Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Необходимост от самоконтрол – 13 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Необходимост от самоконтрол – 13 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

100. Една от най-жалките последици от първоначалния грях бе загубата на силата за самоконтрол. Истински напредък може да има само когато тази сила се възвърне.
Тялото е единственото средство, чрез което умът и душата се развиват и изграждат характера. Ето защо противникът на душите насочва изкушенията си към отслабване и деградиране на физическите сили. Ако успее в това, значи цялото естество ще се предаде на злото. Наклонностите на физическото ни естество със сигурност ще доведат до развала и смърт, ако не са подвластни на по-висша сила.
Тялото трябва да бъде подчинено. Необходимо е да управляват висшите сили на разума. Страстите трябва да бъдат контролирани от волята, която от своя страна се подчинява на Бога. Важно е пълна власт в нашия живот да има царската сила на разума, осветена от Божествената благодат.
Божиите изисквания трябва да се възприемат от съвестта. Хората трябва да се събудят за задължението да се контролират, за чистотата, за свободата от всеки покваряващ апетит и оскверняващ навик. Необходимо е да помнят, че всичките им душевни и телесни сили са дар от Бога и трябва да бъдат запазени във възможно най-добро състояние за служба на Него.
СВЛ, с. 129, 130,1905г.

Съгласувани действия между проповедници и миряни

101. Важна част от проповедническата дейност е здравната реформа да се представи вярно като неделима част от вестта на третия ангел и от делото, свързано с нея. Самите проповедници не трябва да пропускат да я приемат и да я представят на всички, твърдящи, че вярват в истината.
1 С, с. 469, 470,1867г.

102. Беше ми показано, че здравната реформа е част от третата ангелска вест и така тясно свързана с нея, както ръката с тялото. Видях, че ние като народ трябва да предприемем стъпки за напредъка на това велико дело. Проповедници и миряни трябва да действат в съгласие. Предстои им не Бог, а те за себе си да извършат делото, което Той им е оставил – всеки за себе си; никой не може да го извърши вместо друг.
1 С, с. 476, 1867 г.

Здравната реформа е част от вестта, а не цялата вест

103. Здравната реформа е тясно свързана с третата вест, но все пак не е самата вест. Нашите проповедници трябва да я преподават, без да я правят основна тема вместо вестта. Тя заема важно място сред въпросите, които обясняват как да се подготвим, за да посрещнем провъзгласените от вестта събития. Трябва да възприемаме с усърдие всяка реформа, но все пак е важно да не създаваме впечатление, че се колебаем или сме се поддали на фанатизъм.
1 С, с. 559, 1867 г.

104. Здравната реформа е така тясно свързана с вестта на третия ангел, както ръката с тялото. Ръката обаче не може да замести цялото тяло. Провъзгласяването на третата ангелска вест, Божиите заповеди и свидетелството Исусово са основна страна на нашето дело. Тя трябва да се прогласи с “висок вик” и да бъде разнесена по целия свят. Представянето на здравните принципи трябва да бъде свързано, а не независимо от нея, или пък да заема нейното място.
Писмо 57, 1896 г.

Значението на здравната реформа за медицинските центрове

105. Основаването на санаториумите трябва да бъде тясно и неразделно свързано с евангелието. Господ е наредил то да бъде разгласено, а в него се включва и здравната реформа във всичките й фази. Необходимо е нашето дело да просвещава човечеството, защото то е сляпо за събитията, подготвящи пътя за язвите*, които Бог ще допусне да сполетят света. Божиите верни стражи трябва да отправят предупреждението…
Необходимо е здравната реформа да се изявява много повече в провъзгласяването на третата ангелска вест. Принципите й се намират в Божието слово. Евангелието на здравето трябва да бъде здраво свързано с проповядването на Словото. Божият план е благотворното влияние на здравната реформа да бъде част от последното голямо усилие да се разгласи евангелската вест.
Нашите лекари трябва да бъдат Божии служители. Важно е да са хора с осветени и преобразени от Христовата благодат способности. Влиянието им трябва да бъде съединено с истината, която се представя на света. Делото на здравната реформа ще разкрие дадената му от Бога сила в съвършеното и пълно единство с евангелската дейност. Под влияние на евангелието, посредством медицинската мисионерска дейност ще се извършват велики реформи. Отделете медицинската мисионерска дейност от евангелието и делото ще осакатее.
Ръкопис 23, 1901 г.

