Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Независимо дали си готов или не – Аз идвам – Семинар върху пророчествата – Лекция 2 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

Един от най-великите евангелизатори, живял някога – Дуайт Муди – бил особено запленен от темата, която е предмет на тази глава. Той решил да прочете Библията специално с цел да види колко често се споменава Второто пришествие на Христос. За свое удивление, открил над 2 500 повторения! Така Второто пришествие се превръща в една от най-важните библейски истини.
Както разгледахме в първа глава, нашият свят приближава своя край и единствената надежда, която имаме лежи в скорошното завръщане на нашия Спасител. И, въпреки че бъдещето изглежда мрачно, трябва непрекъснато да си напомняме Божиите обещания. Едно от моите любими е в Исая 46:9,10 – “Помнете предишните неща от древността. Защото Аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на Мене – Който от началото изявявам края и от древните времена още нестаналите неща. И казвам: Намерението Ми ще устои и ще извърша всичко, що Ми е угодно.” Тук Бог е много ясен – само Той е Бог – единственият, който може да оповести края още в началото!
Нека се върнем мислено назад във времето – при първото идване на Исус, когато Той дойде като бебе във Витлеем и умря за нашите грехове. Знаем, че религиозните хора в онези дни имаха на разположение целия Стар Завет – точно както и ние днес. В него се намират много стихове, които съвсем точно казват как щеше да дойде Исус, кога щеше да дойде и по какъв начин. И въпреки това, огромното мнозинство от вярващите хора тогава пропуснаха първото Му идване! Защо? Поради две причини – 1. Малцина изследваха Писанията и търсеха истината. И 2. Религиозните водачи бяха създали лъжливо учение. Изваждайки няколко текста от техния контекст и пренебрегвайки много други, те проповядваха една приятна фалшива доктрина, която заблуди мнозина. Ние можем да се поучим много от това, тъй като историята често се повтаря.
Исус също знаеше това. Ето защо в Мат. 24:4, когато учениците Го запитаха за белезите на Неговото идване и за края на света, Неговите първи думи бяха: “Пазете се да ви не заблуди някой…” Това е един добър съвет! Нека оставим Библията да ни говори, така че да открием истината.

В книгата на Даниил откриваме едно от най-драматичните пророчества в Библията относно идващото Божие царство. В него Бог предсказа издигането и упадъка на земните нации, от времето на Вавилон до края на света и Второто идване на Христос. Даниел е бил пленен юдеин във Вавилон – един от малкото останали, които служели на истинския Бог във Вавилон. Той бил високо образован и заемал един от най-високите постове в правителството.
В Дан. 2:1 се описва как цар Навуходоносор сънувал сън. Сънят бил толкова впечатляващ, че той се събудил уплашен. И въпреки това, не можел да си спомни какво е сънувал! Тогава той събрал своите магьосници и астролози и им заповядал да разберат какво е сънувал, както и да му разтълкуват съня! Разбира се това било невъзможно и докато се препирали за това, царят осъзнал, че всъщност издържа от царската си каса много твърде безполезни хора. Затова решил да ги убие всичките. (стих 12) Докато командирът на екзекуторския отряд ги събирал, някои от тях отишли при Даниил. Даниил бил изненадан от този прибързан царски указ и бързо отишъл при царя да го помоли за отсрочка. (стих 16) След като Даниил се помолил на Бога, Той му открил съня и значението му през нощта. (стих 19). След това Даниил се явил пред царя. Историята продължава в стихове 26,27 – “Царят, проговаряйки, рече на Даниила, чието име бе Валтасасар: Можеш ли да ми откриеш съня, който видях и значението му? В отговор Даниил рече на царя: Тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя ни мъдреци, ни вражари, ни врачове, ни астролози.” Тук Даниил съвсем ясно посочва мястото на астролозите и гадателите, разкривайки тяхната безполезност и безпомощност. (Между другото, техните методи и практики са точно толкова глупави и безполезни, както и тогава.)
В стихове 28,29 Даниил отдава слава на Бога. – “Но има Бог на небеса, Който открива тайни; и Той явява на цар Навуходоносора онова, що има да стане в последните дни. Ето сънят ти и това, което си видял в главата си, на леглото си: Царю, размишленията ти дойдоха в ума ти на леглото ти за онова, което има да стане по-после; и Оня, Който открива тайни, ти е явил онова, що има да стане.”
