Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

НЮ ЕЙДЖ СРЕЩУ ЕВАНГЕЛИЕТО ИЛИ НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО СРЕЩУ ХРИСТИЯНСТВОТО – ВЪВЕДЕНИЕ – ДЕЙВИД МАРШАЛ

Гуру летят на Запад, купувайки билет само в едната посока. Младите хора на Запада летят на Изток, в търсене на гуру. Индия, богат с природни и човешки ресурси, в същото време страна, където милиони хора се намират на границата на глада и нищетата, е станала едновременно източник, център на движението, претендиращо за ролята на нова всесветска религия. Работещ в Лондон индийски журналист характеризира своята страна като „болна цивилизация, парализирана от собствените си религиозни вярвания“. Заедно с това, ето че вече четвърт век, откакто нейните религиозни догми и „богочовеци“, индийските гуру, които ги разпространяват, а също и асоциираният с тях атрибут на йогомедитацията, оказват неотразимо въздействие върху победения радикален материализъм на западния свят.
Рабиндринаф Махараджа, бившият гуру, комуто са се покланяли огромни тълпи, сваля покривалото на тайната от новото движение в своята автобиография „Няма спасение“. Самият той се явява главно действало лице във великолепния документален видеофилм „Боговете на „Ню Ейдж““ (Ривърсайдфилмс, 1984). Почестите, отдавани на гуру, казва той, се съпоставят на богопоклонение. Индуистите се обръщат към гуру за спасение.
В своето интервю за телевизията бившият последовател на гуруто Махараджа Махеш Йога е казал: „Аз го почитах като бог. Затова смятах за правилно всичко, което той вършеше и говореше“.
Преди своето заминаване от САЩ, гурото Бадван Радж Нииш е владеел ранчо със 100 квадратни мили площ в Орегона и огромен автомобилен паркинг с ролс-ройси. Неговите последователи облечени в тъмни дрехи, са хиляди се стичали към него и го наричали „върховен, духовен, Учител, владетел на Вселената, достопочитан Владика и Цар“.
На Запад бързо расте броят на индийските общини – ашрами, в които деца са отделяни от родители и семейства се разпадат. Английският авторитетен експерт по движението „Ню Ейдж“ Керил Матрициан, в своето интервю е казал: „Най-печалният резултат от нахълтването на гуру на Запад е онази вреда, която те докарват на децата… Съгласно учението на гуруизма, вие сте длъжни да умрете за гласа на съвестта.“ От времето, когато преди 20 години горещото влияние на Изтока за първи път се почувствало на Запад, движението придоби масов характер. В средата на 90-те, неговата основна идея звучи така: „Единен свят и единен със светски господар – Господ Майтрейя“. Един от водещите пропагандатори на движението „Ню Ейдж“, д-р Бенджамин Крим, в един от последните броеве на списанието „Имерджънс“ (издавано едновременно в Лондон, Холивуд, Ванкувър, Токио, Цюрих, Париж, Мюнхен, Мексико и Манил) в статия, озаглавена „Всемирния Учител“, провъзгласява: „Много поколения последователи на всички религии са го очаквали. Християните са Го наричали Христос и са очаквали скорошното Му пришествие. Евреите са го очаквали като Месия, индуистите очакват идването Му в лицето на Кришна, будистите Го чакат като Майтрейя Буда; за мюсюлманите Той е Имам Махди. Имената могат да бъдат различни, но всички те се отнасят до една и съща личност: Всемирният Учител, чието име е Майтрейя. Сега, в началото на Века на Водолея, той се завръща като наставник и проводник за представителите на всички религии и за онези, които са извън религията…“
На Запад хората гледат по различни начини на движението „Ню Ейдж“. Християните реагират крайно наивно и имат смътна представа за него. И това е така, въпреки многото книги, написани от религиозни автори и съдържащи резки критики срещу движението „Ню Ейдж“. Печално е да се осъзнае, че повечето от тях са написани не с разум, а с емоции. Само малка част са се опитали сериозно да вникнат в публикациите на „Ню Ейдж“ или да поговорят с неговите последователи.
