Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Невъздържаността е грях – 6 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Невъздържаността е грях – 6 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

47. Никой, който твърди, че е благочестив, да не се отнася с безразличие към физическото си здраве и да не се успокоява с мисълта, че невъздържанието не е грях и няма да повлияе на духовния му живот. Съществува тясна връзка между физическото и духовното естество.
[РХ, 25 януари 1881 г.]; ЗС, с.67

48. Невъздържаността на нашите първи родители доведе до загубата на рая. Умереността във всичко има много по-сериозно отношение към възстановяването на рая, отколкото хората осъзнават.
СВЛ, с. 129, 1905 г.

49. Нарушаването на физическите закони означава нарушаване на Божия закон. Нашият Творец е Исус Христос. Той ни е създал живи същества. Сътворил е човешкото тяло. Автор е не само на физическите, но и на моралните закони. Небрежният и безразсъдният по отношение на навиците и обичаите, свързани с физическия му живот и със здравето, съгрешава против Бога. Мнозина, които твърдят, че обичат Исус Христос, не показват почит и уважение, достойни за Този, Който даде живота Си, за да ни спаси от вечна смърт. Не го зачитат, не се прекланят пред Него, не Го уважават, не Го признават. Това личи от уврежданията на собствените им тела в резултат на нарушаване на здравните закони.
Ръкопис 49, 1897 г.

50. Продължителното престъпване на природните закони е равносилно на продължително престъпване на Божия закон. Наблюдаваните навсякъде страдания и мъка, окаяност, немощ, болести и слабоумие, завладяващи сега света, го правят като лазарет в сравнение с това, което би могъл да бъде и което Бог е определил за него. Днешното поколение е с отслабени умствени, морални и физически сили. Цялото това нещастие се е натрупвало от поколение на поколение, защото падналият човек нарушава Божия закон. Вършат се най-ужасни грехове, защото се угажда на извратен апетит.
4 С, с. 30, 1876 г.

51. Прекомерното ядене, пиене, спане или гледане е грях. Хармоничното действие на всички сили на тялото и ума водят до щастие. Колкото по възвишени и святи са тези сили, толкова по-чисто и искрено е щастието. [Бог записва греха на угаждането – т. 246]
4 С, с. 417, 1880 г.

Кога освещението е невъзможно

52. В повечето случаи немощите у хората са резултат от погрешни навици, невежество или от пренебрегване на дадената от Бога светлина за законите на тялото. Не е възможно да прославим Бога, докато нарушаваме законите на живота. Сърцето не може да Му се посвети, докато човекът се предава на похотливи страсти. Освещаването на тялото и духа е невъзможно, ако тялото е болно, а умът разстроен от вредни страсти. Апостолът разбираше колко важно за усъвършенстването на християнския характер е човек да има добро здравословно състояние. Той заявява: “… уморявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен”. Споменава и плодовете на Духа, сред които е и въздържанието. “А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й.” [Невъзможност да постигнем християнско съвършенство, докато се отдаваме на апетита]
ЗР, март 1878 г.

Доброволното невежество прави греха по-голям

53. Длъжни сме да знаем как да запазваме тялото във възможно най-добро здравословно състояние. Свято задължение е да живеем според светлината, дадена ни милости от Бога. Ако си затворим очите за нея от страх да не видим грешките си, които не желаем да изоставим, те няма да станат по-малки, а напротив – ще се увеличат. Ако я пренебрегнем веднъж, ще я пренебрегнем и втори път. Да се нарушават законите на тялото е толкова голям грях, колкото и да не се спазва една от десетте заповеди; и в двата случая Божият закон е нарушен. Не е възможно да обичаме Господа с цялото си сърце, ум, душа и сила, а в същото време да обичаме много повече страстите и вкусовете си. Всекидневно намаляваме силата си да прославяме Бога, а Той иска всичките ни сили, целия ни ум. Чрез лошите навици загубваме контрол върху живота си, но продължаваме да твърдим, че сме Христови последователи, приготвящи се за безсмъртие.
Мои братко и сестро, трябва да извършите дело, което никой не може да извърши вместо вас. Събудете се от летаргичния си сън и Христос ще ви даде живот. Променете начина си на живеене, на хранене, пиене и труд. Ако продължавате да действате, както имате навик от много години, няма да видите ясно святите и вечните неща. Сетивата ви са притъпени, а разумът – замъглен. Не сте израснали в благодатта и в познанието на истината, въпреки че сте имали това предимство. Не сте засилвали духовността си, а все повече и повече сте потъвали в мрак.
2 С, с. 70, 71, 1868 г.

54. Човекът бе венецът на Божието творение, създаден по образ Божи и определен да бъде отпечатък на Бога… Човекът е изключително скъп на Бога, защото е бил сътворен по Негов образ. Този факт би трябвало да ни покаже колко е важно да проповядваме с думи и с пример, че угаждането на апетита или на друг греховен навик осквернява тялото, определено да представя Бога пред света. [Природният закон е провъзгласен съвсем ясно – т. 97]
РХ, 18 юни 1895 г.

Интелектът се влияе от нарушаването на физическите закони

55. Бог изисква от народа Си непрестанно усъвършенстване. Трябва да разберем, че задоволяването на апетита е най-голямата пречка за умствения напредък и духовното освещение. Въпреки всичките ни твърдения, че спазваме здравната реформа, мнозина от нас се хранят неправилно.
9 С, с. 156, 1909 г.

56. Не трябва в събота да предлагаме по-голямо количество или повече по вид храни, отколкото в останалите дни. Напротив, храната трябва да бъде проста, да се яде по-малко, за да може умът да бъде свеж и прилежен във възприемане на духовните неща. Тежък стомах означава тежък ум. Най-ценни слова могат да бъдат чути и неразбрани, защото разумът е помрачен от неправилно хранене. Преяждайки в събота, мнозина стават много по-негодни, отколкото предполагат, да приемат благословението от добрите възможности, които ни дава този ден.
СВЛ, с. 307, 1905 г.

57. Показано ми бе, че някои от нашите лагерни събрания са далеч от определения от Господа образец. Хората идват на тях неподготвени за присъствието на Светия Божи Дух. Обикновено преди събранието сестрите отделят значително време за подготвяне на дрехи за външна украса, а изцяло забравят вътрешната украса с огромна стойност в Божиите очи. Пилее се също така много време в ненужно готвене, в приготвяне на тежки торти, кейкове и други ястия, вредни за хората, които ги ядат. Ако нашите сестри приготвят добър хляб и други здравословни храни, не само те, но и семействата им ще могат по-добре да оценяват словата на живот и да възприемат много по-дълбоко влиянието на Светия Дух.
Често стомахът натежава от храна, която не винаги е проста като тази у дома, където физическите усилия са двойно и тройно по-големи. Това води ума до такава летаргия, че трудно оценява нещата с вечна стойност. Събранието завършва и хората си отиват разочаровани, че не са получили повече от Светия Дух… Нека приготвянето на храна и облекло бъде на втори план и дълбокото изпитване на сърцето да започва още у дома. [Отдаването на апетита е пречка за разбиране на истината за сегашното време – т. 72; парализира сетивата – т. 227; причинява оглупяване – т. 209, 226; прави човека негоден да съставя планове и да дава добри съвети – т. 71; отслабва духовните, умствените и физическите сили на децата – т. 346; приспива духа при наличието на изпепеляващите истини на Божието слово; при умерена диета се увеличават умствените и моралните сили – т. 85; ефектът от месната храна върху умствените способности – т. 678, 680, 682, 686; повече за храната в лагерните събрания – т. 124]
5 С, с. 162-164, 1882г.