Забележете, ча това видение е за “последните дни”. След като разгледахме глава 1, вече знаем, че ние живеем в последните дни, така че, това видение е за нас! След това Даниил разкрива съня – стихове 31-36 “Ти, Царю, си видял и ето – голям образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе и изгледът му е бил страшен. Главата на тоя образ е била от чисто злато, гърдите и и мишците му – от сребро, коремът и бедрата му – от мед, краката му – от желязо, нозете му – отчасти от желязо, а отчасти от кал. Ти си гледал, догдето се е отсякъл камък – не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал и ги е строшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се строшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете и вятърът ги е отнесъл, и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който е ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. Това е сънят и ще кажем пред царя значението му.”
Нека разрешим на Библията сама да разтълкува това. Какво символизира златната глава? – стихове 37,38 “Царю, ти си цар на царете, на когото небесният Бог даде царство и сила, могъщество и слава. И където и да живеят човеците, горските зверове и небесните птици, Той ги е дал в твоята ръка и те е поставил господар над всички тях. Ти си оная златна глава.” Ясно е, че тук е представен Навуходоносор и неговата Вавилонска империя, управлявала света от 606г.пр.Хр. до 538г.пр.Хр.
Какво представляват сребърните гърди и ръце? Стих 39 (първата част) “И подир тебе ще се издигне друго царство – по-долно от твоето…” Следващата империя беше Мидо-Персия. Точно както среброто е по-малко ценно от златото, така и Мидо-Персия не беше така величествена, както Вавилон, въпреки че го завладя през 538г.пр.Хр. и управлява до 331г.пр.Хр.
Следват коремът и бедрата от мед. Стих 39 (втората част) “… и друго, трето царство от мед, което ще обладае целия свят.” Третата империя, управлявала света, е Гърция. Под предводителството на Александър Велики тя бързо завладяла Мидо-Персия през 331г.пр.Хр. и управлявала до 168г.пр.Хр.
Накрая стигаме до четвъртия метал – желязото. Стих 40 – “Ще се издигне и четвърто царство – яко като желязо. Понеже желязото сдробява и строшава всичко, и то ще строшава и стрива, както желязото, което строшава всчко.” Четвъртата и последна империя беше Рим. Той владее света от 168г.пр.Хр. до 476г.сл.Хр. Мощно царство, управлявало целия свят повече от 600 години!
Наистина, според перфектното изпълнение на това порочество, от времето на Вавилон насам, е имало четири световн империи. Но, предсказвайки последвалите събития, Бог прави това поророчество все по-удивително!
Стихове 41,42 – “А понеже си видял нозете и пръстите отчасти от грънчарска кал и отчасти от желязо, това ще бъде едно разделено царство. Но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото смесено с глинена кал. И както пръстите и нозете са били отчасти от желязо и отчасти от кал, така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти крехко.” Бог казва, че Рим – четвъртата империя ще бъде разделена, както пръстите на краката и ще има както силни, така и слаби части. Историята потвърждава това, защото когато Рим пада през 476г., той не е завладян от друга империя, а по-скоро се разпада под натиска на варварските племена от север. Разделя се на 10 по-малки царства – АЛЕМАНИ (днешните германци), ВЕСТГОТИ (днешните испанци), ФРАНКИ (днешните французи), СУЕВИ (днешните португалци), БУРГУНДИ (днешните швейцарци и австрийци), АНГЛОСАКСОНЦИ (днешните англичани), ЛОМБАРДИ (днешните италианци), ХЕРУЛИ, ВАНДАЛИ и ОСТГОТИ (които днес не съществуват – в глава 3 ще обясним защо).
Тук отново виждаме удивителното изпълнение на пророчеството, което става все по-драматично. Стих 43 – “И както си видял желязото смесено с глинена кал, така те ще се размесят с потомците на други родове човеци. Но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта.” Тук Бог предсказва, че тези царства ще се размесят, но никога няма да се обединят. Помислете колко много хора през вековете са се опитвали да докажат, че Бог греши и да обединят Европа – Карл Велики, Хитлер, Сталин, Наполеон и други. Всички тези мъже с могъщиге си армии бяха спрени от седем думички в Библията – “…няма да се слеят един с друг…”. Чудесно е да знаем, че има един Бог, Който все още контролира този свят има Свой божествен план. И сега има голямо световно движение за обединение на света. Непрекъснато слушаме за “Новия световен ред”, Европейския съюз или Новата ера в световните отношения. Но Божието Слово си остава вярно и Бог твърди, че никога няма да има единно световно правителство.
