Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Нуждата от евангелизатори – 3 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Жетвата е голяма. Тържествената, свещената вест на предупреждение трябва да бъде проповядвана в най-трудните места и в най-греховните градове, НАВСЯКЪДЕ, където светлината на тройната ангелска вест не е изгряла все още. Всеки трябва да чуе последния призив за сватбената вечеря на Агнето…
Страни, досега затворени за Евангелието, отварят врати и молят Словото на Бога да им бъде обяснено. Царе и принцове отварят от дълго време затворените врати, приканвайки вестителите на кръста да влязат. Жетвата наистина е голяма. Единствено вечността ще разкрие резултатите от добре насочените усилия.
Пратеници на Христос. Проповедници на Бога, със сърца пламтящи от любов към Христос и към вашите ближни, стремете се да събудите мъртвите в престъпление и грехове. Нека сериозните ви умолявания и предупреждения пронижат тяхната съвест. Нека горещите ви молитви стопят сърцата им и ги доведат до покаяние при Спасителя. Вие сте посланици на Христос, които прогласяват Неговата спасителна вест.
Стотици работници там, където сега има само един. Времето е кратко. Работници за Христос са нужни навсякъде. Би трябвало да има стотици сериозни, верни, усърдни работници в отечеството и в чуждите мисионерски полета, там, където сега има само един. Главните магистрали и страничните пътища не са разработени. Трябва мощно да се подтикнат онези, които сега би трябвало да са посветени на мисионерска работа за Господа.
Мъдро разпределяне на хората. За да постигнат всичко онова, за което Бог ни призовава при предупреждението на греховете, Неговите служители мъдро трябва да планират разпределянето на работната сила. Често работниците, които биха могли да бъдат сила за добро при публичните събрания, се посвещават на друга работа, която не им позволява да отделят време за активна служба на хората. За да ръководят работите в различните центрове на нашето дело, отговорните лица трябва да се стремят, доколкото е възможно, да намират посветени хора, които са били обучени в деловите въпроси и бизнеса. Постоянно е нужно да се пазим от тенденцията да ангажираме в тези центрове на влияние хора, които биха могли да извършат по-голяма и по-важна публична работа, представяйки истините на Божието слово пред невярващите.
Най-висшето призвание. Евангелската служба никак не трябва да се омаловажава. Никое предприятие не трябва да се ръководи така, че служенето на Словото да бъде нещо второстепенно. Това да не бъде така. Тези, които омаловажават проповедническата служба, омаловажават Христос. Най-висшата от всички работи е проповедническата в различните й сфери и трябва да бъде представена на младежите така, че те да разберат, че няма по-благословена от работата на евангелския проповедник.
Младежите, които искат да постъпят на проповедническа служба, да не бъдат спирани. Има опасност при примамливо представяне някои да бъдат отклонени от пътя, който Бог им посочва. Други, които би трябвало да се подготвят за проповедническа служба, са били насочвани към медицина.
Младежи,заемащи мястото на знаменосците. Знаменосците падат и млади хора трябва да бъдат подготвени да заемат техните места, та вестта да продължи да се проповядва. Настъпателната битка трябва да се разшири. Младите и силните да отиват в тъмните кътчета на земята, за да призовават загиващите души към покаяние.
Да се подготвят бързо за служба. Нашите училища са били основани от Господа и ако бъдат ръководени в хармония с Неговите намерения, младежи бързо ще бъдат подготвени да работят в различните сфери на мисионерското дело. Някои ще бъдат обучени да навлязат в мисионерското поле като медицински работници, други като продавачи на религиозна литература, други като евангелизатори, някои като учители, а някои като проповедници на Евангелието.
Научете ги да работят като евангелизатори. Господ призовава служителите, свързани с нашите здравни заведения, издателства и училища, да учат младежите как да работят като евангелизатори. Времето и енергията ни не трябва да бъдат до такава степен заети в основаване на санаториуми, фабрики за храни и ресторанти, че другите направления на делото да останат занемарени. Млади мъже и жени, които би трябвало да бъдат ангажирани в проповедничество, в библейска работа и евангелизиране чрез продаване на книги, не трябва да бъдат оставяни да се занимават с технически професии.
Призив за силни млади хора. Къде са хората, които ще отидат да работят с готовност и дръзновение, напълно доверявайки се на Бога? Бог призовава: ,, Синко, отиди днес на лозето Ми.” Бог ще направи днешните млади хора избрани от Небето хранилища, за да представят пред другите истината в контраст със заблудата и предразсъдъка, стига само да Му се отдадат. Дано Той натовари с това млади хора, в чиито сърца пребъдва Неговото слово.
Хора,които не се отдръпват. Бог зове за посветени работници, които ще Му бъдат верни, скромни хора, които виждат нуждите на евангелизаторското дело и не се отдръпват, но вярно вършат всекидневната си работа, разчитайки при нужда на Бога за помощ и сила. Вестта трябва да бъде поета от онези, които обичат Бога и се боят от Него. Не възлагайте товара си на някоя конференция. Вървете напред и като евангелисти представяйте със скромност: ,,Така казва писанието.”