Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

НЮ ЕЙДЖ СРЕЩУ ЕВАНГЕЛИЕТО ИЛИ НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО СРЕЩУ ХРИСТИЯНСТВОТО – НЕСЪВМЕСТИМИ ЕВАНГЕЛИЯ – ПРЕДИСЛОВИЕ – ДЕЙВИД МАРШАЛ

Самото име на движението „Ню Ейдж“ (Нов век) въвежда в заблуждение, тъй като то не се явява нито организирано движение, нито провъзгласител на новия век, въпреки всички свои претенции. В същността си, то е странна смес от източен мистицизъм, наука и суеверие, физика и метафизика, древна мъдрост и съвременно мислене, и в такъв вид този конгломерат се преплита в нашата култура чрез средствата за масова информация, чрез научната фантастика, училищата, колежите и курсовете за бизнесмени. С риск да прозвучи прекалено просто, аз все пак ще се опитам да означа онези три фундаментални концепции, които свързват в едно тези така различни системи на вярване.

Първа концепция
Всичко съществува единно, общото е равно на личното. Едно от фундаменталните положения на индуизма се състои в това, че индивидуалната същност или душа има вселенска същност или душа. Движението „Ню Ейдж“ е взаимствало тази идея. С други думи, без да се взираме в привидните свидетелства за противоположното, не съществуват никакви различия между Бога и хората, между мен и другите хора, между хората и предметите и даже между доброто и злото. Напротив, всичко това е проява на една и съща реалност.

Втора концепция
Всички са Бог. Шърли Маклейн, която считат за „първосвещеник“ на движението „Ню Ейдж“, пише за съществуването на „единен основополагащ духовен закон“, който ще направи света „по-щастлив и здрав“, и същността на този закон е в това, че „всеки човек е бог, всеки!“
И така, „евангелието“ на движението „Ню Ейдж“ се заключава в следното: „Ти си бог и аз съм бог, и всеки човек е бог“. В своята книга „Танцуващата в светлината“, Шърли Маклейн казва: „Аз зная, че аз съществувам, защото аз съм. Аз зная, че източникът на божественото съществува, защото го има. Доколкото аз се явявам част от тази сила, аз съм това, което съм.“ По такъв начин, тя си присвоява титлата на божественост.
От гледна точка на движението „Ню ейдж“, основният проблем на човечеството не лежи в нравствената сфера (греха и вината), но в метафизичната (незнание за своята истинска същност). Преживяваното от хората отчуждение не е отчуждение от Бога, но е отчуждение от своята истинска същност. Затова ние се нуждаем не от прощение, а от просвещение. Спасението (макар и те да не употребяват тази дума) произлиза не отвън – не от Онзи, Който ни идва на помощ – но отвътре. С други думи, спасението се състои в намирането на собственото „аз“.

