Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Наставляване на децата как да печелят и употребяват парите – 63 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

ПОУЧАВАЙТЕ НА СКРОМНОСТ В ЕЖЕДНЕВНИЯ ЖИВОТ. Родителите трябва да създават у децата си навици на себевладение и самоконтрол. Те винаги трябва да подчертават пред тях важността на задължението им да се покоряват на Божието слово и да живеят, за да служат на Исус. Трябва да учат децата си, че е необходимо да се живее скромно в ежедневния живот и да се избягват скъпи дрехи, скъпа храна, скъпи домове и скъпа мебелировка.
Още от малки, децата трябва да бъдат възпитавани и обучавани да четат, да пишат, да работят с числа, да умеят да водят своите лични сметки.Така стъпка по стъпка ще напредват в това познание. Но преди всичко трябва да бъдат поучавани, че страхът от Бога е начало на мъдростта.

МЛАДИТЕ ТРЯБВА ДА РАЗБИРАТ ОТ СЕМЕЙНИ ФИНАНСИ. Младите хора са изложени на много опасности поради неправилно разбиране на въпроса за употребата на парите. Те не трябва да носят у себе си много пари и да имат чувството, че трябва да им бъдат давани винаги, като че има неизчерпаем извор, от който могат да вземат постоянно, за да задоволяват всяка своя нужда. Парите трябва да бъдат смятани за дар, който ни е поверен от Бога, за вършене на Неговото дело. Младите трябва да се научат да ограничават своите желания.
Не проявявайте много желания, особено ако домашният приход е ограничен. Приведете вашите желания в съответствие с възможностите на родителите си. Господ ще признае и одобри вашите старания… Бъдете верни в малкото. Тогава няма да има опасност да пренебрегнете по-големи отговорности. Божието слово заявява: “Който е верен в малкото, ще бъде верен и в многото.”

УЧЕТЕ ДЕЦАТА ДА ЦЕНЯТ ПАРИТЕ. Парите, които младите хора получават с малки усилия, не се ценят от тях. Някои печелят пари с голям труд и лишения, но колко са онези млади, които знаят откъде идват парите, които харчат. Колко от тях знаят какво коства тяхната храна и облекло и какво струва поддържането на един дом?
Има много начини, по които децата могат да спечелят пари и да дадат своя дял в принасяне на благодарствени приношения за Исус, който даде Своя живот за тях… Те трябва да бъдат поучавани, че парите, които печелят не са техни, за да ги харчат, както техните неопитни умове могат да изберат, но да ги употребяват мъдро и да ги дават за мисионски цели. Не трябва да вземат пари от баща си и от майка си и да ги дават в църквата като приношение, щом не са техни. Те трябва да си кажат: “Ще дам ли това, което не съм спечелил?”
Има случаи, когато чрез неразумна помощ от наша страна правим лоша услуга на децата си. Тези, които работят, за да спечелят сами средствата си за училище, ценят парите повече от децата, които ги получават наготово, защото ги печелят с труд и знаят тяхната стойност. Ние не трябва да носим своите деца на гърба си, докато се превърнат в товар за семейството.
Родителите разбират погрешно своя дълг, когато дават необмислено пари на един младеж, за да следва определена наука и да стане проповедник или лекар, преди той да е имал опитност в някоя полезна, платена работа.

НАСЪРЧАВАЙТЕ ДЕЦАТА ДА ПЕЧЕЛЯТ СВОИ ПАРИ. Много деца, които живеят вън от града, могат да имат малко място, където да се научат на градинарство. Детето трябва да бъде поучавано да използва тази земя за спечелване на средства, които да дава за Божието дело. Момчета и момичета могат да бъдат ангажирани в това дело и ако правилно са наставлявани, ще разберат каква е стойността на парите и ще се научат да ги икономисват. Така децата освен при събиране на пари за мисионски цели ще помагат и при купуването на своето облекло. Те трябва да бъдат насърчавани да правят това.

