Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Нуждата от християнско възпитание – 48 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Нуждата от християнско възпитание – 48 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Бог иска умствените способности да се развиват. Целта Му е Неговите служители да са по-интелигентни и по остро проницателни от светските хора. Той не одобрява онези, които са твърде безгрижни или твърде лениви, та не могат да станат по-успешни и по-добре информирани работници. Господ ни заръчва да Го обичаме с цялото си сърце и с цялата си душа, с всичката си сила и с целя си ум. Това ни задължава да развиваме интелекта си до пълния му капацитет, за да опознаем и обикнем Създателя си с всичкия си ум.
Ако бъде поставен под контрола на Неговия Дух, колкото по-основно се развива интелектът, толкова по-успешно може да бъде използван той в служба на Бога. Необразованият, но посветен на Бога човек, копнее да бъде и е за благословение на другите, бива използван от Господа за Негова служба. Онези обаче, които имат същия дух на посвещение, а имат и предимствата на по-пълно образование, могат да извършват много по-интензивна работа за Христос. Те са по-полезни.

Обучение за по-висша служба
Господ желае да придобием възможно най-високото образование с цел да предаваме познанието си на други. Никой не знае как или къде ще бъде призован да работи или да говори за Бога. Единствено небесният Баща вижда какво може да направи от хората. Пред нас има възможности, които слабата ни вяра не може да различи. Умовете ни трябва да бъдат така обучени, че при нужда да можем да представим истините на Словото на Бога и пред най-висшите земни авторитети, и то по начин, че да бъде прославено Неговото име. Не трябва да пропускаме дори една-единствена възможност да получим необходимата интелектуална квалификация за работа за Бога.

Всестранно образование
Нека нуждаещите се от образование младежи да се заемат решително, за да го получат. Не чакайте да се отвори случай; сами си го създайте. Възползвайте се и от най-малката възможност, която ви се представя. Правете икономии. Не харчете средствата си за задоволяване на апетита или в търсене на удоволствия. Решете да станете толкова полезни и ефективни, колкото Бог ви призовава да бъдете. Бъдете постоянни и верни във всичко, що предприемате. Възползвайте се от всяко предимство във вашия обсег на действие, за да засилите интелекта и обогатите ума си. Нека теорията се съчетае с полезен ръчен труд и с верни усилия, бдителност и молитва си осигурете мъдростта, идваща отгоре. Така характерът ви ще се подобри и ще спечелите над другите влияние, което ще ви даде възможност да ги водите по пътя на правото и светостта.
Човек би могъл да постигне много повече в самообразованието си, ако бди за представените му случаи и привилегии и се възползва от тях. Истинското образование е нещо повече от онова, което колежите могат да дадат. Въпреки че изучаването на научните дисциплини не трябва да се пренебрегва, има едно по-висше обучение, което трябва да се постигне чрез жизнена връзка с Бога. Нека всеки учещ вземе Библията си и се свърже с великия Учител. Нека умът да бъде обучен и дисциплиниран така, че да може да се преборва с тежките проблеми при търсенето на Божествената истина.

Познание и себедисциплина
Гладуващите за знание, ще им даде възможност да благославят ближните си, сами ще бъдат благословени от Бога. Чрез изучаване на Неговото Слово техните умствени сили ще се пробудят за сериозна активност. Способностите им ще се увеличат и развиват и умът ще придобие сила и активност.
Себедисциплината трябва да се практикува от всеки, който иска да бъде работник за Бога. С нея ще се постигне много повече, отколкото могат да постигнат красноречието и най-блестящите таланти (“Притчи Христови”, стр. 334,335).

Очакванията на родителите осъществени
Винаги най-доброто и най-безопасното е да се върши правото, защото е право. Няма ли да пожелаете да се замислите върху това сериозно, и то още сега? Правилното мислене е в основата на правилното действие. Решете да отговорите на очакванията на родителите си, а именно да правите истински усилия за вашето усъвършенстване, като внимавате да не се окажат напразно и погрешно похарчените за вас средства. Вземете твърдо решение да съдействате на усилията, направени от родителите и учителите ви, и да стигнете до по-висок образец в знание и характер. Вземете решение да не разочаровате онези, които ви обичат толкова, че ви се доверяват. Да вършим правото, е израз на мъжество. Исус ще ви помогне да вършите правото, ако се стремите към това (“Основи на християнското възпитание”, стр. 248).