Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Несъвършени образци на майчинство – 41 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

ВЪОБРАЖАЕМА МЪЧЕНИЦА. Много домове са нещастни поради постоянните оплаквания на домакинята, която се отнася с неприязън към обикновените и прости задължения в своя всекидневен домашен живот. Тя възприема грижите и задълженията си като изпитания и дори това, което би могло да се направи с радост не само приятно и интересно, но и полезно, се превръща в тежко и досадно бреме. Тя гледа на живота като на робство и си въобразява, че е мъченица.
Вярно е, че колелата на домашната машина не винаги вървят гладко. Има много неща, които поставят на изпитание търпението и изтощават силите. Майките не са отговорни за условията, над които нямат власт. Безполезно е да се отрича, че условията имат голямо значение в тяхната работа. Но майките търпят упрек, когато позволяват проблемите, свързани с условията, да вземат връх и да подриват техните принципи, когато са неверни на оказаното им високо доверие и занемаряват задълженията, които трябва да изпълняват.
Жената майка, която побеждава трудности, при които други отпадат поради липса на търпение, постоянство и сили на духа, не само става все по-силна в изпълнението на дълга си, но нейната опитност да побеждава изкушения и пречки я прави да бъде полезна и за другите както чрез думи, така и чрез пример. Много жени, които постъпват добре при благоприятни обстоятелства, се променят при несполука и изпитания. Те се обезсърчават пропорционално на своите неприятности. Бог никога не е възнамерявал да бъдем игра на обстоятелствата.

ПОДХРАНВАНЕ НА НЕДОВОЛСТВО. Твърде много бащи и деца, които не намират нищо привлекателно в дома си, тъй като там биват посрещани с мърморене и роптание, търсят утеха вън от него – в пивницата или на други забранени места за удоволствие.
Жената майка, заета със своите домакински грижи, често пропуска малките любезности, които правят дома привлекателен за съпруга и децата. Тя трябва да избягва да говори за своите неприятности и трудности в тяхно присъствие дори и когато е уморена и погълната от приготовление на нещо за ядене или облекло, а съпругът и децата влизат и излизат от дома като гости.
Макар домакинята да изпълнява своите задължения с внимание и точност, тя в същото време често може да се оплаква от домашното “робство”, на което е обречена и да преувеличава своите трудности и ограничения, като сравнява своята участ с това, което смята, че е по-възвишен начин на живот за жената… Когато тя безполезно копнее за по-различен живот, същевременно тя подхранва грешно недоволство и прави дома си неприятен за своя съпруг и деца.

ЗАЕТА СЪС СВЕТСКИ НЕЩА. Сатана е приготвил много привлекателни неща както за родителите, така и за децата. Той знае, че ако може да упражни своята сила върху майките, много е спечелил. Светът е пълен с измама и духовна нищета, но те са направени да изглеждат привлекателни. И ако децата и младите не са подходящо възпитани и дисциплинирани, те сигурно ще се отклонят от правия път. Без твърди принципи за тях ще бъде трудно да устояват на изкушенията.

ПОЕМАНЕ НА НЕНУЖНИ ТОВАРИ. Много майки прекарват времето си в извършване на ненужни дреболии. Те отдават цялото си внимание на временни неща и чувства, като не мислят за нещата с вечна стойност. Колко много хора занемаряват възпитанието на децата си и малките израстват груби, лоши и невъзпитани!
Когато родителите, особено майките, осъзнаят важната и отговорна работа, която Бог им е поверил да вършат, те ще бъдат толкова заети, че няма да се занимават с неща, които засягат техните съседи и с които те нямат нищо общо. Няма да ходят от къща на къща, за да разпространяват клюките на деня, няма да се занимават с недостатъците в характерите на другите хора и да ги одумват. Те ще се чувстват толкова натоварени с грижата за собствените си деца, че няма да имат време да слушат злословията и укорите срещу съседите си.
Ако жената се обръща към Бога за сила и утеха и със страхопочитание към Него извършва своите ежедневни задължения, тя ще спечели почитта и доверието на своя съпруг и ще види как децата й израстват и стават зрели и благородни мъже и жени, които имат морална издръжливост и вършат това, което е право. Обаче майки, които пренебрегват дадените им случаи и възможности и оставят задълженията и товарите си на други, ще пожънат с горчивина онова, което в безгрижие и небрежност са посели. В този живот няма случайности. Жътвата се определя от характера на посятото семе.