Сцената е подготвена, всичко е на мястото си и царството, което следва е Божието царство. Нека прочетем това – стихове 44,45 “И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши и владичеството над което няма да премине към други люде. Но то ще строши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде до века. Както си видял, че камък се е отсякъл от планината не с ръце и, че е разтрил желязото, медта, калта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен и тълкуванието му – вярно.” Бог казва, че в дните на тези царе (или царства) Той ще установи Своето царство, което ще съществува завинаги! Всичко си е на мястото. Следващата световна империя ще е Божията! Книгата Откровение рисува прекрасната картина на идващото царство – Откр. 21:1-5 “И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. И море нямаше вече. Видях и святия град – новия Ерусалим – да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от пестола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негови люде и сам Бог – техен Бог – ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни.”
Гледайки напред към бъдещото изпълнение на това обещание, можем да го обединим с първото обещание на Исус да се завърне отново – Йоан 14:1-3 “Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз, да бъдете и вие.”
Може да сте сигурни в едно нещо – дяволът не иска вие да мислите за това. Щом той успя така успешно да заблуди хората относно първото идване на Христос, бъдете съвсем сигурни, че ще работи дори още по-усилено да заблуждава относно Второто Му идване! Исус предвидя това и с много любов откри двете измами, които ще се разпространят относно Второто пришествие – Мат. 24:24-26 “…защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята – не излизайте. Или: Ето, Той е във ВЪТРЕШНИТЕ стаи – не вярвайте.”
Обърнете внимание на първата измама – “Той е в пустинята.” – Христос е дошъл, всеки, който иска, да иде да Го види! Днес, с всички тези фалшиви “Христосовци” и Ню Ейдж движения, непрекъснато чуваме подобни твърдения. Втората измама е по-фина. – “Той е във вътрешните стаи.” Когато хората ви кажат, че Христос е дошъл в някакво “тайно място”, не вярвайте! Удивително е, че това “тайно” идване на Христос е много популярно учение и днес, дори и в християнски църкви.
Как можете да се упазите от измами? Библията дава пет кристално ясни факта за това как ще дойде Исус. Въоръжен с тези пет библейски факта, никой не може да бъде измамен. Нека ги разгледаме:

ФАКТ №1 – ПРИШЕСТВИЕТО ЩЕ БЪДЕ БУКВАЛНО!
Деян. 1:9-11 – “И като изрече това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.” Това беше след разпятието и Лука, 24 глава ни казва, че Исус е имал истински тяло с плът и кости. В този текст има пет думи, които трябва да отбележим – 1.гледаха, 2. погледа им, 3. взираха, 4. гледате, 5. видяхте. Всички те сочат на това, че става въпрос за реална сцена. И ангелът каза: “…така ще дойде, както и отиде…”

ФАКТ №2 – ПРИШЕСТВИЕТО ЩЕ БЪДЕ ВИДИМО!
Откр. 1:7 – “Ето, иде с облаците. И ще Го види всяко око – и ония, които Го прободоха, и всички земни племена – ще възридаят за Него. Така е. Амин.” Всяко Око на Земята ще Го види – и грешници, и праведни. Мат. 24:30 – “Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син. И тогава ще заплачат всички земни племена -–като видят Човешкия Син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.” Това е нещо, което Сатана никога не може да фалшифицира.

ФАКТ №3 – ПРИШЕСТВИЕТО ЩЕ СЕ ЧУЕ НАДАЛЕЧ!
Мат. 24:31 – “Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища – от единия край на небето до другия.” Ще се чуе тръба! И нейният глас ще бъде толкова силен, че ще проникне в гробовете! 1Сол. 4:16,17 – “Понеже сам Господ ще слезе от небето повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа.” Какъв прекрасен ден ще бъде това, когато Христос се завърне и ние бъдем грабнати (занесени) да се срещнем с Него, да се съберем отново с любимите си хора и да живеем вечно в красотите и славата на Едем, които Той е приготвил за нас!
Нека се обърнем за момент към Исусовите предупреждения тук. Какво да отговорим, ако ни кажат “Той е във вътрешните стаи.”? Днес тази фалшива теория се разраства. Проповядва се “тайното” грабване на Божия народ.
