Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Нарастване на трудностите – 5 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Напредване с все повече усилия. Наближаваме последния и най-голям конфликт. Все по-голямо усилие е необходимо за напредъка. Защото Сатана работи с цялата си сила, за да увеличава трудностите по нашия път. Той работи с цялата измама на неправдата, за да си осигури човешки души.Натоварена съм да кажа на проповедниците на евангелието и на нашите лекари: ,,Вървете напред. Делото, което трябва да се извърши, изисква себеотрицание на всяка крачка, но вървете напред” (Писмо 38, 1908 г.).
Няма време за губене. Нямаме никакво време за губене. Краят е съвсем близо. Ходенето от място на място за разпространяване на истината ще стане опасно отляво и отдясно. Ще бъде направено всичко възможно да се попречи на Господните вестители да правят онова, което е възможно сега. Ние трябва да гледаме работата си честно в лицето и да напредваме по възможност по-бързо в настъпателна битка.
Зная от светлината, която Господ ми е дал, че силите на злото работят с ускорена енергия, скрито, че промъквайки се крадешком, Сатана върви напред, за да завладее заспалите, като вълк, като вълк,който сграбчва плячката си. Ние трябва да предупредим, предстои ни дело, което да извършим. Но скоро ще стане толкова трудно, че не можете да си представите. Бог ни помага да поддържаме потока на светлината, да работим, гледащи към Исус, нашия водач, и търпеливо, и предпазливо да успяваме, за да победим (,,Свидетелства” т.6, стр.22).
Евангелизирането на градовете става все по-трудно. Не разбираме мащабите, с които работят сатанинските агенти в големите градове. Проповядването на вестта ще става все по-трудно и по-трудно. Много е важно да се обединят нови и разнообразни таланти в разумна работа за народа(,,Медицинска служба”, стр.130).
Благоприятното време за градовете отминава. Трябва да се извърши много голяма работа. Подбудена съм от Божия Дух да кажа на ангажираните в Божието дело, че благоприятното време за занасяне на нашата вест в големите градове отминава и че това дело не е още завършено. Чувствам като тежък товар това, че ние не сме изкупвали времето (Ръкопис 62, 1909 г.).
Онова, което църквата е пропуснала да направи в мирно и благоприятно време, ще трябва да бъде направено по време на ужасна криза, при най-обезкуражаващи и враждебни обстоятелства (,,Свидетелства” т.5, стр.463).
Божият Дух се оттегля постепенно. Дните, в които живеем, са тържествени и важни. Божият Дух се оттегля постепенно, но сигурно от земята. Язви и съдби вече падат върху презиращите Божията благодат. Бедствията по суша и море, несигурността в обществото, вестите за войни са твърде знаменателни. Те предвещават наближаването на събития от най-голяма важност.
Ангелите на злото обединяват силите си и ги укрепват. Те ускоряват последната велика криза. Големи промени скоро ще настанат в нашия свят и последните събития ще протекат много бързо (,,Свидетелства” т.9. стр.11).
Дух за война подбужда народите. Ужасни трудности и изпитания очакват Божия народ. Дух за водна подбужда народите от единия край на земята до другия (,,Свидетелства”, т.9, стр.17).
Преди да се затворят вратите, които сега са отворени. Отново и отново ми бе заръчано да покажа на нашите църкви делото, което трябва да се извърши в големите градове, не само там, където има установени църкви, но също и там, където истината никога до сега не е била представяна. Всред нас има хора, които са точно такива езичници, каквито са и хората от най-отдалечените страни. До тях трябва да стигне истината за това време, и то веднага…
Често ни е било казвано, че нашите градове трябва да чуят вестта, но колко сме се бавили за това наставление. Видях Един, Който стои на високо място с протегнати ръце. Той се обръщаше и сочеше във всяка посока, казвайки: ,,Един свят загива от незнание на Божия закон, а адвентистите от седмия ден спят.” Господ умолява за работници, защото е необходимо да бъде извършено голямо дело. Предстоят духовни обръщания, които ще прибавят към църквата хора за спасение. Мъже и жени ще бъдат достигани по пътищата и пътеките…
Изостанали сме в следването на светлината, която Господ ни е дал за работата в големите градове. Идва време, когато ще бъдат издадени закони, които ще затворят сега отворените за вестта врати. Нужно е да се събудим и да започнем да полагаме сериозни усилия, докато Божиите ангели чакат, за да отдадат чудната си помощ на всички, които желаят да работят за пробуждане съвестта на мъже и жени относно правдата, въздържанието и бъдещите съдби (Ръкопис 7, 1908 г.).
Работете, докато можете. Братя мои, навлизайте в градовете, докато можете. В градовете, където делото е вече развито, също има много хора, които никога не са чули за вестта на истината. Някои, които са чули, са преживели духовно обръщане и са починали във вярата. Но има много други, които, ако имаха възможност, можеха да чуят и да приемат спасителната вест… Тези наши последни усилия за Божието дело на земята трябва да носят решително Божествения отпечатък (Ръкопис 7, 1908 г.).