Трета концепция
Всичко е добре. Нейните последователи са убедени в това, че „Ню Ейдж“ ще донесе ера на покой, хармония и щастие. Те се разглеждат като стоящи на самия праг на хилядолетното царство. Доколкото самите хора са богове, всеки човек владее безкрайни възможности за преобразуване на своето „аз“.
Изглежда, че за християните най-просто би било да определят движението „Ню Ейдж“ като наивна и безвредна заблуда. Но към него следва да се отнесем сериозно. Движението „Ню Ейдж“ е пронизано от идеята за човешко превъзходство, даже от себелюбие. Неговите експерти поставят личността на мястото на Бог и даже заявяват, че „ние сме Бог“. Последователите на това движение са се поддали на най-древното изкуство – да се уподобиш на Бога. Те „детронират“ Бога.
Движението „Ню Ейдж“ отрича триединната същност на Бога. Преди всичко те отричат Бог Отец, трансцеденталния Творец, отъждествявайки Го с Вселената. Но за нас е изключително важно да отличим творението от Твореца и да признаем зависимостта си, като сътворени от Него. На второ място, движението „Ню Ейдж“ отрича Бог-Син, нашият единствен Изкупител. Основният ни проблем като хора не се състои в незнанието, а в греха. И нейното решение не лежи в самите нас, но извън нас. Истинската Блага вест не се състои в това, че аз съм длъжен да търся в себе си божествена същност, а в това, че Исус Христос е дошъл на света да спаси грешниците. На трето място, движението „Ню Ейдж“ отрича Бог-Свети Дух, пребиваващ в нас и освещаващ ни.
Съгласно последователите на „Ню Ейдж“, „преображението“ никак не е свързано с нравствеността или с поведението на човека. За тях това е по-скоро преображение на съзнанието, разкриване и развитие на собствения потенциал.
Затова ни предстои избор между двете несъвместими евангелия. От една страна измамното евангелие на движението „Ню Ейдж“, центърът на което е моето „его“, моята същност, моите вътрешни човешки ресурси. От друга страна – истинското Евангелие, в центъра на което е Бог – обичащия ни Бог-Отец, разпнатия за нас на Голгота Бог-Син и Светия Дух, Който пребивава в нас и ни преобразява. Компромис между тези две евангелия е невъзможен. Истинският нов век е започнал от Първото пришествие на Исус Христос в света. Така нареченото движение „Ню Ейдж“ е измама и фалшификация.
Джон Р. У. Стот

„Несъвместими евангелия“ – лекция с такова заглавие за първи път е била прочетена от Джон Стот в колежа Олсоулз.
„Книгата на Дейвид Маршал представлява ценен принос в обилния поток от християнска литература, посветена на изобличението, отправено към измамното учение „Ню Ейдж“. Книгата е написана от автор с Библейски позиции и в същото време е замислена дотолкова тактично, че несъмнено ще привлече вниманието на читателите-нехристияни. Маршал използва и остроумно, завладяващо повествование, и строга логика, която придава на книга евангелизационен характер. Без да изпада в доктринарство, той подбужда читателя да се ориентира в проблема, за да приема ясна позиция в борбата между доброто и злото.
В подобна ситуация, когато дейността на „Ню Ейдж“ се разпространява даже в редовете на християнските църкви, са необходими книги, каквато е книгата на Маршал, за да демонстрират началото и методите на действие на съвременния окултизъм. Маршал смесва богословските пояснения с конкретни примери, показвайки, по какъв начин зад многото положения на „Ню Ейдж“ се крият сатанински машинации. Той откроява общото между разнообразните форми на окултизма, като астролигия, използване на дъската на Оийджа, спиритизъм, „контактьорство“, футуристическо кино, човешки жертвоприношения, използване на наркотици с цел да се получи наслада, парапсихология, изцеления чрез вяра, автоматичен (самопишещ), предаващ послания химикал, упражнения с цел – да се открие човешкия потенциал, наукология и открит сатанизъм.
Използвайки Библията, но без да я експлоатира, Маршал показва, че окултната дейност на „Ню Ейдж олицетворява последните стадии на великата борба между доброто и злото. Той вярва, че тази борба скоро ще завърши с триумфалното Пришествие на Исус Христос. Авторът проследява връзката между явленията на антихриста преди Пришествието на Христос и окултната практика.
Пояснението на автора за някои не напълно ясни за много християни положения на библейската доктрина повишават ценността на книгата. Широко разпространеното изопачение на такива библейски истини, като същността на смъртта, антихриста, вечното наказание и природата и същността на Второто пришествие на Христос, оставят християните пред опасното влияние на апокалиптичните идеи на „Ню Ейдж“ и неговите измамни учения.“
„Министри“, септември, 1992 г.

Отзивът от първата книга на Дейвид Маршал „Дяволът се крие“ („Ню Ейдж“ и окултизма: християнска гледна точка), посветена на проблемите на окултизма и движението „Ню Ейдж“, е напечатан в списанието за служителите на „Министри“ Отм-хауз, 1991