Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Новозаветното светилище в небето – 43 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Новозаветното светилище в небето

Търсещите истината откриха в посланието към евреите, че съществува второ или новозаветно светилище скрито в цитираните вече думи на апостол Павел: “И първият завет имаше постановления за богослужение и светилище земно.” Думата “и” означава, че Павел вече е споменавал това светилище. Връщайки се назад към началото на предишната глава, те прочетоха: “Ние имаме такъв Първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.” Евр. 8:1-3.

Тук се разкрива светилището на новия завет. Светилището на първия завет бе направено от хора, изградено от Мойсей, а това е сътворено от Господа. В онова светилище земните свещеници извършваха своята служба; в това – Христос, нашият велик Първосвещеник, служи отдясно на Бога. Едното светилище беше на земята, другото – в небето.

Изграденото от Мойсей светилище беше направено според един образец. Господ му бе заръчал: “По всичко, което ти показвам – образа на скинията и образа на всичките й принадлежности – така да я направите.” И пак му бе поръчано: “Внимавай да ги направиш по образеца им, който ти бе показан на планината.” Изх. 25:9,4. И Павел казва, че първата скиния “е образ на тогавашното време”, “съгласно с което се принасят дарове и жертви”; че нейните свети места бяха “образите на небесните неща”; че свещениците, принасящи жертвите според закона, служеха по “образ и сянка на небесните неща”; че “Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божието лице за нас.” Евр. 9: 9,23; 8:5; 9:24.

Славата на земното светилище и небесния храм

Светилището в небето, където Христос служи за нас, е великия оригинал, чието копие бе съграденото от Мойсей светилище…..

Несравнимият блясък на земния храм отразяваше за човешкия поглед славата на онзи небесен храм, където Христос, нашият Ходатай, служи пред Божия престол. Мястото, където обитава Царят на Царете, където Му служат хиляди по хиляди и десетки хиляди по десетки хиляди стоят пред Него (Дан. 7:10); онзи храм, изпълнен със славата на вечния трон, където серафими, Негови лъчезарни пазители, покриват лицата си в поклонение, можеше да намери само слаб отблясък на своето величие и слава в тази най-великолепна постройка, съградена някога от човешки ръце. И все пак, чрез земното светилище и неговите богослужения се представяха важни истини за небесното светилище и за великото дело, което се извършва там за изкуплението на човека.

Светите места в небесното светилище са представени чрез двете отделения в земното светилище. Когато на апостол Йоан бе дарен във видение един поглед в Божия храм на небето, бе видял, как “пред престола горяха седем огнени светила. Откр. 4:5.Бе забелязал един ангел със “златна кадилница; и нему се даде много тамян, за да го прибави при молитвите на всичките светии над златния олтар, който бе пред престола.” Откр. 8:3. На пророка бе позволено да погледне в първото отделение на небесното светилище; и там видя “седем златни светила” и “златния олтар”, представени чрез златния светилник и чрез кадилния олтар в земното светилище. И пак се казва: “И отвори се Божия храм” (Откр. 11:19) и той погледна вътре, зад вътрешната завеса, в Светая Светих. Тук видя “ковчега на Божия завет”, представен чрез направения от Мойсей свят ковчег, за да съхранява Божия закон.

Така изучаващите този въпрос намериха неоспорими доказателства за съществуването на светилище в небето. Мойсей беше направил земното светилище по показан му образец. Павел учи, че онзи образец е истинското светилище, което е в небето. Йоан свидетелства, че го е видял.