, включващи и законите на здравето. Ако сме болни, налагаме тежко бреме върху нашите приятели и ставаме неспособни да изпълняваме задълженията си в семействата и към ближните си. Когато настъпи преждевременна смърт в резултат от нарушаването на природния закон, причиняваме скръб и страдания на други хора; лишаваме близките си от помощта, която би трябвало да им оказваме в живота; ограбваме семействата си от утехата и помощта, които бихме могли да им отдадем, а така също ограбваме Бога от службата, която Той изисква за напредъка на славното Му дело. В такъв случай не сме ли нарушители на Божия закон?
Бог обаче е всеблаг, милостив и нежен и когато се получи светлина за разрушавалите здравето си с греховни прищевки и те се убедят в греха, покаят се и потърсят прощение, Той се отнася благосклонно към предложения Му беден дар и ги приема. Каква нежна милост проявява Бог, когато не отхвърля остатъка от зле прекарания живот на страдащия, каещ се грешник! В Своята благодат и милост Той спасява тези души, сякаш ги изтръгва от огън. Но дори в най-добрия случай, каква безполезна и жалка жертва се предлага на чистия и свят Бог! Облагородяващите способности са били парализирани от погрешни навици и греховни прищевки. Стремежите са отклонени в погрешна посока, а тялото и душата обезобразени.
3 С, с. 164, 165,1872г.