Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

На какво се дължат успехите – Част 4 – Горчивите методи на лечение – Пътищата на заблудата в алтернативните методи на лечение – Манфред Хайде

„На какво се приписват успехите при лечение чрез хомеопатията? 1.Себеизцеление; 2.Плацебо-ефект; 3.Въображаеми болести.
1. Ние трябва да сме наясно, че въпреки всички медикаменти, които са на наше разположение, голяма част от всички болести може да бъде излекувана от само себе си. Знаем също така, че болестите могат да бъдат излекувани и при една погрешна диагноза и последвало погрешно лечение.
2. Плацебо-ефектът включва заедно с мнимия медикамент също и влиянието на средата, личността на лекаря, третирането, а също така и окултното натоварване. При това „нохебо“ /болезненото лечение/ може да бъде напълно изместено.
3. Тук лекарят с традиционна практика няма никакви шансове, защото това е една специална област на магьосника-лечител“ /22/.
„Ние всички познаваме плацебо-ефекта, знаем за силата на въображението, за вярата, за чувствата, за суеверието. Ето така при хомеопатията се намира целият диапазон от самозаблуда и въображение, стигащо до окултното въздействие.
Ако човек твърди, че вестта на хомеопатията прави излишно прощението на греха чрез живия Бог, че също и жертвата на Голгота на Исус Христос, Неговата заместническа жертва са напълно безсмислени и ненужни – то не би било никак трудно да разпознаем коя свръхестествена реалност стои зад мислената и терапевтична сграда на хомеопатията – все едно каква християнска дреха е наметнала!“ /2/.
„Ако действието на хомеопатичните лекарства, доколкото те изобщо съществуват при високите потенции, не следва природонаучните закони, ако не се дължи на първо място на плацебо-ефекта и себеизцелението, остава обяснението за „свръхестествено явление“.
Точно тук , доверяващите се на Библията християни не трябва да падат, а да вярват на реалността на сили, които съществуват извън нашите представи. Библията назовава наред с Бога – Отца, Исус Христос – като пътят към Отца и Святия Дух, като заместник на Исус тук на земята, но също и противника на Бога, и ни посочва на няколко места, че ние трябва да очакваме да сме в борба с тези сили /Ефесяни 6:12/ /23/