В последните два библейски пасажа прочетохме за това грабване. Говори се за “всички земни племена”, “Човешкият Син, идещ на небесните облаци”, “сила и голяма слава”, “ангели със силен тръбен глас”, “Господ слиза от небето с повелителен вик”, чува се “глас на архангел” и преди да бъдат грабнати, Божиите избрани по-напред са възкресени. ЗВУЧИ ЛИ ВИ ТАЙНСТВЕНО ТОВА? КАТЕГОРИЧНО НЕ! Теорията за тайното грабване е едно от най-опасните учения, защото приспива хората с лъжлива сигурност. Тя е точно копие на фалшивите учения за първото идване на Христос, които измамиха милиони хора. – Звучи приятно, но не е библейска.
Нека разгледаме накратко фалшивото учение за тайното грабване. Откриваме следните четири фундаментални грешки:
1. Исус ще дойде тайно и ще грабне само светиите.
2. Ще последват седем години на изпитания, през които всички, които са пропуснали тайното грабване, ще имат втори шанс да се “поправят пред Бога”.
3. По средата на тези седем години ще се появи Антихристът.
4. След седем години Христос отново ще дойде и ще приключи всичко.
Нито едно от тези твърдения не е основано на Библията. Те са извлечени от няколко текста, извадени от техния контекст, докато много други са пренебрегнати. Нека видим отговора на Библията.
Учението за тайното грабване се опира, най-вероятно, на два текста. Първият е във 2Петр. 3:10 – “А Господният ден ще дойде като крадец…” По много интересен начин този текст се цитира наполовина и се изопачава, за да ни накара да повярваме, че Исус ще дойде тайно. Нека прочетем целия текст в неговия контекст. 2Петр. 3:3,4,10 – “Преди всичко, знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: Где е обещаното Му пришествие? Защото, откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието… А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят; и земята, и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.” Очевидно, “като крадец” не означава “тайно”, защото тук се говори за “бучение”, с което “преминават небесата” и за “стопяване” на земята! Сега можете да разберете защо проповедниците на учението за тайното грабване никога не четат целия текст! Акцентът тук е върху това, че Господ ще дойде, когато погиващите хора най-малко Го очакват!
Вторият текст, който винаги се цитира е Мат. 24:40,41 – “…единият се взема, а другият се оставя…” Той отново е изваден от контекста, за да подкрепи тайното пришествие. Един съвсем бегъл поглед върху стиховете веднага изяснява, че тук тайно пришествие дори не се обсъжда! Библията просто казва, че когато Исус дойде, едни ще бъдат взети, а други – оставени. Очевидно, праведните се вземат, а неправедните се оставят. Да погледнем контекста. Бог прави паралел между Ноевите дни и Второто пришествие. Мат. 24:36-39 – “А за оня ден и час никой не знае – нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото както и в ония вни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички. Така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.” В Ноевите дни някои бяха спасени в ковчега, а други бяха оставени на унищожение. (стих 51)
Седемгодишните изпитания ще бъдат подробно разгледани в седма глава. Но, можем да зададем въпроса: Ще има ли втори шанс? Категорично НЕ! Нека видим какво казва Библията – Откр. 22:11,12 “Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният нека върши и занапред правда; и святият нека бъде и занапред свят. Ето, ида скоро. И у Мене е наградата, която давам да отплатя на всекиго според каквито са делата му.” Когато Исус дойде, всеки случай е приключен.
По-нататък – кога се появява Антихристът? Само по време на последните изпитания? Според Библията не е така. Антихристът или “звярът” е сила, царство, фалшив дух, който действа от времето на Исус Христос, а не някакъв неизвестен човек, който ще се появи в края. (вижте глави 3 и 4) Забележете – 1Йоан 4:3 “А никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде; и сега е вече на света.” Откр. 16:10 – “Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра. И царството му потъмня, и човеците хапеха езиците си от болки.”
Павел ясно ни казва, че Второто идване на Исус и грабването няма да станат, докато Антихристът и човекът на греха не привърши своята работа. 2Сол. 2:1 – “А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него…” Тук Павел ясно идентифицира Второто пришествие с грабването. Сега обърнете внимание на стихове 3 и 4 – “Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви чъвекът на греха – синът на погибелта – който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или на когото се отдава поклонение; щото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог.” Павел ясно казва, че това (второто идване и грабването) няма да стане, докато не се появи този човек на греха. По-надолу – в стих 7 Павел казва, че той вече действа. (Повече за това ще прочетете в глави 3 и 4)
И най-накрая – има ли две отделни пришествия? Напразно ще търсите в Библията подобно учение.
