Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Несвяти влияния – 127 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Несвяти влияния – 127 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Умолявам учащите в нашите училища да бъдат трезвомислещи. Лекомислието на младите не е угодно на Бога. Техните спортове и игри отварят вратата за цял потоп от изкушения. Те притежават Божиите небесни дарби на интелектуални (умствени) способности и не трябва да позволяват мислите им да бъдат евтини и ниски. Характерът, оформен в съгласие с предписанията на Божието Слово, ще разкрива твърди принципи, чисти, благородни стремежи. Светия Дух сътрудничи със (на) силите на човешкия ум и висши и святи импулси се появяват като сигурен резултата…
Принизяващите (Долните) общоразпространени увеселителни партита (забави), събирания за ядене и пиене, пеене и свирене с музикални инструменти са вдъхновени от един дух, който е (произлиза от) отдолу. Те са жертвоприношения на Сатана…
Ръководещите тези лекомислени начинания нанасят на Божието дело едно петно, което не може лесно да бъде заличено. Те нараняват собствените си души и ще носят белезите през целия си живот. Вършещият зло може да види греховете си и да се покае и Бог може да прости на престъпника; но силата на проницателността, която трябва винаги да бъде остра и чувствителна за да различава между свято и обикновено бива до голяма степен унищожена (“Съвети до учители, родители и учащи”, стр. 366-368).