Ние ще се опитаме да внесем съответстващите поправки. С каква цел? Да се избегне дезинформацията, да се покаже истинският размах на това движение, и заплахата, която представлява „Ню Ейдж“ и да се предложат решения за тези въпроси от позиция на Библията. Ние пишем това, за да могат християните по-добре да се подготвят за срещата си със заплахата на тяхната вяра, която ще дойде отчасти извън църквата, а отчасти ще дойде под формата на проникване в църквата…
Движението „Ню Ейдж“ е многостранно и многоцентрично. То има много форми, прояви и фази. Някои от тях са холистическа медицина, „Гринпийс“, които от своя страна са много полезни и добри, което обаче не изглежда откровено деструктивно. Гуру вече не заемат първи позиции, макар че техните догмации лежат в основата на всичко. Подобно на това окултизмът не господства в съвременния социален модел на „Ню Ейдж“; както и в случая с порнографията, има „твърд“ и „мек“ „Ню Ейдж“.
„Ню Ейдж“ е намерил особена привлекателност в резултат от уникалното съчетание на обстоятелствата. тези обстоятелства са подготвили милиони хора да отхвърлят всичко рационално в характера си и да приемат ирационализма на гуру. Най-великият проблем на Запада не е научния скептицизъм, а общественото лековерие. Хората са готови да повярват на всичко, ако то се говори с увереност и убедителност. Не всичко би било толкова лошо, ако ставаше дума за проста наивност. Но зад лековерието на съвременното западно общество лежи много по-голямо зло, заплашващо както образованите, така и необразованите хора.
По различни начини – понякога просто чрез безотговорно, привлекателно дърдорене, понякога обръщайки се към насъщните човешки нужди – „Ню Ейдж“ завлича в призрачния свят на ужасяващия, лишаващ от здрав разум окултизъм в неговите най-явни форми. Незабелязано прониквайки в Холивуд, в телекомпаниите, в издателствата, в света на бизнеса и комерсията, „Ню Ейдж“ придобива контрол над средствата, формиращи нашите възгледи и отношения, осигуряващи нашето състояние и безопасност. Това движение има възможност да разпространи идеите си, едновременно подронвайки и присмивайки се на християнството. То може да окаже влияние на служебното Ви положение и кариера. Списанието на Бенджамин Крим „Имерджънс“ не скрива какви цели преследва „Ню Ейдж“. То претендира за установяване на „Нов световен ред“, който олицетворява „Единен свят под ръководството на всемирен вожд, когото те наричат господ Майтрейя. Последователите на „Ню Ейдж“ твърдят, че при границата на столетието – Векът на Рибата (християнството), ще се смени с Века на Водолея („Ню Ейдж“). Това „преместване на парадигмата“, казват те, ще бъде даже по-радикално от Възраждането или Реформацията. То ще преобърне всички традиционни представи за живота, за същността на реалния свят и за бъдещето на планетата. Това, което е започвано от много гуру, ще завърши с Един Велик Гуру или Наставник на всички религии.
И тук възниква проблемът: Готови ли са християните да „направят път“ в такъв фундаментален въпрос, какъвто е религията на Исус Христос? Нима не можем според приближаването ни към края на столетието да намерим в Христовото Евангелие елементите, които да донесат велико духовно пробуждане от времето на Уесли, Лутер, апостол Павел, Петдесятница?
Аз съм наблюдавал развитието на „Ню Ейдж“ от 60-те години, от университетските си години. Затова в тази книга се описва историята на движението с отделяне на всичко ново, което има „Ню Ейдж“ от това, което е старо, колкото е стар света; изследват се писанията на гуру и суперзвездите; анализират се онези тенденции, които са оформили „Ню Ейдж“ като масово движение; изследват се основните причини, довели до възникването му. В тази книга, обаче, в еднаква степен е представена както евангелският аспект за решенията на човешките проблеми, така и вярванията на „Ню Ейдж“, които по същност представляват пълна противоположност на Христовото Евангелие.