Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Намерете заместители – 104 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Намерете заместители – 104 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

708. Когато месото бъде отхвърлено, на негово място трябва да се доставят разнообразни зърнени храни, ядки, зеленчуци и плодове, които са не само хранителни, но и вкусни. Това е особено важно в случаите с хора, които са слаби или изтощени от продължителен труд. В някои страни, където има голяма бедност, месото е най-евтината храна. При тези обстоятелства промяната ще се извърши много по-трудно, но все пак е възможна. Ние трябва обаче да вземаме под внимание положението на хората и силата на дългогодишния навик, а също да сме внимателни да не налагаме ненавременно дори правилни идеи. Никой не бива да бъде подтикван към рязка промяна. Месото трябва да бъде заместено с полезни храни, които да са евтини. В това отношение много зависи от готвача. С внимание и умение могат да се приготвят питателни и апетитни блюда, пригодени до голяма степен да заменят месото.
Във всички случаи възпитавайте съвестта, викайте на помощ волята, снабдявайте се с добра, здравословна храна и промяната ще стане лесно, а желанието за месо скоро ще изчезне.
СВЛ, с. 316, 317, 1905г.

709. Доброто готвене е изключително важно постижение. Особено в случаите, когато месото не е съставна част от храната, доброто готвене е основно изискване. Заместващата месото храна трябва да е приготвена така майсторски, че да не се изпитва желание за него.
Писмо 60а, 1896 г.
[Правете промените с разбиране – т. 320, 380; когато се изоставя месото, е нужна подходяща диета – т. 320; Бог ще даде умение за приготвяне на полезни храни, които да заместят месото – т. 376, 400, 401, 404; плодовете, зърнените храни, ядките и зеленчуците трябва да заменят месото – т. 472, 483, 484, 513]

Нелогични извинения

710. Когато Сатана завладее ума, светлината и наставленията, дадени милостиво от Господа, избледняват бързо и загубват силата си! Колко много са онези, които се извиняват и си създават недействителни нужди, за да продължават погрешния си начин на действие, като отстраняват светлината и я потъпкват. Уверена съм в това, което говоря. Най-силното възражение срещу здравната реформа е, че народът ни не се съобразява с нея. Въпреки това всички тъжно казват, че не могат да живеят според здравната реформа и да запазят силите си.
Причината за неуспеха им в това отношение намираме във всеки отделен случай. Те не живеят според здравната реформа и не я следват стриктно, затова и не могат да се възползват от нея. Някои се заблуждават, че като оставят месото, нямат нужда да го замесят с най-добрите плодове и зеленчуци, приготвени по колкото е възможно по-естествен начин без животинска мазнина и подправки. Ако могат с умение да приготвят изобилието от храни, с което Творецът ги е обградил, родители и деца с чиста съвест и с обединени усилия могат да се включат в това дело и биха започнали да се радват на проста храна; само тогава биха могли да говорят с разбиране за здравната реформа. Хората, които не са били убедени в правилността й и никога не са я приемали изцяло, не могат да преценят ползата. Позволяващите си от време на време да задоволяват апетита си, като ядат угоена пуйка или друго месо, го извращават и не са способни да оценят ползата за организма от здравната реформа. Те се контролират от апетита, а не от принципите.
2 С, с. 486, 487, 1870г.

Искрен апел за реформа

711. Мнозина родители действат така, сякаш са лишени от разум. Те са в състояние на летаргия, парализирани от задоволяването на извратен апетит и низки страсти. Знаещите истината проповедници трябва да събудят хората от тяхното състояние на парализа и да ги убедят да изоставят всичко, пораждащо апетит за месо. Ако не се реформират, ще губят духовната си сила и ще се покваряват все повече от греховни желания. В много домове се практикуват навици, които отвращават небесните същества и принизяват хората до равнището на животните. Нека всички, познаващи истината, да заявяват: “Въздържайте се от плътски страсти, които воюват против душата”.
Никой от нашите проповедници да не дава лош пример, като яде месо. Те и семействата им да живеят според светлината на здравната реформа. Нашите проповедници да не подхранват животинското естество у себе си и у чедата си. Неограничаваните в желанията деца са изкушени не само да задоволяват общоприетите навици на невъздържание, но и да отпускат юздите на най-низките си страсти, да презират чистотата и благочестието. Те са подбуждани от Сатана не само да покваряват телата си, но и да нашепват на други порочните си мисли. Ако родителите са слепи за греха, в повечето случаи няма да забелязват тези прояви.
Господ предупреждава родителите, живеещи в градовете: “Съберете децата в къщите си, отклонете ги от онези, които пренебрегват Божиите заповеди и проповядват, и практикуват греховни неща. Махнете се от градовете колкото е възможно по-скоро”.
Родителите могат да си осигурят малки къщи в провинцията със земя за обработване, където да имат овощни градини и възможност да отглеждат зеленчуци и плодове, с които да заместят месото, така вредно за живовотодаващата, циркулираща по кръвоносните съдове кръв.
Ръкопис 133, 1902 г.

Сила за устояване, получена чрез пост и молитва

712. Ако апетитът ни жадува за месото от мъртва плът, необходимо е да постим и да се молим Господ да ни даде Своята благодат, за да се откажем от плътските желания, воюващи против душата. [Постенето е препоръчително, когато се изоставят месото и тежките храни – т. 312]
Писмо 73, 1896 г.