106. Нашите санаториуми и църкви могат да се издигнат до по-висок и свят стандарт. Необходимо е хората ни да преподават и да практикуват здравната реформа. Господ призовава към пробуждане за принципите й. На адвентистите от седмия ден имат им предстои извършат специално дело като вестители и да работят за душите и телата на хората.
Христос казва за Своя народ: “Вие сте светлината на света”. Ние сме посочени от Бога да провъзгласим истините с небесен произход. В големите градове трябва да има здравни институти, които да се грижат за болните и да преподават важните принципи на здравната реформа.
Писмо 146, 1909 г.

Средство за проникване

107. Бях поучена, че не бива да се бавим за осъществяване на делото в рамките на здравната реформа. Чрез него ще стигнем до души по “пътища и кръстопътища”.
Писмо 203, 1905 г.

108. В Божието провидение виждам, че медицинската мисионерска работа трябва да бъде средство – като острието на клин, за проникване до болната душа.
СВЛ, с. 535, 1893 г.

За да се премахнат предразсъдъците, увеличете влиянието

109. Повечето предразсъдъци, които пречат истината на третата ангелска вест да стигне до сърцата на хората, могат да бъдат премахнати, ако се отдаде по-голямо внимание на здравната реформа. Когато хората се заинтересуват от нея, често се открива път за задълбочаване и в други истини. Видят ли, че сме разумни по отношение на здравето, ще бъдат по-склонни да разберат, че сме разумни и в библейските учения.
Този дял от Господнето дело не е получил полагащото му се внимание и ако има пренебрежение, може да бъде загубено много. В случай, че църковните членове проявяват по-голямо внимание към реформите, влиянието им би било много по-силно. Бог е говорил на людете Си и желае те да чуят и да послушат гласа Му. Макар че здравната реформа не е третата ангелска вест, тя е тясно свързана с нея. Разгласяващите вестта трябва да проповядват и здравната реформа. Това е въпрос, който трябва да разберем и да му отредим важно място, за да се подготвим за предстоящите събития. Сатана и неговите посредници се опитват да попречат на реформата и ще правят всичко възможно да объркват и обезсърчават хората, заели се с цяло сърце с нея. Въпреки всичко никой не бива да се обезкуражава или да прекратява усилията си. Пророк Исая описва една от характерните черти на Христос по следния начин: “Няма да отслабне, нито да се съкруши, догдето установи правосъдие на земята”. Нека Неговите последователи да не говорят за неуспехи и отчаяние, а да си спомнят платената за спасението цена та човек да не загине, а да има вечен живот.
ХВБХ, с. 121, 122, 1890 г.

110. Делото на здравната реформа е Божието средство за намаляване на страданията в нашия свят и за очистване на Неговата църква. Учете хората, че за възстановяване на физическото и духовното здраве могат да действат като Божии помощници в сътрудничество с Главния Работник. Това дело носи печата на небето и ще отвори врати за проникването на други ценни истини. Има поле на дейност за всички, които се заемат разумно с него. [Виж “Медицинска служба”, ч. 2 – “Божественият план за медицинската мисионерска работа” и ч. 13 – “Медицинското мисионерско дело и евангелското служене”.]
9 С, с. 112, 113,1909г.

* Сред библейските коментатори съществуват различни мнения за значението на думата “акриди” в гръцкия оригинал. Според повечето по-нови лингвистични проучвания става въпрос за плода на рошковото дърво. За повече информация виж Адвентен библейски коментар, т. 5, с. 303; т. 8, с. 676, статия “Locusts” – бел. прев.
* Според географското и административно деление на Адвентната църква Генералната конференция е разделена на дивизии, дивизиите – на съюзи, а по-големите съюзи – на конференции – бел. ред.
* Язва – остаряла дума да бедствие, нещастие, Божие наказание – бел. ред