Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Нужна е подготовка – 8 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ПОДГОТОВКАТА НА МАЙКАТА СТРАННО ЗАЩО Е ПРЕНЕБРЕГВАНА.
Първият учител на детето е майката. През периода на най-голяма възприемчивост
неговото възпитание е предоставено в голяма степен в нейните
ръце. Най-напред на нея е дадена възможността да оформи характера му
за добро или за зло. Тя трябва да цени тази възможност и повече от всеки
друг учител да бъде подготвена да я използва за най-доброто на детето. Но
няма друг човек, за чиято подготовка толкова малко е помислено.
Единствената, чието влияние е най-силно и най- далече достигащо, е майката,
за чиято подкрепа не се полагат нито най-малки системни усилия. (63.1)
ГРИЖОВНА И ВНИМАТЕЛНА ПОДГОТОВКА Е НЕОТЛОЖНА.
Ония, на които е поверена грижата за малкото дете, твърде често са
невежи за неговите истински нужди. Те знаят малко за законите на здравето
и за принципите на развитието. Не са по-добре подготвени да се
грижат и за неговото интелектуално и духовно израстване. Те може да
бъдат подготвени да ръководят бизнес или да блестят в обществото, може
да имат солидни литературни и научни постижения, но за възпитанието
на едно дете имат малко познания. (63.2)
ВЪРХУ БАЩИТЕ, КАКТО И ВЪРХУ МАЙКИТЕ ЛЕЖИ ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАННОТО И ПО-КЪСНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕТЕТО .
И за двамата родители изискването за подходяща подготовка е най-неотложното
нещо. Преди да поемат отговорностите на майчинството и бащинство
хората трябва да се запознаят със законите на физическото развитие
– с физиологията, хигиената, предаването на родителските влияния, със законите
на наследствеността, предпазването от болести, с обличането, с движението
и с лечението на болестите.Трябва да разбират и законите на интелектуалното
развитие и моралното възпитание. (63.3)
Никога възпитанието не би постигнало всичко, което би могло и би
трябвало да постигне, ако важността на родителството не се разбира на-
пълно и ако родителите не получат подготовка за светите си отговорности.
(64.1)
РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ИЗУЧАВАТ ЗАКОНИТЕ НА ПРИРОДАТА.
Те трябва за се запознават с човешкия организъм, да разбират функцията
на различните органи и взаимната им зависимост. Трябва да изучават
връзката между интелектуалните и физическите сили и условията,
необходими за правилното им действие. Да се приемат отговорностите на
родителството без такава подготовка е грях. (64.2)
„КОЙ Е СЪВЪРШЕН?“ – МОГАТ ДА ПОПИТАТ РОДИТЕЛИТЕ, – „КОЙ Е
СЪВЪРШЕН В ТЕЗИ НЕЩА?“
Само Бог е тяхната достатъчност. И ако те остават настрана от Бога,
като се стараят не към помощ и съвет от Него, наистина безнадеждна е
тяхната задача. Но с молитва, изучаване на Библията и сериозна ревност
те могат да се справят с този важен дълг и ще им бъде отплатено стократно
за всичкото посветено време и грижи. Източникът на мъдростта е достъпен,
от него те могат да черпят необходимото знание. (64.3)
Понякога сърцето може почти да е отчаяно, но живото чувство за
надвисналите опасности над обичните• им деца ще води християнските
родители да търсят помощ от извора на силата и мъдростта. То ще ги прави
по-разсъдливи, по-решителни, по-спокойни, но и твърди, докато бдят над
тези души, за които трябва да дават сметка. (64.4)
ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА ИЗИСКВА РАЗБИРАНЕ НА БОЖИЯТА ВОЛЯ.
Родителите нямат извинение, ако пропуснат да придобият ясно разбиране
на Божията воля, за да могат да се подчиняват на законите на Неговото
царство. Само така те могат да водят децата си към небето. Мои
братя и сестри, ваша длъжност е да разбирате Божиите изисквания. Как
може да възпитавате децата си за Божиите неща, ако първо самите вие
не знаете кое е право и кое е криво, докато не осъзнаете, че послушанието
означава вечен живот, а непослушанието – вечна смърт? (65.1)
Ние трябва да направим наша главна задача да разбираме Божията
воля.Само така може да възпитаме правилно децата си. (65.2)
БОЖИ УЧЕБНИК С ПЪЛНИ НАСТАВЛЕНИЯ.