НЕ НАСЪРЧАВАЙТЕ БЕЗРАЗСЪДНАТА УПОТРЕБА НА ПАРИ. О, колко много пари прахосваме за безполезни предмети у дома, за украшения и модерно облекло, за сладкиши и други предмети, които не са необходими! Родители, поучавайте вашите деца, че е грешно да употребяват Божиите пари за себезадоволяване… Насърчавайте ги да спестяват дребните си пари, когато е възможно, за да бъдат употребявани в мисионското дело. Те ще спечелят богати опитности чрез практикуване на себеконтрол. Такива уроци ще ги пазят от лошите навици на невъздържанието.
Децата могат да се научат да изявяват своята любов към Христос, като се отричат от безполезни дреболии, за купуването на които много пари изтичат през пръстите им. Това трябва да бъде извършено във всяко семейство. То изисква подходящ метод и такт, но ще бъде най-доброто възпитание, което децата могат да получат. И ако всички малки деца биха представяли своите приношения пред Господа, техните дарби могат да бъдат като малки поточета, които, събрани в едно, ще се превърнат в голяма река.
Поставете една малка касичка на полицата или на друго безопасно място, където може добре да се вижда, за да могат децата да поставят в нея приношенията си за Господа… Това ще е част от тяхното възпитание за Бога.

ПОУЧАВАЙТЕ ДЕЦАТА ДА ДАВАТ ДЕСЯТЪК И ПРИНОШЕНИЯ. Господ изисква не само десятъка като Своя собственост, но Той ни казва как да бъде отделян за Него. Той казва: “Почитай Господа от имота си и от първите плодове на своя доход”. Това не ни учи, че трябва да употребяваме нашите средства за себе си, а да даваме остатъка на Бога, дори да бъде искрен десятък. Нека Божията част бъде отделяна най-напред. Наставленията на апостол Павел по отношение на даренията са принцип, който трябва да се прилага също и за десятъка. “В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя нещо при себе си каквото Бог го е благословил”. Тук са включени родители и деца.

ГРЕШКА, ПРАВЕНА ПОНЯКОГА ОТ ЗАМОЖНИ БАЩИ. Обстоятелствата, при които често е поставено детето, имат по-голямо влияние, отколкото примерът на родителите. Има богати хора, които очакват децата им да бъдат това, което те са били, когато са били млади, и обвиняват покварата на века, задето те не са такива. Но те нямат право да очакват това от своите деца, докато не ги поставят да живеят при условия, при които те са живели. Обстоятелствата в живота на бащата са го направили това, което е той сега. В младостта си той е бил подтиснат от бедност и е работил прилежно и упорито. Неговият характер е оформен в суровото училище на бедността. Той е бил принуден да бъде скромен в своите желания, да бъде усърден в работата си и въздържан в своя вкус и желания. Той е използвал способността си да работи, за да придобие храна и облекло. Той е икономисвал.
Бащите днес работят, за да придобият богатство за децата си. Днешните деца не започват оттам, откъдето самите родители са започнали. Това е голямата грешка на заможните бащи. Ако биха имали възможност да се учат в същото училище, в което техните родители са се учили, децата биха станали полезни като тях. Бащите са променили обстоятелствата, при които живеят техните деца. Бедността е била учителят на бащата, а синът сега е напълно осигурен със средства и живее в охолство. Всичките му желания се задоволяват. Характерът на неговия баща е оформен в резултата на строгата дисциплина на лишенията; всяко дребно добро е било оценявано високо. Навиците и характерът на сина ще се оформят като резултат от обстоятелствата, които някога са съществували, а под влияние на настоящото положение, което се характеризира с лесен живот и пълно задоволяване. Когато синът е свикнал да живее в лукс, как ще се откаже от него?

НАЙ-ДОБРОТО НАСЛЕДСТВО ОТ РОДИТЕЛИ ЗА ДЕЦА. Най-доброто наследство, което родителите могат да оставят на своите деца, е здравият навик за полезен труд и примерът на един живот, който се характеризира с безкористна благотворителност. С такъв живот те показват истинската стойност на парите, които са ценни единствено тогава, когато се употребяват както за облекчаване на собствените нужди, така и за доброто и нуждите на другите и за напредъка на Божието дело.