Вижте, опасността от вярване в това учение за тайното грабване е огромна. Защото хората се осланят на следните лъжливи надежди:
1. Няма защо да се притеснявам за изпитанията, защото тогава няма да съм тука.
2. В случай, че пропусна тайното грабване, все пак ще имам на разположение седем години да си поправя грешката.
3. Няма защо да се притеснявам относно поклонението на Антихриста или звяра, защото тогава просто няма да ме има.
Следвайки тази лъжлива сигурност, милиони хора са водени в заблуда точно, както в Христовите дни. Нека следваме истината!
Разбрахме, че Второто пришествие ще бъде буквално, видимо и ще се чуе надалеч. Нека разгледаме следващия факт.

ФАКТ №4 – ТОВА ЩЕ БЪДЕ ВЕЛИЧЕСТВЕНО СЪБИТИЕ!
Пс. 50:3 – “Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи. Ще има пред Него огън поглъщащ и около Него силна буря.” Сравнете това с Мат. 16:27 – “Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си, със Своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му.” Той ще дойде и няма да мълчи, но в славата на Отца Си и с всички ангели – разбира се, не тайно.

ФАКТ №5 – ТОВА ЩЕ БЪДЕ И ПРИРОДНО ЯВЛЕНИЕ!
Мат. 24:27 – “Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.” Като светкавица от изток до запад! Второто пришествие ще бъде най-чудното явление за всички времена! Семейства ще се съберат отново, смъртта ще изчезне; скръбта и болката – също. Няма да има вече грях или изкушения! Слава на Бога!
В деня, когато Христос ще се завърне, на земята ще има само две групи хора. Тези, които са неправедни и порочни и онези, които са праведни и святи. Откр. 22:11 – “Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният нека върши и занапред правда; и святият нека бъде и занапред свят.” Мъката на хората, принадлежащи към първата група е описана в Откр. 6:14-17 – “…небето биде преместено като свитък, който се свива и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците; богатите и силните; всеки роб и всеки свободен – се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнето! Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв и кой може да устои?” О, нека не бъдем от тази група! Те се страхуват, когато Исус идва, защото никога не са взимали решението да Го следват и да пазят Неговото Слово.
Но има една група хора, които са готови. Тяхната радост и очакване на Исусовото завръщане откриваме в Исая 25:9 – “И в оня ден ще рекат: Ето, Тоя е наш Бог! Чакахме Го и Той ще ни спаси! Тоя е Господ – чакахме Го, ще се възрадваме и развеселим в спасението Му!” Каква увереност!
След като бъдем грабнати да посрещнем Господа във въздуха, ние започваме своето пътешествие обратно към рая. В Йоан 14:1-3 Исус обеща на всеки от нас по една резиденция, която лично ще ни приготви. Нашите умове не могат дори да започнат да разбират красотата и славата на небесния ни дом.
Нека разгледаме набързо този невероятен град – Новият Ерусалим. По размери той е огромен – приблизително 600 км ширина и още толкова – дължина. (Откр. 21:16) Самият град е построен от масивно злато, а стените, които го окръжават са от яспис. (Откр. 21:18) Той лежи върху 12 основи, всяка от които е направена от различен вид скъпоценен камък.
Приятели мои, небето стои отвъд всякакви представи. Опитайте се да си представите място, в което няма омраза или кражби; място, където никога няма да сте уморени или болни; където няма да има повече самота или страх и всички войни ще са прекратени завинаги, а грехът, във всичките му уродливи форми, е изчезнал. Бог ни дава някои чудесни обещания – самият Той ще живее с нас (Откр. 21:3); ще има радост и удовлетворение завинаги (Пс. 16:11); всички ще бъдат физически съвършени – глухите ще чуват, слепите ще виждат, немите ще говорят и куците ще бягат (Исая 35:5,6; Фил. 3:21). Никакви думи не могат да опишат величието на небето, никое човешко перо не може да го обрисува, нито най-богатото въображение може да си го представи (1Кор. 2:9) То е онова величествено бъдеще, към което Бог желае да гледаме. Да гледаме отвъд временните, нестабилни и отминаващи неща на земята към нашия истински дом. Както казва Исус: “…изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.” (Лука 21:28)