Родителите не могат както трябва да изпълнят задълженията си, ако не
приемат Божието Слово като правило на живота си, ако не осъзнават, че така
трябва да възпитат и оформят характера на всяко скъпо човешко съкровище,
че то да може в последния ден да се хване за вечния живот. (65.3)
Библията, книга, богата с наставления, трябва да бъде техен учебник.
Ако те научат децата си според нейните предписания, не само поставят
младите им нозе в правилния път, но и възпитават себе си в нейните най-
свети задължения. (65.4)
РАБОТАТА НА РОДИТЕЛИТЕ Е ВАЖНО, ТЪРЖЕСТВЕНО ДЕЛО.
Задълженията, които са им възложени, са големи. Но ако изучават
Божието Слово внимателно, ще намерят в него пълни наставления и много
скъпоценни обещания, които са дадени при условие, че изпълняват делото
си вярно и правилно. (65.5)
ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА.
Бог е дал правила, от които да се ръководят и родителите, и децата.
На тези правила трябва да се отдава стриктно послушание. Децата не
трябва да бъдат глезени и не бива да им се позволява да мислят, че може
да следват собствените си желания без съвет от родителите си … (65.6)
Няма такова правило, което Бог да ни е дал за ръководство на родителите
и децата, което да бъде безнаказано нарушавано. Бог очаква родителите да
дават на децата си поучение в съответствие с принципите на Неговото
Слово. Вярата и делата трябва да вървят заедно. Всичко, което се прави в
дома и в училището, трябва да бъде направено подходящо и с ред. (66.1)
КЪМ ЗАКОНА И СВИДЕТЕЛСТВОТО.
Делото за възпитанието у дома изисква от родителите да бъдат старателни
ученици на Писанията, за да изпълнят всичко, което Бог е определил
за тях. Трябва да се учат от великия Учител. Ден след ден законът на
любовта и милостта трябва да бъде на устните им. Животът им трябва да
разкрива благодатта и истината, които се виждат в живота на техния
Пример. Тогава една осветена любов ще свърже сърцата на родителите
и децата, и юношите ще растат, установени във вярата и вкоренени в
Божията любов. (66.2)
Когато волята и пътищата на Бога станат воля и пътища на родителите
– адвентисти от седмия ден, тогава децата им ще пораснат в любов, почит
и послушание към Бога. Сатана не ще бъде способен да спечели власт над
умовете им, защото те са били учени да зачитат Божието Слово като
върховно и ще изследват всяка опитност, която им се случва, чрез закона
и свидетелството. (66.3)
АКО СТЕ ПРЕНЕБРЕГВАЛИ ДЪЛГА СИ ДОСЕГА, ИЗКУПВАЙТЕ ВРЕМЕТО.
Родителите трябва да изследват Божието Слово за себе си и за своето
семейство, но вместо това много деца са оставени да растат ненаучени,
неръководени и неограничавани. Родителите сега трябва да направят всичко,
което е по силите им, за да изкупят своята небрежност и да поставят децата
си там, където ще бъдат под най-добрите влияния. (66.4)
Затова, родители, изучавайте Писанията, за да бъдете извършители на
Словото. Посрещнете Божия стандарт за възпитанието на вашите деца. (67.1)
РЪКОВОДНОТО ПРАВИЛО – КАКВО КАЗВА ГОСПОД.
Делото на всички родители е да възпитават децата си в пътя на Господа.
Това не е въпрос, който може да бъде смятан за маловажен или оставян
настрана, без да си навлечем Божието неодобрение. Ние не сме призовани
да решаваме кои пътища трябва да следват другите или как може да се
наредим по-добре, но важното е какво казва Господ. Нито родителите,
нито децата ще имат мир, щастие или покой на духа по фалшивия път,
но когато страхът от Господа царува в сърцето, съчетан с любов към Исус,
мирът И радостта ще се почувстват. (67.2) .
Родители, изучавайте Божето Слово пред Този, Който чете нашите
сърца и всяка тайна мисъл и се питайте: Какво казват Писанията? Това
трябва да бъде правило за вашия живот. Които имат любов към душите,
няма да замълчат, когато ги виждат в опасност. Ние сме уверени, че нищо
освен Божията истина не може да направи родителите спасително мъдри
в отношението с човешките умове и да ги пази така. (67.3)
ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА.
Ако има някакво задължение, по-висше от всичко друго, изискващо
култивиране на характера, където интелектуалните и физически сили изискват
здравословен тон и енергия, това е възпитанието на децата. (67.4)
Поради индивидуалната отговорност на майката, всяка жена трябва да
развива добре балансиран ум и чист характер, отразяващ само истината,
доброто и красивото. Съпругата и майката може да обвърже съпруга и децата
си към своето сърце с неувяхваща любов, изразявана в нежни думи и любезно
държание, което като правило ще бъде копирано от децата й. (67.5)
МАЙКО, ТОВА Е ТВОЯ СВЕЩЕНА РАБОТА.
Сестро моя, Христос ти е поверил святата работа да обучаваш децата
си на Неговите заповеди. За да бъдеш годна за това дело, ти самата трябва
да живееш в послушание към Неговите предписания. Култивирай внимателно
отношение към всяка дума и всяко действие. Внимавай най-стриктно
за думите си. Надвий всяка прибързаност на темперамента, защото
нетърпението, ако бъде проявено, ще помогне на врага да направи живота
у дома неприятен за твоите деца. (68.1)
РАБОТИ В ПАРТНЬОРСТВО С БОГА.
Майки, нека сърцата ви бъдат готови да приемат наставлението от Бога.
Винаги имайте в предвид факта, че трябва да изпълните вашата
част в съобразяване с Божията воля.Трябва да поставите себе си в светлината
на Божията мъдрост, за да знаете как да постъпвате, като признавате
Бога за главен Учител и като осъзнавате, че сте негови сътруднички.
Нека сърцето ви бъде привлечено към съзерцание на небесните неща.
Работете с дадените ви от Бога таланти за изпълнение на задълженията,
които Бог ви е възложил като майки и работете в партньорство с божествените
помощници. Работете умно и „ядете ли, пиете ли, каквото и да
правите, правете го за Божия слава“. (68.2)
МАЙКАТА ТРЯБВА ДА ПРЕДАДЕ СЕБЕ СИ И ДЕЦАТА СИ НА ГРИЖАТА НА СЪЧУВСТВАЩИЯ ИЗКУПИТЕЛ.
Сериозно, търпеливо и смело тя трябва да се старае да подобри собствените
си способности, за да използва правилно най-висшите сили на ума си
при възпитанието на своите деца. Трябва да направи най-висшата си цел да
даде на децата си възпитание, което да получи одобрение от Бога. Когато
предприема своята работа с разбиране, ще получи сила, за да изпълни своята
част. (68.3)
Майката трябва да чувства нуждата си от ръководството на Светия Дух,
за да може самата тя да има истински опит в подчиняването си на Господния
път и Неговата воля. Тогава чрез Христовата благодат тя може да
бъде мъдра, нежна и обичаща учителка на децата си. (69.1)
АКО СТЕ ЗАПОЧНАЛИ ПОГРЕШНО.
На родителите, които са започнали погрешно възпитанието на децата
си, бих казала: Не се отчайвайте. Вие имате нужда да се обърнете твърдо
към Бога. Нуждаете се от истински дух на послушание към Божието
Слово.Трябва да направите решителни реформи в собствените си навици
и обичаи, като съобразявате живота си със спасителните принципи на
Божия закон. Като правите това, вие ще имате Христовата праведност,
която превъзхожда този закон, защото вие обичате Бога и признавате
Неговия закон като израз на характера Му. Истинската вяра в заслугите
на Христос не е фантазия. Най-важното за вас е да приемете атрибугите
на Христос в собствения си живот и характер и да обучавате децата си
с настойчиво усилие да бъдат послушни на Неговите заповеди. Правилото
„Така казва Господ“ трябва да ви ръководи във вашите планове за възпитанието… (69.2)
НЕКА ДА ИМА ДЪЛБОКО И ЦЯЛОСТНО ПОКАЯНИЕ ПРЕД БОГА.
Започнете годината … със сериозно търсене на Бога за благодат, за духовно
проницание да откриете дефектите в миналата си работа. Покайте се
пред Бога за пренебрегнатата си работа като домашни мисионери. (69.3)
Това е вашият ден на доверие, вашият ден на отговорност и възможности.
Скоро ще дойде денят на равносметката. Подхванете работата си със
сериозна молитва и верни усилия. Научете децата си, че е тяхна приви-
легия да получават всеки ден кръщението със Светия Дух. Нека Христос
да ви намери като помощна ръка за провеждане на Неговите намерения.
Чрез молитва можете да спечелите опитност, която ще направи вашата
служба за децата съвършено успешна. (69.4)